×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
האם הצהרה בעל פה של המצווה על ביטול הצוואה מספיקה לשם ביטולה לפי חוק?
הצהרה בעל פה על ביטול צוואה על ידי המצווה - האם זה מספיק?
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
ייעוץ עורך דין בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
טיפול מקצועי בכל ענייני הצוואה ופתרון סכסוכי צוואה בין יורשים: פנו אלינו
טיפול מקצועי של עו"ד בענייני צוואות
טיפול מקצועי בכל ענייני הצוואה ופתרון סכסוכי צוואה בין יורשים: פנו אלינו

הצהרת המצווה בע''פ על ביטול צוואה - תקף ומספיק?

      18/02/2020 11:38

לא אחת נדונה בבית המשפט השאלה האם אמרה של המצווה אודות רצונו לבטל את צוואתו מספיקה לצורך ביטולה ולמרות שניתנה בעל פה?

בסקירה המעניינת שלפניך נסביר אודות האפשרות לבטל צוואה באמצעות הצהרה בע"פ של המצווה ומתי הצהרה כאמור לא תספיק לביטולה לפי חוק.

על פי הדין ביטול צוואה יכול להיעשות באמצעות המצווה עצמו או באמצעות בית המשפט לענייני משפחה, וזאת לבקשת צד כלשהו שאינו המצווה.

כאשר מדובר בביטול הצוואה על ידי המצווה עצמו, קובע סעיף 36 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 כי המצווה רשאי לבטל צוואתו באמצעות 3 דרכים חילופיות: ביטולה במפורש באחת הצורות לעשיית צוואה, השמדת הצוואה וביטולה במשתמע באמצעות עריכת צוואה חדשה אשר סותרת את הצוואה הקודמת.

החלופה הראשונה, בדבר ביטול הצוואה באחת הצורות לעריכת צוואה, מתייחסת לארבע הצורות לעריכת צוואה אשר קבועות בחוק הירושה. כלומר, צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות, וצוואה בעל פה, המכונה גם צוואת שכיב מרע.

משמעות חלופה זו הינה שגם מעשה הביטול של הצוואה צריך לקיים את כל הדרישות המהותיות והצורניות שנקבעו בחוק לעשיית צוואה באותה צורה. כך נקבע בהליך דנ"א 7818/00 אהרן נ' אהרוני.

מכאן נובע כי על מנת לבטל צוואה בעל פה יש לעשות זאת באותה צורה שלפיה נעשתה הצוואה מלכתחילה.

צוואה בעל פה הנה צוואה אשר נעשית על ידי שכיב מרע או על ידי מי שרואה עצמו כשכיב מרע בנסיבות המצדיקות זאת. כדי שאדם ייחשב כמי שרואה עצמו בפני מוות, יש צורך בשני מרכיבים: סכנה אובייקטיבית ממשית למוות וכן תחושה סובייקטיבית של המצווה לפיה הוא עומד למות.

הדרך לעשיית צוואה בעל פה קבועה בסעיף סעיף 23 לחוק הירושה, אשר קובע כך:

(א) שכיב מרע וכן מי שרואה עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות, רשאי לצוות בעל-פה בפני שני עדים השומעים לשונו.

(ב) דברי המצווה, בציון היום והנסיבות לעשיית הצוואה, יירשמו בזיכרון דברים שייחתם בידי שני העדים ויופקד על ידיהם אצל רשם לענייני ירושה. רישום, חתימה והפקדה כאמור ייעשו ככל האפשר בסמוך לאחר שניתן לעשותם.

(ג) צוואה בעל-פה בטלה כעבור חודש ימים לאחר שחלפו הנסיבות שהצדיקו עשייתה והמצווה עודנו בחיים.

סעיף 23(ג) לחוק הירושה קובע כי צוואה בעל פה מתבטלת מאליה במידה והמצווה נותר בחיים כעבור חודש לאחר שחלפו הנסיבות שהצדיקו את עשייתה. מכאן נובע כי ביטול הצוואה בעל פה כאמור בסעיף 36 לחוק, רלוונטי רק במידה והמצווה מעוניין לבטלה לפני שחלף אותו חודש.

הצהרה בפני עדים על הרצון לבטל את הצוואה

אשר לדרך ביטול הצוואה בעל פה, אזי כשם שהמצווה בעל פה עשה את צוואתו באופן לפיו הוא הצהיר בעל פה על תוכן הצוואה בפני שני עדים המבינים את לשונו, כך גם עליו להצהיר בעל פה כי הוא מבטל את צוואתו בפני שני עדים המבינים את לשונו, וזאת כפי שנקבע במסגרת ע"א 719/97 אהרן נ' אהרוני, אשר אושרר במסגרת הליך דנ"א 7818/00 אהרן נ' אהרוני:

"ביטול בעל-פה - כיצד? המצווה הוא שכיב מרע והוא מודיע בעל-פה בפני שני עדים המבינים את לשונו, כי הוא מבטל את צוואתו (ראו סעיף 23 לחוק הירושה)".

כלומר, על מנת לבטל צוואה בעל פה די בכך שהמצווה יצהיר בעל פה בפני שני עדים המבינים את לשונו כי הוא מבטל את צוואתו.

במסגרת הליך ע"א 881/80 גמליאלי נ' מונסוף קבע בית המשפט העליון כי הוראת סעיף 25 לחוק הירושה, אשר מעניקה לבית המשפט שיקול דעת לקיים צוואה על אף שנפלו בה פגמים צורניים מסויימים, חלה גם על ביטול הצוואה.

כלומר, כשם שבית המשפט לענייני משפחה מוסמך לקיים צוואה על אף שנפלו פגמים צורניים מסויימים בעשייתה, כך גם בית המשפט מוסמך להכשיר ביטול צוואה על אף שנפלו פגמים צורניים מסויימים באופן עשיית הביטול.

סעיף 25(א) לחוק הירושה קובע כי לבית המשפט ישנו שיקול דעת לקיים צוואה בעל פה למרות שנפל בה פגם צורני, וזאת בתנאי שהתקיימו בה מרכיבי היסוד של הצוואה, ולבית המשפט לא היה כל ספק כי היא משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה.

סעיף 25(ב)(4) לחוק קובע כי מרכיבי היסוד של צוואה בעל פה הנם שהצוואה נאמרה על ידי המצווה עצמו בפני שני עדים השומעים את לשונו בעת שהיה שכיב מרע או בעת שראה את עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת מול פני המוות.

במסגרת הליך ת"ע (ת"א) 764/83 עזבון המנוחה בת דור נ' האפוט' הכללי נדונה צוואת שכיב מרע אשר המצווה הצהיר על קיומה בפני שני עדים, אולם אחד העדים לא נכח כעד בפני המצווה בעל פה, אלא רק שימש כעד דרך טלפון.

בית המשפט החליט לקיים צוואה זו למרות פגם זה. לפיכך ניתן לומר כי במידה והמצווה בעל פה הצהיר על בטלות הצוואה שלו בפני שני עדים, כאשר אחד מהם שמע על הצהרת הבטלות דרך הטלפון, יתכן שבית המשפט יכשיר את בטלות הצוואה למרות פגם זה, אם כי הכל כפוף כמובן לנסיבותיו הספציפיות של המקרה.

לסיכום, ניתן להסיק מדוגמאות הפסיקה שהבאנו כי ניתן לבטל צוואה באמצעות הצהרה בעל פה של המצווה, ובתנאי שהצהרתו זו ניתנה בפני עדים ממש כפי שערך צוואה בפני עדים. בכל מקרה של אי הבנה או סכסוך מסתמן בעניין הצוואה, מומלץ בהחלט להקדים ולפנות להתייעצות אישית עם עורך דין מנוסה.

שאלות? לחצו כאן לפניה וקבלת ייעוץ משפטי מהיר!

קרא עוד
שייך לנושא:   צוואות   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (5) דירוגים | דירוג ממוצע (4)
4 stars - based on 5 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"כשצריך לפרגן: תודה ענקית לעורכת הדין גיטי גוטמן, שליוותה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. עורכת הדין גוטמן התנהלה בצורה מקצועית, נתנה יחס אישי והובילה אותי למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. אוגוסט 2019
"תודה מיוחדת לעו"ד גלית צברי, שפתרה סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
עמי א. ספטמבר 2019
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא הייתה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין ומאבק סוער. בזכות עורכת הדין במשרד גוטמן צברי החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם חתום"
קרן ב. אפריל 2019
"רציתי להגיד תודה לעו"ד גיטי גוטמן ולצוות משרדה הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה!"
יואל ד. ינואר 2019
"הגענו למשרד עורכות דין גוטמן צברי בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתן של עורכות הדין במשרד יישבנו את ההדורים ועל כך תודותינו"
אבירם פ. נובמבר 2018
"גלית היקרה: תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחת אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרת לי להתמודד בהצלחה ובכבוד"
רות ק. אוגוסט 2018
"המאבק מול הגרוש היה ארוך ומפרך, אבל בזכות עו"ד גיטי גוטמן הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2018

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 9:00 - 19:00

כתובת: ב.ס.ר 3, מצדה 9 בני ברק

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי | גוטמן צברי עורכות דין | מפת האתר | תקנון