×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
הכירו את העמדה הבעייתית של דיני הירושה שלנו, בכל הנוגע לחלוקת רכושו של המנוח ומעמדה של אשתו השניה לפי הוראות החוק...
מעמד האשה השניה של המנוח בכל הנוגע לחלוקת הירושה לפי חוק
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
עורך דין לשירותך בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
טיפול מקצועי בכל ענייני הצוואה ופתרון סכסוכי צוואה בין יורשים: פנו אלינו
טיפול מקצועי של עו"ד בענייני צוואות
טיפול מקצועי בכל ענייני הצוואה ופתרון סכסוכי צוואה בין יורשים: פנו אלינו

מעמד האשה השניה לפי דיני הירושה

      11/10/2020 11:59

בסקירה החשובה שלפניך נעסוק באחת הבעיות המשפטיות הסבוכות והמפתיעות הנוגעת לדיני הירושה בישראל, מעמד אשתו השניה של האב מול ילדיו בשאלת חלוקת הממון לאחר מותו.

הדבר בא לידי ביטוי בעיקר במקרים בהם האב המנוח שנישא בשנית, מותיר אחריו קרובים נוספים בדרגה ראשונה, קרי ילדים.

הנה סיפור אמיתי שהתגולל לפני מספר שנים לבית המשפט המחוזי המקרה דן בתביעתם של שני אחים מאשדוד על בעלות דירת אביהם המנוח.

במקורה, היתה הדירה בבעלות משותפת של האב ורעייתו הראשונה, היא אם האחים. באופן טראגי, נפטרה רעייתו הראשונה של האב, שהחליט ברבות השנים להינשא בשנית.

לאחר נישואיו בשנית, המשיך להתגורר באותה דירה בצוותא עם רעייתו השניה. לאור המצב ומתוך אמפטיה לאביהם ויתרו שני ילדיו על חלקם בדירה, אותו חלק שהגיע להם מכוח חוק הירושה עם מות אימם.

הוויתור חשוב לומר, נעשה מתוך הבנה משותפת בין הבנים לאב כי במותו תועבר הדירה לרשותם. האב אף חתם מול אישתו השניה על הסכם ממון שמבהיר סיכום זה. במצב תקין, עם מות האב, היתה עוברת בעלות הדירה במלואה לידי האחים, אלא שכאן במקרה זה, זה הסתיים אחרת ואשת האב זכתה במחצית הדירה.

מעמדה של האישה בצו הירושה הישראלי

תחילה חשוב להדגיש באופן ברור כי החוק אינו עושה אבחנה בין אישה ראשונה לבין אישה שניה עימה נישא האב. מיד נסביר ונעסוק באותם מקרים מובהקים שעל הרקע שלהם עלולים להתפתח עימותים משפטיים, סכסוכי יורשים, מקרים בהם הנישואים השניים מתרחשים לאחר מותה של האישה הראשונה (אם הילדים).

אם מדובר בנישואים שניים שהתרחשו בעקבות גירושין, תהיה חלוקת הירושה ברורה יותר ותיעשה ברובה כחלק מהסכם הגירושין שעליו חתמו הצדדים. ובכן, כפי שמציאות החיים מלמדת אותנו, לא תמיד אנחנו מוכנים לכל התרחישים, בפרט שמדובר בקרובים לנו.

חשוב להדגיש כי כל הכתוב בסקירה זאת מתייחס גם למקרים בהם מדובר בנישואים שניים של אישה לאחר פטירת הבעל, שאז עלול להיווצר מאבק משפטי סביב הירושה בין ילדיה מהבעל הראשון לבעל מנישואיה השניים.

השאלה המרכזית בסוגיה זו היא עד כמה התכוננתם לרגע הזה, רגע הפטירה המדובר, בפרט בכל הקשור לשאלת חלוקת הרכוש.

נחזור לתפיסת החוק בישראל הקובע כי מעמדה המשפטי של האישה השניה, זהה לזה של האישה הראשונה. מכוח הלכת השיתוף זכאית האישה לכלל המיטלטלין שבדירה ולרכב המשפחה אם יש כזה.

לגבי הדירה, זכאית האישה למחצית מערכה. זאת, ללא קשר לחלקה היחסי מהחצי ששייך לבעל. כלומר, לא מן הנמנע שהאישה תירש בסופו של דבר 75% מערך הדירה ורק 25% הנותרים, יעברו לשאריו של המנוח. עוד סוגיות רלוונטיות לדיון הן זכויותיה של האישה השניה על קופות הגמל וכספי הפנסיה שהותיר המנוח וגם בעניין זה נפרט מיד.

אין המחשה טובה יותר מהמציאות ולשם כך, נשוב למקרה האחים מאשדוד שתיארנו בתחילת הכתבה. בכדי להבין את תמונת המצב המשפטית, היה תחילה על האחים לברר את פרטי החוק והשלכותיו בשני שלבים נפרדים.

ראשית דבר, היה עליהם לבדוק האם לאישה אכן מגיעה מחצית מהדירה, זאת מכוח נישואיה וחייה המשותפים עם המנוח. לאישה שמורה בכל מקרה כזה ומכוח יחסי הממון, זכות לתבוע את חלקה בדירה.

אם יקבע על ידי בית המשפט לענייני משפחה כי האישה שותפה בדירה, אז יתברר כי למנוח כלל לא היתה יכולת להוריש לילדים את הדירה במלואה, שימו לב - גם במקרה בו היה עורך צוואה.

במקרה זה, למזלם של האחים, האישה השניה לא תבעה חלק מהדירה. בשלב השני, היה צורך לבחון האם האישה יורשת את חלקו של המנוח בדירה? בכדי לשלול אופציה זו, היה האב מחויב להותיר אחריו צוואה מפורשת שתגדיר זאת.

עוד מתברר כי להסכם ממון המתייחס למצב שלאחר פטירה, אין כלל תוקף משפטי, מה שאומר כי על אף העובדה שבהסכם הממון נקבע כי לאישה לא יהיה חלק ברכושו של המנוח, בהיעדר צוואה מפורשת, תהיה האישה יורשת חוקית לכל דבר ועניין.

בכדי להבהיר את המציאות דרך מקרה ספציפי זה, נקצר ונאמר כי בסופו של דבר החליט בית המשפט כי האישה תירש מחצית מהדירה, זאת על אף שרוח הסכם הממון שחתם האב עימה, היה די ברור וביקש לקבוע ההיפך.

הילדים שוויתרו עם פטירת אימם על חלקם בדירה לטובת האב, נאלצו להסתפק במחצית מהדירה. אם לא די בכך הרי שאילו היתה האישה השניה מגישה תביעה למחצית הדירה ששייכת לאב המנוח (תביעה מכוח חוק יחסי ממון) יתכן ושני האחים בניו של המנוח, היו נאלצים להסתפק ברבע מהדירה בלבד.

צוואה מאושרת וקבילה זה הפתרון

סיכומו של דבר, נקודת המוצא היא כי בהיעדר צוואה חוקית, בית המשפט יקבע על פי החוק ויעניק לאישה השניה מחצית מהדירה, את המיטלטלין והרכב המשותף. זאת גם במקרים מובהקים בהם רצונו של האב המנוח היה להותיר את כל עזבונו לילדיו.

כלומר, ממש כמו במקרה אותו הבאנו כדוגמא בו נכתב בפירוש בהסכם ממון שערך המנוח עם רעייתו השנייה, שבמקרה וילך לעולמו, תועבר הדירה במלואה לרשות שני ילדיו.

כפי שנוכחנו להבין, בית המשפט לא יכול היה לממש את רצונו של המנוח. בכל זאת, כיצד פותרים בעיה זו או אם ננסח זאת נכון יותר? כיצד יבטיח אדם כי לאחר מותו, יחולק רכושו בדיוק על פי רצונו?

לשם כך, עליו לוודא שלושה דברים: הראשון הוא לוודא כבר בחייו, כי רכושו מוגן באמצעות הסכם ממון שנוסח במקצועיות וחשוב מכך, אושר בידי בית המשפט. אישור בית המשפט להסכם, הוא קריטי.

הדבר השני הוא אישור כתב צוואה המתאר את חלוקת רכושו, כתב צוואה שנחתם בפני עורך דין על פי כל הכללים המתבקשים.

הדבר השלישי הוא הוא קופות הגמל והביטוחים אותם לא ניתן להוריש באמצעות צוואה, במקרה זה עליו לוודא כי זכויותיו הפיננסיות מעודכנות אך ורק למוטבים שלהם הוא רוצה להעבירם.

רק צעדים אלה, ימנעו את חוסר הבהירות לגבי מעמד רכושו ועזבונו של המנוח, יבטיחו את רצונו וכמובן, ימנעו מאבקים בין קרוביו (בדרך כלל ילדיו), לבין האישה השנייה עימה נישא.

עוד בנושא: הסכם ממון מול צוואה - כוחו של מי גובר לפי חוק?

קרא עוד
שייך לנושא:   צוואות   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (0) דירוגים | דירוג ממוצע (0)
0 stars - based on 0 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"מסתבר שהליך גירושים לא חייב להיות מלא בסערות נפשיות ובדרמה. תודה לצוות עורכי הדין #1 בישראל, שעזור לי ולגרוש להגיע להסכם שמקובל על שנינו, בלי תביעות ובלי הוצאות מיותרות. אתם עשר"
קרן ב. אפריל 2023
"המאבק מול הגרוש היה ארוך, מפרך ועוד בתקופת הקורונה, אבל בזכותכם הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2022
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחתם אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרתם לי להתמודד בהצלחה ובכבוד, בלי הליכים מיותרים ובלי לבזבז זמן"
רות ק. מרץ 2023
"הגענו למשרדכם בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה משפחתית ותיקה ומוכרת. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתם של עורכי הדין במשרד יישבנו את ההדורים בדרך של כבוד הדדי ועל כך תודותינו"
אבירם פ. מאי 2023
"רציתי להגיד תודה לצוות המשרד הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה, שירות אישי, מקצועי ובמחיר הוגן!"
יואל ד. אפריל 2023
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא היתה החלטה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין סוער, שממש לא מתאים לאופי שלי. בזכות המקצועיות והניסיון שלכם, החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם גירושין חתום, שקיבל תוקף של פסק דין"
כלנית מ. אפריל 2023
"מגיעה לכם תודה מיוחדת, לאחר שהבאתם לפתרון סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
אבנר ר. ינואר 2023
"צריך לפרגן ולהגיד תודה גדולה לצוות המשרד, שליווה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. התנהלתם בצורה מעוררת כבוד, במקצועיות רבה ותוך מתן תשומת לב לפרטים הקטנים. היחס האישי שקיבלתי בתקופה הקשה בחיי עזר לי להגיע למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. נובמבר 2022
"תודה על ליווי משפטי בהליך הפרידה שלי מבן זוגי, כולל חלוקת רכוש ומשמורת על הילד המשותף שלנו. השירות האישי מכל צוות המשרד, האוזן הקשבת, הכתף התומכת ובעיקר הידע המשפטי והמקצועיות - ראויים לציון. תודה ושוב תודה על הכל"
מיקי ט. מאי 2023

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 08:00 - 20:00

דרך מנחם בגין 132 תל אביב

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון