×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
איך אפשר להחליט מה היא הערכאה הכי מתאימה לגירושין ואיפה כדאי לך להתגרש?
איפה כדאי להתגרש ומה הם השיקולים שחייבים לקחת בחשבון?
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
עורך דין לשירותך בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
רגע לפני שמתגרשים חשוב לגבש אסטרטגיה שתתאים בדיוק לך: פנו אלינו
גירושין עם עורך דין מנוסה
רגע לפני שמתגרשים חשוב לגבש אסטרטגיה שתתאים בדיוק לך: פנו אלינו

איך יודעים איפה כדאי להתגרש?

      08/12/2020 17:03

כל אדם המגיע להחלטה להתגרש, בין אם מבחירה ובין אם מתוך כפיה, נתקל בשאלה איפה כדאי להתגרש? באיזה ערכאה לבחור? ולמרות שישנן לא מעט סטיגמות בנושא, אנחנו מציעים לך לא לקבל החלטה נחפזת, לפני התייעצות עם עורך דין מנוסה.

חשוב להדגיש כבר עתה, כי למרות שישנם כללים לפיהם נהוג לפעול, כל מקרה של פרידה וגירושין מבוסס על נסיבות שונות ועל צדדים שונים. לכן, חשוב תמיד להתייעץ עם עו"ד לפני קבלת החלטה כלשהי.

לשיחה אישית והתייעצות עם עו"ד במשרד גוטמן צברי לגבי המקרה שלך חייג/י: 072-336-0526

בישראל קיימות שתי מערכות שיפוט מקבילות המוסמכות לדון בסוגיות הכרוכות בגירושין בין בני זוג יהודיים: מערכת בתי המשפט לענייני משפחה, ומערכת בתי הדין הרבניים.

ברם, בעוד בית הדין הרבני הינו בעל סמכות השיפוט הייחודית לדון בעניין הגירושין ומתן הגט, קיימות סמכויות מקבילות לשתי הערכאות הללו לדון בסוגיות הנלוות לגירושין, כגון: חלוקת רכוש, מזונות, משמורת ילדים והסדרי ראיה.

כתוצאה מכך נוצרה התופעה הידועה בשם מירוץ הסמכויות.

בהתאם לכך, הסמכות לדון בנושאים הנלווים לגירושין תוקנה לבית הדין הרבני במידה והם נכרכו כדין בתביעת הגירושין שהוגשה בפניו, וזאת בתנאי שטרם הוגשה תביעה בעניינם קודם לכן בפני בית המשפט לענייני משפחה.

לחילופין, הסמכות תוקנה בעניין זה לבית הדין הרבני במידה וניתנה הסכמת כל הצדדים לכך, וזאת לאור סעיף 9 לחוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), תשי"ג- 1953.

ההבדל המהותי והעיקרי בין שתי הערכאות הללו נובע מכך שבתי המשפט לענייני משפחה פוסקים בהתאם לדין האזרחי-חילוני, ואילו בית הדין הרבני פוסק בדרך כלל בהתאם לדין המשפט העברי וההלכה היהודית, וזאת למרות שיש מצבים בהם הוא מחוייב לפסוק בהתאם לדין האזרחי.

מאחר וההלכה היהודית נחשבת כמיושנת ומסורתית, שלא לומר שוביניסטית, בוודאי ביחס לדין האזרחי-חילוני שנחשב כמתקדם ומודרני יחסית, נפוצה בציבור טעות רווחת לפיה בית הדין הרבני תמיד נח יותר לגבר המתגרש ואילו בית המשפט לענייני משפחה, תמיד נח יותר לאשה המתגרשת, בהיותו דוגל בערכי שיוויון זכויות בין המינים.

גישה זו גם נובעת מכך שהרכבי השיפוט בבתי הדין הרבניים כוללים דיינים דתיים-חרדיים, אשר קיבלו דימוי שלילי כמי שמפלים נשים לרעה, וזאת אף כאשר הם פוסקים בהתאם להוראות הדין האזרחי.

ברם, הגם שאין לומר שגישה זו חסרת כל בסיס אין היא נכונה תמיד. אדרבא, ישנן סוגיות שבהן דווקא בית הדין הרבני יהיה נח יותר לאשה המתגרשת.

לפיכך, אין לקבוע קביעה גורפת וכללית מבחינת עדיפותה של ערכאה מסויימת על פני השניה, הואיל והדבר תלוי בנסיבותיו הספציפיות של כל מקרה לגופו.

בסקירה שלפניך נסביר איפה כדאי להתגרש בקווים כלליים ואילו שיקולים צריך לקחת בחשבון.

איפה כדאי לדון בשאלות של חלוקת הרכוש?

עקרונית, בית המשפט העליון פסק פעמים רבות כי בית הדין הרבני מחויב לפסוק בענייני חלוקת הרכוש על פי הדין האזרחי, לרבות חוק יחסי ממון ופסיקות בג"צ, וזאת אלא אם כן הצדדים הסכימו אחרת.

בפועל, בתי הדין הרבניים מתעלמים לא פעם מכלל זה ופוסקים על פי הדין העברי, אם כי לעיתים הם מתרצים זאת תוך מתן הסבר המותאם כביכול לדין האזרחי.

אחד ההבדלים העיקריים בין בית המשפט לענייני משפחה לבין בית הדין הרבני מתייחס למצבים בהם אחד מבני הזוג בגד בבן הזוג השני.

בית המשפט לענייני משפחה מתעלם מסוגית הבגידה בעת חלוקת הרכוש המשותף, למעט כאשר מדובר בחובות שנובעים מכספים שהוצאו למטרת הבגידה. במקרה כזה, לא יחול שיתוף בחובות אלו, והם ייוחסו לבן הזוג שבגד בלבד.

לעומת זאת, בין הדין הרבני מייחס משמעות לסוגיית הבגידה, אם כי תוך אפלייתה לרעה של האשה. במידה ונמצא כי האשה בגדה בבעלה, זנתה תחתיו, היא עלולה למצוא עצמה מנושלת מזכויותיה הכלכליות.

כתוצאה מכך האשה עלולה להיות מנושלת מזכויותיה ברכוש המשותף, למעט החלק שנותר מהנדוניה שלה וכן מזכויותיה לדמי הכתובה ולדמי המזונות.

לעומת זאת, במידה ונמצא שהגבר הוא שבגד, לבית הדין הרבני ישנה סמכות לתת סעד הייחודי לו ולחייב את הבעל בתשלום דמי הכתובה לאשה ואף בתוספת כתובתה, כלומר תוספת עבור הפרשי הצמדה מיום חתימת הכתובה ועד מועד פירעונה. מעבר לכך, הגבר לא יפגע בדרך כלל מבחינת זכויותיו הכלכליות.

כמו כן קיים הבדל בין שתי הערכאות הללו לגבי הסוגיה כיצד יש לחלק נכסים שרשומים רק על שם אחד מבני הזוג.

בית המשפט לענייני משפחה מאפשר לראות בנכסים כאלו כחלק מהרכוש המשותף, במידה והוכח שנוצרה לגביהם כוונת שיתוף מצד בן הזוג שעל שמו רשום הנכס. לעומת זאת, בית הדין הרבני מייחס נכסים אלו רק לבן הזוג שעל שמו הם רשומים.

הבדל נוסף מתייחס לסוגיה האם מוניטין מקצועי-עסקי נחשב כנכס בר חלוקה. בית המשפט לענייני משפחה מכיר גם במוניטין כזה שצבר אחד מבני הזוג במהלך תקופת הנישואים כנכס המהווה חלק מהרכוש המשותף שניתן לחלוקה עם בן הזוג השני.

לעומת זאת, בית הדין הרבני אינו מכיר במוניטין כנכס שניתן לחלק כאמור ובמקרים מסויימים בהם יש לך משמעות כלכלית גדולה מאד, כמו במקרה של גירושי הייטק.

עוד בנושא: האם בגידה של אשה עלולה לשלול כוונת שיתוף בדירת המגורים?

איפה כדאי לדון בנושא המזונות?

עדכון חשוב: לבית המשפט לענייני משפחה סמכות יחודית לדון בנושא מזונות ילדים!

באופן כללי ניתן לומר שבית המשפט לענייני משפחה הנו אכן בדרך כלל נח יותר לאשה בכל הקשור לתביעת המזונות, וזאת משתי סיבות עיקריות.

ראשית, בית הדין הרבני עלול לשלול דמי מזונות מאשה שבגדה, בעוד בית המשפט לענייני משפחה לא ייחס לכך משמעות.

שנית, בית המשפט נוהג לפסוק דמי מזונות גבוהים יותר מאשר בית הדין הרבני, וזאת לרבות בשל הסיבות הבאות:

  • בית המשפט נוהג להצמיד את סכום המזונות למדד המחירים לצרכן, ואילו בית הדין מצמידם לתוספת היוקר.
  • לצורך קביעת סכום המזונות, בית המשפט מחייב את הבעל להמציא תלושי שכר במידה והוא שכיר, או הצהרת הכנסה שנתית במידה והוא עצמאי, ואילו בית הדין הרבני אינו כופה זאת עליו.
  • בית המשפט בודק הן את השכר הנוכחי בפועל של הבעל והן את פוטנציאל ההשתכרות העתידי שלו, בעוד בית הדין הרבני מסתפק בבדיקת השכר בפועל בלבד.
  • בית המשפט נוהג לפסוק מזונות זמניים כבר בישיבתו הראשונה, ואילו בית הדין הרבני עלול לקיים מספר ישיבות קודם שהוא יפסוק זאת.
  • בית המשפט נוהג לפסוק מזונות מיום הגשת התביעה, בעוד בית הדין הרבני נוטה לפסוק מזונות מיום קיום הדיון, שלרוב מתקיים רק מספר חודשים לאחר מכן.

יחד עם זאת, כאשר מדובר בתביעת מדור, יש לשים לב כי לבית הדין הרבני ישנה סמכות לתת סעד נוסף הייחודי לו ואשר לא קיים בבית המשפט לענייני משפחה.

המדובר במתן צו למדור ספציפי עבור האשה. צו זה מאפשר לאשה להמשיך ולגור בדירת המגורים המשותפת של בני הזוג עד לתום הליכי הגירושין ביניהם, אשר לא פעם עלולים להימשך במשך שנים רבות. כתוצאה מכך, ביכולתו של צו זה למנוע למעשה את מכירת הבית וחלוקת תמורתו בינה לבעלה עד למתן הגט.

בעניין המזונות יש לשים לב כי בעוד ניתן לכרוך תביעת מזונות אשה בתביעת גירושין המוגשת בפני בית הדין הרבני, אך לא ניתן לכרוך את תביעת מזונות הקטינים בתביעת הגירושין וזאת לאור ההלכה הוותיקה אשר נקבעה במסגרת הליך בר"ע 120/69 שרגאי נ' שרגאי, שאושרה לאחרונה בהלכה מחייבת שלפיה הסמכות לדון במזונות הילדים נתונה לבית המשפט לענייני משפחה בלבד.

לפיכך, בית הדין הרבני יוסמך לדון במזונות קטינים רק בהסכמת שני ההורים. בדרך כלל דרושה לשם כך הסכמת האשה, אשר מגישה את תביעת המזונות בשם הילדים.

דבר זה נובע מהרצון להבטיח שהילדים יקבלו דמי מזונות בסכום ראוי, מאחר שבתי הדין הרבני נוהגים לפסוק דמי מזונות ילדים בסכומים נמוכים יחסית.

איפה כדאי לדון במשמורת ילדים והסדרי הראיה?

כאשר מדובר בקביעת המשמורת על הילדים, הן בית המשפט לענייני משפחה והן בית הדין הרבני נוהגים להיעזר בחוות דעת של גורמים מקצועיים, כגון פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, אשר עורכים לבני הזוג מבחני מסוגלות הורית לשם כך.

ההבדל בין שתי הערכאות הללו בא לידי ביטוי במיוחד כאשר אחד מבני הזוג הנו דתי בשעה שהשני איננו כזה, או פחות דתי ממנו. במקרה כזה, בית הדין הרבני יעדיף לא פעם להעניק את המשמורת להורה שמקיים אורח חיים דתי יותר, במטרה להעניק לילדים חינוך דתי יותר.

אשר על כן ולאור כל האמור לעיל, מומלץ בהחלט להקדים ולפנות אל עורך דין מנוסה בהליכי גירושין, על מנת להתייעץ איתו ולקבל את ההחלטה בדבר הערכאה המתאימה יותר לדון בסוגיות הגירושין שלך, וזאת בהתאם לנסיבות הספציפיות ובכל מקרה לגופו.

שאלות? לחצו כאן לפניה וקבלת ייעוץ משפטי מהיר!

קרא עוד
שייך לנושא:   גירושין   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (8) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 8 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"מסתבר שהליך גירושים לא חייב להיות מלא בסערות נפשיות ובדרמה. תודה לצוות עורכי הדין #1 בישראל, שעזור לי ולגרוש להגיע להסכם שמקובל על שנינו, בלי תביעות ובלי הוצאות מיותרות. אתם עשר"
קרן ב. אפריל 2023
"המאבק מול הגרוש היה ארוך, מפרך ועוד בתקופת הקורונה, אבל בזכותכם הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2022
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחתם אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרתם לי להתמודד בהצלחה ובכבוד, בלי הליכים מיותרים ובלי לבזבז זמן"
רות ק. מרץ 2023
"הגענו למשרדכם בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה משפחתית ותיקה ומוכרת. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתם של עורכי הדין במשרד יישבנו את ההדורים בדרך של כבוד הדדי ועל כך תודותינו"
אבירם פ. מאי 2023
"רציתי להגיד תודה לצוות המשרד הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה, שירות אישי, מקצועי ובמחיר הוגן!"
יואל ד. אפריל 2023
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא היתה החלטה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין סוער, שממש לא מתאים לאופי שלי. בזכות המקצועיות והניסיון שלכם, החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם גירושין חתום, שקיבל תוקף של פסק דין"
כלנית מ. אפריל 2023
"מגיעה לכם תודה מיוחדת, לאחר שהבאתם לפתרון סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
אבנר ר. ינואר 2023
"צריך לפרגן ולהגיד תודה גדולה לצוות המשרד, שליווה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. התנהלתם בצורה מעוררת כבוד, במקצועיות רבה ותוך מתן תשומת לב לפרטים הקטנים. היחס האישי שקיבלתי בתקופה הקשה בחיי עזר לי להגיע למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. נובמבר 2022
"תודה על ליווי משפטי בהליך הפרידה שלי מבן זוגי, כולל חלוקת רכוש ומשמורת על הילד המשותף שלנו. השירות האישי מכל צוות המשרד, האוזן הקשבת, הכתף התומכת ובעיקר הידע המשפטי והמקצועיות - ראויים לציון. תודה ושוב תודה על הכל"
מיקי ט. מאי 2023

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 08:00 - 20:00

דרך מנחם בגין 132 תל אביב

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון