×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
הכירו את היקף סמכותו של בית הדין הרבני להוציא צו הרחקה וכן להורות על הפרדת מגורים, במקרה של סרבנות גט וללא הגבלת זמן...
הוצאת צו הרחקה והפרדת מגורים במקרה של סרבנות גט במסגרת סידור הגט
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
עורך דין לשירותך בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
רגע לפני שמתגרשים חשוב לגבש אסטרטגיה שתתאים בדיוק לך: פנו אלינו
גירושין עם עורך דין מנוסה
רגע לפני שמתגרשים חשוב לגבש אסטרטגיה שתתאים בדיוק לך: פנו אלינו

צו הרחקה והפרדת מגורים לסרבן גט

      15/10/2019 15:20

לפי ההלכה בני זוג שהתגרשו מנועים מלהמשיך ולגור יחדיו באותה דירה או "באותה חצר" כלשון ההלכה, מאחר והדבר עלול להטיל ספק במעמדה של האשה כגרושה לאחר הגירושין וזאת בשל החשש שמא הם ימשיכו לקיים יחסים גם לאחר הגירושין דבר שאסור עליהם.

עוד קובעת ההלכה שבמידה וניתן פסק דין שמחייב במתן גט, אך אחד מבני הזוג מסרב לתת גט, אזי גם לא ניתן לקבוע דיון לסידור גט כל עוד שני בני הזוג ממשיכים לגור יחדיו.

לפיכך, אחת הדרכים שבתי הדין הרבניים נוקטים בהן כדי לכפות גט על סרבן גט, הנה באמצעות הסדרת מגורים נפרדים, באמצעות מתן צו הרחקה מהדירה לאחד הצדדים.

סמכות בית הדין הרבני למתן צו הרחקה זה ניתנת שלא לפי החוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א-1991, שמיועד בעיקרו להרחקת בן משפחה שנוהג באלימות כלפי בני משפחתו, אלא מתוקף סמכותו של בית הדין הרבני לדון ולפסוק בתביעת גירושין ולאכוף את פסק הדין על הצד המסרב לציית לפסק הדין וכן מתוקף סמכותו של בית הדין לדון בתביעה לחלוקת הרכוש.

מאחר שצו ההרחקה הנ"ל ניתן כאמור מתוקף סמכות בית הדין לדון בתביעת הגירושין ובתביעות הכרוכות בתביעה זו ולא לפי החוק למניעת אלימות במשפחה, אזי המדובר גם בצו ללא הגבלת זמן.

דוגמא מתוך פסיקת בית הדין הרבני

במסגרת התיק הרבני 681773-5 פלונית נ' פלוני אשר התנהל בפני בית הדין הרבני בירושלים, נדון מקרה בו ניתן פסק דין אשר חייב בעל לתת גט לאשתו וגם נקבע מועד לדיון שנועד לסידור הגט, אולם הבעל כלל לא טרח להופיע במועד שנקבע לסידור הגט.

באותו שלב, האשה המשיכה לגור בדירת המגורים המשותפת של בני הזוג ואילו הבעל גר מחוץ לדירה.

בין הצדדים התנהלו גם דיונים לגבי זכותו של כל צד בדירה. אבל, מאחר ש-90% מהדירה היו שייכים לאשה ורק 10% לבעל, קבע בית הדין שבאותה עת יש לאשה עדיפות במגורים בנכס על פני הבעל ומאחר שלא יתכן ששניהם יגורו יחדיו בדירה לאחר הגירושין, אזי כדי לאפשר את ביצוע פסק הדין לגירושין, יש להרחיק את הבעל מדירה זו, באמצעות מתן צו אשר אסר עליו להגיע ולהיכנס לדירת המגורים של הצדדים.

כדי להבטיח את קיום הצו קבע בית הדין שהמשטרה מתבקשת לסייע באכיפתו. מאחר וצו ההרחקה הנ"ל ניתן שלא לפי החוק למניעת אלימות במשפחה אזי כאמור, אין לו הגבלת זמן.

בית הדין הוסיף וקבע כי עם השלמת פסק הדין בתביעה לחלוקת הרכוש ובהתאם לתוצאת פסק הדין, יהיה מקום לבחון את זכותו של הבעל להתגורר בדירה לאחר שהאשה תצא ממנה וכן לזכותו לדמי שימוש ולהביא לפירוק השיתוף בדירה ואין בצו הנוכחי לקבוע דבר ביחס לתוצאות ההליך.

בית הדין הבהיר כי בהעדר צו הרחקה, עלול הבעל לשוב להתגורר עם האשה תחת אותה קורת גג ובכך לסכל את ביצוע פסק הדין, וקיים סיכוי סביר שהגירושין יתעכבו ללא קץ ויישארו מותנים בהסכמת אחד מבני הזוג שיבחר לעזוב ולעבור למקום מגורים חילופי ובסופו של דבר יעזוב את הבית אותו בן זוג שאצלו כבר כשל כח הסבל להמשיך במציאות בלתי הגיונית זו.

בית הדין ציין שלפי ההלכה הקיימת ההוראה בדבר הפרדת המגורים המשותפים ניתנת בדרך כלל לאחר שבני הזוג כבר התגרשו סופית והתקיים בפועל הליך לסידור הגט.

הסיבה לכך הנה שמיד לאחר סידור הגט מתעורר האיסור למגורים משותפים ועל כן, בית הדין הרבני נותן גם את ההוראה המתאימה לבן זוג המחויב לצאת, ולעבור למקום מגורים חילופי.

ואולם בימינו, שבהם מעבר למקום מגורים אחר מחייב הכנה מוקדמת למצוא פתרון מגורים חילופי, הסדרת ציוד בסיסי והעברת חפצים, אזי מן ההכרח שההוראה המסדירה את הפרדת המגורים תינתן גם בנסיבות של חיוב מתן גט וכאשר אחד הצדדים מתנגד למתן הגט וזאת עוד קודם להזמנת הצדדים לסידור הגט.

שאלה זו אינה מתעוררת בגט המוסדר בהסכמה, שאז ההסכם קובע גם את זהותו של בן הזוג המחויב בעזיבת הדירה. אך בהיעדר הסכמה, על בית הדין לקבוע הפרדה זו בניגוד להסכמת צד אחד וזאת עוד קודם למועד סידור הגט.

כלומר, בכל מקרה שבו בני הזוג עדיין גרים תחת אותה קורת גג ואין הסכמה על פירוד, אזי כבר עם מתן פסק הדין לחיוב הגירושין, יש גם לקבוע הפרדת מגורים וכן לדון בכל מקרה לגופו כדי להחליט על מי מבני הזוג מוטל לעזוב את המגורים המשותפים ולעבור למקום מגורים חילופי.

בית הדין הבהיר שבגמרא ובשולחן ערוך כבר נפסק אמנם כי במקרה שבו כח שניהם שווה ביחס לדירה, כגון במקרים בהם שניהם שוכרים את הנכס או שהנכס שייך לשניהם בחלקים שווים, אזי על האשה לעזוב, אולם מדובר במקרים בהם שאין שיקולים אחרים המכריעים את הכף.

המדובר למשל, במקרים בהם הילדים הקטינים נשארים במשמורת האם ואין להם פתרון מדור חילופי ראוי, או מקרים בהם לאשה יש חלק גדול יותר בבעלות על הנכס, שאז על האשה להישאר בדירה ועל הבעל לעזבה.

במקרה דנן, שבו לאשה יש 90% בדירה ואילו לבעל יש בה רק 10% ברור שכח האשה עדיף ועל הבעל לעזוב את הדירה וזאת על מנת לאפשר את הגירושין, שכבר נפסק שהוא מחויב בהם, ולמנוע הטלת ספק במעמדה כגרושה לאחר הגירושין אם ישוב לגור בבית.

עם זאת, בית הדין גם הבהיר שצו ההרחקה לבעל במקרה דנן ניתן רק לצורך הסדרת הגירושין ובלא שיהיה בכך ויתור על זכות הקניין של הבעל בדירה, כפי שהיא היתה עד כה.

כמו כן, כן אין מניעה שהבעל יבקש לקבל מהאשה דמי שימוש עבור חלקו בדירה ובהתאם לחלקו בה.

עוד בנושא: חיוב במתן גט מיידי האם יש לתת גט שני במקרה של חיים משותפים אחרי גט ראשון?

קרא עוד
שייך לנושא:   גירושין   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (2) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 2 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"מסתבר שהליך גירושים לא חייב להיות מלא בסערות נפשיות ובדרמה. תודה לצוות עורכי הדין #1 בישראל, שעזור לי ולגרוש להגיע להסכם שמקובל על שנינו, בלי תביעות ובלי הוצאות מיותרות. אתם עשר"
קרן ב. אפריל 2023
"המאבק מול הגרוש היה ארוך, מפרך ועוד בתקופת הקורונה, אבל בזכותכם הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2022
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחתם אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרתם לי להתמודד בהצלחה ובכבוד, בלי הליכים מיותרים ובלי לבזבז זמן"
רות ק. מרץ 2023
"הגענו למשרדכם בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה משפחתית ותיקה ומוכרת. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתם של עורכי הדין במשרד יישבנו את ההדורים בדרך של כבוד הדדי ועל כך תודותינו"
אבירם פ. מאי 2023
"רציתי להגיד תודה לצוות המשרד הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה, שירות אישי, מקצועי ובמחיר הוגן!"
יואל ד. אפריל 2023
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא היתה החלטה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין סוער, שממש לא מתאים לאופי שלי. בזכות המקצועיות והניסיון שלכם, החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם גירושין חתום, שקיבל תוקף של פסק דין"
כלנית מ. אפריל 2023
"מגיעה לכם תודה מיוחדת, לאחר שהבאתם לפתרון סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
אבנר ר. ינואר 2023
"צריך לפרגן ולהגיד תודה גדולה לצוות המשרד, שליווה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. התנהלתם בצורה מעוררת כבוד, במקצועיות רבה ותוך מתן תשומת לב לפרטים הקטנים. היחס האישי שקיבלתי בתקופה הקשה בחיי עזר לי להגיע למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. נובמבר 2022
"תודה על ליווי משפטי בהליך הפרידה שלי מבן זוגי, כולל חלוקת רכוש ומשמורת על הילד המשותף שלנו. השירות האישי מכל צוות המשרד, האוזן הקשבת, הכתף התומכת ובעיקר הידע המשפטי והמקצועיות - ראויים לציון. תודה ושוב תודה על הכל"
מיקי ט. מאי 2023

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 08:00 - 20:00

דרך מנחם בגין 132 תל אביב

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון