×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
אין ומעולם לא היתה רשימה סגורה וממצה של הוצאות מיוחדות, שבהן הורים במשמורת משותפת צריכים לחלוק. מאידך, נושא ההוצאות החריגות והגדרתן נדון בהרחבה במספר אדיר של פסקי דין בתחום המשפחה. הגיע הזמן לעשות קצת סדר, לענות לשאלות ולהגדיר את החריג...
סיווג הוצאות חריגות במסגרת משמורת משותפת לפי מבחן האלמלא
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
ייעוץ עורך דין בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
הגיע הזמן לדון בתשלומי המזונות ואנחנו כאן בשביל לדאוג לך: פנו אלינו
ייעוץ משפטי בנושא מזונות
הגיע הזמן לדון בתשלומי המזונות ואנחנו כאן בשביל לדאוג לך: פנו אלינו

הוצאות חריגות שההורים הגרושים צריכים לחלוק בהן

      25/10/2020 15:57

הוצאות לימודי ישיבה, חוגים, קייטנות ותנועות נוער של הילדים מהוות הוצאות חינוך חריגות, להבדיל מהוצאות החינוך הרגילות, שמכוסות בתשלומי המזונות השוטפים שעל האב לשלם.

כך קבע בית המשפט לענייני משפחה בירושלים בפסק דין מעניין בהליך ע"ר 46486-06-20 א.ר נ' ר.ר. בהתאם להחלטה זו, חוייב אב, שהסכים לשאת במחצית הוצאות החינוך החריגות של ילדיו, לשאת גם במחצית תשלום הוצאות לימודי הישיבה, חוגים, קייטנות ותנועות הנוער שלהם.

בכך הפך בית המשפט החלטה קודמת שניתנה בעניין זה על ידי הרשם בהוצאה לפועל, תוך קבלת ערעור שהגישה האשה על החלטה זו, בפסק דין חשוב ומעניין מאד כפי שנסביר מיד.

חשוב להדגיש כי פרשנות המונח "הוצאות חריגות" מתבצעת בכל מקרה לגופו ולפי נסיבותיו המשתנות והמדובר על שאלה "פתוחה" שמעולם לא קיבלה התייחסות סגורה ומחייבת ולהפך, במסגרת פסקי דין רבים שעסקו בשאלה, נקבע כי אין רשימה ממצה וכוללת המגדירה מהן הוצאות חריגות ויש לבחון כל מקרה לגופו ולנסיבותיו.

לכן, כשיש ספק אין ספק ורצוי לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין גירושין מנוסה, על מנת לבדוק את המקרה הספציפי שלך והאם ניתן לטעון ולדרוש חלוקה שווה והוגנת בתשלום הוצאות חריגות גם במקרה שלך.

הוצאות החינוך החריגות של הילדים לבית המשפט

תיק זה עסק בהורים לחמישה ילדים שלומדים בישיבות תיכוניות. ההורים מנהלים ביניהם מספר הליכים משפטיים ביניהם, כולל בעניין תשלום מזונות הילדים.

בינואר 2019 ניתנה החלטה של בית המשפט לפיה האב ישלם מזונות זמניים בסך של 1,250 ₪ לילד, סה"כ, 6,250 ₪ וכי הוא ישא בנוסף גם במחצית ההוצאות הרפואיות והחינוכיות החריגות של הילדים.

מדובר בסכום שנמוך מסכום המזונות ההכרחיים המקובל, שנע כיום בין סך של 1,800-1,600 ₪ לילד.

אולם, כעבור חצי שנה ניתנה החלטה נוספת בעניין זה, בהסכמת הצדדים, לפיה האב ישלם מזונות זמניים מופחתים, בסך של 750 ₪ בלבד לילד וסך הכל 3,750 ₪ ושהוא ימשיך לשאת במחצית ההוצאות הרפואיות והחינוכיות החריגות של הילדים.

בין הצדדים התגלעה מחלוקת לגבי הגדרתן של הוצאות חינוכיות שונות של הילדים, שהגיעו לאלפי שקלים מדי חודש. הוצאות אלו כללו את שכר הלימוד בישיבות תיכוניות בסך של 1,350 ₪ לילד אחד לחודש, עלות חוגים בסך של 1,000 ₪ לחודש, עלות תנועת הנוער בני עקיבא בסך של 2,400 ₪ לשנה ועלות קייטנות בסך של 1,700 ₪ לשנה.

בעוד האם טענה שמדובר בהוצאות חינוך חריגות ועל כן על האב להשתתף בהן בנפרד ומעבר לתשלומי המזונות הזמניים והשוטפים שלו, האב טען שמדובר בהוצאות חינוך רגילות, שכלולות מאליהן בתשלומי המזונות השוטפים שלו ועל כן הוא סירב לשלמן.

כתוצאה מכך האם נאלצה לשאת לבדה בתשלום ההוצאות הללו במשך כשנה, עד שלבסוף היא פנתה ללשכת ההוצאה לפועל בבקשה לכפות על האב לשלם את חלקו בהוצאות הללו. רשם ההוצאה לפועל שדן בתביעה של האישה הסכים עם האב ודחה את בקשתה, בנימוק שלא מדובר בהוצאות חריגות מאחר שאין בהחלטה הוראה מפורשת לגביהן.

האם לא ויתרה והגישה ערעור על החלטה זו בפני בית המשפט לענייני משפחה בירושלים.

מי יודע להגדיר הוצאות חריגות?

ככלל, ההלכה היהודית מבחינה לגבי מזונות הילדים בין צרכים הכרחיים וצרכים מדין צדקה. צרכים הכרחיים הנם צרכים שמוגדרים כצרכים בסיסיים שחיוניים לקיומם של הילדים, כגון מזון, ביגוד, הנעלה, חינוך חובה וביטוח בריאות חובה.

לפי ההלכה, האב חייב בתשלום צרכים אלו בכל מקרה וללא קשר למצבו הכלכלי. צרכים מדין צדקה הנם צרכים עודפים, שאינם מוגדרים כחיוניים לעצם קיומם של הילדים, כגון טיולים, בילויים, מתנות וכדומה. לפי ההלכה, שני ההורים צריכים לשאת בעלות צרכים אלו בהתאם למצבם הכללי, ובמידה שמצבה הכלכלי של האם מאפשר זאת.

יחד עם זאת, בית המשפט ציין שהפסיקה הכירה זה מכבר גם בסוג נוסף של צרכים, שמכונה הוצאות חריגות.

מדובר בהוצאות שלא נכללות בדמי המזונות הבסיסיים ואשר לרוב מכוסות שווה בשווה על ידי שני ההורים. הוצאות אלו כוללות הוצאות רפואיות חריגות שאינן מכוסות במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי או ביטוח רפואי נוסף והוצאות חינוכיות מעבר לאגרות החינוך הרגילות, כגון עבור חוגים, חינוך שיעורי עזר פרטיים, קייטנות וכדומה.

בית המשפט הבהיר שלמרות שהפסיקה הכירה עקרונית בסוג של הוצאות חריגות, אין עדיין פסקי דין שמגדירים באופן ברור וממצה מהן הוצאות חריגות, ואילו הפסיקה הקיימת דנה, ככלל, בהוצאה חריגה קונקרטית, כגון פסק דין שקבע שרכיבה טיפולית מהווה הוצאה רפואית חריגה.

כתוצאה מכך הפך מונח זה לכר פורה למחלוקות בין הצדדים בעניין מזונות, שמובאות תדיר בפני רשמי ההוצאה לפועל ואף בפני בתי המשפט לענייני משפחה.

לכן ובכדי למנוע מחלוקות אלו, רצוי לפרט ככל הניתן את רכיבי ההוצאות החריגות וזאת בין במסגרת הסכם המזונות ובין במסגרת החלטות שיפוטיות שניתנות בעניין המזונות, אם כי כאשר מדובר בהחלטה בדבר מזונות זמניים, ניתן להסתפק בקביעה כללית יותר לפיה הוצאות רפואיות וחינוכיות חריגות ישולמו על ידי שני ההורים בהתאם ליחס שנקבע, מאחר שמדובר בסעד ראשוני שניתן לפני שהתמונה הרחבה פרושה בפני בית המשפט.

מבחן האלמלא: סיווג הוצאה כחריגה

כאשר אין קביעה מפורשת שמפרטת את ההוצאות החריגות ורשם ההוצאה לפועל נדרש לסווג הוצאה מסויימת כהוצאה חריגה או רגילה, עליו לעשות זאת באמצעות יישום מבחן האלמלא כפי שנקבע בפסיקה, ולשאול האם בעת שיתוף היו הצדדים רואים בהוצאה זו כהוצאה חריגה.

כאשר מדובר בהחלטה שיפוטית לפיה שני ההורים ישאו בהוצאות חריגות וקיימת מחלוקת לגבי סיווג ההוצאה, על רשם ההוצאה לפועל לפנות לבית המשפט בבקשה להבהרת ההחלטה וזאת בהתאם לסעיף 12 לחוק ההוצאה לפועל.

במקרה נשוא הערעור רשם ההוצאה לפועל קבע שההוצאות החינוכיות שהאם ביקשה שהאב ישתתף בהן אינן הוצאות חריגות מכיוון שאין בהחלטה הוראה מפורשת לגביהן, וזאת למרות שהאם פירטה אותן במסגרת הבקשה שלה למזונות הזמניים.

בנוסף, העובדה שהאם נאלצה לשלם עבור הוצאות אלו סכום שעולה בהרבה על סכום המזונות השוטף שהאב משלם לה מדי חודש, שכאמור נופל בהרבה מסכום המזונות המקובל, אמורה היתה להוות טעם לרשם ההוצאה לפועל לפנות לבית המשפט בבקשה להבהרת ההחלטה, מה שלא נעשה על ידו.

לגופו של עניין, קבע בית המשפט כי רשם ההוצאה לפועל טעה מאחר שהוצאות בדבר תשלום לימוד בישיבות, חוגים, קייטנות ותנועות נוער, הנן הוצאות חריגות.

בית המשפט ציין כי הפסיקה כבר הכירה בקייטנות וחוגים כהוצאות חריגות ותנועת נוער אינה שונה מחוג וכן מאחר שעלות לימוד בישיבות, שמגיעה לאלפי שקלים בחודש, לא יכולה להיחשב כהוצאת חינוך חובה ואין זה סביר שהאם תישא בה לבדה בהוצאות אלו.

בהתאם לכך נקבע שעל שני ההורים לשאת בהוצאות אלו בחלקים שווים ועל האב גם להחזיר לאם מחצית מעלויות אלו החל מיום מתן ההחלטה המקורית בדבר המזונות הזמניים בחודש ינואר 2019. האב גם חוייב בתשלום הוצאות משפט בסך של 2,500 ₪.

עוד בנושא: עם לילד/ה יש זכות לקבוע באיזה מוסד חינוכי ללמוד ובניגוד לדעתו של ההורה?

קרא עוד
שייך לנושא:   מזונות   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 1 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"כשצריך לפרגן: תודה ענקית לעורכת הדין גיטי גוטמן, שליוותה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. עורכת הדין גוטמן התנהלה בצורה מקצועית, נתנה יחס אישי והובילה אותי למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. אוגוסט 2019
"תודה מיוחדת לעו"ד גלית צברי, שפתרה סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
עמי א. ספטמבר 2019
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא הייתה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין ומאבק סוער. בזכות עורכת הדין במשרד גוטמן צברי החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם חתום"
קרן ב. אפריל 2019
"רציתי להגיד תודה לעו"ד גיטי גוטמן ולצוות משרדה הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה!"
יואל ד. ינואר 2019
"הגענו למשרד עורכות דין גוטמן צברי בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתן של עורכות הדין במשרד יישבנו את ההדורים ועל כך תודותינו"
אבירם פ. נובמבר 2018
"גלית היקרה: תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחת אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרת לי להתמודד בהצלחה ובכבוד"
רות ק. אוגוסט 2018
"המאבק מול הגרוש היה ארוך ומפרך, אבל בזכות עו"ד גיטי גוטמן הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2018

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 9:00 - 19:00

כתובת: רח' ז'בוטינסקי 43 רמת גן

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות לבעליו החוקיים של האתר © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון