×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
הכירו את הדרך המשפטית והחוקית לביטול תשלומי מזונות ילדים ומזונות אישה...
ביטול מזונות אישה וילדים - הכירו את ההליך לשלילת דמי מזונות
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
ייעוץ עורך דין בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
הגיע הזמן לדון בתשלומי המזונות ואנחנו כאן בשביל לדאוג לך: פנו אלינו
ייעוץ משפטי בנושא מזונות
הגיע הזמן לדון בתשלומי המזונות ואנחנו כאן בשביל לדאוג לך: פנו אלינו

ביטול מזונות אישה וילדים

      10/11/2020 10:52

באילו מקרים, אם בכלל, ניתן לפנות לבית המשפט לצורך ביטול תשלומי מזונות לאישה ולילדים? אילו שיקולים עומדים בפני בית המשפט שאמור לדון בבקשה חריגה שכזאת? על כל אלה נסביר בסקירה שלפניך.

במציאות של ימינו ישנם גברים לא מעטים אשר מחוייבים בתשלומי מזונות אישה ו/או ילדים, ועם זאת מנסים להביא לביטול חיובם בתשלומים אלו.

ברם, בשל החשיבות הרבה של תשלומים אלו, המקרים בהם בתי משפט יסכימו לבטל את החיוב בתשלומם הנם נדירים וחריגים ביותר. שכן, ביטול המזונות נחשב לסנקציה חריפה ביותר, ובעלת השלכות כלכליות ונפשיות קשות.

מבחינת סמכות השיפוט, גבר אשר מעוניין לבטל את סכום המזונות המוטל עליו, צריך להגיש תביעה לביטול המזונות בפני בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני, אשר במסגרתו נקבע סכום מזונות המקורי.

כמובן שיש צורך להיות מיוצג על ידי עורך דין לדיני משפחה, שכן הסיכויים להצליח בביטול המזונות ללא ייצוג משפטי כמעט ואינם קיימים.

הדרך לביטול מזונות ילדים

כאמור, ביטול מזונות ילדים נעשה במקרים נדירים וחריגים ביותר. רוב התביעות לביטול מזונות ילדים תדחנה ע"י בית המשפט ובכל מקרה הן לא תתקבלנה לפני שהילד/ה יגיעו לגיל 14.

כיום קיימות שתי סיבות עיקריות בגינן ניתן לבטל מזונות ילדים: בן מורד, ומעבר למשמורת משותפת ושיוויונית.

בן מורד

ילד אשר מסרב להיות בקשר עם אביו ולהתייחס אליו בכבוד, מכונה בהלכה היהודית בן מורד, ובפסיקה האזרחית סרבן קשר. למען הסר ספק יובהר כי דין זה חל גם לגבי ילדות / בנות.

על מנת שהתנהגות ילד מורד תשמש כעילה לביטול מזונות הילד, על האב להוכיח את קיומם של ארבעת התנאים המצטברים הבאים:

  • המדובר בהתנהגות מרדנית קיצונית וחמורה במיוחד מצד הילד, אשר כוללת סירוב מוחלט של הילד להיפגש עם אביו, הבעת אלימות מילולית ועלבונות כלפי האב, זלזול וחוסר כבוד מופגן כלפי האב.
  • ההתנהגות המרדנית של הילד נובעת מהילד עצמו ולא עקב הסתה של אמו כנגד האב, או הזנחת הילד את האב.
  • כל הניסיונות לשקם את היחסים בין הילד לאב נכשלו, וזאת שלא באשמת האב.
  • רמת המחייה של הילד לא תיפגע עקב ביטול המזונות עבורו.

במסגרת הליך ע"א 1741/93 אזולאי נ' אזולאי כי שלילת מזונות הנה: "צעד חריף וקיצוני שיש להימנע ממנו אלא אם קיימות נסיבות יוצאות דופן המצדיקות אותו".

לפיכך, בית המשפט יתן את החלטתו בעניין זה רק לאחר בדיקה מקפת וזהירה במיוחד, וזאת בשל ההשלכות מרחיקות הלכת של ביטול המזונות על הילד. בד"כ הוא גם יבקש לקבל קודם חוות דעת מקצועית חיצונית של פקידת הסעד.

אחד החששות הבולטים בהקשר זה הינו החשש שביטול המזונות עלול דווקא לסתום את הגולל על הסיכויים לשיפור הקשר בין הילד לאביו.

במסגרת הליך ע"א 1880/94 קטן נ' קטן נקבע כי:

"ראוי לדאוג בזהירות וברסן בטרם קובעים כי פלוני אינו זכאי למזונות מאביו וזאת משום שהוא אינו מעוניין לפגוש אותו ... האם ילד שמזונותיו קוצצו יאהב את אביו יותר, והאם הכנעתו בשוט הצמצום באמצעיו הכלכליים, אף אם יביא אותו לשינוי גישתו, ייצור יחסי אמון ואהבה אמיתיים? יש, בנסיבות שבפנינו, משום שימוש באמצעי שלא יוליך למטרתו ולא ייצור קשר רצוי וראוי בין האב לילדיו. בטוחני שדווקא לאור יחס סלחני וסבלני מצד האב, יבוא היום, עם התבגרותם הנוספת של הבנים, שישובו לקשר עם אביהם".

במסגרת הליך רע"א 3761/10 פלוני נ' פלונית, נקבע כי יש לבחון:

"...האם הפסקת המזונות תפעל – בסופו של יום – לטובת הילד, ולטובת הקשר עם הוריו. במקרים חריגים וקיצוניים יותר, בהם מדובר בהתנהגות מחפירה, בקשר שלא נראית תקוה לשקמו ובמצב דברים בו אין זה הוגן לחייב את האב לפרנס את בנו ("כספומט") תוך התעלמות מהיחס המוענק לו – מחייב עקרון טובת הילד לוודא, לפחות, שאין פגיעה בצרכיו הבסיסיים. דברים אלה צריך שייעשו באיזמל עדין".

יצויין כי כיום רובן המכריע של בקשות לביטול מזונות ילדים בעילת דין ילד מורד נדחות ע"י בית המשפט.

יתרה מכך: גם אם בית המשפט לענייני משפחה יחליט לבסוף לבטל את מזונות הילדים, הביטול לעולם יהיה זמני בלבד, תוך השארת פתח להשבתם במידה ויחול שיפור ביחסו של הילד כלפי האב.

קראו: גרושתך חיה עם בן זוג? זה יכול להשפיע על תשלום מזונות הילדים!

מעבר למשמורת משותפת ושיוויונית

עקרונית, כאשר חל שינוי מצב משמורת הילדים, באופן לפיו הילדים עוברים ממשורת יחידנית של האם למשמורת המשותפת לשני ההורים, נהוג להפחית בד"כ כ-25% מסכום המזונות הילדים המוטל על האב. זאת, לאור הגדלת זמני השהייה של הילד אצל האב, אשר מטבע הדברים מגדילה גם את ההוצאות האב.

אולם, בשנים האחרונות מתחוללת מגמה חדשה בפסיקה, אשר שואפת להביא לחלוקה שוויונית בין ההורים לגבי נטל מזונות הילדים.

במסגרת מגמה זו נקבע כי במידה והמדובר במעבר למשמורת משותפת באופן לפיו בני הזוג נושאים בנטל גידול הילדים באופן שווה, וכאשר המשכורת של האם שווה לזו של האב או אף עולה עליו, אזי החיוב תשלום המזונות של האב יבוטל כליל.

כך נקבע למשל במסגרת הליכים: תמ"ש 21412-09-11, תמ"ש 4881-10-12, תמ"ש 49165-10-10 ת.ס. (קטינה) ואח' נ' ע.ס.

קריאה נוספת: האם מעבר הילדים לפנימייה מבטל את תשלום המזונות?

הדרך לביטול מזונות אישה

על פי הפסיקה פסק דין לתשלום מזונות אינו מעשה בית דין, ואין זה משנה אם פסק הדין ניתן לאחר שמיעת ראיות או מתוקף הסכמת הצדדים. לפיכך, ניתן לבטל מזונות אישה כאשר הוכח שינוי נסיבות מהותי אשר מצדיק זאת.

לשם כך, על הבעל להוכיח נגרם שינוי מהותי לרעה בנסיבות, להבדיל משינוי של מה בכך, אשר מצדיק ביטול המזונות, הצדדים השאירו פתח במפורש או מכללא לשינוי בנסיבות, וכן כי הבעל פועל בתום לב, ובניקיון ידיים.

כלומר, אין המדובר בניסיון להציג מצג שווא על מנת לנקום באשה לדוגמא. כך נקבע בהליך ע"א 363/81 פייגה נ' פייגה, וכן בהליך ע"א 442/83 קם נ' קם.

עוד קבעה הפסיקה כי על שינוי הנסיבות המהותי להיות שינוי שנוצר מאז מתן פסק הדין ועד למצב הנוכחי. כלומר, אין בודקים את היכולת או הצרכים מן ההתחלה, אלא רק את השינוי בנסיבות.

דוגמא לשינוי מהותי הינו שינוי מהותי במצבו הכלכלי או הרפואי של הגרוש, כאשר בכל מקרה יש להוכיח את השינוי המהותי באמצעות ראיות מוצקות וכבדות משקל.

עוד בנושא: המצב הכלכלי של האם השתפר, המזונות בוטלו! ביטול מזונות ילדים בשל ניכור הורי ומרדנות כלפי האב

קרא עוד
שייך לנושא:   מזונות   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (3) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 3 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"כשצריך לפרגן: תודה ענקית לעורכת הדין גיטי גוטמן, שליוותה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. עורכת הדין גוטמן התנהלה בצורה מקצועית, נתנה יחס אישי והובילה אותי למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. אוגוסט 2019
"תודה מיוחדת לעו"ד גלית צברי, שפתרה סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
עמי א. ספטמבר 2019
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא הייתה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין ומאבק סוער. בזכות עורכת הדין במשרד גוטמן צברי החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם חתום"
קרן ב. אפריל 2019
"רציתי להגיד תודה לעו"ד גיטי גוטמן ולצוות משרדה הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה!"
יואל ד. ינואר 2019
"הגענו למשרד עורכות דין גוטמן צברי בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתן של עורכות הדין במשרד יישבנו את ההדורים ועל כך תודותינו"
אבירם פ. נובמבר 2018
"גלית היקרה: תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחת אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרת לי להתמודד בהצלחה ובכבוד"
רות ק. אוגוסט 2018
"המאבק מול הגרוש היה ארוך ומפרך, אבל בזכות עו"ד גיטי גוטמן הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2018

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 9:00 - 19:00

כתובת: ב.ס.ר 3, מצדה 9 בני ברק

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי | גוטמן צברי עורכות דין | מפת האתר | תקנון