×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב דחה תביעה של אחד מבניה של אשה, מאחר וניסה לבטל את ייפוי הכח המתמשך עליו חתמה אמו. הכירו את הדרך להגן על ייפוי כח מתמשך מפני ביטול בעתיד...
ניסיון לביטול ייפוי כח מתמשך נדחה על ידי בית המשפט!
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
עורך דין לשירותך בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
הניסיון המקצועי והוותק שלנו בדיני המשפחה עומדים לרשותך: פנו אלינו
עורך דין מקצועי לדיני משפחה
הניסיון המקצועי והוותק שלנו בדיני המשפחה עומדים לרשותך: פנו אלינו

דחיית תביעה לביטול ייפוי כח מתמשך

      28/12/2020 17:45

בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב דחה תביעה לביטול ייפוי כח מתמשך שנערך על ידי אמו של התובע ובנוסף לכך דחה גם את תביעתו למנות לה אפוטרופוס קבוע לרכוש ואפוטרופוס זמני לדין, בנימוק שהאם מסוגלת לנהל את ענייניה ולקבל החלטות עבור עצמה, וכן כשירה לערוך ייפוי כח מתמשך עבור עצמה.

כך נקבע במסגרת דיון בהליך תמ"ש 6432-04-02 פלוני נ' אלמוני ובהליך א"פ 24681-02-20 פלוני נ' אלמוני. בסקירה שלפניך נסביר את פסק הדין החשוב והמעניין של בית המשפט, שלמעשה העניק הגנה ליפויי כח מתמשך עליו חתמה אמו של התובע אל מול ניסיונו לבטל את המסמך החוקי.

ההליכים עסקו בעניינה של קשישה בת 86, אלמנה מנישואיה השניים ואם לשני ילדים מנישואיה הראשוניים. בן אחד, הוא התובע, עבד בעבר כעו"ד בישראל, אך הושעה לצמיתות מלשכת עורכי הדין בארץ ומתגורר בשנים האחרונות בהולנד, אם כי לא ידוע מה עיסוקו שם. הבן השני גר בארץ ועובד בתעשייה הבטחונית.

לקשישה יש הכנסה ממקורות שונים בסך כולל של כ-17,000 ₪. מבחינה בריאותית, היא אמנם סובלת מסכרת ויתר לחץ דם, זקוקה לעזרת הזולת רחצה והלבשה ואף נעזרת במטפלת צמודה, אולם המגבלה הפיזית שלה לא מונעת ממנה לחיות חיים רגילים, ולנהל חיי חברה וקשרים תקינים עם שני ילדיה.

לעומת זאת, הקשר בין שני ילדיה דווקא אינו תקין, למרבה הצער ויש ביניהם מערכת יחסים עכורה וחוסר אמון קיצוני.

בנה השני של הקשישה הגיש במהלך חודש יולי 2019 בקשה להתמנות לאפוטרופוס קבוע לרכושה וגופה של האשה. בית המשפט מינה אותו לשמש כאפוטרופוס זמני שלה לגופה ורכושה, אולם הוא ביטל מינוי זה כעבור חודשיים, בספטמבר 2019, בנימוק שהיא איננה זקוקה לאפוטרופוס וזאת בהסתמך על חוות הדעת של שני פסיכיאטריים והעובדת הסוציאלית שלה שסברו שיש לה מודעות למצבה וכושר שיפוט תקין, ושהיא מסוגלת לדאוג לענייניה.

כעבור מספר חודשים, במהלך חודש ינואר 2020, חתמה הקשישה על 3 מסמכים משפטיים שונים בפני עורך דין:

  • תצהיר לפיו היא מעבירה לבנה השני סך של 600,000 ₪ על מנת לסייע לרכישת דירה עבור בנו
  • ייפוי כח מתמשך שייפה את כוחו של בנה השני לייצג אותה בכל ענייניה הרכושיים, האישיים והרפואיים
  • צוואה חדשה שבה הורישה את כל עזבונה לשני ילדיה בחלקים שווים

בנה הראשון של האשה לא השלים עם התפתחות הדברים הללו ובעקבות זאת הוא הגיש שתי תביעות, האחת למינוי אפוטרופוס לאם והשנייה בבקשה לביטול ייפוי הכח המתמשך שלה, שתיהן בהתבסס על הטענה לפיה האם איננה מסוגלת לנהל את ענייניה ולקבל החלטות עבור עצמה.

כך במהלך חודש פברואר 2020 הגיש הבן הראשון את הבקשה למנות לאמו אפוטרופוס קבוע לרכושה ואפוטרופוס זמני לדין, בצירוף חוות דעת פסיכיאטרית לתמיכה בבקשה.

לטענתו, מינוי האפוטרופוס נדרש על מנת שהוא יגיש תביעה בשם האם להשבת הכספים שהיא העבירה לבן השני, מאחר שהם נגזלו ממנה תוך ניצול מצוקתה וחוסר הבנתה.

הבן השני התנגד לבקשה זו בטענה שהאם נתנה לו את הכספים מתוך רצונה החופשי והמלא וכי הבדיקה הפסיכיאטרית הנ"ל נערכה לאם מבלי שניתנה הסכמתה לכך ומבלי שפורטו בפניה מטרותיה והשלכותיה.

כעבור חודשיים, במהלך חודש אפריל 2020, הגיש הבן הראשון גם את התביעה לביטול ייפוי הכח המתמשך של האם, אף זאת בטענה שהיא חתמה על מסמך זה כתוצאה ממרמה, ניצול והשפעה בלתי הוגנת של הבן השני עליה, שכצפוי התכחש גם לטענות אלו.

בית המשפט לענייני משפחה קבע שמאחר שייפוי הכח המתמשך טרם בכלל נכנס לתוקפו, והוא יכול להתבטל על ידי האם בעצמה, אזי תחילה יש לבחון האם הקשישה מסוגלת כיום לנהל את ענייניה ולקבל החלטות עבור עצמה.

ככל שהתשובה לשאלה זו הנה חיובית, אזי יסתיים הדיון בשתי התביעות. ככל שהתשובה לשאלה זו הנה שלילית, אזי יופעל ייפוי הכח המתמשך של הקשישה לפי תנאיו.

במקרה זה יכולה להתעורר גם השאלה האם הקשישה היתה כשירה לערוך את ייפוי הכח המתמשך במועד שבו הוא נעשה, אולם רק אם יקבע שבאותו מועד היא לא היתה כשירה, אזי יהיה מקום לעבור לדון בעניין האפוטרופסות.

האם כשירה ומסוגלת לנהל את ענייניה

בפסק דינו קבע בית המשפט שהאם מסוגלת להמשיך לנהל את ענייניה ולקבל החלטות עבור עצמה וזאת בהסתמך על עדותה הישירה של האם עצמה בפניו, חוות הדעת הרפואיות שהוגשו לגבי האם ותסקיר העו"ס שלה, שעמדו כולן בניגוד לחוות הדעת הפסיכיאטרית שהוגשה מטעם הבן הראשון.

במסגרת עדותה הישירה בפני בית המשפט, הצהירה האם במפורש שהיא זו שמחליטה באופן סופי ומלא בענייניה השונים, כולל בכל ענייניה הכספיים וכי ביכולתה עדיין להמשיך לקבל החלטות שהן נכונות עבורה.

עוד העידה האם שהיא עשתה את ייפוי הכח המתמשך מתוך החלטה מודעת לחלוטין. בית המשפט התרשם ממנה שהיא מסוגלת להביע את דעתה ואף עושה זאת בצורה קוהרנטית, ברורה, רציונלית ונראה שהיא מסוגלת להמשיך ולקבל החלטות בענייניה, כפי שעשתה עד היום.

חוות הדעת של שני הפסיכיאטרים שבדקו את האם וכן חוות דעתו של רופא המשפחה הוותיק של האם, קבעו אף הן שהאם מודעת למצבה, בעלת כושר שיפוט תקין, בעלת יכולת להביע את דעתה ורצונותיה באופן חופשי, וכי אין מקום למנות לה אפוטרופוס קבוע ואין מניעה שהיא תערוך ייפוי כח מתמשך.

ולבסוף, גם תסקיר עו"ס של האם קבע שהיא צלולה מספיק על מנת להבין את מצבה, את החלטותיה ואת השלכותיהן, מסוגלת לנהל את ענייניה, לרבות ענייניה הכספיים, ומעוניינת לחלוטין לשמור על המצב הקיים, כך שהיא זאת שמחליטה על עניינה, תוך שהיא נעזרת בבנה השני כשעולה הצורך בכך.

לאור כל האמור לעיל קבע בית המשפט שלא נמצאה פגיעה מנטלית או קוגניטיבית חדשה אצל האם שבגינה היא אינה מסוגלת עוד להמשיך לנהל את ענייניה הרכושיים, וכי חרף הסכסוך בין ילדיה, היא מצליחה לקבל החלטות שאינן פרי תלות או מצוקה נפשית, והיא עודנה אדון לעצמה.

בהמשך לכך קבע בית המשפט שטוב יעשו ילדיה ובמיוחד הבן הראשון, אם הם יכבדו את רצונה של אמם, ויאפשרו לה לחיות את שארית חייה בשקט, כפי שביקשה.

בהתאם לאמור לעיל, דחה בית המשפט את שתי התביעות של הבן הראשון ואף חייב אותו לשלם לאחיו הוצאות משפט בסך של 15,000 ₪. לפנים משורת הדין, החליט בית המשפט שלא לחייבו לשלם גם הוצאות לטובת אוצר המדינה.

קריאה נוספת: עורכת הדין גיטי גוטמן עונה לשאלות בנושא יפויי כח מתמשך

קרא עוד
שייך לנושא:   דיני משפחה   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 1 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"מסתבר שהליך גירושים לא חייב להיות מלא בסערות נפשיות ובדרמה. תודה לצוות עורכי הדין #1 בישראל, שעזור לי ולגרוש להגיע להסכם שמקובל על שנינו, בלי תביעות ובלי הוצאות מיותרות. אתם עשר"
קרן ב. אפריל 2023
"המאבק מול הגרוש היה ארוך, מפרך ועוד בתקופת הקורונה, אבל בזכותכם הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2022
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחתם אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרתם לי להתמודד בהצלחה ובכבוד, בלי הליכים מיותרים ובלי לבזבז זמן"
רות ק. מרץ 2023
"הגענו למשרדכם בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה משפחתית ותיקה ומוכרת. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתם של עורכי הדין במשרד יישבנו את ההדורים בדרך של כבוד הדדי ועל כך תודותינו"
אבירם פ. מאי 2023
"רציתי להגיד תודה לצוות המשרד הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה, שירות אישי, מקצועי ובמחיר הוגן!"
יואל ד. אפריל 2023
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא היתה החלטה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין סוער, שממש לא מתאים לאופי שלי. בזכות המקצועיות והניסיון שלכם, החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם גירושין חתום, שקיבל תוקף של פסק דין"
כלנית מ. אפריל 2023
"מגיעה לכם תודה מיוחדת, לאחר שהבאתם לפתרון סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
אבנר ר. ינואר 2023
"צריך לפרגן ולהגיד תודה גדולה לצוות המשרד, שליווה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. התנהלתם בצורה מעוררת כבוד, במקצועיות רבה ותוך מתן תשומת לב לפרטים הקטנים. היחס האישי שקיבלתי בתקופה הקשה בחיי עזר לי להגיע למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. נובמבר 2022
"תודה על ליווי משפטי בהליך הפרידה שלי מבן זוגי, כולל חלוקת רכוש ומשמורת על הילד המשותף שלנו. השירות האישי מכל צוות המשרד, האוזן הקשבת, הכתף התומכת ובעיקר הידע המשפטי והמקצועיות - ראויים לציון. תודה ושוב תודה על הכל"
מיקי ט. מאי 2023

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 08:00 - 20:00

דרך מנחם בגין 132 תל אביב

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון