×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
בית המשפט לענייני משפחה פסק בעניין מהותי בתביעת גירושין שבה הוכח כי הבעל בגד באשתו...
חיוב בעל בתשלום הכתובה בשל בגידה באשתו – איך הכריע בית המשפט?
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
עורך דין לשירותך בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
רגע לפני שמתגרשים חשוב לגבש אסטרטגיה שתתאים בדיוק לך: פנו אלינו
גירושין עם עורך דין מנוסה
רגע לפני שמתגרשים חשוב לגבש אסטרטגיה שתתאים בדיוק לך: פנו אלינו

הבעל חוייב בתשלום הכתובה בשל בגידה!

      15/06/2021 12:35

כאשר בני זוג מתגרשים עקב מעשה בגידה מצד מי מהם, נוהג בית הדין הרבני להתייחס לכך בחומרה, אם כי באופן בלתי מאוזן בעליל, מאחר שהוא מתייחס באופן מחמיר הרבה יותר לבגידה מצד האשה לעומת בגידה מצד הבעל.

כך לדוגמא, במידה והאישה בגדה בבעלה באופן לפיו היא קיימה יחסי מין עם גבר אחר הדבר מהווה עילה מיידית לגירושין, גם אם הדבר מנוגד לרצון האישה ואף לרצון הבעל וזאת בהתאם לכלל לפיו האישה אסורה לבעלה ולבועלה.

בהתאם לכלל זה האישה גם אינה רשאית להינשא לגבר עמו היא בגדה בבעלה. בנוסף, האישה עלולה גם לאבד את זכותה לקבלת מזונות מהבעל.

לעומת זאת, במידה והבעל בגד באשתו, אזי במידה והוא בגד בה באופן חד פעמי בלבד בית הדין בדרך כלל לא יחייבו לתן לה גט ולהתגרש ממנה.

במידה והגבר בגד באשתו מעבר לאופן חד פעמי בית הדין יתייחס לכך ביותר חומרה וייתכן שהוא יחייבו לתת גט לאישה.

כמו כן, הבעל רשאי להינשא לאישה שעמה הוא בגד באשתו.

בנוסף, בגידתו של הבעל בדרך כלל לא תשפיע עליו מבחינת תשלום המזונות, אולם לעיתים ייתכן שבית הדין הרבני יחייב אותו לשלם לאישה את דמי הכתובה ותוספתה בגין כך.

כך גם קרה לדוגמא במסגרת תיק רבני 83475-4 פלונית נ' פלוני אשר התנהל בפני בית הדין הרבני האזורי בבאר שבע.

עובדות המקרה

תיק זה עסק במקרה בו הבעל בגד באשתו ועקב כך האישה הגישה תביעה לחיוב הבעל בתשלום כתובתה ותוספת כתובתה בסך של מיליון ש"ח.

במקביל הגישה האישה תביעת רכוש ומזונות כנגד הבעל בבית המשפט לענייני משפחה.

בני הזוג היו נשואים במשך 10 שנים ונולדו להם 3 ילדים משותפים.

4 שנים לפני פרידת בני הזוג ניהל הבעל קשר זוגי ממושך עם אישה אחרת, אשר גם הרתה לו באותה העת.

בעקבות דרישת אשתו האישה האחרת ביצעה הפלה והבעל התחייב לנתק איתה כל קשר.

אולם כעבור 4 שנים הסתבר שהבעל שוב מנהל קשר זוגי עם אותה האישה וכי היא שוב הרתה לו.

הבעל טען שוב כי הוא מוכן לחזור לחיים משותפים עם אשתו, אלא שהיא דורשת ממנו להביא לכך שהאישה האחרת תבצע הפלה, אך האישה האחרת אינה מסכימה לכך.

האישה הכחישה טענה זו וטענה כי הבעל לא התחייב לעזוב את האישה האחרת וכי גם אם הוא יתחייב לכך, היא לא מאמינה עוד להבטחותיו לאחר שהפר את התחייבותו הקודמת לעזוב אותה.

עוד טען הבעל כי הגורם לפירוק הנישואין ולתביעת הגירושין איננו הקשר שהיה לו עם האישה הזרה, אלא אופן התנהגותה של אשתו כלפיו אשר התייחסה אליו באופן משפיל, נטלה ממנו כספים שלא כדין ונמנעה מלקיים עמו יחסים.

האישה הכחישה טענות אלו, אם כי היא אישרה שהם אכן לא קיימו יחסים אך לטענתה הדבר נעשה בגלל הבעל ולא בגללה.

החלטת בית המשפט

לגבי טענות אלו, קבע בית הדין כי הוא יכריע בהן רק לאחר שיתקיים לגביהן הליך הוכחות בין הצדדים.

לגבי עצם זכאותה של האישה לקבלת דמי הכתובה קבע בית הדין כי מאחר שהוכח באופן חד משמעי שהבעל קיים קשר אישי עם אישה זרה במהלך הנישואין והבעל אף הודה בכך, אזי קשר זה מצדיק תביעת גירושין של האישה עם זכאות לתשלום הכתובה באופן עקרוני.

בית הדין דחה את טענותיו של הבעל לפיהן הוא פטור עקרונית מתשלום הכתובה לאשתו וקבע כי יש בהן לכל היותר כדי להשפיע רק על סכום הכתובה שיהיה עליו לשלם לה.

הבעל נימק את טענת הפטור העקרוני שלו מתשלום דמי הכתובה בכך שיש לו תביעות כספיות כלפיה או בכך שהאישה מקבלת או תקבל ממנו כספים במסגרת הסדר איזון המשאבים.

אולם, כאמור, בית הדין קבע כי גם אם הוא היה מקבל טענות אלו במלואן, אזי לא היה בהן כדי לפטור את הבעל מהחיוב העקרוני לתשלום הכתובה, אלא יש בהן לכל היותר כדי לקזז מסכום הכתובה את מה שהאישה תהיה חייבת לו אם וכאשר יוכח שהיא אכן חייבת לו.

בנוסף טען הבעל כי הוא פטור עקרונית מתשלום דמי הכתובה מאחר שהסכום הגבוה הנקוב בכתובה מעיד על אסמכתא, כלומר, התחייבות שלא הייתה כל כוונה לקיימה מלכתחילה.

אולם, בית הדין קבע כאמור כי גם בטענה זו אין כדי לפטור את הבעל מחיוב עקרוני של הכתובה, אלא לכל היותר יש בה כדי להפחית את גובה הסכום שהבעל ישלם לאשתו.

לאור כל האמור לעיל, קבע בית הדין כי הבעל חייב עקרונית בתשלום כתובת אשתו.

לגבי גובה הסכום לתשלום קבע בית הדין כי על הבעל לשלם לאשתו, על דרך הפשרה, סך של 240,000 ₪, מתוך 1,000,000 ₪ שנקובים בכתובה.

בית הדין סבר כי יש לפסוק בעניין זה בדרך של דין כעין פשרה, זאת בהתחשב בכך בפסיקת בתי הדין הרבניים קיימות דיעות שונות לגבי חיוב בכתובה שנקובה בסכום גבוה.

כך, לדוגמא, הובעו דעות שונות בעניין זה בפסיקת בית הדין הרבני הגדול.

קראו בהרחבה: שלילת תשלום כתובה

במסגרת תיק 842107/1 הובעה דעה לפיה גם בעל שכתב סכום גבוה בכתובה חייב לשלמו במלואו.

שטר כתובה הוא שטר חוב לכל דבר וחובת הראייה על כך שאין הוא תקף במלואו מכל סיבה שהיא, מוטלת על החייב.

טענה בדבר חוסר גמירות דעת בשל גובה הסכום ככלל אינה מתקבלת, כאשר אין סיבה לקבל אותה באופן גורף בדיוני תוספת כתובה.

אולם, במסגרת תיק 1687-24-1 נקבע כי ככלל, סכום של מיליון ש"ח שנכתב בכתובה אינו מחייב במלואו וכי מטרת הכתובה הנה לאפשר לאישה הגרושה להתפרנס במשך שנה מכספי הכתובה עד שתינשא מחדש.

בהתאם לכך נפסק לאישה סך של 120,000 ש"ח בלבד.

גם בפסיקת בתי הדין הרבניים האזוריים הובעו דעות שונות לגבי חיוב בכתובה בסכום גבוה.

בתיק 058417940-64-1 אשר התנהל בפני בית הדין בחיפה נדונה כתובה בסך של מליון דולר.

הבעל בגד באשתו וחי עם אישה אחרת.

הדיינים הסכימו שלאישה מגיעה כתובתה ותוספת כתובה ובשים לב לנזק שנגרם לאישה כתוצאה מהבגידה, אלא שהם נחלקו לגבי דמי הכתובה שיש לחייב את הבעל.

דעת הרוב סברה כי במידה ולאישה היה נזק גדול כתוצאה מהבגידה, הבעל חייב במלוא סכום הכתובה ואין זו גוזמה אך אם אין לא נגרם לאישה נזק גדול עקב כך, הרי זו גוזמה.

דעת המיעוט סברה שמדובר בסכום שהנו גוזמה מאחר שעת הנישואין לא חיו בני הזוג ברמה כלכלית גבוהה.

בתיק 0239800477-64-1 אשר התנהל בפני בית הדין בנתניה ודן בכתובה בסך של מיליון ₪ קבע בית הדין כי אם הגירושין הנם בגלל אי מילוי חובותיו של הבעל, כגון שעזב את הבית לתקופה ארוכה חייב הבעל לשלם את מלוא תוספת הכתובה.

בתיק 8888-64-1 אשר התנהל בפני בית הדין בנתניה וגם הוא דן בכתובה בסך של מיליון ₪ חייב בית הדין את הבעל בתשלום מלוא הכתובה, בקובעו כי חוב הכתובה הוא חוב ברור וכל הטוען נגד הכתובה עליו נטל הראיה.

עוד קבע בית הדין כי סכום הכתובה ייחשב כמוגזם במידה והמדובר בסכום שאינו צפוי להיות משוג במהלך החיים.

קראו עוד בנושא: בקשת התרת נישואין בבית המשפט לענייני משפחה - אימתי?

גם בתיק 5192-21-1 אשר התנהל בפני בית הדין באשקלון נדונה כתובה בסך של מיליון ₪.

קריאה נוספת: הפר התחייבות לבדיקת פוליגרף בנושא בגידה וישלם את סכום הכתובה!

בית הדין דן בשאלה האם יש מקום לטעון שבימינו כותבים סכום גבוה לשם כבוד בעלמא. בית הדין קבע כי כאשר יש שטר חתום בעדים לא תתקבל טענת הבעל שלא התכוון לסכום זה בלא ראיה מוכחת ורק סברה ברמה של אנן סהדי תוכל לבטל את השטר וזאת במיוחד אם קיימת סברה חזקה שבאמת התכוון להתחייב לה את התוספת הגבוהה.

אולם, כאשר נראה לבית הדין שהסכום הוא מוגזם ושהבעל לא התכוון לכך על בית הדין לפסוק על דרך הפשרה.

תיק זה עסק בבעל שעזב את אשתו ובית הדין חייבו בסכום של 140,000 דולר.

גם בשנים האחרונות נכתבו עוד כמה פסקי דין בנושא חיוב בסכום גבוה וגם בהם הייתה מחלוקת בדעת הדיינים, כאשר לדעת הרוב אין לחייב בסכום גבוה כמו שנקבע בפסק דין של בית הדין הרבני הגדול בתיק 1052109/1.

לפיכך, בהתחשב בריבוי הדעות בין הדיינים ובהתחשב בכך שהפסיקה באשר לגובה הסכום שיש לחייב את הבעל, בכל מקרה לגופו, מושפעת משיקולים רבים, ראה בית הדין לנכון לפסוק בתיק זה על דרך הפשרה.

לשם כך התחשב בית הדין באמות המידה השונות הנזכרות בפסקי הדין הנ"ל כגון עדה, מגזר, משך הנישואין, מצב כלכלי בעת הנישואין, מצב כלכלי בתקופת הנישואין ועוד.

במקרה דנן, המדובר בבעל העובד כאיש היי־טק ומשתכר יפה.

הבעל עבד בהיי - טק כבר בזמן נישואיו וסביר להניח שהוא התחייב בסכום גבוה כלשהו בהתאם למעמדו הכלכלי.

הבעל אמנם טען כי מצבו הכלכלי הורע בתקופה האחרונה, אך כאמור, בית הדין לא עסק בענייני הרכוש ולא קיבל לידיו מסמכים שיאמתו או ישללו טענה זו והתרשמות בית הדין הייתה כי ככלל, מצבו הכלכלי בכי טוב.

עוד התחשב בית הדין בקביעת גובה הסכום בכך שבפנינו מקרה חמור של נטישת קשר הנישואין ופנייה אל אישה אחרת תוך פגיעה אישית רגשית וכלכלית באשת נעוריו של הבעל ותוך זלזול בהתחייבותו כלפיה בעת נישואיהם, הן במישור האישי והן במישור הכלכלי.

בנוסף התחשב בית הדין בפיצול התביעות בין בית הדין הרבני ובית המשפט לענייני משפחה.

ככלל, דעתו של בית הדין הרבני אינה נוחה מפיצול זה לא רק בשל היותו נוגד את דיני התורה, אלא גם בשל העומס שהוא מטיל על הצדדים בבירור תביעותיהם בשתי ערכאות במקביל ובשל הקושי שהוא יוצר במניעת כפל חיובים בין פסיקת הכתובה לבין הפסיקות בענייני הרכוש והמזונות.

במקרה דנן, לא היה לבית הדין מספיק כלים כדי לקבוע מה הוא גובה המזונות הראוי על פי דיני התורה על כן לא הייתה לו דרך לקבוע בבירור אם סכום הכתובה בסך מיליון ש"ח צריך להיות בנוסף לסכום המזונות שנפסק בביהמ"ש או שעליו להתקזז עמו באופן חלקי.

בנסיבות אלה הפתרון הראוי הוא דין כעין פשרה.

בהתחשב בכל השיקולים הללו קבע בית הדין כי על הבנק לשלם לאשה דמי כתובה ותוספת כתובה בסך של 240,000 ₪ וזאת בדרך של דין כעין פשרה.

תשלום זה כולל בתוכו פיצוי לאישה בגין גירושי הצדדים אשר נגרמו בשל מעשי הבעל.

סכום זה ינוכה מכל פסק דין שיינתן בעתיד בבית המשפט לענייני משפחה בענייני רכוש הצדדים כנגד הבעל.

במידה ובית המשפט לא ינכה את הסכום האמור בפסק דין זה, יוכל הבעל להגיש תביעה לביטול פסק דין זה ולהשבת הכספים שנגבו בגינו.

עוד בנושא: בגידה ממושכת הובילה לחלוקת רכוש לא שוויונית בגירושין!

קרא עוד
שייך לנושא:   גירושין   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (5) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 5 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"מסתבר שהליך גירושים לא חייב להיות מלא בסערות נפשיות ובדרמה. תודה לצוות עורכי הדין #1 בישראל, שעזור לי ולגרוש להגיע להסכם שמקובל על שנינו, בלי תביעות ובלי הוצאות מיותרות. אתם עשר"
קרן ב. אפריל 2023
"המאבק מול הגרוש היה ארוך, מפרך ועוד בתקופת הקורונה, אבל בזכותכם הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2022
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחתם אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרתם לי להתמודד בהצלחה ובכבוד, בלי הליכים מיותרים ובלי לבזבז זמן"
רות ק. מרץ 2023
"הגענו למשרדכם בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה משפחתית ותיקה ומוכרת. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתם של עורכי הדין במשרד יישבנו את ההדורים בדרך של כבוד הדדי ועל כך תודותינו"
אבירם פ. מאי 2023
"רציתי להגיד תודה לצוות המשרד הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה, שירות אישי, מקצועי ובמחיר הוגן!"
יואל ד. אפריל 2023
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא היתה החלטה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין סוער, שממש לא מתאים לאופי שלי. בזכות המקצועיות והניסיון שלכם, החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם גירושין חתום, שקיבל תוקף של פסק דין"
כלנית מ. אפריל 2023
"מגיעה לכם תודה מיוחדת, לאחר שהבאתם לפתרון סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
אבנר ר. ינואר 2023
"צריך לפרגן ולהגיד תודה גדולה לצוות המשרד, שליווה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. התנהלתם בצורה מעוררת כבוד, במקצועיות רבה ותוך מתן תשומת לב לפרטים הקטנים. היחס האישי שקיבלתי בתקופה הקשה בחיי עזר לי להגיע למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. נובמבר 2022
"תודה על ליווי משפטי בהליך הפרידה שלי מבן זוגי, כולל חלוקת רכוש ומשמורת על הילד המשותף שלנו. השירות האישי מכל צוות המשרד, האוזן הקשבת, הכתף התומכת ובעיקר הידע המשפטי והמקצועיות - ראויים לציון. תודה ושוב תודה על הכל"
מיקי ט. מאי 2023

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 08:00 - 20:00

דרך מנחם בגין 132 תל אביב

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון