×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
בית הדין הרבני פסק על ביטול הסכם גירושין 10 שנים לאחר חתימתו, לאחר שהכריע כי ההסכם נחתם אך ורק לצורך הברחת נכסים ולמראית עין...
ביטול הסכם גירושין שנועד לצורך הברחת נכסים
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
ייעוץ עורך דין בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
רגע לפני שמתגרשים חשוב לגבש אסטרטגיה שתתאים בדיוק לך: פנו אלינו
גירושין עם עורך דין מנוסה
רגע לפני שמתגרשים חשוב לגבש אסטרטגיה שתתאים בדיוק לך: פנו אלינו

הסכם הגירושין נועד להברחת נכסים ובית המשפט ביטל אותו!

      05/06/2019 15:29

במסגרת הליך 189513-8 פלוני נ' פלונית שהתנהל בפני בית הדין הרבני האזורי ברחובות, נדונה בקשה שהוגשה בתחילת שנת 2018 על ידי הבעל כנגד אישתו לביטול הסכם גירושין וזאת כ-10 שנים לאחר שאותו הסכם גירושין נחתם על ידם ואושר בבית הדין הרבני בשנת 2008.

בני הזוג חיו יחדיו במשך 14 שנים לפני הגירושין ונולדו להם 3 ילדים משותפים.

הסכם הגירושין קבע שהאשה תקבל לרשותה את כל המיטלטלין והרכב של בני הזוג וכן את כל הזכויות בדירת המגורים שלהם.

בנוסף נקבע שהבעל ישלם מזונות ילדים בסך כולל של 15,000 ₪ אם כי לאחר מכן סכום זה תוקן והועמד על סך של 4,950 ש"ח.

מה טען הבעל?

הבעל טען שמדובר שהסכם הגירושין הנו הסכם פיקטיבי, שנעשה רק למראית העין וזאת כדי להבריח את נכסי בני הזוג מנושים בשוק האפור ובשל רצון האשה לשמר את הדירה בידיהם למרות החובות.

לטענתו הראיה לצדקת דבריו הנה שמעולם הוא לא עזב את דירת המגורים של השניים. אמנם הצדדים התגרשו, אולם בפועל הם המשיכו לחיות חיי נישואין לכל דבר ועניין, המשיכו לנהל קופה משותפת, המשיכו לקיים יחסי אישות יחדיו, כפי שעשו במשך כל ימי נישואיהם עד אז ואף ביום הגירושין עצמו.

הצדדים גם המשיכו לבלות עם משפחות הצד השני, יצאו לחופשות ולבילויים משותפים ועד לאחרונה, ילדיהם אף כלל לא ידעו כי הוריהם חתמו על הסכם גירושין ושהם אינם נשואים וכן לא חשו כל שינוי ביחס לתקופה שלפני עריכת ההסכם.

אולם כעבור מספר שנים, הצדדים הסתכסכו על רקע עובדות שלא ידועות לבעל בשלב זה, ועל כן ביקשה האישה ליישם את הסכם הגירושין הפיקטיבי ולהשתלט על הדירה, בניגוד לדין.

מה טענה האשה?

האשה טענה שהמדובר בהסכם אמיתי לכל דבר ועניין וכי הבעל ויתר על חלקו בדירה במסגרת איזון המשאבים בין הצדדים ושאר התחשבנויות ביניהם ובשים לב כי על הדירה רבצה משכנתא שהיא לקחה על עצמה לשלם במסגרת הסכם הגירושין ולחובתו של הבעל במדור הקטינים.

עוד טענה האשה שהבעל סירב לעזוב את דירת שלהם לאחר הגירושין, חרף הפצרותיה, תוך שהוא מנצל את כוחו הפיזי ומשתמש בילדים לשם כך.

לדבריה, לא עמדו לה הכוחות הפיזיים והרגשיים לגרשו מהדירה, אולם היא עמדה בדרישתה שהוא יצא מהדירה ויניח לה.

בנוסף, הם ישנו בחדרים נפרדים בתקופת המגורים שלאחר הגירושין וכמעט ולא היו ביניהם יחסי אישות, להוציא מקרים שהבעל כפה עליה פיזית יחסי אישות.

החלטת בית הדין הרבני לבטל את ההסכם הפיקטיבי

בית הדין הרבני קבע שהסכם הגירושין נעשה רק באופן פיקטיבי וכי הוא נועד רק להבריח את הדירה מנושים וכן נועד להבריח כל הכנסה שתהיה לבעל בעתיד, כך שלא יוכלו לגבות ממנה חוב כלשהו, וזאת כפי שעולה מהעדויות והראיות שהוצגו בפניו וכמפורט להלן.

תשלומי מזונות הילדים שנקבעו בהסכם בסך של 15,000 לחודש ולאחר מכן בסך של 4,950 ₪ לחודש, הנם תשלומים גבוהים, שאינם מקובלים אצל אדם שנקלע לחובות ויש לו נושים, קל וחומר אצל מי שגם העביר את זכויותיו במחצית הדירה לאשתו.

הבעל לא עזב את דירת המגורים והמשיך לגור בה כשש שנים. אמנם, האשה טענה שדבר זה נעשה בניגוד לרצונה והם גרו בחדרים נפרדים, אולם זה אינו משנה את התמונה הכללית, מה גם שהבעל מכחיש את דבריה ומי אומר שהיא נאמנת.

בנוסף, במהלך כל התקופה הזו הבעל לא שילם למזונות ילדיו, אולם האשה לא תבעה אותו ולא הגישה את הסכם הגירושין לגבייה בביטוח לאומי.

האישה טענה שהיא שילמה את המשכנתא בסך של 2,500 ש"ח לחודש. ברם, ההכנסות שלה מביטוח לאומי היו בסך של 4,300 ש"ח לחודש.

בנוסף, היא טענה שעבדה במשק בית והשתכרה כ־2,000 ש"ח לחודש ומסכומים אלו התפרנסו היא, בעלה ושלושת ילדיה.

הבעל טען שכל השנים הללו אימו ואחיו תמכו בו והעבירו כספים למשפחה וכן נתנו לבעל תלושים וכספים לקנות מזון בסופרמרקטים.

לאור הנתונים הללו, קבע בית הדין שהוא חייב לקבל את טענת הבעל שבאותה תקופה הוא הביא סכומי כסף נכבדים לכלכלת הבית.

לכן האישה לא סילקה אותו מהבית ולכן כל השנים האישה לא הגישה לגבייה בהוצאה לפועל את הסכם הגירושין שכולל התחייבות לתת כ־4,950 ש"ח לחודש למזונות הילדים, כפי שנהוג במקרים שהגרוש לא משלם מזונות...

בשנת 2012 נתנה להם אם הבעל 80,000 ש"ח לצורך רכישת רכב, שנרשם על שם האישה, אם כי הקנייה בוטלה ולמעשה הבעל פדה את הצ'ק מאוחר יותר.

האישה הודתה שאם הבעל שילמה עבורה ביטוח רפואי ומימנה טיפולים מאוחרים לניתוח להחלפת ירך שהיא עברה, וכן באה לבקר אותה לאחר הניתוח, אם כי היא מכחישה השתתפות במימון תרופותיה.

בדיון שנערך בשנת 2016 טענה האישה שלאחר ההסכם, הם לא ביקרו בבית אימו של הבעל לנוכח סירובה של האם בטענה שהבעל 'גנב אותה'.

מכאן נובעת לכאורה הודאת האשה שההסכם פיקטיבי, וחיי הנישואין שלהם התנהלו כמו לפני מתן הגט.

לאור כל האמור לעיל נקבע שהסכם הגירושין כולו נעשה רק לצורך הברחת ממון ולמקרה שנושים יבואו וירצו לגבות מהדירה.

בהתאם לכך נקבע שהסכם הגירושין בטל מעיקרו וזאת בכל שנוגע להעברת הדירה על שם האישה ולהתחייבות הבעל למזונות הילדים.

עם זאת, ביטול הסכם הגירושין אינו מבטל את הגירושין ומתן הגט כשלעצמם ומאחר שכל הסכם הגירושין נעשה רק לצורך הברחה, הרי האישה לא מחלה על כתובתה והיא זכאית לגבות את הכתובה.

בהתאם לכך נפסק כך:

  • ויתור הבעל על חלקו בדירה ונתינתו לטובת האישה, בטל והדירה שייכת לשניהם
  • הבעל רשאי לדרוש הפחתת חיובי מזונות הילדים למזונות ריאליים, לפי הכנסותיו ורכושו
  • הצדדים יגישו סיכומים בשאלה כמה האישה זכאית לגבות מהדירה מחמת חוב הכתובה

כל אחד מהצדדים יגיש במקביל לבית הדין את תביעותיו ודרישותיו כדי שבית הדין יכריע בשאלות שנוצרו עקב המצב החדש שנוצר בעקבות פסק הדין, כגון בדבר תשלומי המשכנתא ששולמו בעת שהם גרו יחד ואחרי שנפרדו, מזונות הילדים, ההשתמשות בדירה לאחר שנפרדו ועוד.

קראו עוד בנושא: גירושים פיקטיביים לצורך התחמקות מחובות כספיים

קרא עוד
שייך לנושא:   גירושין   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (3) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 3 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"כשצריך לפרגן: תודה ענקית לעורכת הדין גיטי גוטמן, שליוותה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. עורכת הדין גוטמן התנהלה בצורה מקצועית, נתנה יחס אישי והובילה אותי למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. אוגוסט 2019
"תודה מיוחדת לעו"ד גלית צברי, שפתרה סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
עמי א. ספטמבר 2019
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא הייתה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין ומאבק סוער. בזכות עורכת הדין במשרד גוטמן צברי החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם חתום"
קרן ב. אפריל 2019
"רציתי להגיד תודה לעו"ד גיטי גוטמן ולצוות משרדה הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה!"
יואל ד. ינואר 2019
"הגענו למשרד עורכות דין גוטמן צברי בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתן של עורכות הדין במשרד יישבנו את ההדורים ועל כך תודותינו"
אבירם פ. נובמבר 2018
"גלית היקרה: תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחת אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרת לי להתמודד בהצלחה ובכבוד"
רות ק. אוגוסט 2018
"המאבק מול הגרוש היה ארוך ומפרך, אבל בזכות עו"ד גיטי גוטמן הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2018

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 9:00 - 19:00

כתובת: דרך בגין 144א ת"א

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות לבעליו החוקיים של האתר © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון