×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
הכירו את המנגנון לפתרון סכסוכים בין בני משפחה לפי החוק להסדר התדיינויות בין בני משפחה...
חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה - סקירה משפטית והסברים
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
עורך דין לשירותך בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
אנחנו מציעים לך פתרון חוקי ויצירתי לכל בעיה וסכסוך בתוך המשפחה: פנו אלינו
פתרון לסכסוכים במשפחה
אנחנו מציעים לך פתרון חוקי ויצירתי לכל בעיה וסכסוך בתוך המשפחה: פנו אלינו

החוק להסדר התדיינויות בסכסוכים בין בני המשפחה

      08/08/2017 12:36

החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), תשע"ה-2014 הנו חוק אשר נועד לסייע לבני זוג או להורים וילדיהם, ליישב סכסוך משפחתי ביניהם, בהסכמה ובדרכי שלום, תוך צמצום הצורך בקיום התדיינות משפטית, ומתוך התחשבות במכלול ההיבטים הנוגעים לסכסוך וטובת הילדים. כך קובע סעיף 1 לחוק.

כמו כן החוק נועד גם לצמצם את תופעת מירוץ הסמכויות וזאת נוכח פיצול הסמכויות בהליכי גירושין בין בתי הדין הרבניים ובתי המשפט לענייני משפחה.

תופעה זו גורמת לכך שבני הזוג ממהרים להגיש תביעות זה כנגד זה על מנת להשיג לעצמם יתרון בערכאה המשפטית שנוחה להם. כתוצאה מכך, הצד הראשון שמקדים להגיש תביעה כנגד בן הזוג, קונה סמכות להתדיין באותה ערכאה משפטית, באופן שיכול להשפיע על מהות ההסדרים שייקבעו ביניהם, וזאת לאור הגישות השונות הקיימות בין בתי הדין הרבניים לבתי המשפט האזרחיים.

החוק נועד על מנת לצמצם את מירוץ הסמכויות, על ידי כך שהוא מאפשר לאנשים ליישב את הסכסוך ביניהם בשקט וברוגע ובמסגרת הליך של הידברות, וזאת מבלי להיזקק לערכאות.

למעשה החוק מאפשר לבני זוג ליישב את הסכסוך ביניהם במעין הליך גישור במסגרת יחידת הסיוע לערכאות המשפטיות, וזאת מבלי להיזקק לערכאות המשפטיות עצמן, ומתוך הכרה בכך שההתדיינויות במסגרתן גורמות לא פעם לעוגמת נפש לבני הזוג, ובעיקר לילדיהם.

יחידת הסיוע הנה יחידה הנמצאת ליד בתי המשפט לענייני משפחה ובתי הדין הדתיים, ואשר תפקידה להביא את הצדדים להסכמות ביניהם באמצעות אנשי טיפול מקצועיים מטעמה.

יובהר כי חוק זה הינו בגדר הוראת שעה ועל כן, נכון לחודש מרץ 2016, תחילתו של החוק הנה מיום 17.7.2016 והוא יהיה בתוקף למשך 3 שנים, דהיינו, עד ליום 17.7.2019 וזאת בהתאם לסעיפים 7 ו-8 לחוק.

עם זאת, לגבי בית דין דתי שעדיין לא הוקמה לידו יחידת סיוע, החוק יחול רק לאחר הקמת יחידת הסיוע, ובהתאם להוראות סעיף 7 לחוק.

התביעות שניתן להיעזר לגביהן ביחידת הסיוע

סעיף 2 לחוק מגדיר את התובענות בסכסוכים משפחתיים שניתן להיעזר בהן ביחידות הסיוע, כתובענה בין בני זוג, בין הורים או בין הורים לילדיהם בכל אחד מהעניינים האלה:

  • ענייני נישואין והליכי גירושין.
  • יחסי ממון בין בני זוג, לרבות תובענה כספית או רכושית הנובעת מהקשר בין בני הזוג ולמעט תובענה הנוגעת לענייני ירושה.
  • מזונות או מדור של בן זוג או של ילדה או ילד.
  • כל עניין הנוגע לילדים לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, למעט תובענה לפי חוק אמנת האג (החזרת ילדים חטופים), התשנ"א-1991.
  • אבהות או אמהות לגבי ילדה או ילד.

אופן ניהול ההליך במסגרת יחידת הסיוע

בהתאם לסעיף 3 לחוק, מי שמעוניין להגיש תביעה בעניין של סכסוך משפחתי בפני בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הדתי, יגיש תחילה בפניו בקשה ליישוב הסכסוך, אשר לא תכלול טענות או עובדות בקשר לסכסוך או בקשר לסמכות השיפוט של הערכאה השיפוטית.

בעקבות הגשת הבקשה הצדדים יוזמנו ליחידת הסיוע של אותה ערכאה לצורך קיום פגישות במסגרתה.

במילים פשוטות: מי שמעוניין להגיש תביעה בעניין משפחתי יגיש קודם לכן את הבקשה ליישוב הסכסוך, אשר תהווה מעין הזמנה לצד השני לפתוח את ההליך בדרך של גישור באמצעות יחידת הסיוע.

צד שהוזמן להגיע ליחידת הסיוע מחוייב להגיע אליה באופן אישי, הואיל ודין הזמנה כזו כדין הזמנה לבית המשפט. בהתאם לשיקול דעתה של יחידת הסיוע, ניתן לכלול בפגישות גם עורך דין ביחידת הסיוע, שהנו בעל ידע וניסיון מקצועי של חמש שנים לפחות בתחום דיני המשפחה ובעל הכשרה וניסיון בתחום ישוב סכסוכים בהסכמה.

יחידת הסיוע תקיים עם הצדדים 4 פגישות מהו"ת קרי: מידע, הכרות, ותיאום וזאת כפי שנפרט להלן.

מידע: מתן מידע לצדדים על ההליכים המשפטיים הקיימים לעניין ישוב סכסוך משפחתי, ועל השלכות ההליכים הללו לרבות השלכות משפטיות, רגשיות, חברתיות וכלכליות.

בנוסף, ינתן להם מידע על דרכים ליישוב הסכסוך בהסכמה ולהתמודדות עם השלכותיו, לרבות ייעוץ, גישור, טיפול משפחתי או זוגי, ועל השירותים הניתנים לשם כך ביחידת הסיוע שליד הערכאה השיפוטית, בקהילה ובמגזר הפרטי.

היכרות: ביצוע היכרות עם הצדדים כדי להעריך יחד אתם את הצרכים שלהם ושל ילדיהם, וכן כדי לסייע להם לבחור את הדרכים המתאימות להם ליישוב הסכסוך בהסכמה ולהתמודדות עם השלכותיו.

תיאום: תיאום עם הצדדים לצורך קביעת תוכנית מתאימה להמשך ההליך, כולל קביעת הסדרים זמניים בעניין מזונות או הסדרי ראיית ילדים ועוד.

בתום פגישת המהו"ת האחרונה תמליץ יחידת הסיוע לצדדים לגבי סוג הליך ישוב הסכסוך בהסכמה שמתאים להם. תוך 10 ימים לאחר מכן, יודיע כל אחד מהצדדים ליחידת הסיוע האם הוא מעוניין להמשיך בהליך באמצעות יחידת הסיוע או שהוא מעוניין בהליך חלופי ליישוב הסכסוך.

פגישות המהו"ת תתקיימנה תוך 45 יום ממועד הגשת הבקשה, אם כי ניתן להאריך תקופה זו ל-60 יום. במהלך תקופת קיום פגישות המהו"ת וכן במהלך 10 הימים שלאחר מכן לצורך מתן ההודעה כאמור, וכן ב-15 הימים שלאחר מכן, וכן בכל תקופה אחרת שהצדדים יסכימו לה בכתב, לא יוכלו הצדדים להגיש כתבי תביעה ולנהל הליכים משפטיים ביניהם.

הוראה זו נקבעה על מנת להבטיח שתקופה זו תשמש לצורך ניסיון אמיתי וכנה לפתרון הסכסוך מחוץ לכתלי בית המשפט, וזאת מבלי שכל אחד מהצדדים יחשוש שהצד השני נוקט בהליכים מאחורי גבו.

עם זאת, כל אחד מהם יוכל להגיש בקשות לצווים דחופים לשמירת המצב הקיים ולעיכוב יציאה מהארץ, על מנת למנוע מצב של ניצול לרעה של ההליך במסגרת יחידת הסיוע.

במידה והצדדים לא יגיעו חלילה להסדר מוסכם ביניהם במסגרת התקופה שבה הם מנועים מלהגיש תביעה משפטית, רשאי הצד שהגיש את הבקשה ליישוב הסכסוך, להגיש תוך 15 ימים תביעה משפטית בעניין הסכסוך. ובמידה והוא לא עשה כן רשאי הצד השני להגיש תביעה בעניין זה.

שאלות? לחצו כאן לפניה וקבלת ייעוץ משפטי מהיר!

קרא עוד
שייך לנושא:   סכסוכים   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (5) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 5 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"מסתבר שהליך גירושים לא חייב להיות מלא בסערות נפשיות ובדרמה. תודה לצוות עורכי הדין #1 בישראל, שעזור לי ולגרוש להגיע להסכם שמקובל על שנינו, בלי תביעות ובלי הוצאות מיותרות. אתם עשר"
קרן ב. אפריל 2023
"המאבק מול הגרוש היה ארוך, מפרך ועוד בתקופת הקורונה, אבל בזכותכם הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2022
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחתם אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרתם לי להתמודד בהצלחה ובכבוד, בלי הליכים מיותרים ובלי לבזבז זמן"
רות ק. מרץ 2023
"הגענו למשרדכם בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה משפחתית ותיקה ומוכרת. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתם של עורכי הדין במשרד יישבנו את ההדורים בדרך של כבוד הדדי ועל כך תודותינו"
אבירם פ. מאי 2023
"רציתי להגיד תודה לצוות המשרד הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה, שירות אישי, מקצועי ובמחיר הוגן!"
יואל ד. אפריל 2023
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא היתה החלטה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין סוער, שממש לא מתאים לאופי שלי. בזכות המקצועיות והניסיון שלכם, החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם גירושין חתום, שקיבל תוקף של פסק דין"
כלנית מ. אפריל 2023
"מגיעה לכם תודה מיוחדת, לאחר שהבאתם לפתרון סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
אבנר ר. ינואר 2023
"צריך לפרגן ולהגיד תודה גדולה לצוות המשרד, שליווה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. התנהלתם בצורה מעוררת כבוד, במקצועיות רבה ותוך מתן תשומת לב לפרטים הקטנים. היחס האישי שקיבלתי בתקופה הקשה בחיי עזר לי להגיע למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. נובמבר 2022
"תודה על ליווי משפטי בהליך הפרידה שלי מבן זוגי, כולל חלוקת רכוש ומשמורת על הילד המשותף שלנו. השירות האישי מכל צוות המשרד, האוזן הקשבת, הכתף התומכת ובעיקר הידע המשפטי והמקצועיות - ראויים לציון. תודה ושוב תודה על הכל"
מיקי ט. מאי 2023

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 08:00 - 20:00

דרך מנחם בגין 132 תל אביב

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון