×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
הכירו את תוקפו החוקי והיקף תכולתו של הסכם חיים משותפים וכיצד ניתן לערוך הסכם שכזה...
משמעותו החוקית של הסכם חיים משותפים וכיצד ניתן לערוך את ההסכם
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
עורך דין לשירותך בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
הניסיון המקצועי והוותק שלנו בדיני המשפחה עומדים לרשותך: פנו אלינו
עורך דין מקצועי לדיני משפחה
הניסיון המקצועי והוותק שלנו בדיני המשפחה עומדים לרשותך: פנו אלינו

כל מה שחשוב לדעת על הסכם חיים משותפים

      27/01/2016 09:55

הסכם חיים משותפים הינו הסכם אשר מיועד לבני זוג שחיים בזוגיות והמקיימים יחדיו משק בית משותף, אך ללא נישואין פורמליים, ואשר מסדיר את מערכת היחסים הכרוכים בקשר הזוגי שביניהם.

המדובר למשל בבני זוג שאינם מעוניינים או מסוגלים להינשא מבחינת ההלכה, בני זוג מאותו המין וכדומה. נהוג לכנות הסכם לחיים משותפים גם בכינוי הסכם זוגיות ולעיתים גם הסכם ממון.

הסכם זה מתאים הן לבני זוג שמוגדרים כידועים בציבור והן לבני זוג שאינם כאלה. עקרונית, על פי הפסיקה, מנת שבני זוג יוכרו כבעלי סטטוס של ידועים בציבור, עליהם לקיים שני תנאים מצטברים: לנהל משק בית משותף, ולקיים חיי אישות אינטימיים כמו בין בעל לאשה.

מטרת הסכם החיים המשותפים הינה להעניק לבני הזוג וודאות משפטית בכל הקשור לכל הנושאים הכרוכים במערכת היחסים ביניהם ולמנוע מהם מחלוקות מיותרות בעתיד.

מה חייב להיות מוסדר וברור בהסכם לחיים משותפים?

תוכנו של הסכם החיים המשותפים יכול וצריך לכלול כל נושא שרלוונטי למערכת היחסים של בני הזוג.

הנושאים העיקריים שמומלץ לכלול בהסכם כזה הינם כדלקמן:

הכרה בזוגיות: במסגרת הסכם חיים משותפים, מכריזים בני הזוג בראש ובראשונה על היותם בני זוג המנהלים משק בית משותף, ובמידה וזה רלוונטי הם גם מצהירים על היותם ידועים בציבור. סעיף דקלרטיבי זה נחוץ בעיקר בכדי להעניק סמכות לבית המשפט לענייני משפחה לאשר את ההסכם.

חלוקת הרכוש המשותף: בהעדר הגדרה מפורשת של מה כולל הרכוש המשותף של בני הזוג ואופן חלוקתו במקרה של פירוד חלילה, עלולים בני הזוג למצוא עצמם כבולים בניגוד לרצונם להלכת השיתוף, אשר קובעת כי כלל נכסיהם של בני הזוג יחולקו בין שניהם באופן שיוויוני, ללא תלות בשאלה על שם מי מהם רשומים הנכסים, וזאת בכפוף להוכחת קיומה של כוונה ליצור שיתוף בנכסים אלו על ידי הצד הטוען לכך.

לפיכך, במידה והצדדים אינם מעוניינים בהחלת הלכת השיתוף על נכסיהם, כגון במקרה בו אחד מהצדדים הינו אמיד בהרבה מבן הזוג השני, עליהם לקבוע במפורש הסדר חלוקת רכוש שונה במסגרת הסכם החיים המשותפים ביניהם.

במקרה כזה עליהם לקבוע ולהגדיר במפורש אילו נכסים יכללו ברכוש המשותף לשניהם, אילו נכסים יכללו ברכוש הנפרד של כל אחד מהם לחוד וכיצד יחולק הרכוש המשותף ביניהם.

בין היתר, עליהם לתת את הדעת לנכסים שכל אחד מהם צבר לפני היווצרות הקשר הזוגי ביניהם, לירושות ומתנות שכל אחד מהם יקבל במהלך הקשר הזוגי ביניהם. כמו כן חשוב מאד להתייחס לדירת המגורים המשותפת לשניהם, שבדרך כלל מהווה את הנכס המשמעותי והיקר ביותר של בני הזוג.

ילדים: במידה ויש לבני הזוג ילדים משותפים ביכולתם לקבוע במסגרת ההסדר את סוג המשמורת שתחול עליהם במקרה של פירוד, משותפת או יחידנית וכן את כל הנוגע לנושא הסדרי הראיה.

מזונות: במסגרת ההסכם ניתן להסכים על תשלום מזונות במקרה של פירוד, לאשה ו/או לילדים ואופן תשלומם.

הפרוצדורה לעריכת ההסכם

הסכם חיים משותפים הינו הסכם בעל חשיבות רבה בכל המובנים: משפטית, כלכלית, אישית ורגשית. לכן חשוב מאד להיעזר בשירותיו של עורך דין מנוסה בדיני משפחה הבקי בעריכת הסכמים כאלו, ואשר מודע היטב לכל החוקים ודברי הפסיקה הרלוונטיים להסכם זה, כמו גם לניואנסים הפרקטיים שמומלץ מאד להיות מודע להם.

רק עורך דין מקצועי ובעל ניסיון בתחום ידע כיצד לנסח את ההסכם באופן שיתאים ספציפית לצרכים ולנסיבות האישיים של בני הזוג, וכן לצפות קיומן של בעיות עתידיות תוך יצירת מנגנון מתאים לפתרונן.

קיימת חשיבות גדולה להכרות של עורך דין עם הפסיקה המתפתחת של בתי המשפט לענייני משפחה והוראות החוק השונות.

תוקפו החוקי של ההסכם

הסכם חיים משותפים של בני זוג שאינם נשואים זה לזה אינו מצריך אישור על ידי בית המשפט לענייני משפחה על מנת שייכנס לתוקף, וזאת בשונה מהסכם ממון של בני זוג נשואים כאמור בסעיפים 1 ו-2 לחוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973.

לפיכך די בכך שההסכם נערך ונחתם בהתאם לכללי דיני החוזים המקובלים בעניין זה על מנת שההסכם יכנס לתוקף.

יחד עם זאת, ידועים בציבור אשר מעוניינים לחזק את תוקפו של ההסכם שערכו ביניהם ולהעניק לו גם תוקף של פסק דין מחייב, אשר ניתן לאכיפה בהוצאה לפועל, יכולים לאשרו באמצעות בית המשפט לענייני משפחה, וזאת בעקבות ההלכה שנקבעה בעניין זה על ידי בית המשפט העליון במסגרת הליך רע"א 6854/00 היועמ"ש לממשלה נ' זמר.

בפסק דין זה נקבע כי ההוראות שבחוק בית המשפט לענייני משפחה וההוראות שבחוק יחסי ממון משלימות זו את זו, וכי בית המשפט לענייני משפחה מוסמך לאשר גם הסכם כאמור בין ידועים בציבור וזאת מכח סעיף 3(ג) לחוק בית המשפט לענייני משפחה.

אישור ההסכם ינתן רק לאחר שבית המשפט הסביר לבני הזוג את משמעות ההסכם, וכן וידא שבני הזוג ערכו אותו מהסכמתם החופשית ובהבינם את משמעותו ותוצאותיו.

אישור ההסכם יכול להיעשות גם על ידי נוטריון, אולם במידה וההסכם מכיל הוראות לגבי גם ילדי בני הזוג עליו לקבל את אישור בית המשפט לענייני משפחה.

במידה וההסכם לא אושר כאמור, ניתן לבטלו בהתאם לכללי ביטול החוזים הרגילים ולפי כל העילות המקובלות לביטול חוזה בגין פגמים בכריתתו. המדובר בפגמים כגון חוסר גמירות דעת, חוסר מסויימות, חוסר תום לב, מצגי שווא, טעות, הטעיה, מרמה, קיפוח, עושק, הסכם הנוגד את תקנת הציבור וכדומה.

במידה וההסכם אושר כאמור ניתן לבטלו באמצעות הגשת עתירה לבית המשפט לענייני משפחה, וזאת הן על פי כללי ביטול החוזים והן על פי כללי ביטול הסכם שקיבל תוקף של פסק דין.

במקרה האחרון יש להוכיח שנפלו פגמים שנפלו בהליך אישור ההסכם על ידי בית המשפט. לדוגמא, במידה ובית המשפט לא הסביר לבני הזוג את משמעות ההסכם, או לא וידא שהם הבינו אותו כנדרש, או לא וידא שבני הזוג חתמו עליו מרצונם החופשי ולא בשל לחץ שהאחד מבני הזוג הפעיל על השני.

יחד עם זאת, ניתן יהיה לבטל את ההסכם רק בהתקיים טעמים מיוחדים אשר מצדיקים זאת, וזאת כפי שנקבע על ידי הפסיקה בעניין זה.

החלטתם לערוך הסכם חיים משותפים? מעולה!

ניתן לקבוע כי הסכם חיים משותפים מתאים בעיקר למשפחות חד מיניות, בני זוג פסולי חיתון או כאלה שבחרו לחיות יחדיו מבלי להכנס בברית הנישואים.

חשוב לזכור כי ההסכם צריך להערך רק באמצעות עורך דין מנוסה ומאד לא מומלץ לכתוב את ההסכם לבד או להשתמש בנוסח קיים, שכן על ההסכם להכתב בהתאם ולפי נסיבות החיים הזוגיים שלכם.

חשוב להקפיד על ניסוח ברור ומפורט ככל שניתן, וכן להיות כתוב בשפה ברורה ובניסוחים ברורים וחד משמעיים שימנעו מחלוקות עתידיות וצורך בהפעלת פרשנות משפטית אם וכאשר יעלה הצורך בכך.

נציין עוד כי ההסכם צריך לגעת בכל תחומי החיים המשותפים, בהליך הפרידה אם וכאשר וכפועל יוצא בכל ענייני חלוקת הרכוש המשותף והילדים של בני הזוג.

רגע לפני החתימה על ההסכם, אל תהססו לשאול את עורך הדין ולבקש ממנו הסברים מפורטים לגבי כל סעיפיו, על מנת שתהיו בטוחים בלב שלם כי אתם חותמים על מסמך מחייב, שמובן וברור לכם מתחילתו ועד סופו.

נקודה אחרונה וחשובה: הסכם לחיים משותפים אינו מהווה תחליף לעריכת צוואה ולכן עליכם לערוך צוואה בנפרד או צוואה הדדית, למען הסדר הטוב.

לאורך השנים משרדנו ערך מאות הסכמים כאמור, עבור מאות זוגות שהחליטו שלא להתחתן כדת משה בישראל. לעורכי הדין במשרד ניסיון רב בתחום ואנו נשמח לשתף גם אותך בניסיוניו המקצועי ולצורך עריכת הסכם משפטי שיסדיר את החיים הזוגיים המשותפים.

שאלות? לחצו כאן לפניה וקבלת ייעוץ משפטי מהיר!

קרא עוד
שייך לנושא:   דיני משפחה   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (5) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 5 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"מסתבר שהליך גירושים לא חייב להיות מלא בסערות נפשיות ובדרמה. תודה לצוות עורכי הדין #1 בישראל, שעזור לי ולגרוש להגיע להסכם שמקובל על שנינו, בלי תביעות ובלי הוצאות מיותרות. אתם עשר"
קרן ב. אפריל 2023
"המאבק מול הגרוש היה ארוך, מפרך ועוד בתקופת הקורונה, אבל בזכותכם הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2022
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחתם אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרתם לי להתמודד בהצלחה ובכבוד, בלי הליכים מיותרים ובלי לבזבז זמן"
רות ק. מרץ 2023
"הגענו למשרדכם בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה משפחתית ותיקה ומוכרת. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתם של עורכי הדין במשרד יישבנו את ההדורים בדרך של כבוד הדדי ועל כך תודותינו"
אבירם פ. מאי 2023
"רציתי להגיד תודה לצוות המשרד הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה, שירות אישי, מקצועי ובמחיר הוגן!"
יואל ד. אפריל 2023
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא היתה החלטה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין סוער, שממש לא מתאים לאופי שלי. בזכות המקצועיות והניסיון שלכם, החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם גירושין חתום, שקיבל תוקף של פסק דין"
כלנית מ. אפריל 2023
"מגיעה לכם תודה מיוחדת, לאחר שהבאתם לפתרון סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
אבנר ר. ינואר 2023
"צריך לפרגן ולהגיד תודה גדולה לצוות המשרד, שליווה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. התנהלתם בצורה מעוררת כבוד, במקצועיות רבה ותוך מתן תשומת לב לפרטים הקטנים. היחס האישי שקיבלתי בתקופה הקשה בחיי עזר לי להגיע למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. נובמבר 2022
"תודה על ליווי משפטי בהליך הפרידה שלי מבן זוגי, כולל חלוקת רכוש ומשמורת על הילד המשותף שלנו. השירות האישי מכל צוות המשרד, האוזן הקשבת, הכתף התומכת ובעיקר הידע המשפטי והמקצועיות - ראויים לציון. תודה ושוב תודה על הכל"
מיקי ט. מאי 2023

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 08:00 - 20:00

דרך מנחם בגין 132 תל אביב

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון