×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
לאיזה ערכאה נתונה הסמכות העניינית לדון בסכסוכים ותביעות בין ידועים בציבור?
סמכות שיפוט בסכסוכים ותביעות בין ידועים בציבור וכאלה שכבר נפרדו
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
ייעוץ עורך דין בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
הניסיון המקצועי והוותק שלנו בדיני המשפחה עומדים לרשותך: פנו אלינו
עורך דין מקצועי לדיני משפחה
הניסיון המקצועי והוותק שלנו בדיני המשפחה עומדים לרשותך: פנו אלינו

איזה בית משפט דן בזכויות ידועים בציבור?

      27/03/2016 12:24

ידועים בציבור הנם בני זוג המקיימים קשר זוגי-משפחתי מבלי להיות נשואים פורמלית זה לזה.

כמו כל בני זוג, גם בין ידועים בציבור יכולים לעתים להתעורר לעיתים סכסוכים ומחלוקות, ועל כן נשאלת השאלה איזה בית משפט בארץ מוסמך לדון ולהכריע בסכסוכים אלו.

סעיף 3(א) לחוק בית המשפט לענייני משפחה, תשנ"ה-1995, קובע כי "ענייני משפחה לפי חוק זה יידונו בבית המשפט לענייני משפחה".

סעיף 1(2) לחוק מגדיר ענייני משפחה גם כתובענה אזרחית בין אדם לבין בן משפחתו, שעילתה סכסוך בתוך המשפחה, יהא נושאה או שוויה אשר יהא.

בן משפחה לעניין סעיף זה מוגדר גם כבן זוגו, ולרבות הידועה בציבור כאשתו, בן זוגו לשעבר, בן זוגו שנישואיו עמו פקעו, ובלבד שנושא התובענה נובע מהקשר שהיה ביניהם בתקופה שבה היו בני זוג. כך קובע סעיף 1(2)(א) לחוק.

מכאן נובע, איפוא, כי בית המשפט המוסמך לדון בסכסוכים משפחתיים בין ידועים בציבור הנו בית המשפט לענייני משפחה.

לעומת זאת, בית המשפט המוסמך לדון בסכסוכים שאינם משפחתיים בין ידועים בציבור הנו בית משפט השלום או המחוזי, בהתאם להוראות החוק שחלות בעניין זה.

ברם, במסגרת הליך רע"א 3927/15 פלונית נ' פלוני אשר התנהל בפני בית המשפט העליון, התעוררה השאלה האם בית המשפט לענייני משפחה מוסמך לדון גם בסכסוכים משפחתיים בין ידועים בציבור לשעבר.

תיק זה עסק בשתי תביעות שהתנהלו בין זוג ידועים בציבור לשעבר, וזאת כ-17 שנה לאחר פרידתם. המדובר היה בתביעות לפירוק שיתוף בבניין בבעלותם ולמתן חשבונות, אשר הגבר הגיש כנגד האשה, וזאת כאמור כ-17 שנה לאחר שהם כבר נפרדו.

התביעות הוגשו במקור לבית משפט השלום, אולם זה קבע כי יש להעבירם לבית המשפט לענייני משפחה, מאחר והמדובר במחלוקת שנעוצה בקשריהם הממושכים של בני הזוג, שהיו בעבר ידועים בציבור.

בית המשפט המחוזי קיבל ערעור שהוגש על החלטה זו, והורה על החזרת התביעות לבית משפט השלום. בית המשפט המחוזי נימק זאת בכך שלא ניתן לראות בידועים בציבור לשעבר כמי שהנם בני משפחה לעניין החוק, וכן מאחר שהמקור העיקרי לסכסוך ביניהם אינו היחסים המשפחתיים שהיו ביניהם, אלא חילוקי דעות עסקיים.

גם על החלטה זו הוגש ערעור והפעם בפני ביהמ"ש העליון.

ההלכה של בית המשפט העליון בנושא

במסגרת פסק הדין אשר ניתן על ידו ביום 26.11.2015 קבע בית המשפט העליון הלכה תקדימית לפיה גם סכסוכים משפחתיים בין ידועים לציבור לשעבר ידונו בפני בית המשפט לענייני משפחה.

ביהמ"ש העליון נימק קביעה זו במטרתו של חוק בית המשפט לענייני משפחה, והרקע לחקיקתו ולהקמת מערך בתי המשפט לענייני משפחה.

מטרת החוק הייתה לרכז בערכאה מקצועית אחת את מלוא המחלוקת שבין בני המשפחה, וזאת מתוך רצון לרדת לשורשיה של המחלוקת, ולפתור באופן יסודי את הבעיות האמיתיות שבין בני המשפחה. כך נקבע בהליך ע"א 6557/99 חבס נ' חבס.

כלומר, כוונת המחוקק היתה שפתרון מחלוקות וסכסוכים שמקורם במשפחה יעשה תוך שימוש בכלים, במיומנויות, בסדרי דין ובכללי ראיות המותאמים לטיבם הייחודי והמורכב של הסכסוכים המשפחתיים. בדיו לצורך כך הוקמה הערכאה השיפוטית הייחודית של בתי המשפט לענייני משפחה.

לאור האמור לעיל קבע בית המשפט כי הביטוי "בן זוגו לשעבר" אשר מופיע במסגרת סעיף 1(2)(א) לחוק כולל גם ידועים בציבור לשעבר, שכן כשם שהמחוקק ביקש להעניק לבית המשפט לענייני משפחה את הסמכות לדון גם בתובענות של בני זוג נשואים לשעבר, וזאת בגין סכסוכים שנובעים מהקשר שהיה ביניהם כשהם היו עדיין נשואים, כך גם יש להניח שהוא ביקש לעשות זאת גם לגבי ידועים בציבור לשעבר. למעשה המדובר באותו רציונל שתקף לגבי שניהם.

עוד נקבע כי פרשנות שאינה יוצרת הבחנה בין זוגות נשואים לבין זוגות ידועים בציבור וזאת גם כאשר מדובר בצדדים שהקשר הזוגי ביניהם כבר תם, גם מגשימה באופן מיטבי את עיקרון השיוויון, שהינו עיקרון יסוד בשיטת המשפט הישראלית.

בית המשפט ציין כי אין כל שוני רלוונטי בין זוגות נשואים שהקשר הזוגי שלהם פקע עקב גירושין לדוגמא לבין זוגות ידועים בציבור שנפרדו, לגבי הזכות להינות מיתרונותיו הדיוניים של בית המשפט לענייני משפחה וממומחיותו.

הדברים אמורים ביתר שאת נוכח המגמה של השוואת מעמדם המשפטי של זוגות ידועים בציבור לזה של זוגות נשואים.

לאור כל האמור לעיל, קבע בית המשפט כי אין יסוד להבחנה בין זוגות ידועים בציבור לבין זוגות נשואים, גם כאשר מדובר בבני זוג לשעבר. לפיכך, פרשנותו הנכונה של סעיף 1(2)(א) לחוק הנה כי הביטוי בן זוגו לשעבר כוללת גם את הידועה בציבור כאישתו לשעבר.

מכאן נובע שלבית המשפט לענייני משפחה הסמכות לדון גם בעניינם של ידועים בציבור לשעבר, וזאת בכפוף לקיומם של יתר התנאים הדרושים, ולרבות כי המדובר בתביעה שעוסקת בסכסוך משפחתי ביניהם, אשר נובע מהקשר הזוגי שהיה ביניהם.

בהקשר זה קבע בית המשפט כי הוא איננו מתערב בקביעתו העובדתית של בית המשפט המחוזי לפיה הסכסוך שהתעורר בין אותו זוג ידועים בציבור לשעבר, אינו נובע מהקשר הזוגי שהיה ביניהם, אלא מסכסוך עסקי שהתגלע ביניהם.

כתוצאה מכך תוצאתו האופרטיבית הסופית של פסק הדין של בית המשפט העליון, לא שינתה את החזרת התביעות לבית משפט השלום, כפי שפסק בית המשפט המחוזי.

כמה מילים לסיכום: בית המשפט המוסמך לדון בסכסוך משפחתי שהתעורר בין ידועים בציבור ולרבות ידועים בציבור לשעבר, הנו בית המשפט לענייני משפחה.

בית המשפט המוסמך לדון בסכסוך שאינו משפחתי שהתעורר בין ידועים בציבור, ולרבות ידועים בציבור לשעבר, הנו בית משפט השלום או בית המשפט המחוזי, בהתאם להוראות החוק החלות בעניין זה.

שאלות? לחצו כאן לפניה וקבלת ייעוץ משפטי מהיר!

קרא עוד
שייך לנושא:   דיני משפחה   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (4) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 4 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"כשצריך לפרגן: תודה ענקית לעורכת הדין גיטי גוטמן, שליוותה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. עורכת הדין גוטמן התנהלה בצורה מקצועית, נתנה יחס אישי והובילה אותי למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. אוגוסט 2019
"תודה מיוחדת לעו"ד גלית צברי, שפתרה סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
עמי א. ספטמבר 2019
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא הייתה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין ומאבק סוער. בזכות עורכת הדין במשרד גוטמן צברי החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם חתום"
קרן ב. אפריל 2019
"רציתי להגיד תודה לעו"ד גיטי גוטמן ולצוות משרדה הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה!"
יואל ד. ינואר 2019
"הגענו למשרד עורכות דין גוטמן צברי בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתן של עורכות הדין במשרד יישבנו את ההדורים ועל כך תודותינו"
אבירם פ. נובמבר 2018
"גלית היקרה: תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחת אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרת לי להתמודד בהצלחה ובכבוד"
רות ק. אוגוסט 2018
"המאבק מול הגרוש היה ארוך ומפרך, אבל בזכות עו"ד גיטי גוטמן הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2018

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 9:00 - 19:00

כתובת: ב.ס.ר 3, מצדה 9 בני ברק

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי | גוטמן צברי עורכות דין | מפת האתר | תקנון