×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
בית המשפט לענייני משפחה קבע כי הגם ששיפור משמעותי במצבו הכלכלי של הגרוש מהווה שינוי נסיבות קיצוני, אין זה אומר שצריך להגדיל את תשלומי מזונות הילדים, כפי שנקבעו בהסכם הגירושין...
שיפור במצב הכלכלי של הגרוש לא מחייב העלאה בתשלומי המזונות
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
ייעוץ עורך דין בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
הגיע הזמן לדון בתשלומי המזונות ואנחנו כאן בשביל לדאוג לך: פנו אלינו
ייעוץ משפטי בנושא מזונות
הגיע הזמן לדון בתשלומי המזונות ואנחנו כאן בשביל לדאוג לך: פנו אלינו

מצבו הכלכלי של הגרוש השתפר: המזונות לא יעלו!

      25/10/2020 14:41

באופן כללי ניתן להגיש תביעה להגדלת סכום המזונות בכל מקרה שקרה בו שינוי נסיבות מהותי ובלתי צפוי מראש, אשר מצדיק את הגדלת המזונות, לרבות במקרה בו חל שיפור משמעותי במצבו הכלכלי של האב.

יחד עם זאת ולפי פסיקה עדכנית של בית המשפט לענייני משפחה אין פירוש הדבר שהמזונות יוגדלו אוטומטית בכל מקרה שבו חל שיפור במצב הכלכלי של האב וחשוב לבחון כל מקרה לגופו ולפי נסיבותיו, בין השאר בהתאם למהותו של הסכם הגירושין המקורי שעליו חתמו הצדדים תוך התחשבות בתשלומים שנקבעו במסגרתו.

כך אירע במסגרת הליך תלה"מ 70890-10-18 ל.ק. נ' א.ק. שהתנהל בפני בית המשפט לענייני משפחה וכפי שנסביר בהרחבה בסקירה החשובה שלפניך.

טיעוני הצדדים בדיון על הגדלת המזונות

תיק זה עסק בשני בני זוג שהתגרשו בשנת 2013 ולהם שני ילדים קטינים. במסגרת הסכם הגירושין שנערך בין השניים וקיבל תוקף של פסק דין, נקבע שהילדים יישארו במשמורתה של האם, וכי האב יראה אותם פעם בשבוע כולל לינה, כל שבת שנייה, ובחצי מהחופשות והחגים.

עוד נקבע שהאב ישלם מזונות עבור שני הילדים בסך של 2,500 ₪ יחדיו, וזאת עבור כל הוצאות הילדים, הן צרכים בסיסיים והן הוצאות חריגות, וכן סך נוסף של 10,000 ₪ מדי שנה, שחצי ממנו ישולם בראש השנה והחצי השני בפסח.

כתוצאה מכך הוסכם למעשה שהאב ישלם עבור שני הילדים יחדיו סכום מזונות חודשי בסך של 3,333 ₪.

בשנת 2018 הגישה האם תביעה להגדלת מזונות הילדים, שבאותה עת היו בני 14 ו-10 שנים, בטענה שסכום המזונות אינו מכסה את כל צרכי הילדים כיום.

לטענתה, מדובר בסכום נמוך יחסית וכי יש להגדילו, מאחר שהאב אינו משתתף גם בהוצאות החריגות של הילדים, האב עבר לחו"ל וכמעט שאינו מתראה עם הילדים, וכן מאחר שמצבו הכלכלי של האב השתפר מאד לאחר חתימת הסכם הגירושין המקורי, כך שהוא יכול לשלם יותר.

האב, כצפוי, התנגד לתביעה להגדלת מזונות הילדים. לדבריו, סכום המזונות נקבע במסגרת הסכם הגירושין, בהתחשב בעובדה שהוא נטל על עצמו את כל החובות המשותפים שהיו לבני הזוג, בשווי של כ-1.5 מיליון ₪ וכי למרות מעברו לחו"ל, הוא מתראה עם הילדים כ-60 ימים בישראל ובחו"ל, תוך שהוא נושא בכל הוצאות האירוח שלהם, כולל עלות הטיסות, וכי הוא רוכש להם ביגוד, הנעלה וחפצים כדי לספק את צרכיהם.

לגבי הטענה בדבר שיפור מצבו הכלכלי, טען האב שהוא מרוויח סך של 2,500$ בלבד לחודש וזאת מעבודתו כשליח חב"ד בחו"ל.

האם לא הוכיחה שינוי נסיבות מהותי שמצדיק הגדלת מזונות

בית המשפט קבע שהאם לא הוכיחה שאירע שינוי נסיבות מהותי ובלתי צפוי מראש, שמצדיק את הגדלת המזונות.

תחילה קבע בית המשפט שסכום המזונות שנקבע בהסכם הגירושין, שכולל גם את תשלום כל ההוצאות החריגות של הילדים, הנו אכן סכום נמוך יחסית, אולם שני הצדדים, כולל האם, הצהירו במפורש במועד אישור ההסכם על ידי בית המשפט, שסכום המזונות נקבע כך על ידם בהתחשב בעובדה שהאב נטל על עצמו את פירעון כל החובות המשותפים של בני הזוג, שעמדו על סך של כ-1.5 מיליון ₪.

עוד קבע בית המשפט שמעבר האב לחו"ל במקרה זה לא צמצם את זמני השהות שלו עם הילדים באופן שמהווה שינוי נסיבות מהותי שמצדיק הגדלת המזונות, מאחר שההסכם קבע במפורש שהאב "זכאי" לקבל את הילדים לפי הסדרי הראיה שנקבעו בו.

כלומר, ההסכם קבע במפורש שזמני השהות הנם בגדר רשות של האב ולא חובה וזאת מתוך ידיעה שיתכן שלא יתאפשר לו לפגוש את הילדים וכדי למנוע תביעות עתידיות.

בנוסף, גם האם עצמה הודתה בחקירתה הנגדית שהיא הסכימה מראש שהאב לא יתחייב לזמני שהות קבועים ורציפים עם הילדים, כך שמלוא נטל הגידול שלהם יוטל למעשה עליה.

גם שיפור מצבו הכלכלי של האב אינו מצדיק את הגדלת מזונות

לגבי שיפור מצבו הכלכלי של האב, קבע בית המשפט ששני הצדדים לא ציינו מה היה מצבו של האב במועד חתימת ההסכם וכיצד הוא השתפר מאז, אולם אין ספק שמצבו אז היה קשה, מאחר שהוא נטל על עצמו את כל חובות בני הזוג בסך של כ-1.5 מליון ₪, ואף היה אז לקוח מוגבל של הבנק.

מצד שני, האב מסר מידע מעומעם, סותר, ונטול ראיות לגבי מצבו הכלכלי כיום, אולם הרושם העולה הוא שמצבו הכלכלי אכן השתפר מאד מאז חתימת ההסכם, וכי ההכנסה שלו כיום גבוהה מזו הנטענת על ידו. שכן, האב הצליח לפרוע את כל החוב בסך של כ-1.5 מיליון ₪, ומחקירתו עלה שבנוסף למשכורת מחב"ד, יש לו גם הכנסות נוספות מניהול דירות והדרכת טיולים, עליהן הוא לא הצהיר.

לפיכך קבע בית המשפט שמצבו הכלכלי של האב השתפר באופן ניכר ממועד חתימת ההסכם, באופן שמהווה שינוי נסיבות מהותי.

יחד עם זאת, בית המשפט גם קבע ששינוי נסיבות זה אינו מצדיק את הגדלת המזונות, מאחר שלמעשה, סכום המזונות שנקבע בהסכם מכסה את כל מה שהאב צריך לשלם גם כיום עבור הילדים לפי הלכת בע"מ 919/15 משנת 2017.

הלכת בע"מ 919/15 קבעה שלגבי ילדים בגילאים 6–15, שני ההורים נושאים יחדיו במזונות מדין צדקה שלהם, כאשר החלוקה ביניהם תיקבע לפי הכנסות ההורים, חלוקת זמני השהות של ההורים עם הילדים נוכח מעבר האב לחו"ל וצרכי הילדים.

בהתאם להלכה זו, בית המשפט ערך תחשיב עדכני לגבי הסכום שעל האב לשלם כיום עבור שני הילדים והגיע למסקנה שעליו לשלם עבורם כיום סך כולל של כ-3,311 ₪.

מדובר בסכום כמעט זהה לסכום המזונות שנקבע בהסכם הגירושים, שעומד על סך של 3,333 ₪ ועל כן אין מקום להורות על הגדלת המזונות ויש לדחות את התביעה.

יחד עם זאת, בית המשפט לא חייב את האם לשלם לאב תשלום הוצאות משפט, מאחר שהאב הסתיר מפני בית המשפט את מלוא הפרטים לגבי מצבו הכלכלי והכנסותיו, דבר שהקשה על ניהול התביעה.

קריאה נוספת: שינוי נסיבות ולאו דווקא מהותי, כתנאי להקטנת מזונות...

קרא עוד
שייך לנושא:   מזונות   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 1 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"כשצריך לפרגן: תודה ענקית לעורכת הדין גיטי גוטמן, שליוותה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. עורכת הדין גוטמן התנהלה בצורה מקצועית, נתנה יחס אישי והובילה אותי למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. אוגוסט 2019
"תודה מיוחדת לעו"ד גלית צברי, שפתרה סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
עמי א. ספטמבר 2019
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא הייתה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין ומאבק סוער. בזכות עורכת הדין במשרד גוטמן צברי החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם חתום"
קרן ב. אפריל 2019
"רציתי להגיד תודה לעו"ד גיטי גוטמן ולצוות משרדה הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה!"
יואל ד. ינואר 2019
"הגענו למשרד עורכות דין גוטמן צברי בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתן של עורכות הדין במשרד יישבנו את ההדורים ועל כך תודותינו"
אבירם פ. נובמבר 2018
"גלית היקרה: תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחת אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרת לי להתמודד בהצלחה ובכבוד"
רות ק. אוגוסט 2018
"המאבק מול הגרוש היה ארוך ומפרך, אבל בזכות עו"ד גיטי גוטמן הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2018

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 9:00 - 19:00

כתובת: רח' ז'בוטינסקי 43 רמת גן

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות לבעליו החוקיים של האתר © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון