×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
הכירו את חשיבותו של הסכם הממון בין זוגות ידועים בציבור, שחיים יחד ללא נישואים...
הסכם ממון בין ידועים בציבור - למען שקט נפשי ובטחון כלכלי!
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
עורך דין לשירותך בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
הסכם ממון יבטיח לך שקט נפשי ובטחון כלכלי לאורך שנים: פנו אלינו
הסכם ממון מנוסח ע"י עו"ד מקצועי
הסכם ממון יבטיח לך שקט נפשי ובטחון כלכלי לאורך שנים: פנו אלינו

חשוב במיוחד: הסכם ממון בין ידועים בציבור

      31/05/2020 17:31

ידועים בציבור הינם בני זוג אשר מקיימים ביניהם קשר זוגי-משפחתי מבוסס ללא נישואים פורמאליים. המדובר למשל בבני זוג שאינם מעוניינים או מסוגלים להינשא מבחינת ההלכה, בני או בנות זוג מאותו המין וכדומה.

עקרונית, על מנת שבני זוג יוכרו כבעלי סטטוס של ידועים בציבור, עליהם לקיים שני תנאים מצטברים: לנהל משק בית משותף ולקיים חיי אישות אינטימיים כמו בין בעל לאשה. כך נקבע על ידי בית המשפט העליון בהליך ע"א 621/69 נסיס נ' יוסטר.

כאשר בני זוג שהנם ידועים בציבור נפרדים, קיימת אפשרות לפיה כלל נכסיהם יחולקו בין שניהם באופן שיוויוני, ללא תלות בשאלה על שם מי מהם רשומים הנכסים, וזאת במידה ויוכח קיומה של כוונה ליצור שיתוף בנכסים אלו.

טענת הרכוש השיתופי תוכח, בין היתר, במידה ובני הזוג קיימו אורח חיים משפחתי וצברו נכסים יחדיו תוך כדי מאמץ משותף של שני בני הזוג. לדוגמא, כאשר בן הזוג ניהל עסק משלו שפירנס את בת זוגו וילדיהם המשותפים, בעוד בת הזוג תמכה בו בכך שהיא נשארה בבית, וטיפלה בתחזוקתו השוטפת ובילדיהם המשותפים.

לפיכך, במידה וידועים בציבור מעוניינים לקבוע הסדר חלוקת רכוש אשר שונה מהסדר זה, עליהם לערוך ביניהם הסכם ממון שיקבע הסדר אחר, כראות עיניהם, בדיוק באותן נסיבות שבהם בני זוג נשואים מוצאים לנכון לערוך הסכם כזה.

המדובר בדרך כלל בנסיבות בהן קיים רצון להגן על הזכויות הרכושיות הפרטיות של בני הזוג. לדוגמא, כאשר אחד מבני הזוג הינו אמיד במיוחד וקיים פער כלכלי משמעותי לבין בן הזוג השני, או כאשר מדובר בקשר שנוצר בגיל מבוגר יחסית, כאשר לאחד או לשני בני הזוג כבר יש נכסים משלהם, אותם הם מעוניינים להעביר לילדיהם מנישואיהם הקודמים ולא לבן הזוג ממנו הם נפרדים.

במסגרת הסכם ממון שבין בני זוג ידועים בציבור ניתן איפוא לקבוע בצורה ברורה ומפורשת אילו נכסים יכללו ברכוש המשותף המיועד לחלוקה ביניהם, אילו נכסים יוחרגו מהרכוש המשותף ויישארו בגדר רכושם הפרטי בנפרד של כל אחד מבני הזוג, ומה יהיה שיעור החלוקה בין הצדדים בעת חלוקת הרכוש המשותף.

יחד עם זאת, מומלץ לערוך הסכם ממון בין ידועים בציבור גם במידה והם אינם מעוניינים לקבוע הסדר חלוקה שונה מהסדר איזון המשאבים, וזאת כדי למנוע אי בהירויות ומחלוקות מיותרות אשר נוגעות לאופן יישום הסדר איזון המשאבים.

כך לדוגמא, אצל בני זוג שנישאו, מועד הנישואים הפורמלי משמש קו ברור, המבדיל בין מועד השיתוף בנכסים שייכללו ברכוש המיועד לחלוקה בין בני הזוג לבין הנכסים החיצוניים שנצברו לפני כן.

אולם לא כך הוא המצב אצל ידועים בציבור, שכן בהיעדר מועד נישואים פורמאלי, מועד השיתוף עלול להיות מטושטש ולא ברור וחד דיו, ולעורר מחלוקות שונות בעניין זה.

האם למשל, מועד השיתוף התחיל כבר במועד שבו הם עברו לגור ביחד, או רק במועד בו נולדו להם ילדים משותפים? הסכם ממון לעומת זאת, יכול להגדיר את מועד השיתוף בנכסים בצורה ברורה ולמנוע מחלוקות אלו.

הסכם הממון בין ידועים בציבור עשוי להיות שימושי גם כדי לקבל הכרה פורמאלית לצורך מימוש זכויות המגיעות על פי הדין גם לבן זוג הידוע בציבור.

כך, לדוגמא, המוסד לביטוח לאומי מקנה את הזכויות המגיעות לאשה נשואה גם לבת זוג ידועה בציבור, לאור הגדרת החוק לפיה "אשתו - לרבות הידועה בציבור כאשתו והיא גרה עמו".

בנוסף, סעיף 55 לחוק הירושה אשר מכונה גם סעיף מעין צוואה, מקנה את זכויות המוריש לבן הזוג הידוע בציבור שלו בהיעדר צוואה השוללת זו.

כדי לערוך הסכם ממון בין ידועים בציבור, מומלץ לפנות אל עורך דין מנוסה בדיני משפחה ולא לנסות לנסח את ההסכם לבד. אגב, הסכם ממון בין ידועים בציבור מכונה לא פעם גם בכינויים אחרים, כגון הסכם זוגיות, הסכם לחיים משותפים, הסכם לחיי משפחה ועוד.

מבחינה מהותית ולהבדיל מהסכם ממון רגיל, אין צורך לאשר בבית המשפט הסכם ממון בין ידועים בציבור. לפיכך, ההסכם נכנס לתוקף מייד עם חתימתו על ידי הצדדים, אם כי בתנאי שהוא עומד כמובן בדרישות דיני החוזים הכלליים כמו כל הסכם אחר.

יחד עם זאת, ידועים בציבור אשר מעוניינים לחזק את תוקפו של הסכם הממון ביניהם, יכולים לאשרו באמצעות בית המשפט לענייני משפחה, וזאת בעקבות שינוי ההלכה בעניין זה כפי שנקבע על ידי בית המשפט העליון.

במסגרת הליך ע"א 640/82 כהן נ' היועץ המשפטי לממשלה, קבע בית המשפט העליון כי הוראות חוק יחסי ממון חלות רק על בני זוג נשואים, ולכן לא ניתן לאשר הסכם ממון בין ידועים בציבור. אולם, הלכה זו שונתה על ידי בית המשפט העליון במסגרת הליך רע"א 6854/00 היועמ"ש לממשלה נ' זמר.

פסק הדין קבע כי ההוראות שבחוק בית המשפט לענייני משפחה וההוראות שבחוק יחסי ממון משלימות זו את זו, וכי בית המשפט לענייני משפחה מוסמך לאשר גם הסכם ממון בין ידועים בציבור, וזאת מכח סעיף 3(ג) לחוק בית המשפט לענייני משפחה הקובע:

"אכן, ככל שחוק יחסי ממון אינו חל על בני זוג ידועים בציבור, ממלא חוק בית המשפט למשפחה את החסר. מקובלת עלי קביעתו של בית המשפט המחוזי, כי ההוראה שבחוק בית המשפט למשפחה אינה עומדת בסתירה להוראות שבחוק יחסי ממון, אלא ההוראות משלימות זו את זו. שני החוקים גם יחד מאפשרים לבני זוג החיים במשותף להסכים ביניהם על משטר ממוני, המסדיר את הסוגיות הרכושיות הקשורות בחיים בצוותא, ובכך הם מקדמים את אותה התכלית".

בעקבות פסק הדין בתיק זמר החלו בתי המשפט לענייני משפחה לאשר עוד ועוד הסכמים בין ידועים בציבור ולרבות בין ידועים בציבור שהנם בני אותו מין.

כך, לדוגמא, אושר הסכם בין בני זוג הומוסקסואליים במסגרת הליך תמ"ש (ת"א) 3140/03 ר.א. ול.מ.פ. פסק הדין בתיק זה קבע כי ניתן לאשר הסכם זה מכח חוק בית המשפט לענייני משפחה, מאחר והמונח בן זוג בסעיף זה כולל גם בן זוג מאותו המין ולאו דווקא בן המין האחר.

במסגרת הליך תמ"ש (ב"ש) 8510/01 א' ו-ג' אושר הסכם ממון בין בנות זוג לסביות, בנימוק לפיו הגדרת המונח בן משפחה איננה מכוונת רק לבני זוג בני מין שונה.

לאור האמור לעיל ניתן לומר כי הסכם ממון בין ידועים בציבור איננו טעון אישור בית המשפט על מנת שהוא יכנס לתוקף.

יחד עם זאת, במידה ובני זוג ידועים בציבור רוצים לחזק את תוקפו של הסכם הממון ביניהם, מומלץ להם לאשרו באמצעות בית המשפט לענייני משפחה, אשר יאשר את ההסכם רק לאחר שהוא הסביר לצדדים את מהות ההסכם, ווידא שהם חותמים עליו מהסכמתם החופשית ומתוך הבנה מלאה לגבי משמעותו ותוצאותיו.

כתוצאה מכך, ההסכם בין בני הזוג שאינם נשואים יקבל תוקף מחייב כשל פסק דין, כך שניתן יהיה לאכפו באמצעות ההוצאה לפועל. בנוסף, ניתן יהיה לבטל את ההסכם רק בהתקיים טעמים מיוחדים אשר מצדיקים זאת, וזאת כפי שנקבע על ידי הפסיקה בעניין זה.

עוד בנושא: הסכם ממון של ידועים בציבור מצריך אישור משפטי במקרה של נישואים

קרא עוד
שייך לנושא:   הסכמי ממון   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (4) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 4 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"מסתבר שהליך גירושים לא חייב להיות מלא בסערות נפשיות ובדרמה. תודה לצוות עורכי הדין #1 בישראל, שעזור לי ולגרוש להגיע להסכם שמקובל על שנינו, בלי תביעות ובלי הוצאות מיותרות. אתם עשר"
קרן ב. אפריל 2023
"המאבק מול הגרוש היה ארוך, מפרך ועוד בתקופת הקורונה, אבל בזכותכם הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2022
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחתם אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרתם לי להתמודד בהצלחה ובכבוד, בלי הליכים מיותרים ובלי לבזבז זמן"
רות ק. מרץ 2023
"הגענו למשרדכם בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה משפחתית ותיקה ומוכרת. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתם של עורכי הדין במשרד יישבנו את ההדורים בדרך של כבוד הדדי ועל כך תודותינו"
אבירם פ. מאי 2023
"רציתי להגיד תודה לצוות המשרד הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה, שירות אישי, מקצועי ובמחיר הוגן!"
יואל ד. אפריל 2023
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא היתה החלטה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין סוער, שממש לא מתאים לאופי שלי. בזכות המקצועיות והניסיון שלכם, החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם גירושין חתום, שקיבל תוקף של פסק דין"
כלנית מ. אפריל 2023
"מגיעה לכם תודה מיוחדת, לאחר שהבאתם לפתרון סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
אבנר ר. ינואר 2023
"צריך לפרגן ולהגיד תודה גדולה לצוות המשרד, שליווה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. התנהלתם בצורה מעוררת כבוד, במקצועיות רבה ותוך מתן תשומת לב לפרטים הקטנים. היחס האישי שקיבלתי בתקופה הקשה בחיי עזר לי להגיע למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. נובמבר 2022
"תודה על ליווי משפטי בהליך הפרידה שלי מבן זוגי, כולל חלוקת רכוש ומשמורת על הילד המשותף שלנו. השירות האישי מכל צוות המשרד, האוזן הקשבת, הכתף התומכת ובעיקר הידע המשפטי והמקצועיות - ראויים לציון. תודה ושוב תודה על הכל"
מיקי ט. מאי 2023

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 08:00 - 20:00

דרך מנחם בגין 132 תל אביב

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון