×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
חשוב להבין בדיוק איך נקבע הסדר חלוקת הרכוש המשותף במסגרת הליך הגירושין...
חלוקת רכוש בהליך גירושין לפי הסכם או לפי החוק - נקודות למחשבה
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
ייעוץ עורך דין בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
הדרך המהירה והחכמה לחלוקת הרכוש המשותף מתחילה כאן: פנו אלינו
ייעוץ מקצועי לחלוקת רכוש משותף
הדרך המהירה והחכמה לחלוקת הרכוש המשותף מתחילה כאן: פנו אלינו

חלוקת רכוש בהליך הגירושין

      01/09/2021 11:49

חלוקת הרכוש המשותף בין בני הזוג הינה אחת הסוגיות המרכזיות והחשובות במסגרת כל הליך גירושין. זהו הרגע שבני הזוג שהחליטו להיפרד צריכים להחליט איך מחלקים ביניהם את הרכוש שצברו לאורך חייהם המשותפים.

אבל בהליכי גירושין, לרוב, ההסכמות אינן בנמצא והמחלוקת בין הצדדים פעורה גם בשאלת הרכוש.

החוק בישראל ופסיקתם של בתי המשפט מסבירים באופן מפורש כיצד מוגדר הרכוש המשותף של בני הזוג המתגרשים וכמו כן, מה הן הדרכים החוקיות לחלקו הלכה למעשה במסגרת הגירושין.

נדגיש כבר כעת כי קיים צורך לפנות לעורך דין מיומן כבר בתחילת הדרך, על מנת לתכנן אסטרטגיית פעולה נכונה להליך הגירושין, שאז ניתן למקסם את הזכויות שלך בכל הנוגע לחלוקת הרכוש.

ניתן לבצע את חלוקת הרכוש בהתאם להסכם שנערך בין הצדדים, או בהתאם לדין, במידה ולא נערך הסכם כזה, שהנו המקרה הנפוץ יותר.

חלוקת רכוש בהתאם להסכם: הנה חלוקת רכוש בהתאם למוסכם בין הצדדים, כפי שהדבר נקבע ביניהם במסגרת הסכם ממון שנערך לפני או במהלך הנישואים, או במסגרת הסכם גירושין שנערך במהלך הליכי הגירושין.

מטבע הדברים, חלוקת רכוש במסגרת ההסכמים הללו יכולה להיות שוויונית, אם כי לא בהכרח. על מנת שהסכם כזה יכנס לתוקף, יש לאשר אותו כדין באמצעות בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני, כאמור בחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973,

חלוקת הרכוש בהתאם לדין: הנה חלוקת רכוש שנערכת בהתאם להסדר איזון המשאבים, שהינו הסדר הקבוע בחוק יחסי ממון בין בני זוג, אשר חל על בני זוג שנישאו לאחר יום 1.1.1974, או בהתאם להלכת השיתוף, שהינה הלכה פרי הפסיקה, אשר חלה על בני זוג שנישאו לפני יום 1.1.1974.

אחד ההבדלים העיקריים בין שתי השיטות הללו הינו שחלוקת הרכוש על פי הסדר איזון המשאבים אפשרית בעיקרה רק בעת פקיעת הנישואין, וזאת עקב גירושין או מות אחד מבני הזוג, בעוד שחלוקת הרכוש על פי הלכת השיתוף אפשרית בכל עת, וללא תלות בפקיעת הנישואין כאמור.

כתוצאה מכך, כל אחד מבני הזוג יכול להגיש בכל עת תביעה לחלוקת הרכוש ביניהם, ללא קשר לסטטוס של הזוגיות שלהם.

חלוקת הרכוש: בכל מקרה לפי כמה כללים ברורים!

חשוב לדעת כי קיימים מספר כללים בסיסיים לצורך חלוקתו של הרכוש המשותף וזאת כמפורט להלן:

 • חלוקה שיוויונית של הנכסים המשותפים: כלל זה קובע כי נכסי הרכוש המשותף שנצברו על ידי שני בני הזוג יחדיו במהלך הנישואין, יחולקו במועד גירושיהם בחלקים שווים ביניהם, וזאת בלי קשר לשאלה על שם מי מהם רשום הרכוש.

  בגדר הרכוש המשותף ניתן לכלול למשל את דירת המגורים, הרכב המשפחתי, חסכונות בנק, זכויות סוציאליות כגון פיצויי פיטורים, כגון קרנות פנסיה, קופות גמל, ביטוח מנהלים, נכסי קריירה כגון מוניטין אישי ומוניטין עסקי, עסק משפחתי ועוד.

 • החרגת הנכסים החיצונים מתוך הרכוש המשותף: כלל זה קובע כי מן הרכוש המשותף העומד לחלוקה בין בני הזוג, יש להחריג שלושה סוגים של הנכסים, המכונים נכסים חיצוניים, וזאת אלא אם כן הוכחה כוונת שיתוף לגביהם.

  המדובר ברכוש שהתקבל לפני הנישואין, וכן ירושה או מתנות שהתקבלו במהלך הנישואין אצל מי מבני הזוג, וזאת כאמור בסעיף 5(א)1 לחוק יחסי ממון. כל עוד לא הוכחה כוונת שיתוף לגבי נכסים אלו, הם לא יכללו ברכוש המשותף של בני הזוג, אלא יחשבו כרכושו האישי והנפרד של כל אחד מבני הזוג.

  במידה והוכחה כוונת שיתוף לגבי נכסים אלו, הם יטמעו בתוך הרכוש המשותף, ועל כן גם הם יחולקו שווה בשווה בין הצדדים. כך נקבע ע"י בית המשפט העליון במסגרת ההליכים ע"א 1915/91 יעקובי נ' יעקובי, רע"א 8672/00 אבו רומי נ' אבו רומי, והליך ע"א 7687/04 ששון נ' ששון. על מנת להוכיח כוונת שיתוף, בין אם היא נאמרה בצורה מפורשת, ובין אם היא נלמדת על דרך ההתנהגות, יש להוכיח כי הנכס החיצוני נטמע בתוך הרכוש המשותף, וזאת בהתאם לנסיבותיו של מקרה ומקרה בנפרד.

  כלומר, אין די בכך שבני הזוג נישאו זה לזה, אלא יש להוכיח קיומו של דבר מה נוסף, מלבד עצם קיום הנישואין, ממנו ניתן להסיק על כוונה ליצור שיתוף כאמור.

  הסיבה העיקרית בגינה מקבלים בתי המשפט את טענת השיתוף הינה כאשר הוכח שבן הזוג השני, הטוען לשיתוף, ביצע גם הוא השקעות כספיות בנכס החיצוני, אשר השביחו אותו.

  יחד עם זאת, הדבר איננו מהווה תנאי הכרחי כדי להוכיח את כוונת השיתוף, וניתן להוכיחה גם באמצעים אחרים, כגון כאשר בן הזוג שירש את הנכסים יוצר לגביהם כל הבטחות במצגים אקטיביים, אשר בן הזוג השני יכול להסתמך עליהם כאילו נוצרה כוונת שיתוף לגביהם.

 • חלוקה שיוויונית של החובות המשותפים: כלל זה קובע כי חובות שנצברו על ידי שני בני הזוג במהלך הנישואין לצורך מימון הצרכים השוטפים של התא המשפחתי כגון רכישות לבית המגורים, מזון וכדומה, יחולקו במועד גירושיהם בחלקים שווים ביניהם וזאת בלי קשר לשאלה על שם מי מהם נרשם החוב.

  לעומת זאת, חובות שלא נצברו לצורך מימון הצרכים הללו ולא ניתן לשייכם לצרכי חיי הנישואים, כגון חובות שנוצרו עקב מעשים בלתי חוקיים, הימורים, בגידות וכדומה, לא יכללו בחובות המשותפים וירבצו רק על כתפיו של בן הזוג שצבר אותם.

הסמכות לדון בעניין חלוקת הרכוש נתונה לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני.

בית הדין הרבני ידון בתביעה לחלוקת הרכוש במקרה ובו תביעה זו נכרכה כדין בתביעת הגירושין שהוגשה בפניו, ומבלי שבן הזוג השני הגיש תביעה כזו קודם לכן בפני בית המשפט לענייני משפחה, או במקרה ששני בני הזוג הסכימו כי בית הדין הרבני ידון גם בעניין חלוקת הרכוש.

אי אפשר לדעת מה יקרה בהליכים שלך...

למרות שניתן לנבור ולקרוא מאות ואלפי פסיקות של בית המשפט לענייני משפחה ובתי הדין הרבניים, וללמוד מהם את הכללים הנהוגים בעת חלוקת הרכוש המשותף של בני הזוג המתגרשים, עדיין, בכל הליך גירושין הדברים עשויים להישפט בדרך קצת שונה.

על מנת לדעת הלכה למעשה מה הן האפשרויות לחלוקת הרכוש בהליך הגירושין שלך, חשוב להכיר את נסיבות האישיות-משפחתיות-רכושיות שלכם. חשוב להכיר את מערכת היחסים שניהלתם עם בת/בן הזוג לאורך השנים ולהבין האם קיים ביניכם הסכם ממון או כל כל חוזה רכושי אחר לדוגמא.

עורך דין מנוסה בהליכי גירושין צריך להכיר ולקבל ממך מידע רב ומפורט על מנת לתת לך תשובות ברורות וחד משמעיות בשאלות הרכושיות. לכן חשוב לפנות ולהתייעץ עם עורך דין בנושא חלוקת הרכוש המשותף, לפני הסקת מסקנות נחפזת ובלתי מחושבת.

עוד בנושא: הלוואה או מתנה מההורים? עזרו ברכישת דירה ודרשו כסף חזרה בגירושין

קרא עוד
שייך לנושא:   חלוקת רכוש   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (14) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 14 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"כשצריך לפרגן: תודה ענקית לעורכת הדין גיטי גוטמן, שליוותה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. עורכת הדין גוטמן התנהלה בצורה מקצועית, נתנה יחס אישי והובילה אותי למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. אוגוסט 2019
"תודה מיוחדת לעו"ד גלית צברי, שפתרה סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
עמי א. ספטמבר 2019
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא הייתה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין ומאבק סוער. בזכות עורכת הדין במשרד גוטמן צברי החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם חתום"
קרן ב. אפריל 2019
"רציתי להגיד תודה לעו"ד גיטי גוטמן ולצוות משרדה הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה!"
יואל ד. ינואר 2019
"הגענו למשרד עורכות דין גוטמן צברי בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתן של עורכות הדין במשרד יישבנו את ההדורים ועל כך תודותינו"
אבירם פ. נובמבר 2018
"גלית היקרה: תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחת אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרת לי להתמודד בהצלחה ובכבוד"
רות ק. אוגוסט 2018
"המאבק מול הגרוש היה ארוך ומפרך, אבל בזכות עו"ד גיטי גוטמן הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2018

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
[email protected]

שעות פעילות: 9:00 - 19:00

כתובת: ב.ס.ר 3, מצדה 9 בני ברק

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי | גוטמן צברי עורכות דין | מפת האתר | תקנון