×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
תקדים: בית הדין הרבני קבע כי ניתן להפקיע את הקידושין של סרבן גט בהתאם להלכה היהודית...
הפקעת קידושין לפי ההלכה וכפתרון במקרים של סרבנות גט
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
עורך דין לשירותך בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
רגע לפני שמתגרשים חשוב לגבש אסטרטגיה שתתאים בדיוק לך: פנו אלינו
גירושין עם עורך דין מנוסה
רגע לפני שמתגרשים חשוב לגבש אסטרטגיה שתתאים בדיוק לך: פנו אלינו

הפקעת קידושין לפי ההלכה גם כפתרון לסרבנות גט

      12/07/2018 10:24

האם נמצא הפתרון ההלכתי למקרים של סרבנות גט? החלטה תקדימית וחשובה של בית הדין הרבני פותחת דלת לאלפי נשים מסורבות גט...

הפקעת קידושין הנה כלל הלכתי שמקנה לבית דין רבני את הזכות להפקיע, קרי, לבטל, תוקף של קידושין ובכך לבטל את תוקפם של נישואים בין בני זוג.

המשמעות המשפטית של הפקעת הקידושין הינה שבני הזוג למעשה לא נישאו לעולם, ואין תוקף לאקט הקידושין שלהם, גם אם הם עצמם סברו אחרת, ועל כן כל אחד מהם חופשי להינשא למישהו אחר ללא צורך בקבלת גט מהצד השני.

הפקעת הקידושין נעשית באמצעות איתור פגם הלכתי בעצם מעשה הקידושין. כגון במקרה שנמצא שהטבעת שניתנה לאשה על ידי הבעל לא נקנתה מכספו של הבעל כי אם מכספה של האשה, או שאחד מבני הזוג לא היה שפוי בדעתו בעת מעשה הקידושין ועל כן יש כאן מקח טעות.

המקורות ההלכתיים לכלל הפקעת הקידושין מופיעים בגמרא ובשולחן ערוך.

המקור ההלכתי הראשוני מופיע בתלמוד הבבלי, מסכת יבמות, דף ק"י, עמוד א'. מקור זה עוסק במקרה שהתרחש בבבל, במסגרתו גבר כלשהו קידש ילדה קטנה וזאת באופן לפיו הקידושין היו תקפים רק מדרבנן ולא מדאורייתא.

כאשר אותה ילדה התבגרה והפכה לאשה, הגבר ערך טקס נישואין מחודש, על מנת לאשרר את נישואיהם, אם כי ללא פעולת קידושין פורמלית.

ברם, תוך כדי הטקס, האשה נחטפה על ידי גבר אחר, שקידש אותה לעצמו באופן תקף במלואו וזאת בניגוד לגבר הראשון, כאמור. למרות זאת, שני רבנים בשם ברונא וחננאל פסקו שהקידושין של הגבר השני אינם תקפים וכי האישה ממשיכה להיות נשואה לגבר הראשון.

רב אשי הסביר זאת בכך שבאופן עקרוני קידושי הגבר השני אמנם תקפים לכאורה, אולם הרבנים הפקיעו את קידושיו מכיוון שהוא התנהג בצורה לא הוגנת, בכך שחטף את האשה מהגבר הראשון: "הוא עשה שלא כהוגן, לפיכך עשו בו שלא כהוגן, ואפקעינהו רבנן לקידושי מיניה".

בנו של רב אשי, בר רב אשי, קבע הלכה נוספת בהסתמך על אותו עיקרון ולפיה ניתן להפקיע קידושין גם של גבר שכפה באלימות על אישה להסכים להתקדש לו.

מן האמור לעיל עולה, איפוא, כי ניתן להפקיע קידושין ללא מתן גט. למרות זאת, רש"י טען שחכמים הפקיעו את הקידושין על ידי גט.

הראשונים, קרי, רבנים שפעלו בין המאות ה-11 וה-15 בערך, הסבירו זאת בכך שככלל, הפקעת הקידושין נעשית על ידי גט. אולם, כאשר המקדש עשה את הקידושין שלא כהוגן, הפקעת הקידושין שלו תיעשה ללא גט.

קיימות כמה פרשנויות באשר לאופן לפיו ניתן להבין כיצד הקידושין מופקעים. רוב הראשונים, סבורים שהפקעת הקידושין נעשית באופן רטרואקטיבי, כלומר, באופן לפיו הקידושין למעשה כלל לא התקיימו מעולם מבחינה הלכתית.

מנגד, הרבנים הריטב"א והרא"ה סבורים שכל קידושין קיימים על תנאי, דהיינו, על תנאי שהרבנים לא יפקיעו אותם.

שימוש בהפקעת קידושין כפתרון לסרבנות גט

השימוש בהלכת הפקעת הקידושין יכול לכאורה לשמש גם כפתרון במקרים של נשים עגונות מסורבות גט, כלומר נשים שהבעלים מסרבים לתת להן גט למרות שבית הדין הרבני קבע שעליהם לתת להן גט, אם כי נראה שהדיעות בעניין זה חלוקות בקרב הרבנים.

בשנים האחרונות אף נעשו מספר נסיונות להשתמש באפשרות של הפקעת הקידושין במקרים של נשים עגונות מסורבות גט.

כך, לדוגמא, הרב שלמה ריסקין הציע שהפקעת הקידושין לגבי מסורבות גט תיעשה באמצעות תקנה שתתקן הרבנות הראשית לישראל.

חברת הכנסת אורית נוקד הגישה בשנת 2004 הצעת חוק שהוכנה על ידי פרופ' ברכיהו ליפשיץ ואשר התבססה על רעיון שמסמיך את הכנסת לחוקק בעניין זה כנציגת הקהל, בדומה לתקנות הקהל.

הצעת חוק זו הציעה שכאשר מדובר בבעל שבמשך שנה מסרב לתת לאשתו גט חרף קביעת בית הדין הרבני, אזי כסף הקידושין, שמשמש כאמצעי הקידושין, יופקע מהבעל, ובכך יבוטלו הקידושין מלכתחילה.

במהלך השנים לאחר מכן הוגשו מספר הצעות חוק דומות, אולם אף אחת מהן לא הבשילה לכדי חוק תקף.

יחד עם זאת, ביום 18.6.2018 ניתן פסק דין מהפכני, אמיץ ונדיר, על ידי בית הדין הרבני בחיפה, אשר הפקיע את הקידושין של סרבן הגט, דר' עודד גז. פסק הדין נותר חסוי, אולם בית הדין הרבני הבהיר שמשמעות הפקעת הקידושין לפי פסק הדין היא שמעמדה של אשתו של עודד גז הנו כשל רווקה שלא נישאה מעולם.

עודד גז התפרסם כמי שעינה את אשתו וסירב לתת לה גט במשך 5 שנים, מתוכם שנתיים לאחר שבית הדין הרבני אף גזר שיש להפעיל כלפיו חרם חברתי ושיימינג. גז אף הצליח לברוח מהארץ באמצעות דרכון מזוייף ולהימלט בחו"ל ממדינה למדינה.

משרד המשפטים נאלץ לנהל אחריו מרדף חוצה יבשות באמצעות חוקרים פרטיים וגורמי מודיעין, עד שהוא לבסוף נעצר בבלגיה, בסיוע האינטרפול. כעת הוא נמצא בהליכי הסגרה לארץ.

בית הדין הרבני הבהיר כי פסק הדין לא הסתמך על הצעות החוק בעניין הפקעת הקידושין, כי אם על ההלכות הקיימות בעניין זה וכי על פסק הדין סמכו את ידיהם גדולי הרבנים העוסקים בתחום.

מפרסומים בתקשורת בעניין זה עלה כי הסיבה ההלכתית לביטול הקידושין התבססה כפי הנראה על הטענה לפיה אחד מהעדים בחופה לא היה כשר לשמש כעד בחופה, על כן הקידושין שנערכו בין גז לאשתו הנם בטלים, באופן לפיו השניים לא היו נשואים מעולם.

טענת חוסר כשרותו של אותו העד התבססה כנראה על עדותו לפיה הוא שמר על כשרות בצורה מוגבלת בחו"ל וכן לא הקפיד על שמירת נגיעה מנשים, כך שהוא נחשב פרוץ בעריות ואף רשע, שאינו כשר לשמש כעד בחופה.

פסק הדין החשוב והתקדימי של בית הדין הרבני למעשה פותח פתח עבור אלפי נשים, מסורבות גט, שיכולות לפנות ולבדוק האם גם להן עומדת האפשרות למצוא פגם בהליך הקידושין שלהן, למען יוכלו לפנות לבית הדין הרבני לצורך הפקעת הקידושין.

לחצו כאן לקבלת ייעוץ משפטי אישי בנושא!

קרא עוד
שייך לנושא:   גירושין   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (3) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 3 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"מסתבר שהליך גירושים לא חייב להיות מלא בסערות נפשיות ובדרמה. תודה לצוות עורכי הדין #1 בישראל, שעזור לי ולגרוש להגיע להסכם שמקובל על שנינו, בלי תביעות ובלי הוצאות מיותרות. אתם עשר"
קרן ב. אפריל 2023
"המאבק מול הגרוש היה ארוך, מפרך ועוד בתקופת הקורונה, אבל בזכותכם הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2022
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחתם אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרתם לי להתמודד בהצלחה ובכבוד, בלי הליכים מיותרים ובלי לבזבז זמן"
רות ק. מרץ 2023
"הגענו למשרדכם בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה משפחתית ותיקה ומוכרת. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתם של עורכי הדין במשרד יישבנו את ההדורים בדרך של כבוד הדדי ועל כך תודותינו"
אבירם פ. מאי 2023
"רציתי להגיד תודה לצוות המשרד הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה, שירות אישי, מקצועי ובמחיר הוגן!"
יואל ד. אפריל 2023
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא היתה החלטה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין סוער, שממש לא מתאים לאופי שלי. בזכות המקצועיות והניסיון שלכם, החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם גירושין חתום, שקיבל תוקף של פסק דין"
כלנית מ. אפריל 2023
"מגיעה לכם תודה מיוחדת, לאחר שהבאתם לפתרון סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
אבנר ר. ינואר 2023
"צריך לפרגן ולהגיד תודה גדולה לצוות המשרד, שליווה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. התנהלתם בצורה מעוררת כבוד, במקצועיות רבה ותוך מתן תשומת לב לפרטים הקטנים. היחס האישי שקיבלתי בתקופה הקשה בחיי עזר לי להגיע למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. נובמבר 2022
"תודה על ליווי משפטי בהליך הפרידה שלי מבן זוגי, כולל חלוקת רכוש ומשמורת על הילד המשותף שלנו. השירות האישי מכל צוות המשרד, האוזן הקשבת, הכתף התומכת ובעיקר הידע המשפטי והמקצועיות - ראויים לציון. תודה ושוב תודה על הכל"
מיקי ט. מאי 2023

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 08:00 - 20:00

דרך מנחם בגין 132 תל אביב

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון