×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
הסדרי ראייה OUT זמני שהות או הסדרי שהות IN. הגיע הזמן לשינוי המבורך והראוי...
יש לומר זמני שהות או הסדרי שהות ולא עוד הסדרי ראייה
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
עורך דין לשירותך בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
אנחנו יודעים שטובת הילדים שלך חשובה יותר מהכל - במיוחד עכשיו: פנו אלינו
ייעוץ משפטי על משמורת ילדים
אנחנו יודעים שטובת הילדים שלך חשובה יותר מהכל - במיוחד עכשיו: פנו אלינו

זמני שהות או הסדרי שהות

      05/05/2020 14:42

הביטוי הסדרי ראיה הינו ביטוי שבדרך כלל נועד להגדיר את הזמנים בהם אב גרוש פוגש את ילדיו ונמצא עמם בקשר פיזי לאחר פרידתו מאמם, שמוגדרת כבעלת המשמורת היחידנית עליהם.

מדובר בביטוי תדיר ונפוץ מאד בקרב הגורמים השונים שעוסקים בדיני משפחה, כגון עורכי דין, שופטים, עובדים סוציאליים לסדרי דין, מגשרים וכדומה.

במהלך השנים האחרונות קיימת מגמה, שמקורה בפסיקת בתי המשפט לענייני משפחה, המעודדת מעבר לשימוש במונח זמני שהות או הסדרי שהות במקום המונח הסדרי ראיה.

מגמה זו נולדה בעקבות יוזמה של עמותת הורות משותפת = טובת הילד, אשר הוקמה בשנת 2011 על מנת לקדם את חלוקת האחריות ההורית המשותפת בין ההורים לאחר גירושין, כך שכל אחד מההורים יהיה שותף משמעותי בכל תחום שקשור לגידול הילד.

נקודת המוצא של מגמה זו הנה כי למינוחים המילוליים יש השפעה מהותית על התודעה ואופן יצירת המציאות, ועל כן מן הראוי להגדיר את המונחים הללו באופן שהולם את המטרות שאנו שואפים לקדם בארצנו.

לטענת עמותת הורות משותפת, השימוש במונח הסדרי ראיה, שכאמור נקשר בדרך כלל נקשר לזמנים שהילדים נמצאים בהם עם אביהם, וזאת כאשר האם מוגדרת כבעלת המשמורת היחידנית על הילדים, אינו מתאים עוד למציאות של ימנו, בה יותר ויותר הורים חולקים משמורת משותפת על הילדים, כך שגם האבות נוטלים חלק פעיל ומשמעותי בגידולם של הילדים.

לפיכך, כאשר דנים עם הורים שנמצאים בהליכי גירושין לגבי נושא המשמורת על הילדים, ומשתמשים במונח הסדרי ראיה, שלרוב מיוחס כאמור לאבות בלבד, יוצרים מצב תודעתי לפיו הילדים אמורים תמיד להישאר עם האם לאחר פרידתה מהאב, ואילו לאב יש למצוא איזה שהוא הסדר שייאפשר גם לו לראותם.

כתוצאה מכך יוצרים לכאורה אוטומטית שני מעמדות שונים ובלתי שיוויוניים בקרב ההורים הגרושים.

הורה אחד, שהנו בדרך כלל האם, אשר הילדים תמיד נמצאים עמו ומתגוררים עמו דרך קבע ועל כן הנו בעל עמדת כח ובעלות על הילדים, והורה שני, שהנו בדרך כלל האב, שצריך לארגן לו זמנים נפרדים על מנת שגם הוא יוכל לראות את הילדים, ועל כן הנו בעמדת מבקש / נזקק.

כלומר, השימוש במונח הסדרי ראיה ובמיוחד כשהוא נעשה על ידי בעלי מקצוע סמכותיים כגון שופטים בדיני משפחה ועובדים סוציאליים לסדרי דין, מקבע, מבלי להתכוון, תפיסה מעמדית לא שיוויונית של כל אחד מההורים לגבי המשמורת על הילדים, אשר עלולה כפועל יוצא מכך לייצר גם דפוסי התנהלות מעשיים שמעניקים לאם משמורת יחידנית על הילדים, בעוד לאב ישנם רק הסדרי ראיה עמם.

בכך פוגעים בזכותו של האב להיות בקשר עם ילדיו ובזכותם של הילדים להיות בקשר גם עם אביהם.

לעומת זאת, כאשר נוקטים במונח זמני שהות, אזי המדובר במצב שבו ישנה חלוקה של זמני השהות של הילד באופן שיוויוני אצל ועם כל אחד מהוריו, וזאת מבלי לתת עדיפות לאם על פני האב לגבי היקף הקשר שלהם עם הילדים ועל כן מן הראוי להשתמש במונח זה.

עוד בנושא: הסדרי שהיה באמצעות שיחות וידאו

בנוסף, השימוש במונח הסדרי ראיה גם כשמדובר באב שאינו משמורן משותף יוצר קונוטציה שלילית לגביו, בין היתר בהתחשב בכך שביטוי זה מתאים בעיקרו לאסירים בכלא.

עמותת הורות משותפת פנתה בעניין זה לפני מספר שנים הן לפרופ' אליעזר ריבלין, נציב תלונות הציבור על השופטים והן למשרד הרווחה, שממונה על העובדים הסוציאליים לסדרי דין, וזאת בבקשה להורות על החלפת השימוש במונח הסדרי ראיה במונח זמני שהות בקרב השופטים והעובדים הסוציאליים, בהתאמה.

פרופ' ריבלין נעתר כבר באוקטובר 2015 לבקשת העמותה להחליף את המינוח הסדרי ראיה בזמני שהות, והורה להנהלת בתי המשפט להודיע על כך לשופטי בתי המשפט למשפחה וכל שאר השופטים במחוזי ובעליון הדנים בדיני משפחה.

אולם, עקב ליקויים שהתגלו בנושא זה, פנה הנציב להנהלת בתי המשפט פעם נוספת, בינואר 2016, בבקשה לדאוג להטמעת ההחלפה כאמור, תוך שהוא מציין שליקויים אלו אף הוזכרו בדו"חות השנתיים של הנציבות שבאחריותו.

בתגובה השיב מנהל בתי המשפט שעיקרי החלטת הנציב בעניין השימוש במונח הסדרי שהייה הועברו שוב לידיעת שופטי העליון וכן לנשיאי בית המשפט המחוזי, כדי שיעבירו אותה לידיעת השופטים הדנים בענייני משפחה.

בפועל, ישנם עדיין כיום שופטים שכפי הנראה אינם מודעים דיים לעניין זה ועל כן הם מתקשים להטמיע את השימוש במונח זמני שהות במסגרת ההחלטות ופסקי הדין שניתנים על ידם.

ישנם אף שופטים שמשתמשים במסגרת החלטותיהם בשני המינוחים יחדיו, אף זאת כפי הנראה, בהיסח הדעת. לפיכך, יקח כנראה עוד קצת זמן ואולי גם עוד מספר תזכורות מטעם הנהלת בתי המשפט, עד שהשינוי והמעבר מהמינוח הסדרי ראיה למינוח זמני שהות יוחלף ויוטמע באופן מלא בקרב השופטים.

לעומת זאת, משרד הרווחה, אשר ממונה על העובדים הסוציאליים לסדרי דין, הודיע ביולי 2016 כי הוא נאות לאמץ את המינוח החדש של זמני שהות במקום הסדרי ראיה.

בהתאם לכך הוחלף המינוח הסדרי ראיה במינוח זמני שהות במסגרת אתר האינטרנט של משרד הרווחה, וגם העובדים הסוציאליים לסדרי דין הונחו להשתמש בו במסגרת התסקירים שהם מגישים לבתי המשפט.

מטבע הדברים, כאשר מדובר בשינוי של מונח שנעשה בו שימוש תדיר ונפוץ במשך שנים רבות, לא מדובר בשינוי שמתבצע באופן מיידי, אלא נדרש תהליך הטמעה לאורך זמן עד שהוא מתבצע באופן מלא.

לפיכך, יקח כנראה עוד קצת זמן עד שתושלם החלפת המינוח הסדרי ראיה בזמני שהות וזאת לרבות במסגרת החלטות בתי המשפט, טענות עורכי הדין והעובדים הסוציאליים לסדרי דין ודברי החקיקה הרלוונטיים.

יחד עם זאת והגם שיש להתאזר בסבלנות בעניין זה, ניתן גם לקוות שלא ירחק היום והמינוח זמני שהות יתפוס אחיזה באופן מלא בקרב כל הגורמים הנוגעים בדבר ואף בקרב הציבור הרחב.

קראו עוד בנושא: ניכור הורי לאחר הגירושין - מה עושים?

קרא עוד
שייך לנושא:   משמורת ילדים   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (3) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 3 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"מסתבר שהליך גירושים לא חייב להיות מלא בסערות נפשיות ובדרמה. תודה לצוות עורכי הדין #1 בישראל, שעזור לי ולגרוש להגיע להסכם שמקובל על שנינו, בלי תביעות ובלי הוצאות מיותרות. אתם עשר"
קרן ב. אפריל 2023
"המאבק מול הגרוש היה ארוך, מפרך ועוד בתקופת הקורונה, אבל בזכותכם הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2022
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחתם אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרתם לי להתמודד בהצלחה ובכבוד, בלי הליכים מיותרים ובלי לבזבז זמן"
רות ק. מרץ 2023
"הגענו למשרדכם בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה משפחתית ותיקה ומוכרת. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתם של עורכי הדין במשרד יישבנו את ההדורים בדרך של כבוד הדדי ועל כך תודותינו"
אבירם פ. מאי 2023
"רציתי להגיד תודה לצוות המשרד הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה, שירות אישי, מקצועי ובמחיר הוגן!"
יואל ד. אפריל 2023
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא היתה החלטה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין סוער, שממש לא מתאים לאופי שלי. בזכות המקצועיות והניסיון שלכם, החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם גירושין חתום, שקיבל תוקף של פסק דין"
כלנית מ. אפריל 2023
"מגיעה לכם תודה מיוחדת, לאחר שהבאתם לפתרון סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
אבנר ר. ינואר 2023
"צריך לפרגן ולהגיד תודה גדולה לצוות המשרד, שליווה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. התנהלתם בצורה מעוררת כבוד, במקצועיות רבה ותוך מתן תשומת לב לפרטים הקטנים. היחס האישי שקיבלתי בתקופה הקשה בחיי עזר לי להגיע למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. נובמבר 2022
"תודה על ליווי משפטי בהליך הפרידה שלי מבן זוגי, כולל חלוקת רכוש ומשמורת על הילד המשותף שלנו. השירות האישי מכל צוות המשרד, האוזן הקשבת, הכתף התומכת ובעיקר הידע המשפטי והמקצועיות - ראויים לציון. תודה ושוב תודה על הכל"
מיקי ט. מאי 2023

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 08:00 - 20:00

דרך מנחם בגין 132 תל אביב

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון