×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
הכירו את כל הדרכים האפשריות לחלוקת דירת מגורים במקרה של גירושין...
חלוקת דירת מגורים בגירושין - הכירו את דרכי החלוקה האפשריות
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
עורך דין לשירותך בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
הדרך המהירה והחכמה לחלוקת הרכוש המשותף מתחילה כאן: פנו אלינו
ייעוץ מקצועי לחלוקת רכוש משותף
הדרך המהירה והחכמה לחלוקת הרכוש המשותף מתחילה כאן: פנו אלינו

איך מחלקים דירת מגורים כשמתגרשים?

      02/09/2020 10:37

אחת הסוגיות המרכזיות, בעייתיות ורגישות ביותר במסגרת מרבית הליכי הגירושין הנה סוגיית חלוקת הרכוש המשותף של בני הזוג המתגרשים.

במסגרת סוגיה זו, אין חולק כי דירת המגורים המשותפת הנה בדרך כלל הנכס המשמעותי ביותר שעומד לחלוקה בין בני הזוג, וזאת הן מבחינה כלכלית, הן מבחינה משפטית והן מבחינה ריגשית ואישית.

בסקירה שלפניך נסביר אודות הדרכים האפשריות לחלוקת הדירה לפי הסכמת הצדדים או לפי הנחיית בית המשפט לענייני משפחה.

"דירת המגורים היא נכס הקשור באופן ישיר לנישואיהם של בני הזוג. הזכויות בו משפיעות באופן הדוק על רווחת המשפחה כולה, בני הזוג כמו גם ילדיהם. דירת המגורים המשפחתית היא, על-פי-רוב, חלק משמעותי מרכושם של בני הזוג. היא המקום בו מתממשים חיי הנישואין. היא תעמוד בלב סכסוך גירושין אם יפרוץ. אכן "דירת המגורים היא נכס משפחתי מובהק, לעתים הנכס המשמעותי ביותר של בני הזוג ולעתים אף היחידי".

כך נקבע על ידי בית המשפט העליון בהליך רע"א 8672/00 אבו רומי נ' אבו רומי.

במידה ודירת המגורים נרשמה מלכתחילה על שם שני בני הזוג, קל וחומר במקרה שבו יש הסכמה מלכתחילה שהדירה נכללת ברכוש המשותף של בני הזוג, אין כל קושי לקבוע שהיא אכן כזו.

הקושי מתעורר במידה והדירה נרשמה רק על שם אחד משני בני הזוג, ובמיוחד כאשר הדירה נמנית על הנכסים החיצוניים לכאורה ביחס לרכוש המשותף, דהיינו נכסים שנרכשו על ידי אחד מבני הזוג לפני הנישואים או שהוא קיבל אותם במתנה/ירושה במהלך הנישואים.

במקרה כזה, על בן הזוג השני להוכיח כי נוצרה כוונת שיתוף לגבי הדירה, אם כי בפסיקה נקבע כי לצורך הקמת חזקת השיתוף בנוגע לדירת המגורים נדרשת הוכחה מעטה יחסית.

קראו בהרחבה: זכויות בדירה שאינה רשומה על שם המתגרשים

כך נקבע ע"י בית המשפט העליון בהליך בג"ץ 8214/07 פלונית נ' פלוני וביה"ד הרבני הגדול:

"ההנחה היא, שמשרכש אחד מבני הזוג דירה לצורכי מגורי בני הזוג, כשחיים הם בצוותא תחת קורת גג אחת, ביקש והתכוון שהבעלות בדירה זו משותפת תהא לשניהם, וזאת כל עוד אין הנחה זו נסתרת על-ידי כוונה אחרת העולה מפורשות, או במשתמע, מנסיבות העניין...

המגמה הכללית, אם כן, מייחסת משקל לחיים משותפים רבי שנים בין בני זוג כמקנים שיתוף גם בדירת מגורים שנרכשה על-ידי אחד מהם אף לפני הנישואין...

לצורך שיתוף בדירת המגורים אף אין צורך להוכיח חיי שלום והרמוניה, אלא די במינימום של חיים משותפים תחת קורת גג אחת...דברים אלו מתחזקים כאשר דירת המגורים מהווה את הנכס העיקרי של המשפחה...

יתרה מכך, נפסק כי המשפט מתחשב בציפיותיהם הסבירות של בני הזוג, ולפיכך הוכרה דירת מגורים כמשותפת בשל ציפייתה הסבירה של בת הזוג לאחר שזו "נטלה חלק מרכזי במימון הוצאות המשפחה, ובהן גם החזקתה, טיפוחה ושמירתה של הדירה במחלוקת"...

הן רישומו של הנכס על שם אחד מבני הזוג, והן מקורות המימון של הנכס אין בהם כשלעצמם לסתור את חזקת השיתוף בנכס הנידון. אמנם, יש בהם כדי להוות אינדיקציות לסתירת החזקה, אך יש לבחון אינדיקציות אלו יחד עם יתר נסיבות העניין המלמדות על כוונת הצדדים".

2 דרכים עיקריות לחלוקת הדירה בהליך הגירושין

אם כך ובהנחה שצלחנו את המשוכה הראשונה וכבר אין חולק שדירת המגורים אכן נכללת ברכוש המשותף, מהן אם כן הדרכים לפיהן ניתן לחלקה בין בני הזוג במסגרת הליך גירושין? איך עושים את זה הלכה למעשה?

עקרונית, קיימות שתי אפשרויות עיקריות לחלוקת דירת המגורים: באמצעות העברת חלקו בדירה של אחד מבני הזוג לבן הזוג השני או באמצעות מכירת הדירה כולה לצד ג', וחלוקת התמורה שתתקבל בין המתגרשים.

לכל אחת משתי האפשרויות הנ"ל ניתן להגיע באמצעות אחת משתי הדרכים הבאות: באופן מוסכם בין בני הזוג ובמסגרת הסכם הגירושים שלהם, או באמצעות הכרעה של בית המשפט שדן בתביעה לחלוקת הרכוש ביניהם.

אין חולק כי ההגעה לפתרון מוסכם במסגרת הסכם גירושים הינה הדרך העדיפה מבין השתיים. יחד עם זאת לא פעם נבצר מהצדדים להגיע להסכם כזה מרצונם החופשי, ועל כן הצורך בהכרעת בית המשפט הינו בלתי נמנע.

קראו בהרחבה: נוסחת האיזון בפירוק שיתוף בדירת מגורים בהליך גירושין

העברת חלקו בדירה של אחד מבני הזוג לבן הזוג השני

סעיף 101 לחוק המקרקעין תשכ"ט-199 מעניק זכות קדימה לבן זוג בעת העברת חלקו של בן הזוג השני בנכס מקרקעין המשותף לבני הזוג, שהנו דירת מגורים או משק חקלאי או עסק משפחתי משותף.

כלומר, בן הזוג שמעוניין להעביר את חלקו בדירת המגורים, לא יוכל להעבירו לצד שלישי, אלא אם כן הוא הציע אותו קודם לכן לבן זוגו, וזה סירב לרכשו.

העברת החלק בדירה יכולה להתבצע בכפוף לתשלום התמורה לבן הזוג המעביר או ללא תמורה.

בדרך כלל מדובר על העברת חלקו של הבעל לאשה כך שהיא הופכת להיות הבעלים המלאים של הדירה, וממשיכה להתגורר בה ביחד עם הילדים.

לפתרון זה ישנם יתרונות רבים על פני מכירת הדירה לצד שלישי, במיוחד כשלבני הזוג ישנם ילדים, מאחר שהמשך המגורים בדירה המשפחתית מקנים לילדים יציבות יחסית בתקופה שנחשבת לרעועה ביותר מבחינתם.

אין חולק כי לגירושים ישנם השפעות דרמטיות על חיי המשפחה והילדים ועל כן העובדה שהילדים ממשיכים להתגורר בדירת המגורים המשפחתית מקלה מאד על הסתגלותם למצב החדש, ועל בריאותם הנפשית.

שכן, משמעות הישארות הילדים בדירה הינה שהם גם ממשיכים לגור בסביבה החברתית התומכת המוכרת להם, ואשר כוללת את החברים, המורים, החוגים שאליהם הם מורגלים וזאת ללא צורך להחליף מוסדות חינוך. דבר זה מקנה להם יציבות שחשובה להם במיוחד בשלב קריטי זה של חייהם הצעירים.

פתרון זה נחוץ גם במקרים בהם מכירת הדירה לצד שלישי וחלוקת התמורה בין בני הזוג, איננה מאפשרת להם לרכוש שתי דירות נפרדות, עבור כל אחד מהם.

מאידך גיסא, שכירת דירה או רכישת דירה חלופית באמצעות משכנתא תחייב את הבעל בהשתתפות בתשלום שכר הדירה או המשכנתא, וזאת מכוח חובתו לשאת במדורם של הילדים כחלק מחובתו במזונות כלפיהם.

כמו כן, העברת חלקו של הבעל בדירת המגורים מאפשרת לו גם להפחית את סכום המזונות שעליו לשלם, ולפחות לגבי מרכיב המדור. ככל שגיל הילדים צעיר יותר, כך גם ההפחתה תהיה משמעותית יותר לאורך השנים.

יחד עם זאת, וכדי למנוע מצב בו הילדים יגישו בכל זאת תביעה להגדלת סכום המזונות כלפי האב, ניתן לקבוע בהסכם הגירושים כי העברת הדירה לאשה נעשית כמתנה על תנאי, אשר תבוטל במקרה של הגשת תביעה כזו.

בנוסף, מבחינת מיסוי המקרקעין, העברת דירה בין בני זוג במסגרת הסכם גירושין איננה נחשבת לעסקה במקרקעין, ועל כן היא פטורה מתשלום מס שבח ומס רכישה. לשם כך, יש להגיש גם את תעודת הגירושים והסכם הגירושין במסגרת המסמכים המוגשים ללשכת רישום המקרקעין / טאבו.

לעומת זאת, מכירת הדירה לצד שלישי נחשבת כעסקת מקרקעין, בגינה יחויבו בני הזוג בתשלום מיסי המקרקעין ללא כל זכאות מיוחדת לפטור מכח הגירושים.

מכירת הדירה המשותפת לצד שלישי

פתרון מכירת כל הדירה לצד שלישי וחלוקת התמורה בין הצדדים, יכול כאמור להיות מושג בהסכמת הצדדים במסגרת הסכם הגירושים, או על פי הכרעה של בית משפט, במסגרת תביעה לפירוק השיתוף בדירה.

במסגרת הסכם הגירושין ניתן לקבוע שהדירה תימכר באופן מיידי לצד שלישי, או שמכירת הדירה תידחה במספר שנים ובינתיים יתגורר בדירה אחד מבני הזוג, בדרך כלל האשה,ביחד עם הילדים.

על מנת להבטיח את ביצוע מכירת הדירה לצד שלישי, ניתן גם לקבוע במסגרת ההסכם כי בני הזוג ינסו למכור בעצמם את הדירה, תוך קביעת מועד הוצאת הדירה למכירה ומשך הזמן שבמהלכו הם ינסו לעשות כן, וכי במקרה והם לא מצליחים למכור את הדירה בעצמם עד למועד הנקוב, אזי ימונה כונס נכסים שיפעל למכירת הדירה מטעמם.

אמנם, פתרון זה כרוך בעלות התשלום לכונס, אך לעתים זו הדרך המהירה והיעילה ביותר למכירת הדירה, במיוחד כאשר אחד מבני הזוג מערים קשיים על מכירתה באמצעות שני בני הזוג.

במידה והצדדים לא מגיעים לפתרון מכירת הדירה לצד שלישי במסגרת הסכם הגירושים, ניתן כאמור להגיש תביעה לפירוק השיתוף בדירה. המדובר בתביעה שבד"כ קשה להתגונן בפניה, מאחר ולא ניתן לכפות על צד אחד להישאר בשותפות בדירה עם אדם אחר, בניגוד לרצונו.

יחד עם זאת, סעיף 40א לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969, קובע כי במקרה של מכירת דירת מגורים בה מתגוררים בן הזוג והילדים שעימו, תעוכב המכירה עד שיובהר כי קיים הסדר מדור חלופי לילדים.

בדרך כלל בית המשפט ממנה את עורכי הדין של הצדדים לשמש ככונסי הנכסים של הדירה.

כונס נכסים הממונה על ידי בית המשפט או שמינויו אושר על ידי בית המשפט במסגרת הסכם הגירושין, משמש כפקיד בית משפט לצורך מכירת הדירה. משמעות הדבר הינה שבית המשפט מפקח על כל שלבי מכירת הדירה לצד שלישי, החל ממתן הוראות לכונס הנכסים, דרך אישור הסכם המכר עם הקונים וכלה בקביעת גובה שכר טרחתו של הכונס.

פעולות כונס הנכסים לצורך ביצוע המכירה כוללות בדרך כלל את השלבים הבאים:

קבלת חוות דעת שמאי בדבר שווי הדירה, פרסום מודעה הקוראת לקונים פוטנציאליים להציע הצעות לרכישתה, עריכת התמחרות ומשא ומתן עם רוכשים פוטנציאליים, עריכת הסכם המכר, דיווח על העסקה לרשויות המס, קבלת תשלומי התמורה, תשלום החובות והמסים הכרוכים במכירת הדירה לרבות סילוק המשכנתא אם ישנה כזו, פינוי הדירה, מסירת החזקה בדירה לקונים, וחלוקת יתרת כספי התמורה בין בני הזוג.

לצורך ביצוע הפעולות האלה על כונס הנכסים לקבל אישור מבית המשפט, באמצעות הגשת בקשה למתן הוראות. בית המשפט יאשר את הסכם המכר בהתחשב בשווי הדירה על פי חוות הדעת השמאית ויתר ההצעות שהוצעו על ידי קונים פוטנציאליים אחרים.

כמובן שאת הכספים שיתקבלו ממכירת הדירה של בני הזוג המתגרשים יהיה הרבה יותר פשוט לחלק ביניהם, במסגרת קביעת הסדרי חלוקת הרכוש והסכם הגירושין הסופי.

עוד בנושא: ההורים נתנו כסף לזוג הצעיר לרכישת דירה ודרשו בחזרה לאחר הגירושין

קרא עוד
שייך לנושא:   חלוקת רכוש   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (15) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 15 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"מסתבר שהליך גירושים לא חייב להיות מלא בסערות נפשיות ובדרמה. תודה לצוות עורכי הדין #1 בישראל, שעזור לי ולגרוש להגיע להסכם שמקובל על שנינו, בלי תביעות ובלי הוצאות מיותרות. אתם עשר"
קרן ב. אפריל 2023
"המאבק מול הגרוש היה ארוך, מפרך ועוד בתקופת הקורונה, אבל בזכותכם הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2022
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחתם אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרתם לי להתמודד בהצלחה ובכבוד, בלי הליכים מיותרים ובלי לבזבז זמן"
רות ק. מרץ 2023
"הגענו למשרדכם בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה משפחתית ותיקה ומוכרת. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתם של עורכי הדין במשרד יישבנו את ההדורים בדרך של כבוד הדדי ועל כך תודותינו"
אבירם פ. מאי 2023
"רציתי להגיד תודה לצוות המשרד הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה, שירות אישי, מקצועי ובמחיר הוגן!"
יואל ד. אפריל 2023
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא היתה החלטה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין סוער, שממש לא מתאים לאופי שלי. בזכות המקצועיות והניסיון שלכם, החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם גירושין חתום, שקיבל תוקף של פסק דין"
כלנית מ. אפריל 2023
"מגיעה לכם תודה מיוחדת, לאחר שהבאתם לפתרון סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
אבנר ר. ינואר 2023
"צריך לפרגן ולהגיד תודה גדולה לצוות המשרד, שליווה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. התנהלתם בצורה מעוררת כבוד, במקצועיות רבה ותוך מתן תשומת לב לפרטים הקטנים. היחס האישי שקיבלתי בתקופה הקשה בחיי עזר לי להגיע למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. נובמבר 2022
"תודה על ליווי משפטי בהליך הפרידה שלי מבן זוגי, כולל חלוקת רכוש ומשמורת על הילד המשותף שלנו. השירות האישי מכל צוות המשרד, האוזן הקשבת, הכתף התומכת ובעיקר הידע המשפטי והמקצועיות - ראויים לציון. תודה ושוב תודה על הכל"
מיקי ט. מאי 2023

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 08:00 - 20:00

דרך מנחם בגין 132 תל אביב

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון