×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
מה יעלה בגורל כספי הפנסיה של בני הזוג במקרה של גירושין? הכירו את הוראות החוק ודרכי מימושו הלכה למעשה...
חשוב להכיר: החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
ייעוץ עורך דין בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
הדרך המהירה והחכמה לחלוקת הרכוש המשותף מתחילה כאן: פנו אלינו
ייעוץ מקצועי לחלוקת רכוש משותף
הדרך המהירה והחכמה לחלוקת הרכוש המשותף מתחילה כאן: פנו אלינו

החוק לחלוקת פנסיה בין בני זוג שנפרדו

      15/12/2019 08:37

אחת הסוגיות שנדונות במסגרת חלוקת הרכוש בין בני זוג שנמצאים בהליכי גירושין נוגעת לחלוקת תשלומי הפנסיה ביניהם. כלומר, אופן העברת חלק מכספי פנסיה של אחד מבני הזוג לבן הזוג השני, ממנו התגרש.

ככלל, במסגרת חלוקת הרכוש המשותף בין בני זוג שנפרדים, ניתן לחלק גם את כספי הפנסיה שלהם, וזאת מכוח הלכת השיתוף, לגבי בני זוג שנישאו לפני 1.1.1974, או הסדר איזון המשאבים בין בני הזוג, לגבי בני זוג שנישאו לאחר מכן.

לפיכך, במסגרת הסכמי גירושין שקיבלו תוקף של פסק דין על ידי בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני, ניתן לקבוע גם את הסדר חלוקת כספי הפנסיה כאמור.

למרבה ההפתעה מסתבר שלא רבים מהזוגות שנמצאים לפני או במהלך הליך הגירושין מודעים לקיומו של החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, תשע"ד-2014, אשר קובע הסדרים לגבי אופן חלוקת כספי חיסכון פנסיוני בגירושין.

לאור שאלות חוזרות ונשנות במסגרת הפורום שלנו ומפניות של מאות נשים וגברים לאורך השנה האחרונה, מצאנו לנכון להסביר את הוראות החוק ודרכי מימושו בהליכי הפרידה והגירושין.

בסקירה שלפניך מסבירים עורכי הדין שלנו את כל מה שחשוב לדעת ולהבין לגבי התנאים הקבועים בחוק.

מדובר בחוק שנכנס לתוקף בפברואר 2015, אולם יודגש שהוא חל באופן רטרואקטיבי גם על פסקי דין שניתנו לפני כניסת החוק לתוקף וזאת כאמור בסעיף 30(א) לחוק.

מטרת החוק ומהותו

סעיף 1 לחוק קובע כי: "מטרתו של חוק זה לקבוע הסדרים בעניין חלוקה של חיסכון פנסיוני בין חוסך ובין בן זוגו לשעבר כפי שנקבעה בפסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני, באמצעות גוף משלם לרבות גוף המשלם תשלומים לפי הסדר פנסיה תקציבית בחוק או לפי הסכם המאמץ את חוק הגמלאות" המדובר בעיקרון בכספים שנצברו בקרן פנסיה, קופת גמל, או קופת ביטוח ישנה.

למעשה, החוק נועד בעיקרו לצורך יישוב סתירה שנוצרה לפני חקיקתו בין דיני המשפחה לדיני החיסכון הפנסיוני.

בהתאם לדיני המשפחה ניתן לחלק גם את כספי הפנסיה של בני הזוג במסגרת הליך חלוקת הרכוש המשותף שלהם.

מאידך, דיני החיסכון הפנסיוני שלפני חקיקת החוק מנעו את חלוקת כספי הפנסיה כבר במועד הפרידה ועוד לפני מועד הפרישה לפנסיה של בן הזוג החוסך.

כתוצאה מכך נוצרו מספר קשיים אשר מנעו מבן הזוג השני לקבל את חלקו בכספי הפנסיה של בן הזוג החוסך וזאת בשל שלל סיבות שנסביר מיד.

ראשית, קופת כספי הפנסיה נותרה רשומה על שמו של בן הזוג החוסך בלבד, דבר שאיפשר לו לכאורה לקבל החלטות באופן בלעדי וחד צדדי לגבי כספי הקופה עד למועד הגעתו לגיל הפנסיה, וזאת מבלי להתחשב גם באינטרסים של בן הזוג השני.

שנית, כדי שבן הזוג השני יקבל את חלקו בכספי הפנסיה, היה עליו לדרוש את הכסף ישירות מבן הזוג החוסך ולא ישירות מהקופה, דבר שאף הוא הקשה על בן הזוג השני לקבל את חלקו בכספי הפנסיה.

שלישית, במידה ובן הזוג החוסך נפטר לאחר הגירושין, בן הזוג השני לא היה זכאי לקבל את כספי החיסכון הפנסיוני שלו. כתוצאה מכך, בן זוג גרוש שחי שנים רבות עם בן הזוג החוסך שנפטר לא היה זכאי כלל לקבל את כספי הפנסיה שלו ואילו בן זוג חדש יחסית של בן הזוג שנפטר, זכה לכספים אלו.

לפיכך, החוק נועד להתמודד עם הקשיים הללו, ולאפשר לחלק את כספי הפנסיה בין בני הזוג סמוך למועד פרידתם ובכך לאפשר לכל אחד מבני הזוג ללכת בדרכו ולפתוח בחיים עצמאיים. עם זאת יובהר כי אין חובה לחלק את כספי הפנסיה בהתאם לחוק, אלא הדבר תלוי בהסכמת שני בני הזוג.

לשם כך קובע החוק כי עם מתן פסק דין שקובע חלוקת כספי פנסיה בין בני זוג, תפתח קרן הפנסיה של בן הזוג החוסך חשבון נפרד לבן הזוג השני, אליו יועבר חלקו בכספי הפנסיה של בן הזוג החוסך עם הגעת בן הזוג החוסך לגיל הפרישה לגמלאות.

בנוסף נקבע מנגנון של ניהול משותף של כספי הפנסיה של בן הזוג החוסך וזאת בתקופה שבין מועד הפרידה ועד למועד הגעתו לגיל פרישה לגמלאות, במהלכה בן הזוג החוסך איננו רשאי לבצע פעולות מהותיות בקופה מבלי לקבל את הסכמת בן הזוג לשעבר לכך. במועד הפרישה ישולם חלקו של בן הזוג לשעבר בכספי הפנסיה ישירות לחשבון שלו.

כתוצאה מכך, חלוקת כספי הפנסיה תיעשה על ידי הגוף המשלם ולא על ידי בן הזוג החוסך ולבן הזוג השני תהיה שליטה מלאה בחלקו שלו בכספי הפנסיה, וכל זאת מבלי שהוא יהיה תלוי בבן הזוג החוסך לצורך מימוש זכותו.

בנוסף, החוק גם מאפשר את הוספת בן הזוג הגרוש כשאיר במסגרת פנסיה צוברת וקובע שבן זוג גרוש של חוסך שנפטר זכאי גם לקבלת חלקו בפנסיה במסגרת קצבת שארים.

קראו עוד בנושא: חלוקת כספי פנסיה לא שוויונית למניעת פגיעה בגרוש

אופן מימוש חלוקת כספי הפנסיה לפי החוק

כדי לקבל את חלקו בכספי הפנסיה של בן הזוג החוסך בהתאם לפסק דין שקבע את חלוקת כספי הפנסיה, על בן הזוג השני להגיש בפני הגוף המשלם בקשה לרשום ברישומיו הערה לגבי פרטי פסק הדין וזאת בהתאם לסעיפים 3 ו-4 לחוק, וכן בהתאם לתקנות לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ז -2017.

ככלל, עם הגשת הבקשה, על הגוף המשלם לרשום מייד הערה זמנית אודות זכות בן הזוג הזכאי לגבי קופת הפנסיה של בן הזוג החוסך.

לאחר מכן על הגוף המשלם לבדוק האם פסק הדין עומד בקריטריונים שנקבעו לו לפי החוק.

במידה ופסק הדין אינו עומד בקריטריונים הללו, על הגוף המשלם להודיע על כך לצדדים, כדי שהם יפעלו לתיקונו.

במידה ופסק הדין עומד בקריטריונים הללו, על הגוף המשלם להודיע על כך לצדדים, תוך 14 יום, ואם לא תתקבל התנגדות לכך תוך 45 ימים, תהפוך ההערה הזמנית לקבועה, וחלקו של בן הזוג הזכאי יועבר לקופה נפרדת על שמו.

עוד בנושא: דמי הסתגלות ומענק פרישה מה משמעותו של מועד הקרע בהליך הגירושין?

קרא עוד
שייך לנושא:   חלוקת רכוש   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (3) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 3 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"כשצריך לפרגן: תודה ענקית לעורכת הדין גיטי גוטמן, שליוותה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. עורכת הדין גוטמן התנהלה בצורה מקצועית, נתנה יחס אישי והובילה אותי למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. אוגוסט 2019
"תודה מיוחדת לעו"ד גלית צברי, שפתרה סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
עמי א. ספטמבר 2019
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא הייתה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין ומאבק סוער. בזכות עורכת הדין במשרד גוטמן צברי החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם חתום"
קרן ב. אפריל 2019
"רציתי להגיד תודה לעו"ד גיטי גוטמן ולצוות משרדה הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה!"
יואל ד. ינואר 2019
"הגענו למשרד עורכות דין גוטמן צברי בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתן של עורכות הדין במשרד יישבנו את ההדורים ועל כך תודותינו"
אבירם פ. נובמבר 2018
"גלית היקרה: תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחת אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרת לי להתמודד בהצלחה ובכבוד"
רות ק. אוגוסט 2018
"המאבק מול הגרוש היה ארוך ומפרך, אבל בזכות עו"ד גיטי גוטמן הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2018

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 9:00 - 19:00

כתובת: רח' ז'בוטינסקי 43 רמת גן

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות לבעליו החוקיים של האתר © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון