×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
האישה לא פעלה בהתאם להסכם הממון שעליו חתמה ולא פינתה את הדיר המשותפת, ובית המשפט לענייני משפחה פסק לחובתה מאות אלפי שקלים פיצויים...
הפרת הסכם ממון על ידי האישה הובילה לפסיקת פיצויי עתק כנגדה!
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
ייעוץ עורך דין בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
הסכם ממון יבטיח לך שקט נפשי ובטחון כלכלי לאורך שנים: פנו אלינו
הסכם ממון מנוסח ע"י עו"ד מקצועי
הסכם ממון יבטיח לך שקט נפשי ובטחון כלכלי לאורך שנים: פנו אלינו

הפרת הוראות הסכם ממון עלתה לאישה הרבה כסף!

      24/09/2019 15:13

בהסכמי גירושין או הסכמי ממון, נהוג כידוע, במסגרת סוגיית חלוקת הרכוש המשותף, לייחס מקום של כבוד לדירת המגורים המשותפת לבני הזוג.

שכן, ברוב המקרים דירת המגורים של בני הזוג הנה גם הנכס המשותף הכי יקר ערך, תרתי משמע, שלהם. קיימים כל מיני סוגים של הסדרים בעניין זה, כגון העברת מלוא הזכויות בדירה לאחד מבני הזוג, או מכירת הזכויות בדירה לצד שלישי וחלוקת התמורה בין בני הזוג ועוד.

במסגרת הדיון הלא שגרתי שהתנהל בהליך תלה"מ 17571-02-19 פ.פ. נ' ו.פ. בפני בית המשפט לענייני משפחה בתל-אביב, נדון הסכם ממון אשר קבע שבמקרה של פרידה, הדירה של בני הזוג תיוחד לבעל וכי על האשה יהיה לפנות את הדירה תוך 90 יום מקבלת הודעת פרידה מטעם הבעל.

עוד קבע ההסכם כי במידה והאשה תאחר לפנות את הדירה במועד, יהא עליה לשלם לבעל פיצוי מוסכם בסך השווה בש"ח ל-150 דולר ארה"ב בגין כל יום איחור בפינוי.

הסכם הממון אושר על ידי בית המשפט וקיבל תוקף של פסק דין בינואר 2013. ביום 9.4.2017 הודיעה האשה לבעל על ביטול הסכם הממון, וזאת למרות שלא ניתן לבטלו אלא באמצעות הגשת תביעה בפני בית המשפט.

ביום 12.5.2017 מסר הבעל לאשה הודעת פרידה.

האשה סירבה לפנות את הדירה ואף הגישה תביעה לביטול ההסכם בפני בית המשפט, שנדחתה ביום 26.11.2018.

הבעל, מצידו, הגיש תביעה לפינוי האשה מהדירה, שהתקבלה ביום 30.1.2019 ולמרות כל זאת, המשיכה האשה לסרב לפנות את הדירה.

לפיכך, ביום 7.2.2019 הגיש הבעל גם תביעה כספית כנגד האשה, לקבלת הפיצוי הכספי בגין האיחור בפינוי, בסך של כ-296,000 ש"ח ₪, עקב הפרת הסכם הממון ואי פינוי הדירה.

בכתב הגנתה טענה האשה שלל טענות. בין היתר, טענה האשה שמימוש סנקציית הפיצוי לפי ההסכם, שולל את זכות היסוד שלה לפנות לערכאות ולערער על דחיית תביעתה לביטול ההסכם וכי על מנת לקבל את הפיצוי הכספי, על הבעל קודם לכן להגיש נגדה תביעה לסילוק יד, לקבל פסק דין לטובתו וכך שרק ממועד פסק דין זה יש לספור את תקופת האיחור בפינוי.

עוד טענה האשה שההסכם הנו הסכם דורסני וכי הוא לא הותיר לה זמן סביר ואמצעים למציאת דיור חלופי.

בפסק הדין אשר ניתן ביום 8.7.2019, דחה בית המשפט את כל טענות האשה.

לגבי הטענה לפיה מימוש סנקצית הפינוי שוללת את זכות היסוד שלה לערער על דחיית תביעתה לביטול ההסכם, קבע בית המשפט כי פניה בתובענה לביטול הסכם אינה משעה, ללא עיכוב ביצוע, את החובה לקיים את פסק הדין וגם הגשת ערעור או בקשת פסלות אינה מונעת את המשך ההליך, כך נקבע בהליך ע"א 46/12 אסייג נ' אדרת.

לפיכך לא יתכן שצד להסכם ישעה אוטומטית את תניות ההסכם, רק כי הוא עתר לביטולו, קל וחומר כאשר אותו צד כשל כבר בערכאה הראשונה.

צד שמתקשר בהסכם צריך לקחת בחשבון שהוא יחוייב במלוא ביצוע תניותיו אם תיכשל תביעתו, כפי שקרה במקרה דנן.

זכות הגישה לערכאות בעתירה לביטול פסק דין, אין משמעה שפסק הדין אינו בטל עד אשר ואם יבוטל, ואין בה, ללא עיכוב ביצוע, משום הפטר מתניות ההסכם.

מי שאינו מציית להסכם, משליך יהבו על ביטול ההסכם ונכשל, נוטל סיכון שתניית הפיצוי תופעל נגדו. הדברים הללו אמורים במיוחד לגבי הסכמי ממון שסיכויי ביטולם קלושים ונדירים.

לגבי הטענה לפיה על מנת לקבל את הפיצוי הכספי, על הבעל היה תחילה להגיש נגדה תביעה לסילוק יד ולזכות בה, קבע בית המשפט שהמדובר בטענה מקוממת.

לפי עמדת בית המשפט לענייני משפחה הדין הישראלי מכיר שפע סיבות לחיובו של אדם לפנות נכס, כגון תום רשות, תום שכירות, אי תשלום דמי שכירות או חכירה, וכן מכוחו של חוזה ו/או פסק דין.

בכל המקרים הללו נלמד הצורך בפינוי ללא צורך בהליך אכיפה, קרי, ללא צורך בפסק דין לסילוק יד. הליך של סילוק יד נדרש כלפי מי שאינו נוהג על-פי הדין ומסרב לפנות.

אולם, האשה מבקשת כעת להפוך את היוצרות, ולטעון שמי שמפר פסק דין או חוזה, מותר לו לפי הדין שלא לקיים התחייבויותיו שבחוזה וזאת עד אשר יסתיים הליך סילוק היד נגדו.

הדין הישראלי מכיר שפע חוזים שצופים את אפשרות הסרבנות לקיים חוזה. דרך נפוצה לטפל בכך היא על ידי קביעת סנקציה כספית מוסכמת לסרבנות פינוי, כפי שנעשה במקרה דנן, וזאת בתקווה שדי באיום הסנקציה כדי להפוך את הסרבנות לבלתי כדאית.

מכאן עולה שיש לדחות את הטענה לפיה כדי לאכוף את הסנקציה הכספית, על התובע קודם לכן לנקוט בהליך של סילוק יד ולהצליח בו.

בנוסף קבע בית המשפט כי בניגוד לטענות האישה, ההסכם הותיר לה זמן סביר למציאת דיור חלופי וגם אמצעים לעשות זאת, מאחר והיא קיבלה דמי מזונות מכובדים וגם כ-2 מיליון ש"ח. כמו כן, לא ניתן שוב להעלות בהליך הנוכחי טיעונים כנגד ההסכם, שכבר נדחו על ידו בפסק הדין שדחה את תביעת ביטול ההסכם שלה.

כתוצאה מכך חוייבה האשה, אשר כאמור סירבה כבר במשך שנתיים לפנות את הדירה, לשלם לבעל תוך שבועיים את מלוא הפיצוי המוסכם, בסך של כ-296,000 ₪, בצירוף הפרשי ריבית והצמדה מיום 11.8.2017 ועד למועד התשלום בפועל וכן לשלם את הוצאות הבעל בסך של 20,000 ₪.

עוד בנושא: הסכם ממון שלא אושר כדין, מה תוקפו?

קרא עוד
שייך לנושא:   הסכמי ממון   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (2) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 2 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"כשצריך לפרגן: תודה ענקית לעורכת הדין גיטי גוטמן, שליוותה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. עורכת הדין גוטמן התנהלה בצורה מקצועית, נתנה יחס אישי והובילה אותי למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. אוגוסט 2019
"תודה מיוחדת לעו"ד גלית צברי, שפתרה סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
עמי א. ספטמבר 2019
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא הייתה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין ומאבק סוער. בזכות עורכת הדין במשרד גוטמן צברי החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם חתום"
קרן ב. אפריל 2019
"רציתי להגיד תודה לעו"ד גיטי גוטמן ולצוות משרדה הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה!"
יואל ד. ינואר 2019
"הגענו למשרד עורכות דין גוטמן צברי בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתן של עורכות הדין במשרד יישבנו את ההדורים ועל כך תודותינו"
אבירם פ. נובמבר 2018
"גלית היקרה: תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחת אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרת לי להתמודד בהצלחה ובכבוד"
רות ק. אוגוסט 2018
"המאבק מול הגרוש היה ארוך ומפרך, אבל בזכות עו"ד גיטי גוטמן הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2018

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 9:00 - 19:00

כתובת: ב.ס.ר 3, מצדה 9 בני ברק

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי | גוטמן צברי עורכות דין | מפת האתר | תקנון