האם קיימת דרך חוקית לאכוף הסכם ממון שלא קיבל תוקף חוקי למרות חתימת בני הזוג?
הסכם ממון ללא תוקף משפטי - על תוקפו של הסכם ממון שלא אושר כדין
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
ייעוץ ראשוני חינם בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
הסכם ממון יבטיח לך שקט נפשי ובטחון כלכלי לאורך שנים: פנו אלינו
הסכם ממון מנוסח ע"י עו"ד מקצועי
הסכם ממון יבטיח לך שקט נפשי ובטחון כלכלי לאורך שנים: פנו אלינו

תוקפו של הסכם ממון שלא אושר כדין

      19/01/2016 10:47

הסכם ממון הנו הסכם שנועד לקבוע מבעוד מועד את אופן חלוקת הרכוש בין בני זוג במקרה של גירושין עתידיים.

הסכם הממון יכול להיערך לפני הנישואים, במהלכם, או בסיומם בעת הגירושים. במקרה האחרון המדובר למעשה ברכיב חלוקת הרכוש שבמסגרת הסכם הגירושים, בצד רכיבים אחרים, כגון מזונות, משמורת ילדים וכדומה.

על מנת שהסכם הממון יכנס לתוקף, עליו להיערך בכתב ולהיות מאושר על ידי בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני. לפני הנישואים ניתן לאשרו גם בפני נוטריון ורושם נישואים. כך קובעים סעיפים 1 ו-2 לחוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973.

גם במקרים שבהם ההסכם נכתב על ידי עורך דין ונחתם על ידי בני הזוג, רק משניתן האישור המשפטי ההסכם מקבל תוקף מחייב ואף כשל פסק דין. לעומת זאת, במידה וההסכם לא אושר על ידי רשות מוסמכת כאמור, אזי המדובר לכאורה בהסכם שהינו חסר תוקף.

יחד עם זאת, לכלל זה ישנו חריג ולפיו במידה והלכה למעשה הצדדים פעלו על פי הסכם הממון ונהגו לפיו כאילו הוא אושר כדין, אזי יראו בהסכם כבעל תוקף מחייב לכל דבר ועניין וזאת לאור עקרונות תום הלב, ההשתק והמניעות.

כך נקבע על ידי בית המשפט העליון במסגרת הליך ע"א 151/85 רודן נ' רודן:

"נראה לי, כי במקרה זה מנועה המשיבה 2 מלהעלות טענה זו בשלב כה מאוחר, 9 שנים לאחר שנכרת ההסכם, לאחר שהיא קיבלה את מה שההסכם העניק לה ובעת שהיא נדרשת לעמוד בנדרש ממנה על פיו.

העובדה, שהיא נהגה על פי ההסכם במשך תשע שנים, מעידה על כך, שהיא הכירה בתוקפו, וכי אישור בית המשפט המחוזי עמד בדרישותיה, וכי היא חתמה על ההסכם מתוך רצון חופשי ומתוך מודעות מלאה להשלכותיו....בנסיבות שלפנינו, נעשה שימוש בזכות לטעון את הטענה בדבר אישור בלתי נאות של החוזה על-ידי בית משפט בחוסר תום-לב, ועל-כן דין טענה זו להידחות".

בנסיבות אותו התיק המדובר היה על בני הזוג אשר חתמו על הסכם ממון ולא אישרו אותו אולם בפועל התנהלו לפיו במהלך שנים ארוכות.

בית המשפט קבע כי האשה מנועה מלטעון שהסכם ממון עליו חתמה מול בעלה אינו תקף מהסיבה שלא אושר כדין, לאחר שבני הזוג נהגו בפועל לפי הוראותיו במשך 9 שנים תמימות. עוד נקבע כי ניסיון האישה להתנער מתוקף ההסכם מהווה התנהגות שלא בתום לב ובדרך מקובלת, בניגוד לסעיף 39 לחוק החוזים (כללי), תשל"ג-1973.

בית המשפט העליון חזר על הלכה זו גם במסגרת הליך בע"מ 7734/08 פלוני נ' פלונית:

"בכל הנוגע להסכם ממון שלא אושר אך הצדדים נהגו לפיו, קיימת הלכה המעניקה לו תוקף מעשי מכוח עקרון תום הלב, ההשתק, והמניעות. בקבעו חובה לאשר את ההסכם, הציב המחוקק גבול ברור, ולמעט באותם מקרים בהם יהיה מושתק צד להסכם מלהעלות טענה לגבי העדר אישור כדין נוכח התנהגות הצדדים להסכם, הגבול הוא זה הקבוע בחוק".

ברם, בית המשפט העליון גם הדגיש בתיק זה כי הלכה זו תקפה במקרים חריגים בלבד:

"כשם שרק במקרים חריגים חוזה שלא נחתם יחייב את הצדדים לו מכוח עקרון תום הלב, כך רק במקרים חריגים יחייב הסכם ממון שלא אושר (אף אם נחתם) את הצדדים לו מכוח עיקרון זה. על בתי המשפט לזכור, כי דרך המלך היא אישור ההסכם כדין בהתאם להוראות החוק." במילים אחרות: יש לאשר הסכם בין בני זוג בבית המשפט ורק במקרים חריגים יקבל ההסכם תוקף למרות שלא אושר".

כלומר, כאשר מדובר בהסכם ממון אשר לא אושר כנדרש על פי הדין ועם זאת המדובר בהסכם שלא נפל פגם בכריתתו מבחינת דיני החוזים, מאחר והוא נחתם ע"י בני זוג מתוך בחירה, מתוך רצון חופשי, ומתוך הבנה של תוכנו ומשמעותו.

כמו כן, במידה שהצדדים נהגו לפיו בפועל במשך תקופה ממושכת ובאופן המעיד על גמירות דעתם ביחס אליו ובהכרה בתוקפו כאילו הוא אכן אושר כדין, אזי המדובר בהסכם תקף לכל דבר ועניין, חרף העובדה שהוא לא אושר כדין על ידי רשות מוסמכת כנדרש בחוק.

במסגרת הליך ע"א 1629/11 יצחקי נ' ס.ו. נדון מקרה בו בעל העביר לאשתו את זכויותיו בדירתם המשותפת במסגרת הסכם גירושין שכלל גם רכיב של חלוקת רכוש.

הצדדים חתמו על תצהירי ההעברה, הבעל הפקיד יפוי כח בלתי חוזר מטעמו לטובת האשה והעסקה גם דווחה לרשויות המס. אולם, בטרם נרשמו הזכויות של הבעל שהועברו לאשה על שמה, הוטל עיקול על הזכויות של הבעל מצד נושה של הבעל.

בית המשפט העליון קבע כי יש לתת להסכם זה תוקף על אף שהוא לא אושר, וכי זכויותיה של האשה במקרה זה גוברות על זכויות הנושה של הבעל, וזאת מאחר שהוכח שההסכם נערך באופן חוקי ושלא למראית עין או למטרת הברחת נכסים.

כלומר, כאשר מדובר בהסכם ממון אשר לא אושר כדין, אשר מעורבים בו צדדים שלישיים כגון נושים של אחד מבני הזוג, אזי ניתן יהיה לראות בו כבעל תוקף מחייב במידה והוכח שהצדדים התנהגו לפיו בפועל כאילו הוא אושר כדין, וכי אין המדובר בהסכם שנעשה למראית עין או בהסכם שתכליתו הברחת נכסים מנושים וכדומה.

כמה מילים לסיכום

כאשר מדובר בהסכם ממון אשר לא אושר כנדרש על פי הדין, אזי הכלל הוא שהמדובר בהסכם חסר תוקף, למעט במקרים חריגים בהם הצדדים נהגו לפיו בפועל כאילו המדובר בהסכם בעל תוקף אשר אושר כדין.

לצורך החלתו של הסכם ממון כאמור יש צורך בפניה לייצוג של עורך דין המתמחה בדיני משפחה, שכן על בן/בת הזוג המבקשים לשמור ולקיים את ההסכם לעבור הליך משפטי לא פשוט, במטרה לשכנע את בית המשפט בצדקת דרכים, כפי שעולה מהדוגמאות הנ"ל.

משרדו של עורך הדין שי מויאל טיפל לאורך השנים במאות תביעות של בני זוג הנוגעות לתוקפם של הסכמי ממון כאמור, בין אם לצורך ביטול הסכם חתום ובין אם לצורך מתן תוקף משפטי וחוקי להסכם ולאחר שעברו שנים מיום שנחתם. אנחנו עומדים לרשותך ונשמח לסייע בכל עת.

שאלות? לחצו כאן לפניה וקבלת ייעוץ משפטי מהיר!

קרא עוד
שייך לנושא:   הסכמי ממון   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (3) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 3 reviews

הסכם ממון לשקט נפשי חלוקת רכוש בהליך גירושין עריכת צוואה לפי חוק גירושין בהליך מהיר ייעוץ משפטי בדיני משפחה נקודות למחשבה על משמורת ילדים תשלומי מזונות גישור ליישוב סכסוכים התמודדות עם סכסוכים במשפחה

קראו את ההמלצות עלינו:
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא הייתה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין ומאבק סוער. בזכותו של עו"ד שי מויאל החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם חתום"
קרן ב. אפריל 2018
"רציתי להגיד תודה לעורך הדין שי מויאל ולצוות משרדו הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה!"
יואל ד. ינואר 2018
"הגענו למשרד של עורך דין שי מויאל בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתו של עורך דין שי מויאל יישבנו את ההדורים ועל כך תודותינו"
אבירם פ. נובמבר 2017
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחת אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרת לי להתמודד בהצלחה ובכבוד"
רות ק. אוגוסט 2017
"המאבק מול הגרוש היה ארוך ומפרך, אבל בזכות עורך הדין שי מויאל הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2017

לשיחה אישית עם עו"ד שי מויאל בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת מקצועית? פנה/י לעורך הדין שי מויאל:
072-3360526 מספר פקס: 073-3982517
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 9:00 - 19:00

כתובת: החרש 16, נס ציונה

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות לבעליו החוקיים של האתר © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון