×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
פסק דין תקדימי וחשוב של בית הדין הרבני מיישם את ההלכה האזרחית בדבר הפחתת דמי המזונות במקרה של משמורת משותפת...
בית הדין הרבני: הפחתת מזונות ילדים במשמורת משותפת
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
ייעוץ עורך דין בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
הגיע הזמן לדון בתשלומי המזונות ואנחנו כאן בשביל לדאוג לך: פנו אלינו
ייעוץ משפטי בנושא מזונות
הגיע הזמן לדון בתשלומי המזונות ואנחנו כאן בשביל לדאוג לך: פנו אלינו

הפחתת מזונות ילדים במשמורת משותפת - גם בבית הדין!

      25/10/2020 14:44

כידוע, תשלום מזונות הילדים נועד לממן את הוצאות צרכי גידול הילדים ולהבטיח את קיומם ורווחתם גם לאחר גירושין ופרידת הוריהם.

הסמכות בארץ לדון בעניין מזונות לילדים יהודיים נתונה הן לבית המשפט לענייני משפחה והן לבית הדין הרבני, וזאת במקרה ובו תביעת המזונות נכרכה כדין בתביעת הגירושין שהוגשה בפניו, או במקרה ששני ההורים הסכימו כי בית הדין הרבני ידון בעניין מזונות הילדים.

עם זאת, סעיף 3(א) לחוק לתיקון דיני משפחה (מזונות), התשי"ט-1959, מפנה בכל מקרה לדין האישי של הילד כאשר מדובר בתביעת מזונות ילדים.

בהתאם לכך, כאשר מדובר בילד יהודי, יש לפנות לדין המשפט העברי על פי ההלכה היהודית, אשר מטילה את החיוב בתשלום המזונות על הבעל, וזאת בין אם תיק מזונות נדון בבית הדין הרבני ובין אם הוא נדון בבית המשפט האזרחי.

בעבר, מקובל היה כי בעת פרידת ההורים, הילדים עוברים בדרך כלל למשמורת יחידנית של האם. בשנים האחרונות קיימת מגמה לפיה יותר ויותר הורים גרושים בוחרים לגדל את הילדים במסגרת משמורת משותפת.

כתוצאה מכך, התגבש בפסיקה האזרחית של בתי המשפט לענייני משפחה נוהג ולפיו סכום המזונות של האב מופחת בדרך כלל בכ-25%, ביחס לסכום שהיה משולם לו הילדים היו נמצאים במשמורת יחידנית אצל האם בלבד, וזאת בשל הגדלת זמני השהייה של הילד אצל האב, אשר מגדילה את ההוצאות האב.

כך נקבע, לדוגמא, במסגרת הליך בע"מ 318/05 אשר נדון בבית המשפט המחוזי בחיפה ואשר קבע כי במקרה של משמורת משותפת יש להפחית את דמי המזונות ב־25%, אם כי אין המדובר בהפחתה אוטומטית, אלא הדבר תלוי בנסיבות, וקביעת גובה דמי המזונות הראויים תיעשה לאחר בחינת התשתית העובדתית של כל מקרה ומקרה, תוך איזון ושקלול מכלול השיקולים הרלוונטיים.

יתרה מכך, במקרים מסויימים אף נקבע כי במידה והוכח כי בעקבות המעבר למשמורת משותפת, בני הזוג נושאים בנטל גידול הילדים באופן שווה, וכי המשכורת של האם שווה לזו של האב או אף עולה עליו, אזי החיוב תשלום המזונות של האב יבוטל כליל.

כך נקבע לדוגמא בהליך תמ"ש 49165-10-10 אשר התנהל בפני בית המשפט לענייני משפחה ברמת גן.

קראו בהרחבה: על עמדת בית המשפט לענייני משפחה לגבי מזונות ילדים במקרה של משמורת משותפת

במסגרת התיק הרבני 1013601-2 פלוני נ' פלונית אשר התנהל בפני בית הדין הרבני האיזורי בחיפה, ניתן ביום 21.3.2017 פסק דין תקדימי, אשר אף הוא מיישם את ההלכה האזרחית בדבר הפחתת דמי המזונות במקרה של משמורת משותפת.

תיק זה עסק בבני זוג גרושים ולהם שני ילדים בני 13 וילדה בת 6. הילדים שהו במשמורת משותפת אצל שני ההורים, וכאשר חלוקת הזמן של ההורים עם הילדים הינה חלוקה שווה וזהה לחלוטין, דה־פקטו.

האם הגישה תביעת מזונות ילדים כלפי האב וטענה כי תשלום המזונות והצרכים ההכרחיים מוטל במלואו על האב, ללא כל זיקה לסוג המשמורת, וזאת בהתאם להוראות סעיף 3א בחוק לתיקון דיני משפחה.

האב טען כי הוא מסכים שעליו לחלוק עם האם את כל הצרכים ההכרחיים של הילדים כגון הבריאות והחינוך של הילדים בין הרגילות והשוטפות ובין החריגות, אך אין עליו לשאת בצרכים העודפים שלהם, מאחר שהילדים שוהים במשמורת משותפת וחלוקת הזמנים ביניהם שווה.

בית הדין הרבני הבהיר בתחילה כי מזונות הילדים כוללים את כל צרכי מחייתם של הילדים, וכי יש להבדיל בין הצרכים ההכרחיים והחיוניים לקיומם של הילדים, כגון מזון, הלבשה, הנעלה, מדור, צורכי חינוך, צרכים רפואיים, לגביהם יש לאב חובה מוחלטת לשאת בהם, ללא קשר למצבו הכלכלי, לבין הצרכים העודפים של הילדים, כגון חוגים, בילויים וטיולים, שהינם מדין צדקה, שהאב מחוייב בהם רק אם ידו משגת מבחינה כלכלית.

עוד הבהיר בית הדין כי חובת האב לממן את צרכיהם ההכרחיים של הילדים באופן אבסולוטי, ללא קשר ליכולתו הכלכלית, הנה עד לגיל 6 בלבד.

לאחר מכן תקנו חז"ל שהאב יזון את ילדיו, באופן לפיו מועצת הרבנות הראשית קבעה בתחילה תקנה לפיה יש חובה על האב לזון את ילדיו עד הגיעם לגיל 15, ולאחר מכן היא קבעה תקנה נוספת שהאריכה זאת עד לגיל 18.

עם זאת, קיימת מחלוקת בין גדולי הפוסקים לגבי פרשנות התקנה, באופן לפיו מקצתם סבורים שמדובר בחיוב אבסולוטי, ואילו רובם סבורים שמדובר בחיוב מדין צדקה בלבד.

בהמשך לכך ציין בית הדין הרבני את הפסיקה האזרחית אשר צויינה לעיל, ואשר קבעה כי במקרה של משמורת משותפת יש להפחית את דמי מזונות הילדים ב־25%, אם כי אין המדובר בהפחתה אוטומטית, אלא הדבר תלוי בנסיבות, ואף את הפסיקה אשר קבעה כאשר למשמורת משותפת, בני הזוג נושאים בנטל גידול הילדים באופן שווה, וכי המשכורת של האם שווה לזו של האב או אף עולה עליו, אזי החיוב תשלום המזונות של האב יבוטל כליל.

קראו עוד בנושא: כללים לקביעת מזונות ילדים במשמורת משותפת לפי ההלכה החדשה

בית הדין הרבני גם ציין את הפסיקה האזרחית אשר קבעה כי כאשר ישנה משמורת משותפת והכנסתה של האם היתה שווה להכנסתו של האב ואף עלתה עליה, אזי אין הצדקה לחיוב האב במזונות.

בהתאם לכך פסק בית הדין הרבני כי לדעתו, כאשר פוסקים את תשלום המזונות בעת קיום משמורת משותפת, יש לבדוק ולבחון היטב האם מתקיימים בין ההורים פערים כלכליים משמעותיים, שאם נחייב צד זה יפגע הצד השני.

משכך, יש לאזן את גודל החיוב של דמי המזונות בתוספת ההשתכרות בזהירות רבה, וזאת כדי למנוע כל פגיעה בטובתם וברווחתם של הקטינים.

אין ספק שהאב חייב לשאת בצרכיהם ההכרחיים של ילדיו הקטינים, אבל יש להביא בחשבון גם את ההוצאות שמוציא האב כאשר הילדים נמצאים אצלו במחצית הזמן ובזמנים שווים כפי שהם אצל האם, בכלכלת הילדים ביגוד, בילויים והוצאות המדור.

כל זמן שאכן האב נושא הן בכלכלת ילדיו והן בצרכים הרגשיים והפיזיים, ואין הילדים מוזנחים ומוטלים ברחובות ואינו מתאכזר לילדיו כלשון תקנת הרבנות, יש לראות בזאת כחלק מתשלום המזונות שהיה אמור לשלם עבור ילדיו לאם בלא משמורת משותפת.

אולם, אין הדברים אמורים במקרים שהאב מבקש משמורת משותפת רק על מנת להביא להפחתת דמי המזונות, ולא מתוך טובת הדאגה לקטינים. שכן, אין ספק כי משמורת משותפת אמיתית אין ספק שתביא לקשר טוב של ילדים והורים וכן תשמור על מצבם הבריאותי, הנפשי ושמחת חיים.

קראו בהרחבה: הפחתת מזונות ילדים כשהגרוש מתגוררת עם בן זוג

לסיכום נקבע כי כאשר מדובר בילדים גדולים הנמצאים במשמורת משותפת אמיתית חיוב המזונות של האב אינו מדין חיוב המזונות הבסיסי אלא מדין צדקה, ומשכך, יש להביא בחשבון מספר גורמים כאשר באים לחשב את סך המזונות המוטלות על האב מדין צדקה.

בין השאר, יש לבחון את יכולת ההשתכרות של האב לעומת יכולת ההשתכרות של האם, וכן לבחון את ההוצאות המוטלות על כל צד בגידול הילדים, כגון אם לאחד מהם יש דירה נקיה מהתחייבות לעומת השני שמשלם משכנתא, וכן יש לבחון מה הם הצרכים ההכרחיים של הילדים לעומת הצרכים שאינם הכרחיים ובהתאם לכלל הגורמים לקבוע עד כמה אם בכלל מוטל על האב לשלם.

בהתאם לאמור לעיל ומאחר ובמקרה דנן הילדים נמצאים במשמורת משותפת תוך חלוקת זמנים שווים דה פקטו, והאב דואג לכל צרכי הילדים כאשר הם עמו, ולאור הירידה בשכרו של האב, ומאחר שהוא הפך להיות עצמאי ולא ברורה משכורתו, אזי אין ספק שאם הוא יחוייב בסכום גדול בנוסף להוצאות שהוא מוציא על ילדיו כשהם אצלו במשמורת משותפת בזמנים שווים, אזי צעד זה יפגע באב כלכלית ואף יפגע בטובת הקטינים.

בית הדין קבע כבר בעבר כי על האב לשלם מזונות זמניים בסך של 3,500 בתוספת מחצית מדור ומחצית הוצאות חינוך והוצאות רפואיות חריגות.

כעת הוא החליט לחייבו, לאור המשמורת המשותפת, במזונות קבועים מופחתים וזאת בסך של 1,750 ש''ח עבור שלושת הילדים, בתוספת שליש מתשלום המשכנתא, וכן מחצית הוצאות חינוך והוצאות רפואיות חריגות עבור הילדים.

קראו עוד בנושא: תשלום מזונות ילדים מתחת לגיל 6 במשמורת משותפת וזמני שהות שווים

קרא עוד
שייך לנושא:   מזונות   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (2) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 2 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"כשצריך לפרגן: תודה ענקית לעורכת הדין גיטי גוטמן, שליוותה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. עורכת הדין גוטמן התנהלה בצורה מקצועית, נתנה יחס אישי והובילה אותי למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. אוגוסט 2019
"תודה מיוחדת לעו"ד גלית צברי, שפתרה סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
עמי א. ספטמבר 2019
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא הייתה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין ומאבק סוער. בזכות עורכת הדין במשרד גוטמן צברי החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם חתום"
קרן ב. אפריל 2019
"רציתי להגיד תודה לעו"ד גיטי גוטמן ולצוות משרדה הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה!"
יואל ד. ינואר 2019
"הגענו למשרד עורכות דין גוטמן צברי בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתן של עורכות הדין במשרד יישבנו את ההדורים ועל כך תודותינו"
אבירם פ. נובמבר 2018
"גלית היקרה: תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחת אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרת לי להתמודד בהצלחה ובכבוד"
רות ק. אוגוסט 2018
"המאבק מול הגרוש היה ארוך ומפרך, אבל בזכות עו"ד גיטי גוטמן הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2018

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 9:00 - 19:00

כתובת: רח' ז'בוטינסקי 43 רמת גן

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות לבעליו החוקיים של האתר © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון