×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
אם הגעת לשלב שבו דנים בנושא משמורת הילדים, חשוב להכיר את חזקת הגיל הרך...
חזקת הגיל הרך ושאלת משמורת הילדים - הכירו את עמדת בית המשפט!
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
ייעוץ עורך דין בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
אנחנו יודעים שטובת הילדים שלך חשובה יותר מהכל - במיוחד עכשיו: פנו אלינו
ייעוץ משפטי על משמורת ילדים
אנחנו יודעים שטובת הילדים שלך חשובה יותר מהכל - במיוחד עכשיו: פנו אלינו

חזקת הגיל הרך - מה זה אומר לגביך ולגבי הילדים?

      18/02/2020 09:57

חזקת הגיל הרך הנה נושא חשוב ביותר הנוגע לסוגית משמורת הילדים, שהנה אחת הסוגיות המשמעותיות ביותר במסגרת הליך גירושין של בני זוג שיש להם ילדים משותפים.

במסגרת סוגיה זו, יש לקבוע איזה סוג משמורת יחול על הילדים: משמורת משותפת לשני ההורים יחדיו או משמורת יחידנית, שתוענק לאחד ההורים בלבד. במקרה האחרון יש גם לקבוע הסדרי הראיה לגבי ההורה השני וזאת על מנת להבטיח את המשך שמירת הקשר בינו לילדים.

על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 קיימות שתי דרכים לקביעת משמורת הילדים והסדרי הראיה: במסגרת הסכם ההורים, כאמור בסעיף 24 לחוק הכשרות, שהנה כמובן הדרך העדיפה מבין השתיים, או על פי החלטת בית המשפט לענייני משפחה / בית הדין הרבני כאמור בסעיף 25 לחוק הכשרות, וזאת במידה וההורים אינם מצליחים להגיע להסכם ביניהם בעניין זה או במידה והם הגיעו להסכם בעניין זה, אך הוא לא בוצע.

סעיף 25 לחוק הכשרות קובע כי בית המשפט יקבע בעניין סוגיית משמורת הילדים והסדרי הראיה "כפי שייראה לו לטובת הקטין, ובלבד שילדים עד גיל 6 יהיו אצל אמם אם אין סיבות מיוחדות להורות אחרת".

סעיף 25 לחוק הכשרות הנו המקור החוקי לחזקת הגיל הרך. סעיף זה מחיל את עקרון העל של טובת הילד גם על סוגית משמורת הילדים, באופן לפיו הוא מנחה את בית המשפט להחליט בסוגיה זו לפי שיקול טובת הילד, להבדיל משיקול טובת ההורים או גורמים אחרים שקשורים לעניין זה.

זהו העיקרון הכללי שצריך להנחות את בית המשפט בעניין זה. החוק ממשיך וקובע עקרון ספציפי נוסף, לפיו כאשר מדובר בילדים בני עד גיל 6, עדיף שהם יגדלו במשמורת יחידנית אצל אמם, אלא אם כן הוכח קיומן של סיבות מיוחדות שקובעות אחרת.

סיבות כאלו יכולות להתרחש כאשר נמצא שלאם יש בעיות חמורות של מסוגלות הורית, בעטיין עדיף שהילד יגדל אצל האב או אצל גורם אחר שנמצא מתאים לכך.

קראו עוד בנושא: ניכור הורי חמור הוביל לשלילת חזקת הגיל הרך

כלומר חזקת הגיל הרך הנה חזקה הניתנת לסתירה. אין המדובר בחזקה מוחלטת, אשר קובעת כי ילדים עד גיל 6 יועברו אוטומטית למשמורת היחידנית של אמם, וזאת כפי שלעתים מקובל לחשוב בטעות. כך קבע בית המשפט העליון במסגרת הליך בג"ץ 672/84 אברבוך נ' אברבוך: "ברגיל מקומו של ילד בן שלוש הוא בחיק אמו, אך אין זה כלל בל יעבור".

הרקע להולדת חזקת הגיל הרך נעוץ במציאות ששררה בעבר בארץ, כמו גם ברחבי העולם כולו, בכל הקשור לחלוקת התפקידים המסורתית בין ההורים.

בעבר היה מקובל כי האב הוא שיוצא לעסוק בפרנסת המשפחה, בעוד האישה נשארה בבית על מנת לטפל בתחזוקת הבית ובטיפול בילדים.

כמו כן מקובל היה לחשוב כי האמהות מסוגלות למלא טוב יותר את צרכי הילד בשנות התפתחותו הראשונות מאשר האבות, וכי בשנים אלו נזקק הילד יותר לטיפולה של האם ולקשר פיזי עמה, בעוד חיסרון הקשר הישיר עם האב בשלבי התפתחות מוקדמים אלה משמעותי פחות. גישה זו מכונה דוקטרינת הגיל הרך Tender Years Doctrine.

כתוצאה מגישה זו, נטו בתי המשפט להעדיף לפסוק לטובת משמורת יחידנית של האם ככל שהמדובר היה בילדים בני עד גיל 6, וזאת על פני משמורת יחידנית של האב או משמורת משותפת לשני ההורים יחדיו.

אולם, עם השנים חלו שינויים במציאות של חיינו, באופן לפיו יותר ויותר אמהות החלו לצאת לעבודה, בעוד האבות החלו ליטול יותר ויותר אחריות לגבי הטיפול בילדיהם, וזאת גם בשל התגברות המודעות לחשיבותו של האב בחיי הילד.

שינויים אלו לא פסחו על פסיקת בתי המשפט בארץ, אשר כתוצאה מכך החלו יותר ויותר לאחרונה לפסוק משמורת משותפת לשני ההורים יחדיו, גם לגבי ילדים עד גיל 6.

השינוי בפסיקת בתי המשפט בעניין זה נבע משתי סיבות עיקריות.

הסיבה הראשונה לשינוי בפסיקת בתי המשפט נעוצה באימוץ הגישה לפיה חזקת הגיל הרך הינה למעשה רק אחד השיקולים בכל הקשור לקביעת משמורת הילדים שאותם על בית המשפט לשקול, וכי אין המדובר בשיקול היחידי בעניין זה. כך נקבע ע"י ביהמ"ש העליון במסגרת הליך ע"א 493/85: "חזקת הגיל הרך אינה שיקול יחיד לדיון שימנע דיון ענייני".

שכן, בהתאם לאמור בסעיף 25 לחוק הכשרות, על בית המשפט לשקול שיקולים שונים בעניין זה, אשר כולם כפופים לעקרון העל בדבר טובת הילד, ולפיכך חזקת הגיל הרך הינה רק אחד משיקולים אלו.

מעקרון העל בדבר טובת הילד נובע גם כי קביעת משמורת משותפת איננה בהכרח סותרת את חזקת הגיל הרך, מה גם שהמשמורת נותרת גם אצל האם אם כי לא רק אצלה. כך נפסק במסגרת הליך תמ"ש (י-ם) 19660/07 פלונית נ' אלמוני, וכן במסגרת הליך רמ"ש 56347-11-12.

הסיבה השניה לשינוי בפסיקת בתי המשפט נבעה מפרסום המלצות דו"ח וועדת שניט משנת 2011, ופרסום תזכיר חוק הורים וילדיהם, תשע"ב-2012 ע"י משרד המשפטים, וזאת למרות ששניהם טרם הבשילו עד כה לכדי חוק מחייב.

שני המסמכים הללו המליצו למעשה על ביטול חזקת הגיל הרך.

ועדת שניט נימקה זאת בכך שכל ילד הינו אינדיבידואל בפני עצמו, ועל כן בעת קביעת המשמורת לגבי הילד אין מקום להחלת חזקת הגיל הרך, אלא יש לבחון באופן אינדיבידואלי מהי טובתו האישית בעניין זה.

תזכיר חוק הורים וילדיהם, תשע"ב-2012 נימק זאת בכך שזכותו של הילד הינה ששני הוריו יהיו אחראים לגידולו ולהתפתחותו ושיהיה לו קשר אישי, ישיר ורציף עם כל אחד מהם, ועל כן אין מקום להמשיך את החזקה הנוהגת לפיה ילד עד גיל שש יהיה בחזקת האם.

כאמור, המלצות דו"ח שניט ותזכיר החוק טרם הבשילו עד כה לכדי חוק מחייב. בפועל בתי המשפט בארץ החלו יותר ויותר לאמץ בפסיקתם את האמור במסמכים אלו, ולפסוק משמורת משותפת להורים גם לגבי ילדים בני עד גיל 6, וזאת בנסיבות המתאימות.

יצויין כי לאחרונה הממשלה ניסתה לקדם הצעת חוק בדבר ביטול חזקת הגיל הרך, אשר קבעה כי ילדים עד גיל שש לא ימסרו לאם, אלא למשמורת משותפת של שני ההורים. אולם, נכון למועד כתיבת הסקירה הנ"ל, גם הצעת חוק זו טרם הבשילה לכדי חוק מחייב.

עוד בנושא: בית המשפט שלל את חזקת הגיל הרך במקרה של אם מזניחה!

קרא עוד
שייך לנושא:   משמורת ילדים   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (5) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 5 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"כשצריך לפרגן: תודה ענקית לעורכת הדין גיטי גוטמן, שליוותה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. עורכת הדין גוטמן התנהלה בצורה מקצועית, נתנה יחס אישי והובילה אותי למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. אוגוסט 2019
"תודה מיוחדת לעו"ד גלית צברי, שפתרה סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
עמי א. ספטמבר 2019
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא הייתה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין ומאבק סוער. בזכות עורכת הדין במשרד גוטמן צברי החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם חתום"
קרן ב. אפריל 2019
"רציתי להגיד תודה לעו"ד גיטי גוטמן ולצוות משרדה הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה!"
יואל ד. ינואר 2019
"הגענו למשרד עורכות דין גוטמן צברי בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתן של עורכות הדין במשרד יישבנו את ההדורים ועל כך תודותינו"
אבירם פ. נובמבר 2018
"גלית היקרה: תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחת אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרת לי להתמודד בהצלחה ובכבוד"
רות ק. אוגוסט 2018
"המאבק מול הגרוש היה ארוך ומפרך, אבל בזכות עו"ד גיטי גוטמן הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2018

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 9:00 - 19:00

כתובת: ב.ס.ר 3, מצדה 9 בני ברק

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי | גוטמן צברי עורכות דין | מפת האתר | תקנון