×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
6 טיפים חשובים שראוי ליישם במקרה שבו האישה הקדימה אותך ופתחה בהליכי גירושין...
אשתך הקדימה אותך והגישה תביעת גירושין? 6 טיפים חשובים לגבר
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
עורך דין לשירותך בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
רגע לפני שמתגרשים חשוב לגבש אסטרטגיה שתתאים בדיוק לך: פנו אלינו
גירושין עם עורך דין מנוסה
רגע לפני שמתגרשים חשוב לגבש אסטרטגיה שתתאים בדיוק לך: פנו אלינו

אשתך הקדימה אותך בתביעת הגירושין?

      18/02/2020 12:31

כמעט בכל הליך גירושין יש צד יוזם וצד נגרר. הבעל או האישה הם הראשונים להגיש תביעת גירושין והצד השני נגרר להליכים. בסקירה שלפניך נסביר באריכות מה ניתן וראוי לעשות בכל אותם מקרים שבהם האישה היא זו שהקדימה ופתחה בהליך הגירושין.

בסקירה שלפניך נסביר מה עושים עכשיו ואיך ראוי להתנהל מכאן והלאה, במטרה לשמור על האינטרסים שלך ולפר את מאזן ההסתברויות לטובתך ועל אף שהאישה היא זו שהחלה בהליך.

קיום הסמכות המקבילה לבית הדין הרבני ולבית המשפט לענייני משפחה לדון בתביעות הנלוות לתביעת הגירושין, כגון תביעות הרכוש, המזונות והמשמורת, יצר את תופעת מירוץ הסמכויות.

תופעה זו מתבטאת בכך ש הבעל משתדל להקדים את האישה, ולהגיש לפניה תביעת גירושין בפני בית הדין הרבני, שנחשב כיותר נח לבעלים, תוך שהוא כורך עמה את יתר התביעות הנלוות, בעוד האישה שואפת להקדים את הבעל, ולהגיש לפניו את התביעות הנלוות לגירושין בפני בית המשפט לענייני משפחה, שנחשב כיותר נח לנשים, ובכך למנוע מהגבר את האפשרות לכרוך תביעות אלו עם הגשת תביעת גירושין מצידו בפני בית הדין הרבני.

לפיכך, במידה ואשתך הקדימה אותך והגישה את התביעות הנלוות בפני בית המשפט לענייני משפחה, אזי מומלץ לך לפעול בהתאם להנחיות המפורטות מטה.

6 טיפים חשובים ליישום בהליך הגירושין שלך!

ראשית, חשוב מאד להקדים ולהתייעץ עם עורך דין מומלץ, מקצועי ומנוסה בהליכי גירושין, שיבדוק את מהות התביעות של אשתך, ינחה אותך כיצד להיערך אליהן, וילווה אותך לכל אורך הליכי הגירושין. מאד לא מומלץ לבצע פעולה כלשהי ללא ייצוג משפטי הולם.

חשוב מאד לעשות זאת בהקדם האפשרי, שכן לא פעם התקופה הראשונה בסכסוך גירושין הינה קריטית מבחינת תוצאות ההליך, ואילו טעויות הנעשות בתחילת הדרך קשות מאד לתיקון בדיעבד.

כמו כן, ישנם מהלכים שקל יותר לבצעם בתחילת ההליכים מאשר לאחר מכן. באותה מידה, אל תתפתה להגיע לסיכומים עם אשתך מבלי להיוועץ עם עורך דין, במיוחד אם לאשתך יש עורך דין שמייצג אותה, אך גם אם אשתך לכאורה איננה מיוצגת. זאת על מנת למנוע את הסיכון שעקב היעדר בקיאותך בנושא דיני המשפחה ובזכויות המגיעות לך, תוחתם על הסכם גירושין מהיר אשר יקפח את זכויותייך.

אגב, במידה ואשתך מפגינה בקיאות יוצאת דופן בדיני הגירושין שאינה אופיינית לה, אזי סביר להניח כי היא מונחית באמצעות עורך דין מאחורי הקלעים, ובמקרה כזה עליך להיזהר שבעתיים, ולא להסכים לשום דבר ללא התייעצות עם עורך דין מטעמך.

לפיכך, אל תחתום בשום מקרה על שום הסכם מכל סוג שהוא, ולרבות זיכרון דברים, מסמך עקרונות וכדומה, מבלי שנועצת קודם לכן עם עורך דין מטעמך לגבי משמעויות המסמך והשלכותיו על זכויותיך וזכויות ילדיך.

שנית, חשוב להיות מודע לכך שהעובדה שאשתך הגישה את התביעות הנלוות דווקא בפני בית המשפט לענייני משפחה, דווקא עשויה לפעול לטובתך בנסיבות מסויימות.

זאת מאחר שלבית הדין הרבני ישנה סמכות להורות על מתן צווים לטובת האישה הייחודים לו, אשר בית המשפט לענייני משפחה איננו מוסמך לתת אותם. לדוגמא, בית הדין הרבני יכול להורות על מתן צו למדור ספציפי עבור האישה, אשר מאפשר לה להמשיך ולגור בדירת המגורים המשותפת של בני הזוג עד לתום הליכי הגירושין ביניהם.

צו מדור זה יכול למעשה גם למנוע את מכירת הבית וחלוקת תמורתו בינה לבעלה לפני סיום הליכי הגירושין, ובמקרה ואלו נמשכים שנים רבות אזי יכולה להיות לכך משמעות רבה ביותר.

שלישית, במידה ואשתך הגישה תביעה לתשלום מזונות ילדים בפני בית המשפט למשפחה, חשוב לדעת כי כאשר המדובר בתביעת מזונות מטעם הילדים עבור עצמם, אזי בכל מקרה לא יכולת לכרוך אותה בתביעת הגירושין המוגשת בפני בית הדין הרבני, וזאת בהתאם להלכה הוותיקה שנקבעה בהליך בר"ע 120/69 שרגאי נ' שרגאי.

עם זאת יצויין כי ניתן לכאורה לעקוף הלכה זו באמצעות הגשת תביעה מטעם הבעל בדבר השבת הוצאות מזונות הילדים בפני בית הדין הרבני, וזאת במידה והאב גם משמש כמשמורן. לגבי תביעת מזונות אישה יש לזכור לעתים בית המשפט לענייני משפחה יפסוק סכום נמוך יותר מזה שיפסוק בית הדין הרבני.

רביעית, במידה ואשתך הגישה תביעה למשמורת ילדים, יש לזכור כי בית הדין הרבני ובית המשפט לענייני משפחה מפעילים בדרך כלל שיקול דעת דומה בעניין זה, בהתאם להמלצות חוות הדעת של פקידת סעד בעניין המסוגלות ההורית של כל אחד מההורים. לפיכך, לא כל כך משנה בפני מי הוגשה תביעה זו, אבל מה שכן חשוב במיוחד הוא שתגיע לפגישה עם פקידת הסעד כשאתה מוכן אליה כראוי.

חמישית, נסה לאסוף ככל האפשר ראיות כנגד אשתך. לשם כך, אתה יכול להיעזר גם בכתב התביעה של אשתך, וזאת על מנת לאתר כזבים מובהקים אשר עשויים לפגוע במהימנותה ואמינותה בפני בית המשפט. כמו כן, מומלץ לנסות להקליט את האישה בעודך משוחח עמה במטרה להפריך ולסתור את טענותיה.

במידה ותצליח תוך כדי השיחה להביא את אשתך להודות שטענותיה הינן כוזבות, אזי תוכל להשתמש בהקלטת השיחה כראיה בעלת משקל רב במסגרת ניהול שלב ההוכחות בתיק.

עם זאת, חשוב להתייעץ עם עורך דין לפני ביצוע ההקלטות, כדי לוודא שאתה מבצע את ההקלטות כדין ובאופן חוקי, על מנת להבטיח שההקלטות תיחשבנה כראיות קבילות בפני בית המשפט.

כמו כן, אל תשכח כי סביר מאד כי אישתך מנסה לדובב ולהקליט גם אותך. שקול מילים.

שישית, במידה ואישתך מנהלת עמך משא ומתן לפשרה, אל תתפתה להצעות שמוצגות על ידה כהצעות בעלות תוקף זמני קצר, או הצעות שהינן המקסימליות מבחינתה, במיוחד אם מדובר בהצעות ראשוניות בלבד.

ניסיון החיים מלמד שהצעות ראשוניות הינן הצעות מקדימות בלבד, שעליהן ניתן להתמקח עד שמגיעים לעמק השווה בין הצדדים.

כמו כן, מומלץ לא להיכנע במהלך המו"מ לשום מעשה סחטנות או איומים שהאישה תנסה חלילה להפעיל עליך. לדוגמא, במידה והאישה תאמר לך שאם לא תחתום על הסכם גירושין לפי התנאים שלך, אזי היא לא תאפשר לך להיפגש עם ילדיכם המשותפים, או שהיא תגיש במשטרה תלונות נגדך בגין אלימות שכביכול הינך מפגין כלפיה ו/או כלפי הילדים.

בהמשך ל-6 הטיפים שחשובים הנ"ל, נזכיר שוב כי הדבר הראשון והחשוב ביותר לעשות לאחר שהבנת כי אישתך הקדימה אותך והחלה בהליכי גירושין, הוא לפנות לייצוג משפטי ראוי באמצעות עורך דין מעולה.

שאלות? לחצו כאן לפניה וקבלת ייעוץ משפטי מהיר!

קרא עוד
שייך לנושא:   גירושין   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (5) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 5 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"מסתבר שהליך גירושים לא חייב להיות מלא בסערות נפשיות ובדרמה. תודה לצוות עורכי הדין #1 בישראל, שעזור לי ולגרוש להגיע להסכם שמקובל על שנינו, בלי תביעות ובלי הוצאות מיותרות. אתם עשר"
קרן ב. אפריל 2023
"המאבק מול הגרוש היה ארוך, מפרך ועוד בתקופת הקורונה, אבל בזכותכם הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2022
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחתם אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרתם לי להתמודד בהצלחה ובכבוד, בלי הליכים מיותרים ובלי לבזבז זמן"
רות ק. מרץ 2023
"הגענו למשרדכם בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה משפחתית ותיקה ומוכרת. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתם של עורכי הדין במשרד יישבנו את ההדורים בדרך של כבוד הדדי ועל כך תודותינו"
אבירם פ. מאי 2023
"רציתי להגיד תודה לצוות המשרד הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה, שירות אישי, מקצועי ובמחיר הוגן!"
יואל ד. אפריל 2023
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא היתה החלטה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין סוער, שממש לא מתאים לאופי שלי. בזכות המקצועיות והניסיון שלכם, החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם גירושין חתום, שקיבל תוקף של פסק דין"
כלנית מ. אפריל 2023
"מגיעה לכם תודה מיוחדת, לאחר שהבאתם לפתרון סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
אבנר ר. ינואר 2023
"צריך לפרגן ולהגיד תודה גדולה לצוות המשרד, שליווה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. התנהלתם בצורה מעוררת כבוד, במקצועיות רבה ותוך מתן תשומת לב לפרטים הקטנים. היחס האישי שקיבלתי בתקופה הקשה בחיי עזר לי להגיע למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. נובמבר 2022
"תודה על ליווי משפטי בהליך הפרידה שלי מבן זוגי, כולל חלוקת רכוש ומשמורת על הילד המשותף שלנו. השירות האישי מכל צוות המשרד, האוזן הקשבת, הכתף התומכת ובעיקר הידע המשפטי והמקצועיות - ראויים לציון. תודה ושוב תודה על הכל"
מיקי ט. מאי 2023

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 08:00 - 20:00

דרך מנחם בגין 132 תל אביב

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון