×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
בית המשפט לענייני משפחה קבע כי בקשה לביטול צו קיום צוואה איננה כפופה לדיני ההתיישנות, ועל כן המועד להגשת הבקשה אינו קצוב ואינו מוגבל בזמן ל-7 שנים, אולם הוא כפוף לדיני השיהוי...
עד מתי ניתן להגיש בקשה לביטול צו קיום צוואה?
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
עורך דין לשירותך בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
טיפול מקצועי בכל ענייני הצוואה ופתרון סכסוכי צוואה בין יורשים: פנו אלינו
טיפול מקצועי של עו"ד בענייני צוואות
טיפול מקצועי בכל ענייני הצוואה ופתרון סכסוכי צוואה בין יורשים: פנו אלינו

עד מתי ניתן להגיש בקשה לביטול צו קיום צוואה?

      10/08/2022 14:24

בית המשפט לענייני משפחה בחדרה קבע שהגשת בקשה לביטול צו קיום צוואה איננה כפופה לדיני ההתיישנות, ועל כן המועד להגשת הבקשה אינו קצוב ואינו מוגבל בזמן ל-7 שנים, אולם הוא כפוף לדיני השיהוי. כך נקבע בפסק הדין המעניין בהליך ת"ע 18375-01-21 א.ב. נ' י.ב.

הכלל הוא שניתן להגיש בקשה לביטול צו קיום צוואה בשיהוי, אך יש לבדוק האם יש סיבה מספקת לשיהוי והאם אכן מדובר בגילוי של עובדה חדשה שלא היתה ידועה בעת מתן הצו, לפי סעיף 72 לחוק הירושה.

מדוע הגיע המקרה לבית המשפט?

תיק זה עסק בעניין צוואה של מנוח שנפטר בשנת 2013, בגיל 68. מדובר היה במנוח שנישא פעמיים בימי חייו.

מאשתו הראשונה נולד לו ילד אחד ואילו מאשתו השניה נולדו לו שלושה ילדים. ביום 12.11.2013 הגישו ילדיו של המנוח בקשה למתן צו קיום הצוואה, שניתן ביום 24.10.2013.

בצוואתו קבע המנוח שהוא מוריש את כל רכושו לשלושת ילדיו מאשתו השניה וכי הוא אינו מוריש דבר לבנו מאשתו הראשונה. כלומר, המנוח נישל את בנו מאשתו הראשונה ובחר להוריש את כל רכושו רק לילדיו מאשתו השניה.

ביום 7.12.2020 כלומר, כעבור קצת יותר מ-7 שנים, הגיש בנו של המנוח מאשתו הראשונה, שחי בחו"ל, בקשה לביטול הצו לפי סעיף 72 לחוק הירושה.

לדברי הבן, היחסים בינו לאביו היו טובים אם כי מורכבים, מכיוון שהם לא חיו יחדיו לאחר גירושי הוריו, אולם שנים לפני מותו עדכן אותו האב שהוא עורך צוואה לפיה רכושו יחולק בין כל 4 ילדיו.

בשנת 2013, כשהוגשה הבקשה למתן צו קיום הצוואה דנן, הוא הבין שהצוואה הקודמת בוטלה ובמקומה האב ערך צוואה חדשה, אולם באותה עת הוא לא ידע שהיא נערכה במרמה.

מכיוון שהוא חי בחו"ל, הוא חשב שמותו של האב בגיל 68 היה פתאומי, אולם רק במהלך 2019 הוא גילה דרך גורם שלישי שלמעשה האב היה חולה במחלה סופנית לפני מותו, וכי אחיו למחצה הסתירו זאת ממנו.

עוד נודע לו שהאב חתם על הצוואה כשהוא גוסס, תחת השפעת תרופות ובעיקר היה נתון תחת השפעתם הבלתי הוגנת של אחיו למחצה, שניצלו לרעה את תלותו המוחלטת בהם, וגרמו לו לחתום על צוואה חדשה שאיננה מבטאת את רצונו האמיתי.

לפיכך המדובר בעובדות שלא היו ידועות לו בזמן מתן צו קיום הצוואה ויש לבטלו, לפי סעיף 72 לחוק הירושה.

האחים למחצה התכחשו לטענות הבן וטענו שבינו לאב המנוח דווקא התקיים נתק ממושך במשך שנים רבות, וכי הבן סירב להיות בכל קשר עם האב, דבר שהעיב על המנוח עד יומו האחרון. המנוח גם היה צלול לחלוטין עד יומו האחרון חרף מחלתו, והוא אמר במפורש שהוא איננו מעוניין להוריש לבן דבר לאור יחסו אליו.

בנוסף, הבן ידע על מחלת האב בזמן אמת ולא מדובר בעובדות חדשות שלא היו ידועות לו בעת מתן הצו.

מאחר שהבן היה מודע לבקשה למתן הצו מיום 12.11.2013, מכאן שתקופת ההתיישנות הסתיימה כבר ביום 12.11.2020 ועל כן בקשת הביטול שלו הוגשה לאחר סיום תקופת ההתיישנות, או לפחות בשיהוי רב במידה שלא חלה התיישנות, ויש לדחותה.

ניתן להגיש בקשה בשיהוי ובתנאי שיש הסבר מספק

בית המשפט הבהיר בתחילה כי ניתן לבטל או לתקן צו ירושה או צו קיום צוואה לפי סעיף 72(א) לחוק הירושה, תשכ"ה- 1965 ותקנה 27(ג) לתקנות הירושה, התשנ"ח-1998, שקובעים כי הביטול או התיקון ייעשה על סמך עובדות או טענות שלא היו בזמן מתן הצו בפני בית המשפט שנתן את הצו, ובתנאי שאין המדובר בעובדות או טענות שהמבקש היה יכול להביאן לפני מתן הצו, או שיכול היה להביאן לאחר מכן ולא עשה כן בהזדמנות הסבירה הראשונה.

עוד הבהיר בית המשפט כי המעמד של צו קיום צוואה הנו כשל פסק דין, מאחר שהוא מכריע את העניין נשוא הדיון, אולם הוראות הסעיפים הללו גם מעגנים חריג לכלל של סופיות הדיון ומאפשרים לפתוח מחדש צו קיום שניתן, על אף מעמדו כשל פסק דין.

לפיכך, בקשת ביטול צו קיום צוואה אינה כפופה לתקופת התיישנות של שבע שנים אולם היא כפופה לדיני השיהוי.

לפי הפסיקה, כאשר דנים בבקשה לביטול צו קיום צוואה או צו ירושה לפי סעיף 72 לחוק, יש להפעיל שני מבחנים:

האחד, האם קיימת עובדה שלא הובאה בפני בית המשפט לפני מתן הצו והאם היה בה כדי לגרום לקבלת צו שונה ממה שניתן.

השני, האם ניתן היה להביא את הטענה הכלולה בבקשה לביטול או לתיקון הצו בפני בית המשפט לפני הגשת הבקשה לביטול הצו, ובמידה שהמבקש לא עשה כן בהזדמנות הסבירה הראשונה שהיתה לו - ידחה בית המשפט את הבקשה.

עוד נקבע בפסיקה שהמועד להגשת בקשה לביטול צו קיום צוואה אינו קצוב ואינו מוגבל בזמן, אולם אין בכך כדי לאיין את החובה להגיש את בקשת הביטול בהקדם וללא שיהוי ללא הסבר מספק.

במסגרת השיקולים שיש להפעיל כאשר נבחנת בקשה לביטולו צו, יש לבחון את מידת האיחור בהגשת הבקשה, את ההסבר לאיחור ואת מידת הסבירות של ההסבר שניתן לאיחור.

הפעלת שיקול הדעת לגבי בקשה לביטול / תיקון צו

בהליך ת"ע (טבריה) 22121-03-10 י.ה. נ' עזבון המנוחה מ.ה. ז"ל, זיקק בית המשפט "עשרת הדיברות" להפעלת שיקול הדעת השיפוטי בבקשות לתיקון צו שניתן, לפי הפסיקה המנחה, באופן הבא:

  • קבלת בקשה לתיקון צו מהווה חריג ולא הכלל.
  • האיחור והשיהוי בהגשת הבקשה לביטול צו נמדדים מהיום בו נודעה "העובדה החדשה" ולא מיום הפטירה. אולם עם זאת, יש לבחון את האפשרות כי המבקש היה יודע על אותה עובדה חדשה לא בדק את הדברים כנדרש.
  • מידת האיחור.
  • ההסבר שניתן להגשת הבקשה באיחור והסבירות של ההסבר שניתן בהקשר זה.
  • אמנם, ככל שההסבר לשיהוי סביר יותר לא תהיה במידת השיהוי מכשול, אולם למשך הזמן יש משמעות.
  • ככל שהשיהוי נמשך לאורך זמן רב יותר, נטל השכנוע להסברת השיהוי הופך כבד יותר.
  • על בית המשפט לבחון מה טיבה, מהותה ומשקלה הלכאורי של העובדה החדשה שמצדיקה את שינוי הצו שניתן.
  • יש לבחון האם השהיית הבקשה מקשה על אחד הצדדים המעוניינים בעזבון בהבאת הראיות הנדרשות לשם ביסוס הטענות.
  • מידת הפגיעה.
  • הקושי שהשיהוי עלול לגרום בבירור זכויותיהם המהותיות של הצדדים.

מן הכלל אל הפרט

כאמור, הכלל הוא שאפשר להגיש בקשה לביטול צו קיום צוואה בשיהוי, אך יש לבדוק מה הסיבה לשיהוי והאם מדובר בגילוי של עובדה חדשה שלא היתה ידועה בעת מתן הצו.

במקרה דנן, בית המשפט התרשם מהראיות שהוגשו בפניו שאותו "גורם שלישי" ממנו שמע הבן על מחלת אביו, למעשה לא הכיר את המנוח באופן אישי ואין לו ידיעה אישית משלו על נסיבות המקרה.

לפיכך, לא הוכח שהמנוח חתם על הצוואה בעודו בלתי כשיר והעובדה שהוא היה חולה סופני בעת החתימה על הצוואה אינה מלמדת בהכרח שגם היה בלתי כשיר.

עוד נקבע שהבן ידע בזמן אמת על נוסח הצוואה והבקשה לקיומה והוא אף נכח בשבעה שנערכה לאביו, כך שהוא יכול היה לדעת כבר אז ממה נפטר אביו. לפיכך, הוא יכול היה להגיש את בקשת הביטול לפני שנים ועל כן המדובר בשיהוי בלתי מוצדק ויש לדחותה.

עוד בנושא: התנגדות לקיום צוואה בהתאם לחוק

קרא עוד
שייך לנושא:   צוואות   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 1 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"מסתבר שהליך גירושים לא חייב להיות מלא בסערות נפשיות ובדרמה. תודה לצוות עורכי הדין #1 בישראל, שעזור לי ולגרוש להגיע להסכם שמקובל על שנינו, בלי תביעות ובלי הוצאות מיותרות. אתם עשר"
קרן ב. אפריל 2023
"המאבק מול הגרוש היה ארוך, מפרך ועוד בתקופת הקורונה, אבל בזכותכם הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2022
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחתם אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרתם לי להתמודד בהצלחה ובכבוד, בלי הליכים מיותרים ובלי לבזבז זמן"
רות ק. מרץ 2023
"הגענו למשרדכם בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה משפחתית ותיקה ומוכרת. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתם של עורכי הדין במשרד יישבנו את ההדורים בדרך של כבוד הדדי ועל כך תודותינו"
אבירם פ. מאי 2023
"רציתי להגיד תודה לצוות המשרד הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה, שירות אישי, מקצועי ובמחיר הוגן!"
יואל ד. אפריל 2023
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא היתה החלטה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין סוער, שממש לא מתאים לאופי שלי. בזכות המקצועיות והניסיון שלכם, החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם גירושין חתום, שקיבל תוקף של פסק דין"
כלנית מ. אפריל 2023
"מגיעה לכם תודה מיוחדת, לאחר שהבאתם לפתרון סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
אבנר ר. ינואר 2023
"צריך לפרגן ולהגיד תודה גדולה לצוות המשרד, שליווה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. התנהלתם בצורה מעוררת כבוד, במקצועיות רבה ותוך מתן תשומת לב לפרטים הקטנים. היחס האישי שקיבלתי בתקופה הקשה בחיי עזר לי להגיע למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. נובמבר 2022
"תודה על ליווי משפטי בהליך הפרידה שלי מבן זוגי, כולל חלוקת רכוש ומשמורת על הילד המשותף שלנו. השירות האישי מכל צוות המשרד, האוזן הקשבת, הכתף התומכת ובעיקר הידע המשפטי והמקצועיות - ראויים לציון. תודה ושוב תודה על הכל"
מיקי ט. מאי 2023

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 08:00 - 20:00

דרך מנחם בגין 132 תל אביב

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון