×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
הכירו את הדרך החוקית להתחרט ולחזור מהסתלכות מעיזבון בהתאם לחוק...
הסתלקת מהעיזבון והתחרטת? הדרך חזרה מהסתלקות מעיזבון
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
עורך דין לשירותך בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
טיפול מקצועי בכל ענייני הצוואה ופתרון סכסוכי צוואה בין יורשים: פנו אלינו
טיפול מקצועי של עו"ד בענייני צוואות
טיפול מקצועי בכל ענייני הצוואה ופתרון סכסוכי צוואה בין יורשים: פנו אלינו

הדרך חזרה מהסתלקות מעיזבון

      18/02/2020 12:21

סעיף 6 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 מאפשר לכל יורש להסתלק מחלקו בעיזבון המנוח, וזאת במהלך התקופה שבין מות המנוח ועד לשלב חלוקת העיזבון ובכפוף לתנאי הסעיף.

משמעות ההסתלקות הנה שרואים את היורש שהסתלק כאילו לא היה יורש מלכתחילה, כאמור בסעיף 6(ב) לחוק. כלומר תוקף ההסתלקות הנו רטרואקטיבי.

יחד עם זאת ניתן לבטל כתב הסתלקות מעיזבון בהתאם לאותן עילות שעל פי דיני החוזים מאפשרות לבטל חוזה בגין פגמים בכריתתו.

לפיכך יורש רשאי לחזור בו מהסתלקותו במידה והסתלקותו נעשתה תוך כדי עושק, טעות, הטעיה, מצג שווא, הפעלת השפעה בלתי הוגנת על היורש המסתלק, התנהגות בחוסר תום לב כלפיו, או במידה וההסתלקות נעשתה בהסתמך על התחייבות של גורם אחר אשר הופרה וכדומה. בכל מקרה אחר לא יורשה אותו יורש אשר בחר להסתלק מהעיזבון לחזור בו.

בסקירה שלפניך נסביר בהרחבה אודות הדרך החוקית והמהירה להתחרט ולחזור מהסתלקות מעיזבון.

הבסיס החוקי לחזרה שלך

כלל זה נובע מהחלת הוראות חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 על ההסתלקות מעיזבון וזאת התפיסה הרואה בהסתלקות מעיזבון כפעולה משפטית, וכן לאור סעיף 61(ב) לחוק אשר קובע כי הוראות חוק זה יחולו, ככל שהדבר מתאים לעניין בשינויים המחוייבים, גם על פעולות משפטיות שאינן בבחינת חוזה ועל חיובים שאינם נובעים מחוזה.

כתב ההסתלקות מהווה פעולה משפטית שגם עליה חלים דיני החוזים ובהתאם לכך ניתן לחזור מכתב הסתלקות ולבטלו בהתאם לאותן עילות שלפיהן ניתן לבטל חוזה.

כך נקבע על ידי בית המשפט בהליך ע"א 2041/05 מחקשווילי נ' מיכקשווילי.

במסגרת הליך זה נדון מקרה ובו יורש הסתלק מחלקו בעיזבון אחיו לטובת אחיותיו. לאחר שאותו יורש הלך לעולמו, הגישו ילדיו בקשה לביטול הסתלקות אביהם מעיזבון אחיו לטובת אחיותיו, בין היתר מהטעם שהסתלקות אביהם נערכה תוך עושק שהפעילו עליו אחיותיו, כאמור בסעיף 18 לחוק החוזים.

בית המשפט העליון קיבל טענתם זו והורה על ביטול הסתלקות אותו מנוח מחלקו בעיזבון אחיו.

במסגרת הליך ת"ע 32505-07-10 ב.א. נ' ש.ל. נדון מקרה של צוואה של מנוח אשר הוריש את עזבונו בחלקים שווים לבת זוגו ולשני ילדיו. בת הזוג של המנוח, שהיתה בת למעלה מ-70 שנה, חתמה על כתב ויתור והסתלקות על חלקה בעיזבון המנוח לטובת שני ילדיו.

ברם, לאחר מכן הגישה בת הזוג בקשה לבטל את כתב ההסתלקות בטענה כי היא חתמה עליו מתוך עושק, כפייה והטעייה.

לדבריה, היא הוחתמה על כתב ההסתלקות על ידי שני ילדיו של המנוח, שלא מרצונה החופשי ותוך ניצול מצוקתה, שעות ספורות לאחר פטירת המנוח, שהיה בן זוגה במשך 13 שנים וכאשר היא שבה מבית החולים והיתה שרויה בסערת רגשות.

בת הזוג ביססה את טענות העושק, הכפייה וההטעיה גם בהתחשב בכך שהיא אינה דוברת עברית, אינה יודעת קרוא וכתוב ובהיעדר מתורגמן שיתרגם לה את המסמך עליו חתמה.

עוד טענה המבקשת כי הוטעתה לחשוב כי המסמך עוסק בהעברת מזומנים מחשבון המנוח לצורכי סידורי ההלוויה ולא לעניין חלוקת העיזבון, וכי היא אוימה על ידי ילדי המנוח לחתום על כתב הויתור, שכן אחרת נשקפת סכנה לחייה.

ילדי המנוח טענו כי בת הזוג חתמה על כתב ההסתלקות מרצונה הטוב והחופשי ותוך הבנת תוכנו.

בית המשפט קבע בהתבסס על הלכת מחקשווילי כי עילת העושק מותנית בקיומם של שלושה יסודות מצטברים:

(א) מצבו של העשוק אשר מתבטא בחולשה / מצוקה שכלית או גופנית.

במסגרת הליך ע"א (חיפה) 3475/06 קסל נ' מלון עדן נהריה בע"מ הרחיב בית המשפט את יסוד המצוקה מעבר לחולשה שכלית או גופנית, גם למצב של מצוקה נפשית. באותו תיק דובר על ניצול מצוקתה של אישה שנותרה לבדה בגיל 90 ומיד בסמוך לפטירת בעלה עימו חיה שנים רבות, כאשר הוא זה שטיפל בעניינים הכספיים של המשפחה.

(ב) התנהגות העושק, אשר מתבטאת במודעותו למצוקת העשוק וניצולה לרעה.

(ג) היות תנאי החוזה / כתב ההסתלקות גרועים מהמקובל.

בהסתמך על מכלול הנסיבות וניתוח הראיות, קבע בית המשפט כי כל מרכיבי עילת העושק אכן התקיימו בנסיבות אותו מקרה, ובהתאם לכך הורה בית המשפט על ביטול כתב ההסתלקות של בת הזוג.

במסגרת ע"א 513/98 דוד נ' גביש נדון מקרה בו הסתלק בן מעיזבון לטובת אשת אביו, לאחר שזו התחייבה להעביר לו את רכושה לאחר פטירתה. ברם, אשת האב לא עמדה בהתחייבות זו ועל כן קבע בית המשפט כי לבן קמה לכאורה הזכות לבטל את הסתלקותו עקב הפרת ההתחייבות כלפיו.

בנוסף ניתן לבטל כתב הסתלקות מעיזבון במידה וההסתלקות מלכתחילה נעשתה שלא כדין, לדוגמא, לשם התחמקות מתשלום חובות ו/או הברחת נכסים. במסגרת הליך ת"ע 8670/99 נדון מקרה ובו המנוחה הורישה בצוואתה את עיזבונה לשלושת ילדיה.

אחד הילדים, אשר צבר חובות ונרדף על ידי נושים שונים לרבות בנק דיסקונט, הסתלק מחלקו בעיזבון לטובת שני אחיו. משגילה זאת בנק דיסקונט, הגיש הבנק בקשה לביטול ההסתלקות בפני בית המשפט.

בית המשפט קיבל את הבקשה תוך שהוא קובע כי הסתלקות מעיזבון שמטרתה הברחת נכסים מנושים הנה פסולה וניתנת לביטול.

בהתאם לכך הורה בית המשפט על מתן צו קיום צוואה שכלל גם את אותו הילד כיורש, וכתוצאה מכך יכלו הבנק ויתר נושיו להטיל עיקול על חלקו בעיזבון האם, ולבצע כל פעולה אחרת שניתנת על פי הדין לשם גביית חובותיו מתוך חלקו בעיזבון האם.

שאלות? לחצו כאן לפניה וקבלת ייעוץ משפטי מהיר!

קרא עוד
שייך לנושא:   צוואות   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (3) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 3 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"מסתבר שהליך גירושים לא חייב להיות מלא בסערות נפשיות ובדרמה. תודה לצוות עורכי הדין #1 בישראל, שעזור לי ולגרוש להגיע להסכם שמקובל על שנינו, בלי תביעות ובלי הוצאות מיותרות. אתם עשר"
קרן ב. אפריל 2023
"המאבק מול הגרוש היה ארוך, מפרך ועוד בתקופת הקורונה, אבל בזכותכם הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2022
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחתם אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרתם לי להתמודד בהצלחה ובכבוד, בלי הליכים מיותרים ובלי לבזבז זמן"
רות ק. מרץ 2023
"הגענו למשרדכם בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה משפחתית ותיקה ומוכרת. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתם של עורכי הדין במשרד יישבנו את ההדורים בדרך של כבוד הדדי ועל כך תודותינו"
אבירם פ. מאי 2023
"רציתי להגיד תודה לצוות המשרד הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה, שירות אישי, מקצועי ובמחיר הוגן!"
יואל ד. אפריל 2023
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא היתה החלטה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין סוער, שממש לא מתאים לאופי שלי. בזכות המקצועיות והניסיון שלכם, החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם גירושין חתום, שקיבל תוקף של פסק דין"
כלנית מ. אפריל 2023
"מגיעה לכם תודה מיוחדת, לאחר שהבאתם לפתרון סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
אבנר ר. ינואר 2023
"צריך לפרגן ולהגיד תודה גדולה לצוות המשרד, שליווה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. התנהלתם בצורה מעוררת כבוד, במקצועיות רבה ותוך מתן תשומת לב לפרטים הקטנים. היחס האישי שקיבלתי בתקופה הקשה בחיי עזר לי להגיע למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. נובמבר 2022
"תודה על ליווי משפטי בהליך הפרידה שלי מבן זוגי, כולל חלוקת רכוש ומשמורת על הילד המשותף שלנו. השירות האישי מכל צוות המשרד, האוזן הקשבת, הכתף התומכת ובעיקר הידע המשפטי והמקצועיות - ראויים לציון. תודה ושוב תודה על הכל"
מיקי ט. מאי 2023

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 08:00 - 20:00

דרך מנחם בגין 132 תל אביב

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון