×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
סעיף 8(2) לחוק יחסי ממון מותיר לבית המשפט לענייני משפחה שיקול דעת לגבי חלוקה לא שוויונית של הרכוש המשותף...
חלוקת רכוש לא שוויונית בהליך גירושין - באילו מקרים ומאילו סיבות?
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
עורך דין לשירותך בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
הדרך המהירה והחכמה לחלוקת הרכוש המשותף מתחילה כאן: פנו אלינו
ייעוץ מקצועי לחלוקת רכוש משותף
הדרך המהירה והחכמה לחלוקת הרכוש המשותף מתחילה כאן: פנו אלינו

חלוקת רכוש לא שוויונית - כן, יש דבר כזה!

      26/06/2022 12:36

סוגיית חלוקת הרכוש המשותף בין בני הזוג הינה אחת הסוגיות המרכזיות ביותר במסגרת כל הליך גירושין, ולא אחת מתעוררות מחלוקות עמוקות בין המתגרשים בשאלת הרכוש המשותף.

כאשר מדובר בבני זוג אשר נישאו לאחר יום 1.1.1974 חלוקת הרכוש ביניהם תתבצע בהתאם לחוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973.

על פי חוק זה, ניתן לחלק את הרכוש המשותף לפי הסכם ממון שאושר כדין או לפי הסדר איזון המשאבים, במידה ולא נערך הסכם כזה.

הכלל הבסיסי של הסדר איזון המשאבים הקבוע בסעיף 5 לחוק, קובע כי יש לחלק את כלל נכסי הרכוש של בני הזוג בחלוקה שוויונית ביניהם, חצי-חצי לכל אחד מהם, ללא תלות בשאלה על שם מי נרשם הנכס, למעט נכסים מסויימים אשר לא יכללו בהסדר זה.

יחד עם זאת סעיף 8(2) לחוק מאפשר לבית המשפט, בהתאם לבקשת אחד מבני הזוג, לסטות מהכלל הבסיסי השוויוני ולחלק את הרכוש בין בני הזוג לא באופן שווה, אלא לפי יחס אחר, אשר יתחשב בין היתר בנכסים עתידיים, ולרבות בכושר ההשתכרות של כל אחד מבני הזוג.

סעיף 8(2) לחוק מתנה אפשרות זו בקיומן של "נסיבות מיוחדות" אשר מצדיקות את הסטיה מכלל החלוקה השוויונית. ברם, סעיף 8(2) לחוק לא פירט מהן אותן נסיבות מיוחדות, כך שהוא למעשה הותיר את שיקול הדעת בעניין זה לבתי המשפט.

מאחר והסטיה מכלל החלוקה השוויונית פוגעת באופן מהותי בזכויותיו הקנייניות של בן הזוג שיקבל את החלק הקטן יותר ברכוש במסגרת איזון המשאבים, קבעה הפסיקה כי השימוש בחריג זה יעשה אף הוא בנסיבות חריגות ונדירות בלבד.

לפיכך, יש להשתמש בחריג זה באופן זהיר, נדיר ומושכל, וכאשר קיימות נסיבות מיוחדות אשר אכן מצדיקות את הפגיעה האמורה בזכות הקניין הבן זוג השני.

באופן כללי, ניתן להגדיר נסיבות אלו כנסיבות אשר מצדיקות להעדיף אי-שוויוניות בחלוקה על פני חלוקת רכוש שווה.

כך נקבע במסגרת הליך תמ"ש (ת"א) 74231/99 ר.ב.א נ' א.ב.א וכן במסגרת הליך תמ"ש (ת"א) 70030/98 א.ט' נ' ל.ט' אשר פסק כך:

"כל עוד החלוקה היא שווה בשווה יש בה משום תגמול על מאמצי העבר. שאלה היא אם לא מן הראוי להסתכל על העתיד ולחלק את הנכסים באופן שיספק לכל אחד מבני-הזוג סיכוי שווה בעתיד בבחינת "שוויון הזדמנויות"...שיטה משפטית המחלקת את הרכוש שווה בשווה מבלי שתיתן את המשקל הנכון למצבו של בן הזוג, לרבות נחיתותו האישית, כולל נטלים אישיים המוטלים על כתפיו לאחר הפירוד אינה מביאה לשוויון בתוצאות.

הפתרון לשאלה זו יכול לבוא בשינוי הקונספציה. לא עוד חלוקה שווה בשווה אלא חלוקה שוויונית של נכסי העתודה הכלכלית של בני הזוג במטרה להקנות לכל אחד מהם סיכוי שווה בעתיד. השוויון יעשה לא בחלוקה שווה של הנכסים אלא חלוקת הנכסים תעשה באופן שיקנה שוויון הזדמנויות לכל אחד מבני הזוג לבנות את עתידו".

הדוגמאות העיקריות אשר נדונו בפסיקה ואשר לגביהן נקבע כי הן נסיבות מיוחדות דיין כדי להצדיק חלוקה בלתי שוויונית של הרכוש בין בני הזוג, הינן דוגמאות העוסקות במצב של חוסר איזון בולט בין שני בני הזוג, או מטעמי צדק וחוסר תום לב.

קראו בהרחבה על: חלוקת עסק משפחתי בהליך הגירושין

המדובר למשל במצבים בהם קיימים פערים בולטים לגבי כושר ההשתכרות של בני הזוג בתום נישואיהם, ובמיוחד כאשר הדבר נובע מחלוקת תפקידים לא שוויונית ביניהם בתקופת הנישואין.

לדוגמא, במצב בו האשה לא רכשה לעצמה כושר השתכרות משלה, אלא דאגה בכל תקופת הנישואין לטיפול בתחזוקת הבית וגידול הילדים, ובכך תמכה בבעל ואיפשרה לו לפתח את הקריירה שלו ולרכוש לעצמו כושר השתכרות גבוה משלו.

במסגרת הליך עמ"ש 1279/07 פלונית נ' פלוני קבע בית המשפט כי יש לחלק את נכסי בני הזוג בחלוקה של 60% לאשה ו-40% לבעל, וזאת מהטעמים הבאים:

"...מדובר בבני-זוג שנישאו בשנת 1987 וכשהקרע נקבע לשנת 1998. משך כל אותה תקופה המערערת היא זאת שדאגה לגידול הילד ולצורכי המשפחה, לרבות אפשרות לעסקו של המשיב באולמי... אמנם גם המערערת למדה ועבדה, אולם תוצאות פסק-הדין משמעותה, כי המערערת תיוותר עם אותה הכשרה ועבודה, בעוד שהמשיב ייוותר בסופו של יום, כעובד בעבודה קבועה ובטוחה, עבודה שהכנסות רבות בצִדה וכאילו חלפו להן עשר השנים של החיים המשותפים ללא כל משמעות כלכלית למערערת...גם עיקרון תום הלב, מחייב כי התוצאה לא תיוותר על מכונה".

דוגמא נוספת הנה כאשר לאחד מבני הזוג ישנם נכסים חיצוניים רבים, אשר לא נכללים במסגרת הרכוש המיועד לחלוקה במסגרת איזון המשאבים, או או כאשר אחד מבני הזוג הכניס את נכסיו החיצוניים לתוך הרכוש המשותף, בעוד השני סירב לעשות כן לגבי נכסיו החיצוניים שלו.

דוגמא נוספת הינה כאשר התנהגות הצדדים מביאה לכך שתחושת הצדק ועקרונות ההגינות ותום הלב מחייבים לסטות מכלל החלוקה השוויונית. המדובר במקרים בהם למשל, אחד מבני הזוג הבריח נכסים מחוץ לנישואין על מנת שהם לא יכללו במסגרת הסדר איזון המשאבים או הסתיר מידע מהאשה לגבי נכסיו, כפי שאירע בנסיבות הליך תמ"ש 36442/08 א.י נ' פ.י ואח'.

כמו כן, המדובר במקרים בהם אחד מבני הזוג נהג באלימות פיזית ואו נפשית כלפי בן הזוג השני וזאת במיוחד כאשר המדובר באלימות מתמשכת. כך ולדוגמא, במסגרת הליך ע"מ (י-ם) 638/04, 640/04 ח.ר. נ' ר. נקבע כך:

"...במקרים המתאימים, כאשר מוכחת אלימות פיזית ונפשית, ובמיוחד כאשר אינה חד פעמית אלא נמשכת, ניתן לעשות שימוש מושכל בסעיף 8(2) לחוק יחסי ממון, באופן שייתן ביטוי לכך שמדובר באישה מוכה, והצדק מחייב כי במסגרת החלוקה של כלל הנכסים, החלק שינתן לה - יהיה גבוה יותר, בין אם מדובר בחלק יחסי גדול יותר ובין אם מדובר בחלוקת נכסים אחרת (כגון: קביעה כי דירת המגורים תהיה כולה של האישה, אף שהשווי של הדירה, מול כלל הנכסים, עולה על 50%)".

קראו עוד בנושא: האם בגידתה של אישה שללה את חלקה בדירה המשותפת?

לגבי מקרה של הליך גירושין שנבע ממעשה בגידה של אחד מבני הזוג, קיימת מחלוקת בעניין זה בין בית המשפט העליון לבית בית הדין הרבני הגדול.

לפי גישת בית המשפט העליון, כפי שנקבע במסגרת הליך ע"א ‎264/77 דרור נ' דרור, בגידה איננה מהווה בגדר נסיבות מיוחדות אשר מצדיקות סטייה מכלל החלוקה השוויונית. לעומת זאת, בית הדין הרבני הגדול סבור כי כאשר מדובר בבגידה, אזי מוצדק לפסוק חלוקה לא שוויונית של הרכוש לטובת הצד הנבגד:

"מקרה של בגידה שאנו רואים אותו כנסיבות מיוחדות שלא לדון בו שויון של איזון נכסים אינו מדין קנס על חטא. לא מדובר כאן בחוק דתי וענישה דתית. גם לא משום האשמה של פירוק נישואין גרידא.

אלא משום התוצאות הכלכליות הנרחבות של פירוק נישואין ע"י בגידה, כלומר הצד הנבגד יאלץ כתוצאה מההתנהגות החד צדדית הבוגדנית והמפתיעה לבנות לו בית אחר: להינשא מחדש וגם לקנות בית אחר כפשוטו.

מה שאין כן בנישואין שלא צלחו ששם שני הצדדים יש להם חלק בפירוק הנישואין ובאחריות להכרח של בנית בית חדש. האחריות הכלכלית שהוטלה על הצד הנבגד ב"מכה אחת" מזכה אותו להקלות באיזון המשאבים לטובתו בין אם הן מזכויות שנצברו לפני הבגידה או אחריה".

לסיכום: עקרונית במסגרת הסדר איזון המשאבים יש לחלק את הרכוש המשותף באופן שוויוני בין בני הזוג. יחד עם זאת, ניתן לסטות מכלל זה ולפסוק חלוקה לא שוויונית, במקרים נדירים בהם מתקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת מטעמי חוסר איזון בולט בין בני הזוג ו/או טעמי צדק ותום לב.

עוד בנושא:

קרא עוד
שייך לנושא:   חלוקת רכוש   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (6) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 6 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"מסתבר שהליך גירושים לא חייב להיות מלא בסערות נפשיות ובדרמה. תודה לצוות עורכי הדין #1 בישראל, שעזור לי ולגרוש להגיע להסכם שמקובל על שנינו, בלי תביעות ובלי הוצאות מיותרות. אתם עשר"
קרן ב. אפריל 2023
"המאבק מול הגרוש היה ארוך, מפרך ועוד בתקופת הקורונה, אבל בזכותכם הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2022
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחתם אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרתם לי להתמודד בהצלחה ובכבוד, בלי הליכים מיותרים ובלי לבזבז זמן"
רות ק. מרץ 2023
"הגענו למשרדכם בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה משפחתית ותיקה ומוכרת. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתם של עורכי הדין במשרד יישבנו את ההדורים בדרך של כבוד הדדי ועל כך תודותינו"
אבירם פ. מאי 2023
"רציתי להגיד תודה לצוות המשרד הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה, שירות אישי, מקצועי ובמחיר הוגן!"
יואל ד. אפריל 2023
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא היתה החלטה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין סוער, שממש לא מתאים לאופי שלי. בזכות המקצועיות והניסיון שלכם, החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם גירושין חתום, שקיבל תוקף של פסק דין"
כלנית מ. אפריל 2023
"מגיעה לכם תודה מיוחדת, לאחר שהבאתם לפתרון סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
אבנר ר. ינואר 2023
"צריך לפרגן ולהגיד תודה גדולה לצוות המשרד, שליווה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. התנהלתם בצורה מעוררת כבוד, במקצועיות רבה ותוך מתן תשומת לב לפרטים הקטנים. היחס האישי שקיבלתי בתקופה הקשה בחיי עזר לי להגיע למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. נובמבר 2022
"תודה על ליווי משפטי בהליך הפרידה שלי מבן זוגי, כולל חלוקת רכוש ומשמורת על הילד המשותף שלנו. השירות האישי מכל צוות המשרד, האוזן הקשבת, הכתף התומכת ובעיקר הידע המשפטי והמקצועיות - ראויים לציון. תודה ושוב תודה על הכל"
מיקי ט. מאי 2023

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 08:00 - 20:00

דרך מנחם בגין 132 תל אביב

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון