×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
חשוב להכיר את הדרכים החוקיות לביטולה המהיר של צוואה, לבקשת המצווה או היורשים...
ביטול צוואה לבקשת המצווה או באמצעות בית המשפט לענייני משפחה
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
ייעוץ עורך דין בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
טיפול מקצועי בכל ענייני הצוואה ופתרון סכסוכי צוואה בין יורשים: פנו אלינו
טיפול מקצועי של עו"ד בענייני צוואות
טיפול מקצועי בכל ענייני הצוואה ופתרון סכסוכי צוואה בין יורשים: פנו אלינו

איך מבטלים צוואה לפי חוק?

      01/05/2016 18:44

ביטול צוואה יכול להיעשות באמצעות המצווה עצמו או באמצעות בית המשפט לענייני משפחה, וזאת לבקשת צד כלשהו שאינו המצווה.

הדרך החוקית לביטולה של צוואה כאמור, רצופה מכשולים משפטיים ופרוצדוראליים, ועל מנת להגיש בקשה לביטול ולמקסם את סיכוייה להתקבל, עליך להיות מיוצג על ידי עורך דין מעולה המתמחה בדיני משפחה.

בסקירה שלפניך נסביר כיצד בדיוק ניתן להגיש בקשה כאמור וכיצד מכריע בית המשפט לענייני משפחה בשאלת ביטולה של צוואה.

ביטול צוואה על ידי המצווה

המצווה רשאי לבטל את הצוואה שלו באמצעות אחת מהדרכים הבאות וזאת בהתאם לסעיף 36 לחוק הירושה:

ביטול במפורש

ביטול הצוואה במפורש צריך להיעשות באותה הצורה שבה נערכה הצוואה במקור.

  • ביטול צוואה בכתב יד - על המצווה לערוך כתב ביטול, ולציין בו בכתב ידו שהצוואה בטלה, בצירוף תאריך וחתימה.
  • ביטול צוואה בעדים - על המצווה לערוך כתב ביטול, בו יציין את הצהרתו בדבר הביטול, תאריך, ולחתום עליו בפני שני עדים, שגם יחתמו על כתב הביטול.
  • ביטול צוואה בפני רשות - על המצווה להצהיר על ביטול הצוואה בפני נציג הרשות, או להגיש לה כתב ביטול, תוך שנציג הרשות מקריא בפניו את דבר הביטול, והוא מאשר זאת.
  • ביטול צוואה בעל פה - על המצווה להצהיר בעל פה כי הוא מבטל את צוואתו, וזאת בפני שני עדים המבינים את לשונו.

השמדת הצוואה באופן פיזי

השמדת הפיזית של צוואה מעידה על כוונת המצווה לבטלה וזאת על פי סעיף 36 (א) לחוק הירושה, אשר קובע כי "השמיד המצווה את הצוואה, חזקה עליו שהתכוון בכך לבטלה".

עריכת צוואה חדשה

עריכת צוואה חדשה מעידה על ביטול הצוואה הקודמת לה, וזאת גם אם אין בה ביטול מפורש של הצוואה הקודמת, אך בתנאי שהוראות הצוואה החדשה סותרות את הוראות הצוואה הקודמת, ולא מוסיפות עליה. כך קובע סעיף 36 (ב) לחוק הירושה.

ביטול צוואה על ידי בית המשפט לענייני משפחה

ביטול צוואה על ידי בית המשפט לענייני משפחה יכול להתקיים במידה והוגשה בקשה למתן צו לקיום הצוואה וצד שמעוניין בדבר הגיש התנגדות לבקשה זו בפני רשם הירושות.

רשם הירושות יעביר את תיק הבקשה וההתנגדות לבית המשפט לענייני משפחה, אשר ידון ויכריע בתיק בהתאם לטענות הצדדים ועמדת היועמ"ש לממשלה, שאצל האפוטרופוס הכללי.

עקרון העל של דיני פרשנות הצוואות קובע כי יש לכבד את רצון המצווה. מעקרון זה נובעים מספר כללים בכל הקשור לאופן לפיו יש לנהוג במידה ונפלו פגמים כלשהם בצוואה, וזאת כפי שיפורט להלן.

ראשית, נקודת המוצא של המחוקק ובתי המשפט הינה שהצוואה כשרה ותקפה, ועל כן אין לפסול את הצוואה, אלא אך רק במידה וקיימת עילה המצדיקה זאת והמוכרת על פי החוק, אשר נתמכת בראיות כבדות משקל.

שנית, גם אם נמצאה עילה המצדיקה את ביטול הצוואה, יש לשים לב האם המדובר בעילה אשר מצדיקה פסילה של הוראה ספציפית בלבד מתנאי הצוואה, או את הצוואה כולה.

זאת, לאור סעיף 38 (ב) לחוק הירושה אשר קובע כי ביטול של סעיף כלשהו אינו מביא בהכרח לביטול כל יתר סעיפי הצוואה, אלא במידה ויתר סעיפי הצוואה קשורים קשר בל ינתק בסעיפים שבוטלו, או כאשר המצווה לא היה רוצה בהם ללא הסעיפים שבוטלו.

שלישית, באופן כללי ניתן לחלק את עילות ביטול הצוואה לעילות טכניות, בשל פגמים אשר אינם עונים על הדרישות הצורניות של החוק, ולעילות מהותיות, בשל פגמים אשר אינם עונים על הדרישות המהותיות של החוק, ובמיוחד בכל הקשור לדרישה המרכזית לפיה הצוואה תשקף את רצונו האמיתי והחופשי של המצווה.

עקרון העל של כיבוד רצון המצווה הביא לכך שככל שהמדובר בפגמים טכניים, ישנן נסיבות שבהן החוק מאפשר לתקן פגמים אלו, וזאת במידה ולא היה לבית המשפט ספק כי היא משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה.

לעומת זאת, ככל שהמדובר בפגמים מהותיים שנפלו בצוואה בדרך כלל הצוואה תוכרז כבטלה.

כך לדוגמא, סעיף 25 (א) לחוק הירושה קובע כי במידה שהתקיימו מרכיבי היסוד בצוואה, ולא היה לבית המשפט ספק כי היא משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה, רשאי הוא בהחלטה מנומקת, לקיימה גם אם נפל פגם בפרט מן הפרטים או בהליך או בכשרות העדים, או בהיעדר פרט מן הפרטים או הליך מן ההליכים הנדרשים לצורך עריכת הצוואה.

קראו בהרחבה: הגנה על תוקפה של הצוואה - הדרך לעשות את זה נכון!

סעיף 32 לחוק הירושה מסמיך את רשם הירושה או בית המשפט לענייני משפחה לתקן טעות סופר שנפלה בצוואה, במידה ואפשר לקבוע בבירור את כוונתו האמיתית של המצווה.

סעיף 30 (ב) לחוק הירושה אף מסמיך את בית המשפט לענייני משפחה לתקן טעות כלשהי, במידה ואפשר לקבוע בבירור מה היה המצווה מורה בצוואתו אלמלא הטעות.

סעיף 31 לחוק הירושה קובע כי במידה והצוואה נערכה תחת אונס, איום, השפעה הבלתי הוגנת, תחבולה, תרמית או טעות, וחלפה שנה מהיום שהאונס, האיום, ההשפעה הבלתי הוגנת או התחבולה חדלו לפעול על המצווה, או מהיום שנודע למצווה על התרמית או הטעות, והיה בידי המצווה לבטל את הצוואה ולא עשה כן, לא יהיה עוד באותו פגם כדי לבטל את הצוואה.

לעומת זאת, כאשר המדובר בהוראות שביצוען בלתי חוקי או בלתי מוסרי, או פשוט אינו אפשרי, אין להכשירן, וניתן לבקש לבטלן לפי סעיף 34 לחוק הירושה.

כמו כן, לא ניתן לתקן הוראת צוואה סתומה, כלומר הוראת צוואה שאין לראות מתוכה למי ציווה המצווה או מה ציווה או שאין להבין משמעותה ויש לבטלה לפי סעיף 33 לחוק הירושה.

בנוסף לא ניתן לתקן הוראת צוואה, למעט לצוואה בעל פה, אשר מזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה, ויש לבטלה לפי סעיף 35 לחוק הירושה.

קריאה נוספת: אישור צוואה למרות שהמצווה סבל מדמנציה

קרא עוד
שייך לנושא:   צוואות   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (4) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 4 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"כשצריך לפרגן: תודה ענקית לעורכת הדין גיטי גוטמן, שליוותה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. עורכת הדין גוטמן התנהלה בצורה מקצועית, נתנה יחס אישי והובילה אותי למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. אוגוסט 2019
"תודה מיוחדת לעו"ד גלית צברי, שפתרה סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
עמי א. ספטמבר 2019
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא הייתה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין ומאבק סוער. בזכות עורכת הדין במשרד גוטמן צברי החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם חתום"
קרן ב. אפריל 2019
"רציתי להגיד תודה לעו"ד גיטי גוטמן ולצוות משרדה הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה!"
יואל ד. ינואר 2019
"הגענו למשרד עורכות דין גוטמן צברי בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתן של עורכות הדין במשרד יישבנו את ההדורים ועל כך תודותינו"
אבירם פ. נובמבר 2018
"גלית היקרה: תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחת אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרת לי להתמודד בהצלחה ובכבוד"
רות ק. אוגוסט 2018
"המאבק מול הגרוש היה ארוך ומפרך, אבל בזכות עו"ד גיטי גוטמן הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2018

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 9:00 - 19:00

כתובת: ב.ס.ר 3, מצדה 9 בני ברק

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי | גוטמן צברי עורכות דין | מפת האתר | תקנון