×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
בית המשפט לענייני משפחה הורה לבטל את צוואתו של המנוח לאחר שהתברר כי הוא כלל לא הבין את תוכנה לפני שחתם עליה! הכירו את משמעותה של הפסיקה החשובה...
המנוח לא הבין את תוכן הצוואה ובית המשפט הורה לבטל אותה!
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
ייעוץ עורך דין בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
טיפול מקצועי בכל ענייני הצוואה ופתרון סכסוכי צוואה בין יורשים: פנו אלינו
טיפול מקצועי של עו"ד בענייני צוואות
טיפול מקצועי בכל ענייני הצוואה ופתרון סכסוכי צוואה בין יורשים: פנו אלינו

המצווה לא הבין את תוכן הצוואה ובית המשפט ביטל אותה

      23/01/2022 11:13

ביטול צוואה לאחר פטירת המצווה אינה עניין שבשגרה ומחייבת תנאים מסויימים מאד והחלטה של בית המשפט לענייני משפחה המורה על ביטול הצוואה.

והנה רק לאחרונה בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב הורה על ביטול צוואה שבה נישל המצווה נכדים שנולדו לו משני ילדיו שנפטרו, וזאת לאחר שהוכח שהוא הוחתם עליה מבלי שהבין כלל את תוכנה, ותוך מעורבות בוטה של ילדיו שנותרו בחיים.

המדובר בפסק הדין החשוב והמעניין שניתן בתיק ת"ע 46864-10-17 פלונית נ' פלוני ואת עיקריו נסביר בסקירה החשובה שלפניך.

נדגיש כבר בתחילת הדברים כי ביטול צוואה אינו עניין של מה בכך ומחייב כאמור, נסיבות יוצאות דופן במיוחד. לכן, בכל מקרה של רצון לתקוף משפטית את תוקפה של צוואה של אדם שהלך לעולמו, קיים צורך לפנות לקבל ייעוץ משפטי אישי על מנת לבחון את מכלול הנסיבות העולות בכל מקרה לגופו.

הסיבה להגשת התביעה לביטול הצוואה

תיק זה עסק בתוקפה של צוואה משנת 2015 אשר נערכה על ידי מצווה שנפטר באוקטובר 2016, בגיל 87. המצווה עלה ארצה עם אשתו מאיראן בשנות ה-70 שעברו. שניהם היו ללא השכלה.

המצווה היה דובר פרסית ועברית, אך לא ידע קרוא וכתוב בעברית. עם זאת, הוא הצליח לצבור רכוש רב בחייו.

למצווה ואשתו נולדו 4 ילדים, מתוכם נפטרו שניים לפניו, בן ובת, בשנים 2006 ו-2011. הבן שנפטר הותיר 2 ילדים והבת שנפטרה הותירה ילד אחד.

במהלך חודש מאי 2015 ערכו המצווה ואשתו צוואה הדדית. בצוואת המנוח נקבע שהזוכים בעזבונו יהיו רק אשתו ושני הילדים שנשארו בחיים, בעוד צאצאיהם של שני הילדים שנפטרו, כלומר הנכדים, נושלו ממנה לחלוטין וזאת ללא כל הסבר.

כחודש לאחר פטירת המנוח הגישה האלמנה בקשה למתן צו קיום צוואה לפי חוק.

בהמשך, היא ושני בניה הגיעו להסכם עם נכדי שני הילדים שנפטרו, למעט נכד אחד, שהתנגד לבקשה למתן צו הקיום בטענות הבאות:

  • המנוח לא היה כשיר לערוך צוואה במועד עריכתה מאחר שהוא היה דמנטי באותה עת, וזאת בניגוד לסעיף 26 לחוק הירושה.
  • שני בניו של המנוח, הזוכים לפי הצוואה, היו מעורבים בעריכת הצוואה בניגוד לסעיף 35 לחוק הירושה. שני הבנים הינם לקוחות קבועים של עוה"ד שערכה את הצוואה, הם שנתנו לה הוראות לכתיבתה מראש, המתינו במשרדה בזמן החתימה על הצוואה ואף שילמו לה את שכרה. לפיכך, הצוואה משקפת למעשה את רצונם של הבנים ולא את רצון המנוח.
  • שני הבנים השפיעו השפעה בלתי הוגנת על המצווה וזאת בניגוד לסעיף 30(א) לחוק הירושה.

אלמנתו של המנוח התכחשה לכל הטענות הללו. לדבריה, המנוח היה כשיר לחלוטין לצוות בעת עריכת צוואתו, כפי שעלה מחוות הדעת הרפואית שהוגשה לגביו על ידי המומחה שמונה על ידי בית המשפט.

בנוסף, המנוח לא היה נתון להשפעה של איש והצוואה מבטאת את רצונו לא לתת עוד רכוש לנכדים שנולדו לשני הילדים שנפטרו מעבר לרכוש הרב שכבר ניתן להם בחייהם.

מצבו הקוגניטיבי של המנוח במועד עריכת הצוואה

חוות דעתו של המומחה הרפואי שמונה על ידי בית המשפט לצורך בדיקת מצבו של המנוח במועד עריכת הצוואה במאי 2015, קבע שהוא היה כשיר לערוך אותה באותה עת וזאת בהסתמך על מסמכיו הרפואיים.

למרות זאת, בית המשפט קבע שלא ניתן להסתמך על חוות דעתו של המומחה הרפואי שמונה מטעמו וזאת מאחר שמסקנתו הנ"ל אינה מבוססת על מסמכים רפואיים מאותו מועד שקבעו ממצאים פוזיטיביים לגבי המנוח, כי אם על השערתו בלבד של המומחה, המסתמכת על היעדרם של ממצאים נגטיביים מאותו מועד.

בנוסף, המומחה הרפואי גם העיד בחקירתו שבספטמבר 2016 המנוח סבל מדמנציה חמורה, אשר לא הופיעה אצלו פתאום אלא מדובר בתהליך וכי במועד עריכת הצוואה במאי 2015 הוא כבר סבל מפגיעה קוגניטיבית מסוימת.

בהתאם לכך קבע בית המשפט שמצבו הקוגניטיבי של המנוח במועד עריכת הצוואה היה ירוד במידת מה, אך לא ניתן לקבוע באופן ודאי שהוא לא יכול היה הבחין בטיבה של צוואה, כפי שלא ניתן לקבוע בוודאות כי הוא היה יכול לעשות כן.

נסיבות הכנת הצוואה וחתימתה

במהלך דיוני ההוכחות בתיק עלו הממצאים הבאים:

שני בניו של המנוח, הזוכים לפי הצוואה, הנם לקוחות קבועים של עורכת הדין שערכה את צוואת המנוח, בעוד היא עצמה מעולם לא נתנה למנוח שירות משפטי כלשהו קודם לכן שהיה מנותק מהאינטרסים הכלכליים של הבנים עצמם.

עורכת הדין שערכה את הצוואה העידה שלפני החתמת המנוח על הצוואה היא לא הסבירה לו כלל על המצב המשפטי, ובין היתר לא הסבירה לו מי הם יורשיו לפי הדין ומי מיורשיו לפי הדין מודרים מהצוואה. למעשה, פגישת עריכת הצוואה וחתימתה ארכה פחות משעה, באופן שמעלה חשש כבד שהצוואה למעשה כבר הוכנה מבעוד מועד ופגישה זו נועדה רק לצורך החתמת המצווה על מסמך עשוי.

הצוואה תורגמה לפרסית עבור המנוח על ידי אלמנתו ולא על ידי עורכת הדין שערכה את הצוואה, שאיננה דוברת כלל פרסית בעצמה. בעקבות זאת נקבע שאם מי שערך את הצוואה, שמשמש כעד לצוואה וגם העדה השניה אינן מבינות פרסית בכלל ולו באופן בסיסי, אזי אישורן שהצוואה תורגמה למנוח לשפה הפרסית הנו עקר מכל תוכן.

במהלך חקירתה בבית המשפט התקשתה אלמנתו של המנוח להסביר את פרטי הצוואה, לא בפרסית ולא בעברית ואף לא ידעה כלל להסביר מהי משמעותה של צוואה הדדית.

לא ברור כלל שילדיו המנוחים וצאצאיהם אכן קיבלו בחייהם שיעור גבוה יחסית מהרכוש הרב המאד של המנוח, בפרט שגם שני הבנים שנותרו בחיים קיבלו ממנו נכסים וכספים רבים בעודו חי.

רצונו לכאורה של המנוח לנשל את צאצאי ילדיו המנוחים אינו מתיישב עם התנהלותו בחייו, אשר דווקא דאג להם ותמך בהם בעקבות פטירת הוריהם.

לאור האמור לעיל וראיות נוספות, קבע בית המשפט כי בניו של המנוח היו מעורבים בעריכת הצוואה במידה כזו או אחרת, בין במישרין ובין באמצעות שליטה ברחוק באמם ועורכת הדין שלהם וכי הם השפיעו על אביהם המנוח השפעה בלתי הוגנת.

בסיכומו של דבר, הורה בית המשפט על ביטול צוואת המנוח ואף חייב את אלמנתו בתשלום הוצאות משפט בסך של 80,000 ₪.

קריאה נוספת: כשירות לעריכת צוואה למרות דמנציה

קרא עוד
שייך לנושא:   צוואות   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 1 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"כשצריך לפרגן: תודה ענקית לעורכת הדין גיטי גוטמן, שליוותה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. עורכת הדין גוטמן התנהלה בצורה מקצועית, נתנה יחס אישי והובילה אותי למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. אוגוסט 2019
"תודה מיוחדת לעו"ד גלית צברי, שפתרה סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
עמי א. ספטמבר 2019
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא הייתה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין ומאבק סוער. בזכות עורכת הדין במשרד גוטמן צברי החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם חתום"
קרן ב. אפריל 2019
"רציתי להגיד תודה לעו"ד גיטי גוטמן ולצוות משרדה הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה!"
יואל ד. ינואר 2019
"הגענו למשרד עורכות דין גוטמן צברי בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתן של עורכות הדין במשרד יישבנו את ההדורים ועל כך תודותינו"
אבירם פ. נובמבר 2018
"גלית היקרה: תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחת אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרת לי להתמודד בהצלחה ובכבוד"
רות ק. אוגוסט 2018
"המאבק מול הגרוש היה ארוך ומפרך, אבל בזכות עו"ד גיטי גוטמן הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2018

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 9:00 - 19:00

כתובת: ב.ס.ר 3, מצדה 9 בני ברק

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי | גוטמן צברי עורכות דין | מפת האתר | תקנון