×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
בית המשפט ביטל הוראות בעיתיות מתוך צוואה בשל פגיעה בתקנת הציבור, פגיעה בזכויות היורשים וסתירה של הוראות סעיף 42(ד) לחוק הירושה...
ביטול הוראות צוואה הסותרות את החוק ואת תקנת הציבור
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
עורך דין לשירותך בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
טיפול מקצועי בכל ענייני הצוואה ופתרון סכסוכי צוואה בין יורשים: פנו אלינו
טיפול מקצועי של עו"ד בענייני צוואות
טיפול מקצועי בכל ענייני הצוואה ופתרון סכסוכי צוואה בין יורשים: פנו אלינו

ביטול הוראות צוואה הפוגעות ביורשים וסותרות את החוק

      15/12/2020 09:30

בית המשפט לענייני משפחה בצפת ביטל הוראה בצוואת מנוחה שאסרה על מכירה או השכרה של דירה שהיא הורישה לילדיה, והתירה להם להשתמש בה אך ורק לצורך עריכת אזכרות, כך נקבע בפסק הדין המעניין בהליך ת"ע 10740-05-20 א.ע. נ' האפוטרופוס הכללי.

פסק דין זה ממחיש איך אפשר להוציא צו קיום לצוואה שנותן לה תוקף באופן כללי, אך עם זאת גם לבטל הוראות ספציפיות שלה שהינן אבסורדיות ומנוגדות לחוק הירושה.

בסקירה שלפניך נסביר את פסק הדין החשוב והרציונל העולה ממנו, לעניין מקרים דומים של הוראות בעיותיות בצוואה של מנוח והדרך החוקית להתמודד מולן ולמרות עקרון כיבוד כבוד המת.

איך הגיעה הצוואה לדיון בבית המשפט?

תיק זה עסק במנוחה שנפטרה בשנת 2018, כשהיא מותירה אחריה 9 ילדים. בעלה של המנוחה נפטר לפניה, בשנת 2011. רכושם העיקרי של המנוחה ובעלה כלל את דירת המגורים שלהם, שנרשמה על שמם בחלקים שווים.

האב לא הותיר צוואה ועל כן הוצא לו צו ירושה שהעביר את חלקו בדירה למנוחה וילדיה, וכתוצאה מכך הפכה המנוחה לבעלת 3/4 מהזכויות בדירה, בעוד ילדיה הפכו לבעלים של ה-1/4 הנותר.

האם ערכה צוואה בשנת 2015 ובמסגרתה קבעה סעיף לפיו הדירה ש"בבעלותה" תועבר לכל ילדיה, אולם הם לא יורשו למכור או להשכיר את הדירה לעולם, אלא יוכלו להשתמש בה אך ורק לצורך קיום אזכרות ותו לא.

לאחר פטירת האם, הוצא לה צו קיום צוואה על ידי רשם הירושות. כעבור 3 חודשים הגישו כל ילדיה של המנוחה תביעה לתיקון הסעיף הנ"ל, באופן שימחק את ההוראה שאוסרת למכור או להשכיר את הדירה ומתירה להשתמש בה רק לאזכרות.

הילדים טענו שהאם היתה בת 90 במועד עריכת הצוואה, לא ידעה קרוא וכתוב ולא הבינה את המשמעות המשפטית שנובעת מנוסח ההוראה שלה, מאחר שלא הוסבר לה שהדירה אינה שייכת לה במלואה, הואיל ורבע מהזכויות בדירה שייכות לילדיה, מכוח ירושת אביהם המנוח.

עוד טענו הילדים שהוראת הצוואה מונעת מהם לנהוג ברכושם מנהג בעלים וסותרת את סעיף 42 (ד) לחוק הירושה בעניין יורש אחר יורש.

ב"כ היועמ"ש לא התנגד לביטול ההוראה הנ"ל, בנימוק שהילדים הנם בעלי הזכויות ברבע מהדירה ועל כן זכאותם לדרוש את פירוק השיתוף בדירה מרוקנת אותה מתוכן.

הדיון בבית המשפט והכרעת הדין

בית המשפט קיבל את התביעה והורה על ביטול ההוראה שאוסרת למכור או להשכיר את הדירה ומתירה להשתמש בה רק לאזכרות. בפסק הדין ניתן פירוט מעניין להחלטה זאת ומתוך כמה וכמה סיבות.

ההוראה פוגעת בזכות הילדים לנהוג מנהג בעלים בדירה

האיסור למכור או להשכיר את הדירה פוגע בזכותם של הילדים, שכאמור הנם בעלי רבע מהזכויות בדירה, לנהוג בחלקם בדירה מנהג בעלים ולממש את זכותם הקניינית, שהנה זכות חוקתית.

כך למשל, האיסור פוגע בזכות הילדים להעביר את חלקם בדירה או לעשות בו כל עיסקה אחרת, כאמור בסעיף 34 לחוק המקרקעין וכן שולל מהם את הזכות לדרוש את פירוק השיתוף, כאמור בסעיף 37 לחוק המקרקעין.

ההוראה מצווה נכס שאינו בבעלות המנוחה

לפי הפסיקה, אין אדם יכול להוריש יותר ממה שיש לו והוראה שמצווה נכס שאינו בבעלות המוריש הנה הוראה שביצועה אינו אפשרי, ועל כן דינה להתבטל לפי סעיף 34 לחוק הירושה, שקובע כי "הוראת צוואה שביצועה בלתי חוקי, בלתי מוסרי או בלתי אפשרי - בטלה".

לפיכך, המנוחה רשאית להורות בצוואתה רק לגבי חלקה בדירה, שהנו 75% ממנה, והיא איננה רשאית להורות מה ייעשה ב-25% מהזכויות בדירה, ששייכים לילדיה ועל כן יש לבטל את ההוראה גם מטעם זה.

ההוראה סותרת את סעיף 42(ד) לחוק הירושה בדבר יורש אחר יורש

משמעות האיסור למכור את הדירה הנה הורשת הדירה לכל צאצאיה של המנוחה, וזאת ללא הגבלה ועד לסוף כל הדורות שלהם ועל כן יש לבטלו, מאחר שהוא מנוגד לסעיף 42(ד) לחוק הירושה, לפיו "הוראת צוואה על דרך זו ליותר משניים - בטלה, זולת הוראה לטובתו של מי שהיה בחיים בשעת עשיית הצוואה".

מדובר בסעיף קוגנטי, קר, סעיף שלא ניתן לסטות ממנו, מאחר שסעיף 53 לחוק הירושה קובע במפורש שהמצווה אינו רשאי לקבוע בצוואתו הסדר שונה מההסדר שקבוע בסעיף 42(ד) לחוק.

אמנם, נקודת המוצא היא העיקרון הבסיסי בדיני הירושה לפיו מצוה לקיים דברי המת. עיקרון זה מעניק למצווה חופש לקבוע את תוכן צוואתו ולצוות מה יעשה ברכושו לאחר מותו, אולם חופש זה אינו מוחלט.

שיטות משפט שונות הגבילו, כל אחת בדרכה, את כוחו של המת לשלוט בחי, וזאת כדי לתחום את האפשרות הניתנת לאדם שנפטר לשלוט על נכסים מקברו.

חוק הירושה הישראלי נוקט בעמדת ביניים לפיה הוא מאפשר הורשה על דרך של יורש אחר יורש, אולם הוא גם מגביל אפשרות זו לשני יורשים בלבד, אלא אם כן היורשים הנוספים הם בין החיים בעת עשיית הצוואה, וזאת בשל הגישה לפיה אדם אינו יכול לצוות מי יהיו יורשי יורשיו עד סוף כל הדורות, כך נקבע בין השאר בהליך בע"מ 9085/16 פלונית נ' פלוני.

לפיכך, הוראת צוואה שמורישה נכס מסויים עד לסוף כל הדורות צריכה להתבטל, מאחר שהיא מנוגדת לסעיף 42(ד) לחוק הירושה וכן נוגדת את תקנת הציבור עד כדי היות ביצועה בלתי חוקי או בלתי אפשרי, כאמור בסעיף 34 לחוק הירושה.

לסיכום, בית המשפט הורה על ביטול ההוראה שאוסרת למכור או להשכיר את הדירה ומתירה להשתמש בה רק לאזכרות, מאחר שמדובר בהוראה שמביאה לשליטה מוגזמת של המת על החי, תוך פגיעה בזכותם הקניינית של היורשים וביצועה אינו אפשרי.

עוד בנושא: הדרך לביטול צוואה לפי חוק

קרא עוד
שייך לנושא:   צוואות   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (2) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 2 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"מסתבר שהליך גירושים לא חייב להיות מלא בסערות נפשיות ובדרמה. תודה לצוות עורכי הדין #1 בישראל, שעזור לי ולגרוש להגיע להסכם שמקובל על שנינו, בלי תביעות ובלי הוצאות מיותרות. אתם עשר"
קרן ב. אפריל 2023
"המאבק מול הגרוש היה ארוך, מפרך ועוד בתקופת הקורונה, אבל בזכותכם הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2022
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחתם אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרתם לי להתמודד בהצלחה ובכבוד, בלי הליכים מיותרים ובלי לבזבז זמן"
רות ק. מרץ 2023
"הגענו למשרדכם בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה משפחתית ותיקה ומוכרת. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתם של עורכי הדין במשרד יישבנו את ההדורים בדרך של כבוד הדדי ועל כך תודותינו"
אבירם פ. מאי 2023
"רציתי להגיד תודה לצוות המשרד הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה, שירות אישי, מקצועי ובמחיר הוגן!"
יואל ד. אפריל 2023
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא היתה החלטה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין סוער, שממש לא מתאים לאופי שלי. בזכות המקצועיות והניסיון שלכם, החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם גירושין חתום, שקיבל תוקף של פסק דין"
כלנית מ. אפריל 2023
"מגיעה לכם תודה מיוחדת, לאחר שהבאתם לפתרון סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
אבנר ר. ינואר 2023
"צריך לפרגן ולהגיד תודה גדולה לצוות המשרד, שליווה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. התנהלתם בצורה מעוררת כבוד, במקצועיות רבה ותוך מתן תשומת לב לפרטים הקטנים. היחס האישי שקיבלתי בתקופה הקשה בחיי עזר לי להגיע למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. נובמבר 2022
"תודה על ליווי משפטי בהליך הפרידה שלי מבן זוגי, כולל חלוקת רכוש ומשמורת על הילד המשותף שלנו. השירות האישי מכל צוות המשרד, האוזן הקשבת, הכתף התומכת ובעיקר הידע המשפטי והמקצועיות - ראויים לציון. תודה ושוב תודה על הכל"
מיקי ט. מאי 2023

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 08:00 - 20:00

דרך מנחם בגין 132 תל אביב

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון