×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
הדרך האפקטיבית ביותר להגשת תביעה להפתחתת מזונות ילדים בבית המשפט, בהתאם לחוק ולכללים העדכניים שנקבעו בפסיקה...
הסבר על הפחתת מזונות ילדים באמצעות תביעה בבית המשפט
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
עורך דין לשירותך בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
הגיע הזמן לדון בתשלומי המזונות ואנחנו כאן בשביל לדאוג לך: פנו אלינו
ייעוץ משפטי בנושא מזונות
הגיע הזמן לדון בתשלומי המזונות ואנחנו כאן בשביל לדאוג לך: פנו אלינו

איך אפשר להפחית את תשלום המזונות לילדים?

      04/01/2022 10:21

תשלום מזונות הילדים נועד לממן את הוצאות צרכי גידול הילדים, ולהבטיח את קיומם ורווחתם גם לאחר פרידת הוריהם. במקרים רבים, נשאלת השאלה האם ניתן להפחית את תשלומי מזונות הילדים כאשר נסיבות החיים משתנות.

בסקירה שלפניך נסביר את הוראות החוק ופסיקת בתי המשפט בישראל, בכל הנוגע לאפשרות להפחית את התשלומים וניתן מספר דוגמאות בהם הוחלט על הורדת התשלום החודשי.

נדגיש כי בעניינים משפטיים בכלל ובנושא הפחתת מזונות בפרט, כל מקרה נבחן לגופו ולפי נסיבותיו ולכן חשוב לפנות לקבלת ייעוץ משפטי אישי ולא למהר ולהסיק מסקנות מדוגמאות כלליות ופסקי דין קודמים, שכן השינויים וחוסר האחידות בפסיקה לעיתים מסייעת גם במקרים קשים ומורכבים.

לשיחה אישית עם עורכת דין ניתן לחייג גם עכשיו: 072-336-0526

סעיף 3 (א) לחוק לתיקון דיני משפחה (מזונות), התשי"ט-1959, שכותרתו הנה מזונות לילדים קטינים קובע כי: "אדם חייב במזונות הילדים הקטינים שלו והילדים הקטינים של בן זוגו לפי הוראות הדין האישי החל עליו, והוראות חוק זה לא יחולו על מזונות אלה".

קראו: כללים לקביעת מזונות ילדים במשמורת משותפת

כלומר, סעיף זה מפנה לדין האישי של הילד כאשר מדובר בתביעת מזונות ילדים. לפיכך, כאשר מדובר בילד יהודי, יש לפנות לדין המשפט העברי על פי ההלכה היהודית.

על פי ההלכה היהודית, האב חייב לממן את צרכיהם ההכרחיים של הילדים עד לגיל 15, כאשר בין גיל 6 ל-15 שני ההורים משתתפים בהוצאות מדין צדקה, לפי יחס הכנסותיהם.

מגיל 15 ועד לגיל 18 כל הוצאות הילדים נחשבות כהוצאות מדין צדקה, ועל כן שני ההורים משתתפים בהן יחדיו, לפי יחס הכנסותיהם. מגיל 18 ועד לתום השירות הצבאי האב יכול להיות מחוייב במזונות מכח הפסיקה, וסכומם יהא אז בד"כ כשליש מסכום המזונות ששולם עד אז.

לפיכך, כאשר בית משפט מתבקש לפסוק סכום מזונות ילדים עליו לבדוק את גילאי הילדים, ואת צרכיהם החיוניים וההכרחיים, וזאת כפי שהם היו בתקופת הנישואים של ההורים. לאחר מכן עליו לבחון את מצבם הכלכלי של שני ההורים, ובהתאם לכך לפסוק את סכום המזונות.

יחד עם זאת, יש לזכור כי מאחר שהחיים הינם דינאמיים ומשתנים מעת לעת, כך גם צרכי הילדים שעבורם משולמים מזונות הילדים יכולים להשתנות מעת לעת.

בהתאם לכך, סכום מזונות הילדים אשר נקבע במסגרת פסק הדין או במסגרת הסכם בין ההורים שקיבל תוקף של פסק דין, איננו סכום סופי ומוחלט שלא ניתן לשנותו.

אדרבא, המדובר בסכום שיכול להשתנות בכל עת, לעלות או לרדת, אם כי בכפוף לתנאי העיקרי לפיו נגרם שינוי נסיבות מהותי וכבד משקל אשר מצדיק את השינוי בסכום המזונות לילדים.

כאשר מדובר בבקשה להפחתת סכום המזונות לילדים, המדובר מטבע הדברים בשינוי מהותי אשר מצדיק את הפחתת סכום המזונות המוטל על האב.

חשוב לזכור כי לפי הלכה חדשה של בית המשפט העליון, הסמכות לדון בנושא מזונות ילדים נתונה לבית המשפט לענייני משפחה בלבד.

הליך בקשה להפחתת מזונות ילדים

אב אשר מעוניין להפחית את סכום המזונות המוטל עליו, צריך להגיש תביעה להפחתת המזונות בפני בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני, אשר במסגרתו נקבע סכום מזונות המקורי.

במסגרת התביעה, על האב להוכיח את קיומם של שלושת התנאים המצטברים הבאים, וזאת כפי שנקבע בהליך ע"א 442/83 קם נ' קם:

  • נגרם שינוי מהותי לרעה בנסיבות, אשר בגינו לא יהיה זה צודק להשאיר את פסק הדין על כנו.
  • הצדדים השאירו פתח במפורש או מכללא לשינוי בנסיבות.

ישנם מקרים בהם האב מתחייב במסגרת הסכם גירושין שלא לתבוע בעתיד את הפחתת דמי המזונות. ברם, התחייבות זו אינה מונעת מן האב להגיש תביעה כזו, אלא שאז יהיה עליו לעמוד בנטל הוכחה כבד יותר.

האב פועל בתום לב. כלומר, אין המדובר בניסיון להציג מצג שווא אשר אינו משקף את המציאות כפי שהיא, וזאת על מנת לנקום באם וכדומה.

לגבי השינוי המהותי, על האב להוכיח כי המדובר בשינוי משמעותי, מתמשך ובלתי צפוי. כלומר, שהמדובר בשינוי שלא ניתן היה לצפותו בעת מתן פסק הדין. כך נקבע ע"י ביהמ"ש העליון במסגרת הליך ע"א 363/81 פייגה נ' פייגה.

השינוי צריך לרדת לשורשו של אחד מהמרכיבים הבאים: עצם החיוב במזונות, סכום החיוב, צרכי הילד, יכולת הבעל, יכולת האם ורכושו של הילד.

את השינוי המהותי יש להוכיח באמצעות ראיות מוצקות וכבדות משקל. כך לדוגמא, כאשר מדובר בשינוי לרעה במצב הכלכלי של האב עליו להציג בפני בית המשפט תדפיסי חשבונות בנק, צווי עיקול, מכתבים מנושים, תלושי משכורת ועוד.

כאשר מדובר בשינוי לרעה במצבו הבריאותי של האב, עליו להציג מסמכים רפואיים מתאימים, לרבות חוות דעת של מומחה המעידה על פגיעה ביכולתו להתפרנס וכן הלאה.

קראו בהרחבה: האמא תשלם מזונות ילדים כשהאב משמורן יחידי תשלום מזונות ילדים מן העיזבון

דוגמאות למקרים שיאפשרו הפחתה בתשלום המזונות לילדים

הגרושה עבורה להתגורר בקביעות עם בן זוג - בית המשפט העליון קבע כי במקרים מסויימים עובדה זאת יכולה להוות עילה לשינוי בתשלומי מזונות הילדים.

שינוי במצבו הכלכלי של האב - יודגש כי בית המשפט לא יפחית בנקל את דמי המזונות גם במקרה בו מצבו הכלכלי של הגבר קשה מאד.

כך למשל, מצבי פיטורין / התפטרות, אבטלה ואף משבר נפשי של האב המביא לירידה בהכנסותיו, אינם מוכרים בדרך כלל כעילות המצדיקות הפחתת מזונות. זאת מתוך החשש לעודד שימוש בנסיבות כאלו כטקטיקה או מניפולציה להפחתת המזונות, והן מאחר שלרוב המדובר במצבים זמניים יחסית ולא קבועים.

שינוי במצבו הבריאותי של האב - המדובר בשינוי אשר הפחית או ביטל את כושר הפרנסה של האב.

מעבר למשמורת משותפת - נהוג להפחית בדרך כלל בכ-25% מסכום המזונות לאור המעבר ממשמורת יחידנית של האם למשמורת המשותפת לה ולאב, וזאת בשל הגדלת זמני השהייה של הילד אצל האב, אשר מגדילה את ההוצאות האב. כך נקבע למשל בהליך תמ"ש 1707/03 ש.מ. נ' א.ש.א.

קראו בהרחבה: הלכה חדשה בדבר תשלום מזונות ילדים במשמורת משותפת

יחד עם זאת, יצויין כי בשנים האחרונות מתגבשת מגמה חדשה בפסיקה בעניין זה, לפיה השאיפה כיום הנה לחלוקה שוויונית בנטל המזונות ואחריות מגדרית שיוויונית בתשלומי דמי המזונות בהתאם להכנסות ההורים. כך נקבע למשל בפסק דין מעניין בהליך תמ"ש 16785-09-12 ס.ר. (קטין) נ' ד.ר.

בהתאם לכך נקבע כי במידה והוכח כי בעקבות המעבר למשמורת משותפת, בני הזוג נושאים בנטל גידול הילדים באופן שווה, וכי המשכורת של האם שווה לזו של האב או אף עולה עליו, אזי החיוב תשלום המזונות של האב יבוטל כליל.

כך למשל, במסגרת הליך תמ"ש 21412-09-11, וכן בהליך תמ"ש 4881-10-12 נקבע כי בהתחשב בעובדה שהכנסותיהם של ההורים זהה ראוי כי כל אחד מההורים יישא בנטל המזונות שעבור הילדים המצויים בחזקתו.

קראו בהרחבה: בית הדין הרבני אימץ הלכה אזרחית להפחתת מזונות ילדים במשמרות משותפת

במסגרת הליך תמ"ש 49165-10-10 נקבע כי זכות הילדים למזונות הינה זכות עצמאית וכי יש לקזז את דמי המזונות על פי משך הזמן בו הילדים שוהים עם ההורה.

מרדנות של הילדים - המדובר בילדים שמתמרדים ומסרבים להיות בקשר עם האב. יובהר כי בתי המשפט יקבלו עילה זו במקרים נדירים בלבד וכאשר הילד עבר את גיל 14 המדובר בנסיבות בהן הילד מפגין התנהגות מרדנית באופן קיצוני וחמור כלפי אביו, הכוללת סירוב מוחלט להיפגש עימו, אלימות מילולית, זלזול וחוסר כבוד בוטה.

הולדת ילדים חדשים על ידי האב - בתי המשפט בדרך כלל לא יראו בכך כסיבה המצדיקה הפחתת דמי מזונות ובכל מקרה לא באופן משמעותי.

קראו עוד בנושא:

קרא עוד
שייך לנושא:   מזונות   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (9) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 9 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"מסתבר שהליך גירושים לא חייב להיות מלא בסערות נפשיות ובדרמה. תודה לצוות עורכי הדין #1 בישראל, שעזור לי ולגרוש להגיע להסכם שמקובל על שנינו, בלי תביעות ובלי הוצאות מיותרות. אתם עשר"
קרן ב. אפריל 2023
"המאבק מול הגרוש היה ארוך, מפרך ועוד בתקופת הקורונה, אבל בזכותכם הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2022
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחתם אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרתם לי להתמודד בהצלחה ובכבוד, בלי הליכים מיותרים ובלי לבזבז זמן"
רות ק. מרץ 2023
"הגענו למשרדכם בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה משפחתית ותיקה ומוכרת. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתם של עורכי הדין במשרד יישבנו את ההדורים בדרך של כבוד הדדי ועל כך תודותינו"
אבירם פ. מאי 2023
"רציתי להגיד תודה לצוות המשרד הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה, שירות אישי, מקצועי ובמחיר הוגן!"
יואל ד. אפריל 2023
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא היתה החלטה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין סוער, שממש לא מתאים לאופי שלי. בזכות המקצועיות והניסיון שלכם, החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם גירושין חתום, שקיבל תוקף של פסק דין"
כלנית מ. אפריל 2023
"מגיעה לכם תודה מיוחדת, לאחר שהבאתם לפתרון סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
אבנר ר. ינואר 2023
"צריך לפרגן ולהגיד תודה גדולה לצוות המשרד, שליווה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. התנהלתם בצורה מעוררת כבוד, במקצועיות רבה ותוך מתן תשומת לב לפרטים הקטנים. היחס האישי שקיבלתי בתקופה הקשה בחיי עזר לי להגיע למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. נובמבר 2022
"תודה על ליווי משפטי בהליך הפרידה שלי מבן זוגי, כולל חלוקת רכוש ומשמורת על הילד המשותף שלנו. השירות האישי מכל צוות המשרד, האוזן הקשבת, הכתף התומכת ובעיקר הידע המשפטי והמקצועיות - ראויים לציון. תודה ושוב תודה על הכל"
מיקי ט. מאי 2023

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 08:00 - 20:00

דרך מנחם בגין 132 תל אביב

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון