×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
בית הדין הרבני הגדול הכריע וקבע כי הסכם ממון של ידועים בציבור שהחליטו להתחתן כדת משה בישראל, יצטרך לקבל אישור משפטי מחודש על מנת להיות בתוקף...
הסכם ממון של ידועים בציבור שהחליטו להתחתן מחייב אישור משפטי
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
ייעוץ עורך דין בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
הסכם ממון יבטיח לך שקט נפשי ובטחון כלכלי לאורך שנים: פנו אלינו
הסכם ממון מנוסח ע"י עו"ד מקצועי
הסכם ממון יבטיח לך שקט נפשי ובטחון כלכלי לאורך שנים: פנו אלינו

הסכם ממון מלפני הנישואים והחלטתם להתחתן? צריך אישור משפטי!

      31/05/2020 20:29

במסגרת פסק הדין שניתן ביום 13.1.2020 על ידי בית הדין הרבני הגדול בהליך 1033364-2 פלונית נ' פלוני נקבע כי הסכם ממון בין ידועים בציבור שעומדים להינשא זה לזו טעון אף הוא אישור משפטי על מנת שיכנס לתוקף ויהיה מחייב.

ככלל, על מנת שהסכם ממון בין בני זוג יכנס לתוקף, מחובתו לקבל אישור משפטי. כך קובע סעיף 2 לחוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973. אישור זה לא רק מאפשר את כניסתו של הסכם הממון לתוקף, אלא הוא אף מעניק לו תוקף של פסק דין, שמאפשר את אכיפתו באמצעות לשכת ההוצאה לפועל בעת הצורך.

במידה וההסכם נערך במהלך הנישואים, ההסכם טעון אישור בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני, כך קובע סעיף 2(א) לחוק. ובמידה וההסכם נערך לפני הנישואים הוא יכול להיות מאושר גם על ידי נוטריון כאמור בסעיף 2(ג1) לחוק, או רושם נישואין, שיכול לאשרו גם בעת עריכת הנישואים כאמור בסעיף 2(ג) לחוק.

ברם, מאחר שחוק יחסי ממון חל רק על בני זוג שנשואים זה לזה או עומדים להינשא זה לזה, אזי לכאורה אין חובה לכאורה לתת אישור משפטי להסכם ממון בין ידועים בציבור על מנת שהוא יכנס לתוקף.

עם זאת, בפסיקה נקבע שניתן לתת אישור משפטי להסכם ממון בין ידועים בציבור וזאת במידה והם מעוניינים לחזק את תוקפו, כך שהוא יהיה בעל תוקף של פסק דין ובר אכיפה באמצעות לשכת ההוצל"פ וזאת מכח סעיף 3(ג) לחוק בית המשפט לענייני משפחה, תשנ"ה-1995.

כעת, חידד בית הדין הגדול את האבחנה בעניין זה וקבע שכשם שחוק יחסי ממון חל גם על בני זוג שמתעתדים להינשא זה לזה, אזי הוא חל גם על ידועים בציבור שעומדים להינשא זה לזה ועל כן גם הסכם ממון שנערך ביניהם טעון אישור על מנת שהוא ייכנס לתוקף.

להלן סקירה מפורטת והסברים לגבי הכרעתו החשובה של בית הדין הרבני הגדול.

כיצד הגיע המקרה להכרעת בית הדין הגדול?

תיק זה עסק בשני בני זוג אשר במשך 12 שנים חיו יחדיו כידועים בציבור ולאחר מכן נישאו זה לזה.

6 שנים לפני נישואיהם, בתקופה שבה בני הזוג היו עדיין בגדר ידועים בציבור בלבד, הם ערכו הסכם ממון, אשר לא קיבל אישור משפטי כלשהו.

הסכם זה קבע במפורש שהוא יחול רק במקרה של גירושין בין בני הזוג וכי במידה ובני הזוג יתגרשו, ביתם ישאר בחזקת הגבר והוא ישלם לאשה סך של 100,000$ צמודים.

מספר שנים לאחר נישואיהם, החליטו בני הזוג להתגרש, אולם אז הם נחלקו ביניהם לגבי תוקפו של הסכם הממון.

האשה טענה שלהסכם הממון אין כל תוקף וכי היא זכאית למחצית משוויו של הנכס בהתאם לחזקת השיתוף ואילו הבעל טען שההסכם תקף ומחייב ועל כן האשה זכאית לסך של 100,000$ בלבד.

בית הדין הרבני האזורי קיבל את עמדת הבעל וקבע שהסכם הממון תקף וכי הוא לא היה טעון את אישורו של בית הדין, בית המשפט, או כל גורם אחר.

הסיבה לכך הנה שבעת כריתתו בני הזוג היו בגדר ידועים בציבור בלבד, שעליהם לא חלות הוראות חוק יחסי הממון בנוגע לחובת אישורו של הסכם ממון בין בני זוג.

חוק יחסי ממון חל על כל מי שמתעתד להינשא, לרבות ידועים בציבור

האשה לא ויתרה והגישה ערעור על פסק הדין של בית הדין הרבני האזורי בפני בית הדין הרבני הגדול, שקבע שאמנם, ככלל, אין צורך לאשר הסכם ממון בין ידועים בציבור, אולם כאשר מדובר בהסכם ממון של ידועים בציבור שעומדים להינשא זה לזה, אזי קמה החובה לאשרו.

בית הדין הרבני הגדול הבהיר שחובת אישורו של הסכם ממון בין בני זוג אינה חלה רק על בני זוג שנשואים זה לזה, אלא גם על מי שמתעתדים להינשא זה לזה, ומבקשים להסדיר בהסכם את יחסי הממון שיהיו ביניהם לאחר הנישואין, קרי, במהלך חיי הנישואין, או לאחר פקיעתם ובהקשר להם.

סעיף 2(ג) לחוק יחסי ממון מגדיר מפורשות את דרך אישורו של הסכם כזה. סעיף זה אמנם מציב לאישורו רף נמוך מזה המוצב בפני מי שכבר נישאו ומבקשים לאשר הסכם ביניהם, אך מתוך הדברים צפה מאליה גם החובה הברורה כי הליך אישור כזה אכן יעשה, גם אם ברף נמוך יותר.

בית הדין הגדול ציין שהוא מודע לעובדה לפיה לא בכל מקרה ברור האם המדובר בהסכם שנכרת לקראת נישואים ובהקשר להם, ועל כן על בית הדין ללמוד את הדברים ולהסיק אותם בדרכים שונות. בין השאר, יכול בית הדין להביא בחשבון בהקשר זה את מרווח הזמן שבין כריתת ההסכם לבין הנישואין עצמם.

אמנם, במקרה דנן, חלפו 6 שנים בין מועד עריכת ההסכם למועד הנישואים של בני הזוג וייתכן שבגלל שיקול זה בית הדין האזורי סבר שהסכם זה אינו טעון אישור, אולם יחד עם זאת, ההסכם גם קבע במפורש שהוא יחול רק במקרה של גירושין בין בני הזוג וכי הבית ישאר בחזקת הגבר רק במקרה והם יתגרשו ומכאן ברור שבני הזוג אכן התכוונו להינשא זה לזה ומכאן שהסכם הממון ביניהם היה טעון אישור לפי חוק יחסי ממון.

בהתאם לכך נקבע שהסכם הממון בין הצדדים אינו תקף על פי החוק וכתוצאה מכך הבעלות על הנכס הנה משותפת לשני הצדדים.

בהמשך לכך נקבע כי חלוקת הבעלות בדירה המשותפת לבני הזוג תעשה במסגרת פירוק שיתוף וזאת בדרך של קניית האחד את חלקו של האחר, או בדרך של מכירתה בשוק החופשי וחלוקת תמורתה בחלקים שווים ביניהם, והכל בהתאם למקובל.

עוד בנושא: מה הן הסנקציות במקרה של הפרת הסכם ממון?

קרא עוד
שייך לנושא:   הסכמי ממון   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 1 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"כשצריך לפרגן: תודה ענקית לעורכת הדין גיטי גוטמן, שליוותה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. עורכת הדין גוטמן התנהלה בצורה מקצועית, נתנה יחס אישי והובילה אותי למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. אוגוסט 2019
"תודה מיוחדת לעו"ד גלית צברי, שפתרה סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
עמי א. ספטמבר 2019
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא הייתה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין ומאבק סוער. בזכות עורכת הדין במשרד גוטמן צברי החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם חתום"
קרן ב. אפריל 2019
"רציתי להגיד תודה לעו"ד גיטי גוטמן ולצוות משרדה הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה!"
יואל ד. ינואר 2019
"הגענו למשרד עורכות דין גוטמן צברי בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתן של עורכות הדין במשרד יישבנו את ההדורים ועל כך תודותינו"
אבירם פ. נובמבר 2018
"גלית היקרה: תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחת אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרת לי להתמודד בהצלחה ובכבוד"
רות ק. אוגוסט 2018
"המאבק מול הגרוש היה ארוך ומפרך, אבל בזכות עו"ד גיטי גוטמן הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2018

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 9:00 - 19:00

כתובת: דרך בגין 144א ת"א

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות לבעליו החוקיים של האתר © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון