×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
בית הדין הרבני הגדול הסביר את חשיבותה הרבה של "הבנה והסכמה מלאה" של הצדדים, לפני חתימה ואישור של הסכם גירושין. פסיקה עדכנית וחשובה...
חתימה על הסכם גירושין מתוך הבנה והסכמה מלאה: מה זה אומר?
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
עורך דין לשירותך בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
רגע לפני שמתגרשים חשוב לגבש אסטרטגיה שתתאים בדיוק לך: פנו אלינו
גירושין עם עורך דין מנוסה
רגע לפני שמתגרשים חשוב לגבש אסטרטגיה שתתאים בדיוק לך: פנו אלינו

חתימה מתוך הבנה והסכמה מלאה: מה זה אומר?

      13/09/2022 13:15

סעיף 2 לחוק יחסי ממון, התשל"ג-1973 קובע כי יש לאשר הסכם גירושין על ידי בית המשפט לענייני משפחה או בית דין רבני, באופן שנותן לו תוקף של פסק דין, וכי אישור זה יינתן "רק לאחר שנוכח בית המשפט או בית הדין, שבני הזוג עשו את ההסכם או את השינוי בהסכמה חפשית ובהבינם את משמעותו ואת תוצאותיו" כאמור בסעיף 2(ב) לחוק.

כלומר, אישור ההסכם אינו נעשה באופן פורמלי, אלא על בית המשפט או בית הדין לוודא קודם לכן שבני הזוג הבינו היטב את משמעותו ותוצאותיו.

הדברים נכונים במיוחד בנסיבות בהן אחד הצדדים מוותר באופן משמעותי על זכויותיו במסגרת ההסכם, ועל מנת להבטיח שחתימת כל אחד מהצדדים על ההסכם נעשתה מהסכמתו המלאה והחופשית, ולא מתוך לחץ בלתי הוגן שהצד השני הפעיל עליו.

במידה וההסכם אושר מבלי שנעשה קודם לכן וידוא כזה, הדבר מהווה פגם בהליך האישור וניתן לעתור לביטול ההסכם.

בסקירה המעניינת שלפניך, נסביר כיצד יש לפרש את המושג החוקי "...בהסכמה חופשית ובהבינם את משמעותו ותוצאותיו" המופיע בחוק יחסי ממון נוגע לצדדים, רגע לפני אישורו האפשרי בפני בית המשפט או בית הדין הרבני וכניסתו לתוקף חוקי.

במסגרת תיק רבני 1216998-1 פלונית נ' פלונית שהתנהל בפני בית הדין הרבני הגדול, קבע בית הדין את הכללים שחלים לגבי חובת הווידוא שעל בית הדין לעשות לפני שהוא מאשר הסכם גירושין ונותן לו תוקף של פסק דין.

תיק זה עסק בנושא הסכם גירושין של בני זוג שחיו יחדיו במשך 17 שנים ושסעיף חלוקת הרכוש שלו קבע באופן כללי וסתמי שכל מה שרשום על שם אחד מיחידי הצדדים ישאר לו, וזאת מבלי לפרט בכלל מהו הרכוש הרשום על שם כל אחד מהם, מתי נצבר ואיך נצבר.

כתוצאה מכך, הבעל יצא מהנישואים עם רכוש רב שנרשם על שמו ושהאשה כלל לא ידעה עליו, כולל כספי תמורת הדירה המשותפת שלהם שנמכרה בעת נישואיהם, בעוד שהיא יצאה רק עם 60,000 ₪ ומימון שכר הדירה שלה למשך שנה וחצי.

הסכם הגירושים נערך על ידי עורך דין גירושין מנוסה אשר ייצג את הבעל מבלי שהאשה היתה מיוצגת, וקיבל את אישור בית הדין האזורי לאחר שהצדדים הצהירו בפניו שהם מודעים לפרטי ההסכם.

ברם, לאחר אישור ההסכם, האשה הגישה עתירת לביטולו בפני בית הדין הרבני האזורי, בטענה שכל הרכוש שצברו הצדדים היה רשום על שם הבעל, בעוד שעל שמה לא היה רשום רכוש כלל וכי בעת אישור ההסכם, היא לא היתה מודעת לרכוש הרב הרשום על שם הבעל ולא הבינה שהיא יוצאת מהנישואין ללא דבר.

בית הדין האזורי דחה את עתירת האשה ועל כן היא הגישה ערעור על כך בפני בית הדין הרבני הגדול, שקיבל אותו, בנימוק שבית הדין הרבני האזורי לא וידא עמה שהיא אכן מבינה את משמעות הויתור המופלג שלה במסגרת ההסכם ועל כן נפל פגם מהותי בהליך האישור שמצדיק את ביטול ההסכם.

ויתורים מופלגים אינם מהווים עילה אוטומטית לביטול ההסכם

בית הדין הרבני הגדול ציין את הפסיקה לפיה ככלל אין לבטל הסכם גירושין רק בגלל שהתנאים שנקבעו בו אינם סבירים וכוללים ויתורים משמעותיים של מי מהצדדים.

בית הדין הסביר את קביעתו בכך שלא פעם קורה שאחד הצדדים מסכים לתנאים בלתי סבירים ואף גרועים מבחינתו וזאת כדי לקדם את הליך הגירושין ומתוך בחירה והבנה מלאה.

לפיכך, שיקולי כדאיות של בן הזוג אינם עילה להתערבות בית המשפט בהסכמים שנכרתו בין בני זוג ואושרו כדין, משום שהסברה היא שייתכן שכדי לסיים את הסכסוך, צד אחד אף מוכן לקבל ויתורים מופלגים.

עוד נקבע בפסיקה שיש לייחס משקל ניכר לסופיותם של הסכמי פשרה שקיבלו תוקף של פסק דין על מנת להגשים את ציפיותיהם הסבירות של הצדדים להם וכי יש להצביע על טעמים משכנעים וכבדי משקל על מנת להצדיק ביטולו של הסכם פשרה שקיבל תוקף פסק דין.

יחד עם זאת, כל הדברים הללו אמורים רק בתנאי שהצדדים אכן מודעים למשמעות הוויתורים שלהם.

לשם כך, הטיל המחוקק על בית הדין את החובה לוודא שהם אכן היו מודעים לכך, וזאת כדי למנוע מצב שבו כריתת ההסכם נעשתה על ידי צד אחד שלא באמת היה מעוניין בהסכם זה, והוא חתם עליו בחוסר רצון בשל הלחצים שהצד השני הפעיל עליו.

כיצד מוודאים חתימה מתוך הבנה והסכמה מלאה?

כדי לוודא שהצדדים אכן הבינו היטב את משמעות ההסכם, מודעים לחובות ולזכויות שלהם שנובעות ממנו וחתמו עליו מתוך הסכמה מלאה, על בית הדין לעיין בעצמו היטב בהסכם, להבין מהן ההתחייבויות ההדדיות שלקחו הצדדים על עצמם בהסכם ולוודא עימם שהם אכן מבינים התחייבויות אלו.

כלומר, התנאי לתקפותו של הסכם הגירושין הוא שהתקיים הליך שבמסגרתו בית הדין נוכח שהצדדים הבינו את תוכנו של ההסכם ואת תוצאותיו, וכן בירר את יסוד הרצון החופשי.

רק לאחר שבית הדין בדק ובחן את הדברים, שוחח עם בני הזוג והגיע למסקנה שהם אכן הבינו את שקיבלו ונטלו על עצמם בהסכם, יוכל בית הדין לאשר את ההסכם.

ללא בדיקה זו, הוא מנוע מלאשר את ההסכם.

במידה ובית הדין בכל זאת אישר את ההסכם ללא קיום התנאים הללו, אזי נפל פגם בהליך, אולם אין לומר באופן כללי וגורף שפגם כזה תמיד יבטל את תוקפו של ההליך, אלא יש לבדוק כל מקרה לגופו ולפי נסיבותיו.

חובת תיעוד הליך אישור ההסכם בפרוטוקול הדיון

מלבד חובת בית הדין לוודא את הבנת הצדדים והסכמתם המלאה להסכם, מחובתו גם לתעד בפרוטוקול את הליך אישור ההסכם.

תיעוד הדברים בפרוטוקול במקרה שבו הסכם הגירושין אינו סטנדרטי, ועולות שאלות לגבי סעיף מסעיפי ההסכם, הוא דבר הכרחי ומועיל רבות למניעת דיונים בעתיד ולצורך פרשנות עתידית של ההסכם ובמידת הצורך.

לעומת זאת הימנעות מכתיבת הדברים איננה ראויה חוקית ומנהלית.

עוד נקבע שדיין אינו יכול להפעיל שיקול דעת אשר מכוחו ימנע מכתיבת פרוטוקול. החובה לנהל פרוטוקול המשקף את כל הנאמר והמתרחש בדיון, כולל דיון שנועד לצורך סידור גט או מכל סוג אחר, מוטלת על כל דיין היושב בדין.

חובה זו גם אינה תלויה במספר הדיינים היושבים בדיון, בטיב העניין המטופל בידי הדיין ובמספר הצדדים המתייצבים לדיון.

עם זאת, התוצאה המשפטית מאי רישום פרוטוקול בדיון אינה חד ערכית, אלא הדבר תלוי בשאלה אם נוצר פגם בתהליך השיפוטי כתוצאה מאי הרישום ומה מהותו של הפגם.

בית הדין לא וידא הבנה והסמכה? ההסכם בטל!

במקרה דנן, לא ניתן להסתמך על האישור הלקוני שבית הדין נתן להסכם, מאחר שמדובר בבני הזוג שחיו שנים רבות יחד והחלו את חיי נישואיהם עם בסיס כלכלי איתן, אף שלכאורה הזכויות בו היו שייכות לאיש על פי ההסכם.

אין זה הגיוני שבעת הגירושין אין להם רכוש ולפיכך מתמיה איך לא פורט בהסכם מהו הרכוש השייך לכל אחד ולחילופין לא הובהר שאין ברשות יחידי הצדדים רכוש מסוים שיישאר בבעלות האיש או האישה.

עצם הקביעה הכללית והסתומה בהסכם, שקובעת שכל זכות ממונית ללא יוצא מן הכלל הרשומה על שם אחד מיחידי הצדדים תהיה שייכת לו, מורה שאכן יש זכויות כאלו ומצריכה את בית הדין לבדוק את הדברים ולתעדם.

בית הדין הגדול קבע כי במקרה הנדון לא נראה שנערך הליך זה ועל כן נפל פגם מהותי באישור ההסכם.

כלומר, אין מנוס מלקבוע שבעת אישור ההסכם לא נערך בירור יסודי ומספיק האם האישה מודעת לזכויותיה ומוכנה לוותר עליהן, ומשלא נערך בירור זה, נפל פגם מהותי באישורו, ועל כן האישור שנתן בית הדין לפסק הדין בטל.

בהתאם לכך נקבע שאין תוקף להסכם הגירושים וכי כל צד רשאי להגיש תביעה לאיזון משאבים בערכאה המתאימה.

עם זאת יצויין שפסק הדין ניתן בדעת רוב, כנגד דעת מיעוט שסברה שאין לבטל את ההסכם, מאחר שהצדדים גם חתמו לפני הנישואים על הסכם ממון שקבע שכל צד ישאר עם הזכויות שעמן הגיע לנישואין ועל כן במצב זה, לדעתו, לא היה כל צורך לפרט בהסכם הגירושים מהו הרכוש שנשאר בידי כל צד.

עוד בנושא: תוקף סעיף בהסכם גירושין שנחתם טיפים חשובים לניסוח הסכם גירושין חוקי!

קרא עוד
שייך לנושא:   גירושין   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (2) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 2 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"מסתבר שהליך גירושים לא חייב להיות מלא בסערות נפשיות ובדרמה. תודה לצוות עורכי הדין #1 בישראל, שעזור לי ולגרוש להגיע להסכם שמקובל על שנינו, בלי תביעות ובלי הוצאות מיותרות. אתם עשר"
קרן ב. אפריל 2023
"המאבק מול הגרוש היה ארוך, מפרך ועוד בתקופת הקורונה, אבל בזכותכם הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2022
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחתם אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרתם לי להתמודד בהצלחה ובכבוד, בלי הליכים מיותרים ובלי לבזבז זמן"
רות ק. מרץ 2023
"הגענו למשרדכם בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה משפחתית ותיקה ומוכרת. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתם של עורכי הדין במשרד יישבנו את ההדורים בדרך של כבוד הדדי ועל כך תודותינו"
אבירם פ. מאי 2023
"רציתי להגיד תודה לצוות המשרד הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה, שירות אישי, מקצועי ובמחיר הוגן!"
יואל ד. אפריל 2023
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא היתה החלטה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין סוער, שממש לא מתאים לאופי שלי. בזכות המקצועיות והניסיון שלכם, החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם גירושין חתום, שקיבל תוקף של פסק דין"
כלנית מ. אפריל 2023
"מגיעה לכם תודה מיוחדת, לאחר שהבאתם לפתרון סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
אבנר ר. ינואר 2023
"צריך לפרגן ולהגיד תודה גדולה לצוות המשרד, שליווה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. התנהלתם בצורה מעוררת כבוד, במקצועיות רבה ותוך מתן תשומת לב לפרטים הקטנים. היחס האישי שקיבלתי בתקופה הקשה בחיי עזר לי להגיע למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. נובמבר 2022
"תודה על ליווי משפטי בהליך הפרידה שלי מבן זוגי, כולל חלוקת רכוש ומשמורת על הילד המשותף שלנו. השירות האישי מכל צוות המשרד, האוזן הקשבת, הכתף התומכת ובעיקר הידע המשפטי והמקצועיות - ראויים לציון. תודה ושוב תודה על הכל"
מיקי ט. מאי 2023

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 08:00 - 20:00

דרך מנחם בגין 132 תל אביב

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון