×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
מה עושים כאשר ההורים הגרושים חלוקים ולא מצליחים להגיע להחלטה באשר לשאלה האם לחסן או לא לחסן את הילד? בית המשפט המחוזי הכריע בשאלה...
ההורים הגרושים חלוקים בשאלת החיסונים לילד: בית המשפט הכריע וקבע שצריך לחסן!
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
ייעוץ עורך דין בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
הניסיון המקצועי והוותק שלנו בדיני המשפחה עומדים לרשותך: פנו אלינו
עורך דין מקצועי לדיני משפחה
הניסיון המקצועי והוותק שלנו בדיני המשפחה עומדים לרשותך: פנו אלינו

לחסן או לא לחסן את הילד: מה עושים כשיש מחלוקת?

      25/11/2019 09:58

כידוע, המחלוקת בעניין סוגיית החיסונים תפסה תאוצה רבה בשנים האחרונות, כאשר במקרים מסויימים היא אף הגיעה לפתחו של בית המשפט.

מגמת הפסיקה של בתי המשפט בארץ הינה בדרך כלל להורות על ביצוע החיסונים וזאת בהתאם לעקרון העל של טובת הילד.

בחלק מהמקרים מדובר במצב בו שני ההורים מתנגדים למתן חיסונים, שאז בית המשפט מתבקש להתערב ולהורות על ביצוע החיסונים במענה לבקשת הצוות הרפואי שמטפל בילדים, וזאת כפי שאירע בהליך א"פ 14284-07-19 מיום 8.7.2019.

בחלק אחר מהמקרים מדובר במצב בו רק אחד מההורים מתנגד לחיסונים, שאז בית המשפט מתבקש להתערב ולהורות על ביצוע החיסונים במענה לבקשת ההורה השני, שתומך בהם. כך אירע, לדוגמא, בתיק תמ"ש 16505-06-15 מיום 14.8.2017, ותיק תמ"ש 18421-01-19 מיום 17.2.2019.

כך גם נקבע בפסק הדין שניתן ביום 15.9.2019 בתיק רמ"ש 12596-09-19 ע.ל. נ' א.ב. שהתנהל בפני בית המשפט המחוזי בתל אביב, שבו נאלץ בית המשפט להכריע במחלוקת לגבי חיסונים בין אב שתמך בהם, לבין אם שהתנגדה להם.

תיק זה עסק בילד בן 3 שנים ו-8 חודשים, שנולד בינואר 2016 ואשר הוריו התגרשו בנובמבר 2018.

במסגרת הסכם הגירושין שאושר על ידי בית המשפט נקבע שהילד יעבור למשמורת של אמו.

האב הגיש ביולי 2019 עתירה בפני בית המשפט לענייני משפחה, שבה ביקש בין היתר להורות על חיסון הילד בחיסון המחומש, שכולל 5 חיסונים כנגד דיפתריה, טטנוס, שעלת, ושיתוק ילדים, וזאת ללא צורך בהסכמת האם לכך.

בית המשפט לענייני משפחה קיבל את עתירת האב באוגוסט 2019, אולם האם לא ויתרה וערערה על כך בפני בית המשפט המחוזי.

הערעור למחוזי: טענות הצדדים

האם טענה שהחיסון טומן בחובו סיכון, ואין לכפות עליה ביצוע פעולה רפואית בניגוד לדעתה, מאחר שהדבר יהווה פגיעה במרחב האוטונומיה האישית.

בנוסף, לא קיים כל צורך קונקרטי לבצע את החיסון ומאחר שככלל לא יגרם נזק לקטין שלא חוסן, יש לכבד את דעתה.

עוד טענה האם שבית המשפט לענייני משפחה פעל בניגוד לסעיף 68(ב) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב – 1962, מאחר שהוא לא הורה על קבלת חוות דעת של מומחה רפואי לפני שהורה על ביצוע החיסון.

האב טען שהילד לא מחוסן כלל והדבר מהווה סכנה מיידית הן עבורו והן עבור ילדי הגן בו הוא שוהה ואף עבור הוריו.

עוד טען האב שאין כל צורך במינוי מומחה רפואי וזאת נוכח עמדתו הנחרצת של משרד הבריאות בעניין זה.

ההכרעה בבית המשפט המחוזי

בית המשפט המחוזי דחה את ערעורה של האם והורה על ביצוע חיסון לילד, בהתאם לכמה וכמה נימוקים משפטיים חשובים.

ראשית, מפרוטוקול הדיון בפני בית המשפט לענייני משפחה עולה שהאם דווקא הביעה הסכמתה לביצוע החיסונים, אלא שהיא רק רוצה שהאב יגיע איתה בעת ביצועם. לפיכך, האם מנועה ומושתקת מלטעון בבית משפט בערכאת הערעור שהיא כלל לא הסכימה לבצע חיסונים.

לגבי בקשת האם למנות מומחה רפואי, קבע בית המשפט שהאם כלל לא ביקשה למנות מומחה רפואי במהלך הדיון בפני בית המשפט לענייני משפחה, ולפיכך היא מנועה מלבקש זאת מבית משפט לערעור.

כמו כן, בהתאם להנחיות משרד הבריאות, כאשר אחד ההורים מתנגד למתן חיסונים שגרתיים, כמו החיסון המחומש במקרה דנן, אין כל צורך לצרף חוות דעת רפואית בתמיכה לבקשה למתן החיסונים.

בנוסף, סעיף 68(ב) לחוק הכשרות קובע כי:

"הייתה הבקשה להורות על ביצוע ניתוח או על נקיטת אמצעים רפואיים אחרים, לא יורה על כך בית המשפט אלא אם שוכנע, על פי חוות דעת רפואית, כי האמצעים האמורים דרושים לשמירת שלומו הגופני או הנפשי של הקטין או האדם שמונה לו אפוטרופוס, לאחר ששקל את רצונו של האדם, חשיבות הטיפול, נחיצותו, דחיפותו, הפגיעה האפשרית באורח חייו ואת סיכויי השיפור באיכות חייו של האדם".

כלומר, סעיף זה עוסק בניתוח או כשיש צורך בנקיטת אמצעים רפואיים אחרים. אולם אין צורך בקבלת חוות דעת רפואית כאשר מדובר בביצוע חיסונים שגרתיים, כגון החיסון המחומש שהתבקש במקרה דנן. אלא ברירת המחדל היא שיש לפעול על פי הנחיית הרשויות ולערוך את החיסונים.

במסגרת בג"ץ 7245/10 עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' משרד הרווחה נקבע כי:

"הלכה למעשה, ניתן להצביע על הידרדרות בהיקפי החיסון של ילדים. עמדתו המקצועית של משרד הבריאות, המגובה בחוות דעת מקצועיות ברורות בנושא, היא שהירידה בהיענות לחיסון ילדים מהווה סכנה בריאותית, הן לילדים עצמם והן לציבור בכללותו (בשל סכנת הידבקות מילדים שלא חוסנו ונדבקים לאחר מכן במחלות קשות)".

כלומר, המלצת משרד הבריאות באשר למתן חיסוני השגרה, קרי, אותם חיסונים הניתנים במרכזי טיפת חלב ובבתי הספר, ללא תשלום, נבחנו ונקבעו על ידי גורמים מקצועיים ומדובר בהמלצה גורפת וחד משמעית לכלל הילדים בישראל.

היוצאים מן הכלל הם המקרים שבהם מומלץ שלא לבצע חיסון זה או אחר מבין חיסוני השגרה לגבי ילד מסויים, כגון במקרה בו יש ליקויים ידועים במערכת החיסונית שלו.

לפיכך, ככל שמי מההורים סבור שהחיסון השגרתי יגרום נזק לקטין, אזי הוא זה שצריך להצטייד בחוות דעת רפואית שקובעת שאין לבצע את החיסון וזאת לאור האמור בבג"צ עדאלה, לפיו:

"...העמדה הרווחת והמקובלת בכל העולם, היא כי התועלת הנובעת מהחיסונים עולה לאין ערוך על הסיכון הטמון בהם ... קיימים לעמדה זו מתנגדים, אך נראה כי מדובר במיעוט שולי יחסית".

במקרה דנן, האם לא טענה שלילד יש בעיה ספציפית שבגינה אין לבצע את החיסונים ולפיכך לא היה כל צורך שבית המשפט לענייני משפחה יורה על הגשת חוות דעת רפואית, בפרט שהאם עצמה לא ביקשה זאת ממנו, כאמור לעיל.

לסיכום נקבע שהחיסון המבוקש במקרה דנן נועד לטובת בריאותו ושלמות גופו של הילד, בעוד שאי חיסונו מהווה סכנה בריאותית הן עבורו והן עבור הסובבים אותו.

לפיכך, תחול ברירת המחדל, המגובה בהמלצת משרד הבריאות, לפיה בהינתן שאין כל מניעה קונקרטית, יש לחסן אותו בחיסונים השגרתיים.

עוד בנושא: מעבר דירה לאחר הגירושין - מה הם התנאים?

קרא עוד
שייך לנושא:   דיני משפחה   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (2) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 2 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"כשצריך לפרגן: תודה ענקית לעורכת הדין גיטי גוטמן, שליוותה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. עורכת הדין גוטמן התנהלה בצורה מקצועית, נתנה יחס אישי והובילה אותי למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. אוגוסט 2019
"תודה מיוחדת לעו"ד גלית צברי, שפתרה סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
עמי א. ספטמבר 2019
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא הייתה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין ומאבק סוער. בזכות עורכת הדין במשרד גוטמן צברי החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם חתום"
קרן ב. אפריל 2019
"רציתי להגיד תודה לעו"ד גיטי גוטמן ולצוות משרדה הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה!"
יואל ד. ינואר 2019
"הגענו למשרד עורכות דין גוטמן צברי בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתן של עורכות הדין במשרד יישבנו את ההדורים ועל כך תודותינו"
אבירם פ. נובמבר 2018
"גלית היקרה: תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחת אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרת לי להתמודד בהצלחה ובכבוד"
רות ק. אוגוסט 2018
"המאבק מול הגרוש היה ארוך ומפרך, אבל בזכות עו"ד גיטי גוטמן הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2018

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 9:00 - 19:00

כתובת: ב.ס.ר 3, מצדה 9 בני ברק

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי | גוטמן צברי עורכות דין | מפת האתר | תקנון