×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
כיצד מכסים חובות של אדם שנפטר מתוך נכסי העיזבון ובהתאם להוראות חוק הירושה?
מי אחראי לחובות של אדם שנפטר? על היקף האחריות לחובות העיזבון
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
ייעוץ עורך דין בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
טיפול מקצועי בכל ענייני הצוואה ופתרון סכסוכי צוואה בין יורשים: פנו אלינו
טיפול מקצועי של עו"ד בענייני צוואות
טיפול מקצועי בכל ענייני הצוואה ופתרון סכסוכי צוואה בין יורשים: פנו אלינו

מי אחראי לחובות של אדם שנפטר?

      18/02/2020 12:25

חשוב לדעת כי חובותיו של חייב שהלך לעולמו אינם אובדים עם מותו, אלא הם ממשיכים לרבוץ על עזבונו באופן לפיו ניתן לפרוע אותם מתוך נכסי העיזבון.

חובות העיזבון כוללים את הוצאות הלווית המוריש, הוצאת צו הירושה או צו קיום הצוואה והוצאות ניהול העיזבון, חובות שהמוריש היה חייב ערב מותו ולא התבטלו, לרבות דמי הכתובה, תשלומים המגיעים לבן הזוג של המנוח על פי עילה הנובעת מקשר האישות, וכן תשלומים המגיעים לבן זוג לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג או לפי הסכם ממון.

זהו גם סדר הקדימות לפיו יש לפרוע אותם כאמור בסעיף 104 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965.

הסוגיה מתי יורשי העיזבון יהיו אחראים לחובות העיזבון ובאיזה היקף, מוכרעת בעיקרה בהתאם לשני שלבים: לפני חלוקת העיזבון ולאחר מכן.

מכאן עולה הצורך של הירושים להקדים ולפנות להתייעצות עם עורך דין המתמחה בדיני משפחה בסמוך ככל שניתן למועד פטירתו של המנוח, אם הם יודעים כי השאיר אחריו חובות לנושה אחד או יותר.

בסקירה המפורטת שלפניך נסביר לפרטים את היקף אחריותם של היורשים לחובות הנפטר והדרך החוקית לפרעון החובות מתוך כלל נכסי העיזבון.

עד לחלוקת העיזבון בין היורשים, אחראים היורשים לחובות העיזבון רק בנכסי העיזבון וזאת כאמור בסעיף 126 לחוק הירושה.

כלומר, בשלב זה ניתן לפרוע את חובות המנוח רק מנכסי העיזבון ומהם בלבד. מטרת סעיף זה הינה למנוע מצב שבו יורשי המנוח יצטרכו לשאת בחובותיו של המנוח וזאת על לא עוול בכפם.

לאחר חלוקת העיזבון בין היורשים, אחריות היורשים נקבעת בהתאם לשאלה האם נושי העיזבון הוזמנו כדין על ידי מנהל העיזבון או יורשי המוריש להודיע להם בכתב תוך 3 חודשים על תביעות החוב שלהם כלפי העיזבון, וזאת על פי מודעה שפורסמה ברבים בהתאם לסעיפים 99 או 123 לחוק.

במידה והנושים הוזמנו להודיע על תביעות החוב שלהם והחובות שהיו ידועים בזמן חלוקת העיזבון סולקו, אזי לא יהיו היורשים אחראים לחובות אחרים של העיזבון אשר התגלו לאחר מכן, אלא אם הוכח שהם ידעו עליהם בזמן החלוקה, וגם זאת רק עד כדי שוויו של מה שכל אחד מהם קיבל מן העיזבון. כך קובע סעיף 127(א) לחוק.

במידה והנושים לא הוזמנו להודיע על תביעות החוב שלהם, והעיזבון חולק מבלי שסולקו החובות שהיו ידועים ליורשים בזמן החלוקה, אזי אחראי כל אחד מהיורשים לחובות שלא סולקו כדי שוויו של כל העיזבון בזמן החלוקה.

אולם אם מי מהיורשים הוכיח שלא ידע על חוב פלוני בזמן החלוקה, הוא יהיה אחראי לו רק כדי שוויו של מה שקיבל מן העיזבון.

נטל הוכחת שוויו של העיזבון או של מה שיורש קיבל מן העיזבון מוטל על היורש. כך קובע סעיף 128 לחוק.

יחד עם זאת, יורש שהעלים נכס מנכסי העיזבון ומנע בכך סילוקם של חובות, אחראי לכל החובות שלא סולקו כדי שוויו של כל העיזבון בזמן החלוקה.

בנוסף, יורש שהעלים קיומו של חוב או הכשיל בדרך אחרת את סילוקו, אחראי לאותו חוב כדי שוויו של כל העיזבון בזמן החלוקה. כללים אלו יחולו על יורשי המוריש בכל מקרה, וזאת בין אם הנושים הוזמנו כאמור לאחר חלוקת העיזבון ובין אם לאו וזאת כפי שקובע סעיף 129 לחוק.

עקרונית, האחריות לחובות העיזבון נופלת על כל היורשים באופן יחסי לחלקיהם בעיזבון.

יחד עם זאת במסגרת צוואה שהשאיר אחריו, המוריש רשאי לקבוע הוראות בדבר חלוקה לא שיוויונית של האחריות לחובותיו, ולקבוע מי מבין הזוכים ישא בסילוק החובות ובאיזה חלק, ומי מהם יהיה פטור מהם ובאיזה חלק, אך זאת בתנאי שלא ישא יורש בחובות העיזבון בסכום העולה על אחריותו לנושים.

בנוסף, יורש שזכה בנכס ספציפי מכוח צוואה (מנה) אינו אחראי לחובות העיזבון, וזאת כל עוד יש בידי הנושה לגבות את חובו מיורשים אחרים שלא קיבלו נכסים ספציפיים, אלא חלק יחסי מכלל נכסי העיזבון.

גם אם אותו יורש יחוייב באחריות לחובות העיזבון, אזי אחריותו תהיה אך ורק כדי שוויה של המנה שהוא קיבל מהעיזבון.

הטעם לכך נובע מהתפיסה לפיה במידה שהמצווה ציווה להוריש מנה כלשהי ליורש, כוונתו היתה לתת לו את אותה המנה כשהיא נקיה מכל חוב ושעבוד, ולפיכך אם יש לעיזבון חובות יסולקו הם קודם כל מנכסי העיזבון הכלליים.

יחד עם זאת אם ציוה המנוח נכס ספציפי שרכישתו הובטחה במשכנתא, על הזוכה באותו נכס לסלק את השעבוד.

כמו כן, נושה שהודיע תוך 3 חודשים על תביעות החוב שלו בעקבות מודעה שפורסמה ברבים ע"י מנהל העיזבון או היורשים, רשאי לגבות את חובו מהיורשים שלא באופן יחסי לחלוקת העיזבון.

כלומר, הנושה יכול לדרוש מאחד היורשים, שחלקו בעיזבון מספיק גדול כדי לכסות את החוב, לשלם לו את כל החוב.

נושים שלא הודיעו על חובם למרות שפורסמה מודעה כאמור יהיו רשאים להגיש תביעה רק בתוך שנתיים, ולגבות את החוב באופן יחסי מכל יורש בהתאם לחלקו בעיזבון.

שאלות? לחצו כאן לפניה וקבלת ייעוץ משפטי מהיר!

קרא עוד
שייך לנושא:   צוואות   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 1 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"כשצריך לפרגן: תודה ענקית לעורכת הדין גיטי גוטמן, שליוותה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. עורכת הדין גוטמן התנהלה בצורה מקצועית, נתנה יחס אישי והובילה אותי למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. אוגוסט 2019
"תודה מיוחדת לעו"ד גלית צברי, שפתרה סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
עמי א. ספטמבר 2019
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא הייתה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין ומאבק סוער. בזכות עורכת הדין במשרד גוטמן צברי החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם חתום"
קרן ב. אפריל 2019
"רציתי להגיד תודה לעו"ד גיטי גוטמן ולצוות משרדה הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה!"
יואל ד. ינואר 2019
"הגענו למשרד עורכות דין גוטמן צברי בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתן של עורכות הדין במשרד יישבנו את ההדורים ועל כך תודותינו"
אבירם פ. נובמבר 2018
"גלית היקרה: תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחת אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרת לי להתמודד בהצלחה ובכבוד"
רות ק. אוגוסט 2018
"המאבק מול הגרוש היה ארוך ומפרך, אבל בזכות עו"ד גיטי גוטמן הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2018

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 9:00 - 19:00

כתובת: ב.ס.ר 3, מצדה 9 בני ברק

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי | גוטמן צברי עורכות דין | מפת האתר | תקנון