×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
פסק דין מעניין וחשוב של בית המשפט לענייני משפחה עסק במהותו של חוב בגין דמי כתובה והדרך לגביית החוב...
האם חוב דמי כתובה שקול לחוב מזונות? הכירו את הכרעת בית המשפט
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
ייעוץ עורך דין בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
רגע לפני שמתגרשים חשוב לגבש אסטרטגיה שתתאים בדיוק לך: פנו אלינו
גירושין עם עורך דין מנוסה
רגע לפני שמתגרשים חשוב לגבש אסטרטגיה שתתאים בדיוק לך: פנו אלינו

חוב בגין דמי כתובה ניתן לגבייה כמו חוב מזונות?

      16/10/2017 18:03

במסגרת הכתובה, מתחייב הבעל לשלם לאשה דמי כתובה בעת פקיעת הנישואין עקב גירושין או פטירתו.

במסגרת הליך ע"ר 38330-04-15 ג.א. נ' ג.ל. אשר התנהל בפני בית המשפט לענייני משפחה בחיפה, נדונה השאלה האם גם חוב בגין דמי כתובה של הבעל נחשב כחוב מזונות או שמא המדובר בחוב רגיל.

לאופן סיווג החוב כחוב מזונות או חוב רגיל ישנה משמעות רבה וזאת משני טעמים עיקריים.

ראשית, חוק ההוצל"פ מעניק לחוב מזונות מעמד מיוחד וזכויות יתר, באופן לפיו ניתן לעקל לשם גביית חוב מזונות את אותו חלק משכר העבודה שאינו ניתן לעיקול באופן כללי.

בנוסף, ראש ההוצל"פ אינו רשאי להורות על צו תשלומים ופריסת חוב התשלומים, ואף ניתן לאסור חייב של חוב מזונות לפני חקירת יכולתו.

מעמד יתר זה ניתן לחוב המזונות בשל אופיו המיוחד זה, מאחר שהוא נועד לאפשר את המחייה היומיומית של הזכאים למזונות והמדובר בחוב שהכרחי למחייתם. בנוסף ולהבדיל מחוב רגיל, פסק המזונות לעולם אינו סופי וניתן לשנותו עם שינוי הנסיבות.

שנית, ניתן לגבות את חוב המזונות באחד מבין שני מסלולי הגבייה של מערכת ההוצל"פ וזאת לפי בחירת האשה.

  • המסלול רגיל – במסגרתו האשה מנהלת את תיק ההוצל"פ בעצמה ו/או באמצעות עו"ד, ומחליטה באילו הליכים לנקוט כלפי החייב
  • המסלול מזונות - שהינו מסלול מיוחד וספציפי לניהול תיקי מזונות בלבד, אשר נפתח לראשונה בשנת 2014

ייחודו של המסלול המיוחד מתבטא בכך שלשכת ההוצל"פ היא זו שיוזמת ונוקטת הליכי הוצאה לפועל כלפי הגרוש, וזאת כמעט מבלי לערב את האשה בכך.

קיראו בהרחבה: מה ניתן לעשות עם הגרוש לא משלם מזונות?

כיצב הכריע בית המשפט בסיווג חוב דמי כתובה?

התיק שלעיל עסק באשה אשר פתחה כנגד בעלה תיק הוצל"פ לגביית חוב דמי הכתובה שלה במסגרת מסלול מזונות של הליכי ההוצל"פ. יצויין כי חוב הכתובה הוגדר קודם לכן על ידי בית הדין הרבני, שדן בהליך הגירושין של הצדדים, כחוב מזונות.

הבעל טען כי חוב דמי הכתובה איננו חוב מזונות, כמשמעותו בסעיף 20יא לחוק ההוצל"פ, מאחר ואין המדובר בתשלום המיועד למחייתו היומיומית של האשה, ועל כן יש לסגור את תיק ההוצל"פ שנפתח נגדו במסלול המזונות, הואיל והמדובר במסלול שגוי.

האשה טענה כי חוב דמי הכתובה הנו חוב מזונות וזאת לאור פסיקת בית הדין הרבני, וכי עקרון כיבוד הערכאות ההדדי מחייב שלא להתערב בהחלטת בית הדין הרבני.

טענתו של הבעל נדחתה ע"י ראש ההוצל"פ ועקב כך הגיש הבעל ערעור על החלטת ראש ההוצל"פ בפני בית המשפט לענייני משפחה בחיפה.

5 נימוקים לקבלת הערעור של הגרוש

1. ההחלטה לגבי אופן סיווג חוב דמי הכתובה, וקביעת מסלול גבייתו בהתאם, הנה החלטה מנהלית שבסמכות רשם הוצאה לפועל, כך שקביעת בית הדין הרבני איננה מחייבת אותו וזאת כפי שנקבע בהליך רע"א (מחוזי) 98/4033 טקאטש נ' טקטאש. המדובר בהחלטה מנהלית כיצד להוציא לפועל את החיוב, שהנה בסמכות רשם ההוצאה לפועל כמי שאמון על ביצוע הליכי הוצאה לפועל לגביית פסקי דין.

2. יודגש כי המדובר בהחלטה מנהלית בלבד אודות סיווג מהות החוב ומסלול גבייתו וכי אין המדובר בהכרעה שיפוטית. סמכות מנהלית זו מוענקת לראש ההוצל"פ בהתאם לסעיף 3א(ב) לחוק ההוצל"פ, אשר קובע כי רשם ההוצל"פ הוצאה לפועל רשאי לדון ולהחליט ולהורות ככל שיראה לנכון בבקשות בכל עניין הנוגע לניהולו של הליך זה, וכן בהתאם לתקנה 126 לתקנות ההוצל"פ.

3. לאור מעמדו המיוחד וזכויות היתר של חוב המזונות, מחובתו של ראש ההוצל"פ לוודא שסיווגו של חוב כחוב מזונות, נעשה כדין ותואם למהותו, וזאת כדי לשמור על האיזון בין שתי מטרות החוק המתנגשות: האחת, לסייע לזוכה לגבות את חובו במהירות ויעילות, והשניה, להגן על חייבים שמצבם הכלכלי אינו מאפשר להם לעמוד בתשלום הפסוק, ונקיטת הליכים ללא הגנה עליהם עלולה להפכם לנטל על החברה.

4. כלומר סיווג חוב כחוב מזונות וקביעת מסלול גבייתו בהתאם, הנם בגדר החלטה מנהלית שבסמכות ראש ההוצל"פ, ואשר מבוססת על האיזון בין מטרות החוק המתנגשות שעל ראש ההוצל"פ לעשות.

5. חוב כתובה איננו חוב מזונות שנועד למחייה וחיי יומיום. לפיכך, כאשר מסווג חוב כתובה כחוב מזונות, נפגעות זכויות בסיסיות ויסודיות של החייב, כגון זכות לצו תשלומים, חקירת יכולת ועוד, וזאת שלא לתכלית ראויה ובמידה שעולה על הנדרש. יודגש כי סיווג החוב אינו משנה ממהות החוב בפן המשפטי או מגובהו, אלא רק מגשים את הצורך לערוך איזון התכליות המתנגשות של חוק ההוצל"פ.

בהתאם לכך נקבע כי יש לסווג את חוב דמי הכתובה כחוב רגיל ולא כחוב מזונות, ועל כן גם יש לגבות אותו במסגרת המסלול הרגיל ולא במסגרת מסלול המזונות, וכן אין לגבותו בהתאם לחוק המזונות.

קראו בהרחבה: מתי ניתן לשלול מהאשה את תשלום דמי הכתובה?

קרא עוד
שייך לנושא:   גירושין   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 1 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"כשצריך לפרגן: תודה ענקית לעורכת הדין גיטי גוטמן, שליוותה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. עורכת הדין גוטמן התנהלה בצורה מקצועית, נתנה יחס אישי והובילה אותי למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. אוגוסט 2019
"תודה מיוחדת לעו"ד גלית צברי, שפתרה סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
עמי א. ספטמבר 2019
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא הייתה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין ומאבק סוער. בזכות עורכת הדין במשרד גוטמן צברי החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם חתום"
קרן ב. אפריל 2019
"רציתי להגיד תודה לעו"ד גיטי גוטמן ולצוות משרדה הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה!"
יואל ד. ינואר 2019
"הגענו למשרד עורכות דין גוטמן צברי בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתן של עורכות הדין במשרד יישבנו את ההדורים ועל כך תודותינו"
אבירם פ. נובמבר 2018
"גלית היקרה: תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחת אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרת לי להתמודד בהצלחה ובכבוד"
רות ק. אוגוסט 2018
"המאבק מול הגרוש היה ארוך ומפרך, אבל בזכות עו"ד גיטי גוטמן הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2018

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 9:00 - 19:00

כתובת: ב.ס.ר 3, מצדה 9 בני ברק

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי | גוטמן צברי עורכות דין | מפת האתר | תקנון