×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
חשוב להכיר את הדרכים החוקיות לביטולה המהיר של צוואה, לבקשת המצווה או היורשים...
ביטול צוואה לבקשת המצווה או באמצעות בית המשפט לענייני משפחה
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
עורך דין לשירותך בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
טיפול מקצועי בכל ענייני הצוואה ופתרון סכסוכי צוואה בין יורשים: פנו אלינו
טיפול מקצועי של עו"ד בענייני צוואות
טיפול מקצועי בכל ענייני הצוואה ופתרון סכסוכי צוואה בין יורשים: פנו אלינו

איך מבטלים צוואה לפי חוק?

      01/05/2016 18:44

ביטול צוואה יכול להיעשות באמצעות המצווה עצמו או באמצעות בית המשפט לענייני משפחה, וזאת לבקשת צד כלשהו שאינו המצווה.

הדרך החוקית לביטולה של צוואה כאמור, רצופה מכשולים משפטיים ופרוצדוראליים, ועל מנת להגיש בקשה לביטול ולמקסם את סיכוייה להתקבל, עליך להיות מיוצג על ידי עורך דין מעולה המתמחה בדיני משפחה.

בסקירה שלפניך נסביר כיצד בדיוק ניתן להגיש בקשה כאמור וכיצד מכריע בית המשפט לענייני משפחה בשאלת ביטולה של צוואה.

ביטול צוואה על ידי המצווה

המצווה רשאי לבטל את הצוואה שלו באמצעות אחת מהדרכים הבאות וזאת בהתאם לסעיף 36 לחוק הירושה:

ביטול במפורש

ביטול הצוואה במפורש צריך להיעשות באותה הצורה שבה נערכה הצוואה במקור.

  • ביטול צוואה בכתב יד - על המצווה לערוך כתב ביטול, ולציין בו בכתב ידו שהצוואה בטלה, בצירוף תאריך וחתימה.
  • ביטול צוואה בעדים - על המצווה לערוך כתב ביטול, בו יציין את הצהרתו בדבר הביטול, תאריך, ולחתום עליו בפני שני עדים, שגם יחתמו על כתב הביטול.
  • ביטול צוואה בפני רשות - על המצווה להצהיר על ביטול הצוואה בפני נציג הרשות, או להגיש לה כתב ביטול, תוך שנציג הרשות מקריא בפניו את דבר הביטול, והוא מאשר זאת.
  • ביטול צוואה בעל פה - על המצווה להצהיר בעל פה כי הוא מבטל את צוואתו, וזאת בפני שני עדים המבינים את לשונו.

השמדת הצוואה באופן פיזי

השמדת הפיזית של צוואה מעידה על כוונת המצווה לבטלה וזאת על פי סעיף 36 (א) לחוק הירושה, אשר קובע כי "השמיד המצווה את הצוואה, חזקה עליו שהתכוון בכך לבטלה".

עריכת צוואה חדשה

עריכת צוואה חדשה מעידה על ביטול הצוואה הקודמת לה, וזאת גם אם אין בה ביטול מפורש של הצוואה הקודמת, אך בתנאי שהוראות הצוואה החדשה סותרות את הוראות הצוואה הקודמת, ולא מוסיפות עליה. כך קובע סעיף 36 (ב) לחוק הירושה.

ביטול צוואה על ידי בית המשפט לענייני משפחה

ביטול צוואה על ידי בית המשפט לענייני משפחה יכול להתקיים במידה והוגשה בקשה למתן צו לקיום הצוואה וצד שמעוניין בדבר הגיש התנגדות לבקשה זו בפני רשם הירושות.

רשם הירושות יעביר את תיק הבקשה וההתנגדות לבית המשפט לענייני משפחה, אשר ידון ויכריע בתיק בהתאם לטענות הצדדים ועמדת היועמ"ש לממשלה, שאצל האפוטרופוס הכללי.

עקרון העל של דיני פרשנות הצוואות קובע כי יש לכבד את רצון המצווה. מעקרון זה נובעים מספר כללים בכל הקשור לאופן לפיו יש לנהוג במידה ונפלו פגמים כלשהם בצוואה, וזאת כפי שיפורט להלן.

ראשית, נקודת המוצא של המחוקק ובתי המשפט הינה שהצוואה כשרה ותקפה, ועל כן אין לפסול את הצוואה, אלא אך רק במידה וקיימת עילה המצדיקה זאת והמוכרת על פי החוק, אשר נתמכת בראיות כבדות משקל.

שנית, גם אם נמצאה עילה המצדיקה את ביטול הצוואה, יש לשים לב האם המדובר בעילה אשר מצדיקה פסילה של הוראה ספציפית בלבד מתנאי הצוואה, או את הצוואה כולה.

זאת, לאור סעיף 38 (ב) לחוק הירושה אשר קובע כי ביטול של סעיף כלשהו אינו מביא בהכרח לביטול כל יתר סעיפי הצוואה, אלא במידה ויתר סעיפי הצוואה קשורים קשר בל ינתק בסעיפים שבוטלו, או כאשר המצווה לא היה רוצה בהם ללא הסעיפים שבוטלו.

שלישית, באופן כללי ניתן לחלק את עילות ביטול הצוואה לעילות טכניות, בשל פגמים אשר אינם עונים על הדרישות הצורניות של החוק, ולעילות מהותיות, בשל פגמים אשר אינם עונים על הדרישות המהותיות של החוק, ובמיוחד בכל הקשור לדרישה המרכזית לפיה הצוואה תשקף את רצונו האמיתי והחופשי של המצווה.

עקרון העל של כיבוד רצון המצווה הביא לכך שככל שהמדובר בפגמים טכניים, ישנן נסיבות שבהן החוק מאפשר לתקן פגמים אלו, וזאת במידה ולא היה לבית המשפט ספק כי היא משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה.

לעומת זאת, ככל שהמדובר בפגמים מהותיים שנפלו בצוואה בדרך כלל הצוואה תוכרז כבטלה.

כך לדוגמא, סעיף 25 (א) לחוק הירושה קובע כי במידה שהתקיימו מרכיבי היסוד בצוואה, ולא היה לבית המשפט ספק כי היא משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה, רשאי הוא בהחלטה מנומקת, לקיימה גם אם נפל פגם בפרט מן הפרטים או בהליך או בכשרות העדים, או בהיעדר פרט מן הפרטים או הליך מן ההליכים הנדרשים לצורך עריכת הצוואה.

קראו בהרחבה: הגנה על תוקפה של הצוואה - הדרך לעשות את זה נכון!

סעיף 32 לחוק הירושה מסמיך את רשם הירושה או בית המשפט לענייני משפחה לתקן טעות סופר שנפלה בצוואה, במידה ואפשר לקבוע בבירור את כוונתו האמיתית של המצווה.

סעיף 30 (ב) לחוק הירושה אף מסמיך את בית המשפט לענייני משפחה לתקן טעות כלשהי, במידה ואפשר לקבוע בבירור מה היה המצווה מורה בצוואתו אלמלא הטעות.

סעיף 31 לחוק הירושה קובע כי במידה והצוואה נערכה תחת אונס, איום, השפעה הבלתי הוגנת, תחבולה, תרמית או טעות, וחלפה שנה מהיום שהאונס, האיום, ההשפעה הבלתי הוגנת או התחבולה חדלו לפעול על המצווה, או מהיום שנודע למצווה על התרמית או הטעות, והיה בידי המצווה לבטל את הצוואה ולא עשה כן, לא יהיה עוד באותו פגם כדי לבטל את הצוואה.

לעומת זאת, כאשר המדובר בהוראות שביצוען בלתי חוקי או בלתי מוסרי, או פשוט אינו אפשרי, אין להכשירן, וניתן לבקש לבטלן לפי סעיף 34 לחוק הירושה.

כמו כן, לא ניתן לתקן הוראת צוואה סתומה, כלומר הוראת צוואה שאין לראות מתוכה למי ציווה המצווה או מה ציווה או שאין להבין משמעותה ויש לבטלה לפי סעיף 33 לחוק הירושה.

בנוסף לא ניתן לתקן הוראת צוואה, למעט לצוואה בעל פה, אשר מזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה, ויש לבטלה לפי סעיף 35 לחוק הירושה.

קריאה נוספת: אישור צוואה למרות שהמצווה סבל מדמנציה

קרא עוד
שייך לנושא:   צוואות   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (4) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 4 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"מסתבר שהליך גירושים לא חייב להיות מלא בסערות נפשיות ובדרמה. תודה לצוות עורכי הדין #1 בישראל, שעזור לי ולגרוש להגיע להסכם שמקובל על שנינו, בלי תביעות ובלי הוצאות מיותרות. אתם עשר"
קרן ב. אפריל 2023
"המאבק מול הגרוש היה ארוך, מפרך ועוד בתקופת הקורונה, אבל בזכותכם הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2022
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחתם אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרתם לי להתמודד בהצלחה ובכבוד, בלי הליכים מיותרים ובלי לבזבז זמן"
רות ק. מרץ 2023
"הגענו למשרדכם בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה משפחתית ותיקה ומוכרת. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתם של עורכי הדין במשרד יישבנו את ההדורים בדרך של כבוד הדדי ועל כך תודותינו"
אבירם פ. מאי 2023
"רציתי להגיד תודה לצוות המשרד הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה, שירות אישי, מקצועי ובמחיר הוגן!"
יואל ד. אפריל 2023
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא היתה החלטה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין סוער, שממש לא מתאים לאופי שלי. בזכות המקצועיות והניסיון שלכם, החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם גירושין חתום, שקיבל תוקף של פסק דין"
כלנית מ. אפריל 2023
"מגיעה לכם תודה מיוחדת, לאחר שהבאתם לפתרון סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
אבנר ר. ינואר 2023
"צריך לפרגן ולהגיד תודה גדולה לצוות המשרד, שליווה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. התנהלתם בצורה מעוררת כבוד, במקצועיות רבה ותוך מתן תשומת לב לפרטים הקטנים. היחס האישי שקיבלתי בתקופה הקשה בחיי עזר לי להגיע למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. נובמבר 2022
"תודה על ליווי משפטי בהליך הפרידה שלי מבן זוגי, כולל חלוקת רכוש ומשמורת על הילד המשותף שלנו. השירות האישי מכל צוות המשרד, האוזן הקשבת, הכתף התומכת ובעיקר הידע המשפטי והמקצועיות - ראויים לציון. תודה ושוב תודה על הכל"
מיקי ט. מאי 2023

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 08:00 - 20:00

דרך מנחם בגין 132 תל אביב

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון