×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
הכירו את הדרך הנכונה לשמור על נכס שעבר בירושה מפני חלוקתו במקרה של גירושין...
הגנה על נכס שהתקבל בירושה בעת חלוקת רכוש - הכירו את הכללים
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
עורך דין לשירותך בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
הדרך המהירה והחכמה לחלוקת הרכוש המשותף מתחילה כאן: פנו אלינו
ייעוץ מקצועי לחלוקת רכוש משותף
הדרך המהירה והחכמה לחלוקת הרכוש המשותף מתחילה כאן: פנו אלינו

קיבלת נכס בירושה? כך ניתן לשמור עליו בגירושין

      08/12/2020 16:47

במקרים לא מעטים בזמן הנישואים אחד מבני הזוג מקבל בירושה נכס בעל ערך רב, לרוב המדובר על נכס מקרקעין, והחוק מאפשר להגן עליו מפני חלוקה במקרה של גירושין עתידיים. בסקירה שלפניך נסביר מהי הדרך החוקית להגנה על נכס כאמור.

חלוקת הרכוש המשותף בין בני הזוג הינה אחת הסוגיות המרכזיות והחשובות במסגרת הליך הגירושים.

ניתן לבצע את חלוקת הרכוש בהתאם להסכם ממון שנקבע בין הצדדים, או בהתאם לדין. החלוקה בהתאם להסכם זה יכולה להיות שוויונית או כל שיטת חלוקה אחרת שתוסכם בין בני הזוג.

חלוקת הרכוש בהתאם לדין יכולה להתבצע בהתאם להסדר איזון המשאבים, על פי חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973, שחל על בני זוג שנישאו לאחר יום 1.1.1974 או בהתאם להלכת השיתוף, שהנה הלכה פרי הפסיקה אשר חלה על בני זוג שנישאו לפני כן.

אופן חלוקת הרכוש לפי שתי השיטות הללו שעל פי הדין הנו חלוקה שיוויונית. כלומר, שווי הרכוש המשותף יחולק שווה בשווה בין הצדדים וזאת ללא קשר על שם מי מבני הזוג הוא נרשם.

יחד עם זאת, על פי הדין בארץ קיימים בכל זאת מספר סוגים של נכסים אשר אינם נכללים ברכוש המשותף, ואשר נקראים נכסים חיצוניים. המדובר בנכסים שנצברו על ידי כל אחד מבני הזוג לפני הנישואין, וכן ירושה ומתנות שהתקבלו אצל כל אחד מבני הזוג במהלך הנישואין.

כך נקבע בפסיקה לגבי חלוקת רכוש בהתאם להלכת השיתוף, וכך נקבע גם בסעיף 5(א)(1) לחוק יחסי ממון לגבי חלוקת רכוש לפי הסדר איזון משאבים.

הסיבה להחרגת נכסים אלו מהרכוש המשותף נובעת מכך שמי שמעוניין לתת את רכושו לאחד מבני הזוג במתנה או על הדרך הירושה, שהינם בדרך כלל הוריו, לא מעוניין שאותו רכוש יקר ערך יגיע גם למי שבן הזוג עומד להתגרש ממנו. המדובר ברצון אנושי ולגיטימי ביותר, שהדין מכיר בו ואף מכבד אותו באמצעות כלל החרגת הנכסים כאמור לעיל.

אולם יחד עם זאת, בית המשפט העליון קבע שיתכן מצב בו הנכסים החיצוניים, לרבות נכסי הירושה, יכללו בכל זאת במסגרת הרכוש המשותף, וזאת במידה והוכח מפורשות כי לבן הזוג שהינו הבעלים של נכסים אלו היתה כוונת שיתוף לגביהם.

כלומר, אותו בן הזוג התכוון לשתף גם את בן הזוג השני בבעלות עליהם. מטבע הדברים נטל ההוכחה בעניין קיום כוונת השיתוף מוטל על בן הזוג השני אשר טוען לקיומה.

כך נקבע על ידי בית המשפט העליון במסגרת הליך רע"א 8672/00 אבו רומי נ' אבו רומי, וכן בהליך ע"א 7687/04 ששון נ' ששון.

מרבית הנכסים שלגביהם מתעוררת השאלה האם נוצרה לגביהם כוונת שיתוף, עוסקים בדירת מגורים שבה התגוררו שני בני הזוג יחדיו, ואשר הייתה רשומה רק על שמו של אחד מהם, לרבות בגלל שהוא ירש אותה.

המדובר בדרך כלל בנכס המשמעותי ביותר של שני בני הזוג, ועל כן גם בתי המשפט נוטים להעניק לו מעמד מיוחד ולהחיל עליו באופן מוגבר את כוונת השיתוף, אם כי בכפוף לנסיבות המקרה.

בית המשפט העליון אף ציין במסגרת תיק אבו רומי הנ"ל כי: "דירת המגורים היא נכס משפחתי מובהק, לעתים הנכס המשמעותי ביותר של בני הזוג ולעתים אף היחידי".

על מנת להוכיח כוונת שיתוף, בין אם היא נאמרה בצורה מפורשת ובין אם היא נלמדת על דרך ההתנהגות, יש להוכיח כי הנכס החיצוני נטמע בתוך הרכוש המשותף וזאת בהתאם לנסיבותיו של מקרה ומקרה בנפרד.

כלומר, אין די בכך שבני הזוג נישאו זה לזה, אלא יש להוכיח קיומו של דבר מה נוסף, מלבד עצם קיום הנישואין, ממנו ניתן להסיק על כוונה ליצור שיתוף כאמור.

הסיבה העיקרית בגינה מקבלים בתי המשפט את טענת השיתוף הינה כאשר הוכח שבן הזוג השני, הטוען לשיתוף, ביצע גם הוא השקעות כספיות בנכס החיצוני, אשר השביחו אותו, אולם הדבר איננו מהווה תנאי הכרחי כדי להוכיח את כוונת השיתוף.

כך נקבע במסגרת תמ"ש 8575-01-10 ל.א נ' ל.י. כוונה זו ניתן להוכיח גם על ידי אמצעים אחרים, כגון כאשר בן הזוג שירש את הנכסים יוצר לגביהם כל הבטחות במצגים אקטיביים, אשר בן הזוג השני יכול להסתמך עליהם כאילו נוצרה כוונת שיתוף לגביהם.

לעומת זאת אם אותו בן זוג מקפיד באופן קבוע לשמור אותם בנפרד מבן הזוג השני ואף להסתיר ממנו כל מידע לגביהם, אזי הדבר מהווה אינדיקציה לכך שלא נוצרה כוונת שיתוף לגביהם.

בכל מקרה, ההשקעה צריכה להשביח באופן משמעותי את דירת המגורים ואין הכוונה בהשקעה קטנה יחסית, כגון סיוד או החלפת סורג או פעולות דומות אחרות שיש בהן רק כדי להיטיב את חיי היום יום בדירת המגורים ותו לא. כך נקבע לדוגמא בהליך תמ"ש 22772/00 ע.ב נ' ב.ל.ב.

מן ההלכות אשר קובעות מתי וכיצד נוצרת כוונת שיתוף לגבי נכסים שהתקבלו בירושה אצל אחד מבני הזוג, ניתן גם להסיק על הדרכים באמצעותן ניתן להגן על נכסים אלו מפני הכללתם במסגרת הרכוש המשותף בין בני הזוג במקרה והם מתגרשים.

6 דרכים להגן על נכס שעבר בירושה מפני חלוקה בגירושין

  • מומלץ לערוך הסכם ממון אשר יקבע בצורה מפורשת וחד משמעית כי נכסי הירושה אינם נכללים בשום פנים ואופן בתוך הרכוש המשותף, תוך פירוט מדוקדק של פרטיהם.
  • אין לתת לבן הזוג השני שום אפשרות להשקיע בנכס או להשביח אותו באופן משמעותי, אשר עלול ליצור כוונה לשיתוף לגביהם. המדובר למשל בביצוע שיפוץ נרחב בדירת המגורים על ידי בן הזוג השני או בהשתתפותו המשמעותית.
  • מומלץ למדר את בן הזוג השני מהנכסים הללו באופן מוחלט ככל הניתן ולא למסור להם שום מידע או פרטים על נכסים אלו ועל הפעילות שנעשית לגביהם.
  • מומלץ להקפיד של נכס אשר התקבל בירושה אצל אחד מבני הזוג ואשר טעון רישום על פי הדין, כגון נכסי נדל"ן או כלי רכב או מניות וני"ע, ירשמו בפועל על שמו של אותו בן זוג, ועל שמו בלבד.
  • במידה והמדובר בכספי ירושה אזי אין להפקידם בחשבון בנק משותף, כי אם בחשבון בנק שרשום על שם בן הזוג שירש את הכספים בלבד, וזאת מבלי לתת לבן הזוג השני יפוי כח או הרשאת חתימה להשתמש בו.
  • במידה ומדובר בנכסים שניתן להפקידם בכספת, כגון תכשיטים, שעונים וכו, מומלץ להפקידם בכספת פרטית ששייכת לבן הזוג שירש אותם בלבד, ובאופן לפיו רק לו יש את הגישה האליה ופרטי הקוד המוצפן שלה.

לסיכום: על פי הדין נכסי ירושה אינם נכללים ברכוש המשותף אלא אם כן נוצרה כוונת שיתוף לגביהם, אותה ניתן לבחון בצורה אובייקטיבית.

על מנת למנוע את הסיכון לפיו בית המשפט יקבע כי אכן נוצרה כוונת שיתוף כזו, וזאת למרות שבן הזוג שירש את הנכסים לא היה מעוניין בכך, מומלץ לנקוט בכל אחד מהאמצעים שפורטו לעיל וכל המרבה בהם הרי זה משובח ומשפר את הסיכויים להצליח להגן על הנכס מפני חלוקה במקרה של גירושין.

שאלות? לחצו כאן לפניה וקבלת ייעוץ משפטי מהיר!

קרא עוד
שייך לנושא:   חלוקת רכוש   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (3) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 3 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"מסתבר שהליך גירושים לא חייב להיות מלא בסערות נפשיות ובדרמה. תודה לצוות עורכי הדין #1 בישראל, שעזור לי ולגרוש להגיע להסכם שמקובל על שנינו, בלי תביעות ובלי הוצאות מיותרות. אתם עשר"
קרן ב. אפריל 2023
"המאבק מול הגרוש היה ארוך, מפרך ועוד בתקופת הקורונה, אבל בזכותכם הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2022
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחתם אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרתם לי להתמודד בהצלחה ובכבוד, בלי הליכים מיותרים ובלי לבזבז זמן"
רות ק. מרץ 2023
"הגענו למשרדכם בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה משפחתית ותיקה ומוכרת. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתם של עורכי הדין במשרד יישבנו את ההדורים בדרך של כבוד הדדי ועל כך תודותינו"
אבירם פ. מאי 2023
"רציתי להגיד תודה לצוות המשרד הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה, שירות אישי, מקצועי ובמחיר הוגן!"
יואל ד. אפריל 2023
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא היתה החלטה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין סוער, שממש לא מתאים לאופי שלי. בזכות המקצועיות והניסיון שלכם, החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם גירושין חתום, שקיבל תוקף של פסק דין"
כלנית מ. אפריל 2023
"מגיעה לכם תודה מיוחדת, לאחר שהבאתם לפתרון סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
אבנר ר. ינואר 2023
"צריך לפרגן ולהגיד תודה גדולה לצוות המשרד, שליווה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. התנהלתם בצורה מעוררת כבוד, במקצועיות רבה ותוך מתן תשומת לב לפרטים הקטנים. היחס האישי שקיבלתי בתקופה הקשה בחיי עזר לי להגיע למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. נובמבר 2022
"תודה על ליווי משפטי בהליך הפרידה שלי מבן זוגי, כולל חלוקת רכוש ומשמורת על הילד המשותף שלנו. השירות האישי מכל צוות המשרד, האוזן הקשבת, הכתף התומכת ובעיקר הידע המשפטי והמקצועיות - ראויים לציון. תודה ושוב תודה על הכל"
מיקי ט. מאי 2023

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 08:00 - 20:00

דרך מנחם בגין 132 תל אביב

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון