×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
טובת הילדים היא החשובה ביותר גם במקרה שאחד ההורים חוזר בתשובה. איך עושים את זה?
הגרוש/ה החליט/ה לחזור בתשובה? נקודות למחשבה
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
ייעוץ עורך דין בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
אנחנו יודעים שטובת הילדים שלך חשובה יותר מהכל - במיוחד עכשיו: פנו אלינו
ייעוץ משפטי על משמורת ילדים
אנחנו יודעים שטובת הילדים שלך חשובה יותר מהכל - במיוחד עכשיו: פנו אלינו

אחד ההורים חוזר בתשובה: מה יעלה בגורל הילדים?

      18/07/2016 11:33

כאשר שני בני זוג שנישאו היו חילוניים בעת נישואיהם, ואחד מהם חזר בתשובה לאחר הנישואים, הדבר עלול במקרים מסויימים לגרום לקרע בלתי הפיך בין בני הזוג אשר יוביל לגירושיהם.

עם זאת, הבעייתיות עלולה להתעורר גם במקרה ואחד ההורים חזר בתשובה לאחר הגירושים וזאת ללא קשר אליהם, מאחר שלמהלך כזה יכולות להיות השפעות והשלכות בעלות חשיבות ומשמעות רבה בכל הקשור לאופן חינוך הילדים המשותפים של בני הזוג הגרושים, קביעת המשמורת והסדרי הראיה של הילדים ועוד.

במידה ושני בני הזוג המתגרשים אוחזים באותה השקפת עולם, חילונית או דתית, סביר להניח ששניהם יסכימו שילדיהם המשותפים יקבלו את אותו סוג חינוך, חילוני או דתי, הן במסגרת אורח החיים שלהם בכלל והן לגבי בחירת הזרם של מוסדות החינוך בהם יתחנכו הילדים בפרט.

אולם, כאשר בני הזוג אוחזים בהשקפות עולם שונות, באופן לפיו בן הזוג שנותר חילוני מעוניין שהילדים ימשיכו לקבל חינוך חילוני ובן הזוג שחזר בתשובה מעוניין שהם יקבלו חינוך דתי, אזי עלולה להתעורר ביניהם מחלוקת קשה בעניין זה.

כאשר מתעוררת מחלוקת כזו, ברור שהפתרון העדיף ביותר הינו שהצדדים יגיעו להסכמה ביניהם בעניין זה, בין בכוחות עצמם, ובין באמצעות גורם שלישי מתווך, כגון עורכי הדין של הצדדים, הליך גישור וכיו"ב וכמובן בכפוף לאישורו של בית המשפט.

אולם, כאשר בני הזוג אינם מצליחים להגיע להסכמה ביניהם במקרה זה, אזי אין מנוס מהפניית הסוגיה להכרעתו של בית המשפט בהתאם לסעיף 25 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב-1962.

כמו בכל נושא אשר קשור לילדים, גם בנושא זה יכריע בית המשפט בהתאם לעקרון העל של טובת הילד וזאת בהתאם לנסיבות התיק, הראיות שהוצגו בפניו, ותסקיר פקידת הסעד המוגש לבית המשפט.

במסגרת הליך תמ"ש 26150-00 ד"ר פ.א. נ' פ.א. אשר התנהל בבית המשפט לענייני משפחה בתל-אביב, נדון מקרה של שני בני זוג שהתגרשו וערכו ביניהם הסכם גירושין אשר אושר על ידי בית המשפט.

הסכם הגירושין קבע, בין היתר, כי האם תחזיק במשמורת על הילדים. מספר שנים לאחר הגירושין, החלה האשה לחזור בתשובה, הפכה לחרדית וביקשה לשלוח את הילדים למערכת החינוך החרדית.

האב, שהיה ונשאר חילוני, התנגד לכך וניהל מאבק משפטי ממושך כנגד האישה. במהלך תקופה זו האב גזר לילדיו את הפיאות, סירב לשמור שבת ולהקפיד על כללי הכשרות כשהילדים שהו אצלו, ועוד.

גם נסיונותיהם של רשויות הרווחה להביא את ההורים לידי הסכמה לא צלחו ולבסוף פסק בית המשפט כי על מנת לאזן בין אורח החיים של האב לזה של האם, יתחנכו הילדים במוסדות חינוך ממלכתיים דתיים ולא בזרם חינוך החרדי.

במסגרת הליך תמ"ש 79184-98 א.א. נ' כ.ע. אשר התנהל אף הוא בבית המשפט לענייני משפחה בתל-אביב, נדון מקרה נוסף שבו תבעה אם שחזרה בתשובה לשינוי מסגרת החינוך של הילדות המשותפות לה ולבעלה לשעבר.

במסגרת הסכם הגירושין שלה עם בעלה, נקבע שהבנות תהיינה במשמורת האם וכי הן תלמדנה בבית ספר ממלכתי רגיל, לא דתי וכי בית הספר התיכון בו הם ילמדו ייקבע על ידי שני ההורים במשותף.

כאשר הילדות היו צריכות להתחיל ללמוד בבית ספר יסודי, ביקשה האם מהאב שהילדות תלמדנה בבית ספר השייך לזרם החינוך התורני, והאב הסכים לכך וגם בית המשפט נתן את אישורו לכך.

לאחר שהבנות למדו שנתיים במסגרת המגמה החרדית של בית הספר התורני העבירה האם את הבנות לבית ספר חרדי בניגוד לרצון האב שעתר להוצאת צו מניעה כנגד כך.

בית המשפט קיים עם הבנות שיחה ארוכה, במהלכה הוא התרשם שלבנות היה טוב בבית הספר התורני וכי רצונן לעבור לבית הספר החרדי נובע רק מרצון אמן.

לבסוף קבע בית המשפט כי בהתאם לעקרון טובת הילד, הבנות לא תעבורנה לבית הספר החרדי, אשר מתייחס לחילונים ודתיים אחרים כחריגים, מאחר שהדבר יביא לפיחות במעמדו ובחשיבותו של האב בעיני הבנות בשל היותו חילוני, לפגיעה בקשר של הבנות עמו ובהכרח לפגיעה בטובת הבנות.

לפיכך, בנסיבות אלו, עדיף שהבנות תמשכנה ללמוד בבית הספר התורני, אשר מאפשר להן ללמוד במסגרת חינוך חרדית, ועם זאת משדר להן פתיחות גם כלפי חילוניים ודתיים אחרים.

במסגרת הליך תמ"ש 79184-98 א.א. נ' כ.ע. אשר התנהל אף הוא בבית המשפט לענייני משפחה בתל-אביב, נדון מקרה של הורים לשני ילדים, בן ובת, לגביהם נקבע בתחילה כי הם יוחזקו במשמורת של האם.

מאחר שהאם החלה לחזור בתשובה כבר במהלך הליכי הגירושין, כך שגם הילדים, שהיו במשמורתה, החלו לאמץ אורח חיים דתי, הוסכם שהילדים ישמרו על אורח חיים דתי גם בעת שהותם אצל אביהם.

יתרה מכך, על מנת למזער ככל הניתן את מצוקת הילדים, האב גם ויתר כעבור שנתיים על לינת הילדים אצלו בימי שבת.

אולם, לאחר מכן האב ביקש להעביר את משמורת הילדים אליו מאחר שלטענתו האם החלה לנקוט בפעולות דרסטיות וחד צדדיות לגבי שינוי חינוכם ואורח חייהם של הילדים וזאת בניגוד להסכמים ובניגוד לטובת הילדים.

עוד טען האב כי פעולות אלו גם השפיעו לרעה על מצבם הרגשי של הילדים, שכמעט נותקו ממנו וגם הגיבו במצוקה רגשית חמורה להעדרו מחייהם.

בהסתמך על חוות הדעת שהוגש בפניו, קבע בית המשפט כי הבן יישאר עם אמו וכי הילדה תועבר למשמורת האב.

לגבי הבת נקבע כי היא שרויה במצב נפשי ורגשי קשה וכי טובתה מחייבת הענקת סביבה רגועה, יציבה, חמה, רגשית ותומכת אותה תמצא בבית האב, בעוד שהשארתה במשמורת האם עלולה לדרדר את מצבה ולגרום לה לניכור הורי, כפי שכבר נוצר בין הבן לאב.

לגבי הבן נקבע כי גם הוא נמצא במצב נפשי קשה וזאת כתוצאה מאי מוכנותה של האם לקבל הדרכה מתאימה.

עם זאת נקבע כי לא נכון יהיה, באותו שלב, להעביר את המשמורת על הבן לידי האב ואף לא להוציא אותו למסגרת חוץ ביתית כזו וזאת בתנאי שהאם תיתן לבן את הטיפול הנפשי שעליו לקבל.

לסיכום, כאשר אחד מההורים חוזר בתשובה לאחר הגירושים ומבקש לשנות את אורח החיים של הילדים לאורח חיים דתי, רצוי שההורים יגיעו להסכמה משותפת בעניין זה ויקבלו את אישור בית המשפט לכך.

במידה והם אינם מצליחים להגיע להסכמה משותפת בעניין, עליהם לפנות לבית המשפט, שיכריע במקומם.

שאלות? לחצו כאן לפניה וקבלת ייעוץ משפטי מהיר!

קרא עוד
שייך לנושא:   משמורת ילדים   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (4) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 4 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"כשצריך לפרגן: תודה ענקית לעורכת הדין גיטי גוטמן, שליוותה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. עורכת הדין גוטמן התנהלה בצורה מקצועית, נתנה יחס אישי והובילה אותי למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. אוגוסט 2019
"תודה מיוחדת לעו"ד גלית צברי, שפתרה סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
עמי א. ספטמבר 2019
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא הייתה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין ומאבק סוער. בזכות עורכת הדין במשרד גוטמן צברי החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם חתום"
קרן ב. אפריל 2019
"רציתי להגיד תודה לעו"ד גיטי גוטמן ולצוות משרדה הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה!"
יואל ד. ינואר 2019
"הגענו למשרד עורכות דין גוטמן צברי בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתן של עורכות הדין במשרד יישבנו את ההדורים ועל כך תודותינו"
אבירם פ. נובמבר 2018
"גלית היקרה: תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחת אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרת לי להתמודד בהצלחה ובכבוד"
רות ק. אוגוסט 2018
"המאבק מול הגרוש היה ארוך ומפרך, אבל בזכות עו"ד גיטי גוטמן הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2018

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 9:00 - 19:00

כתובת: ב.ס.ר 3, מצדה 9 בני ברק

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי | גוטמן צברי עורכות דין | מפת האתר | תקנון