×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
הכירו את משמעותו של הסדר איזון המשאבים והמקרים בהם הרכוש המשותף יחולק לפי הסדר זה...
הסדר איזון משאבים לצורך חלוקת רכוש בגירושין - איך זה עובד?
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
עורך דין לשירותך בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
הדרך המהירה והחכמה לחלוקת הרכוש המשותף מתחילה כאן: פנו אלינו
ייעוץ מקצועי לחלוקת רכוש משותף
הדרך המהירה והחכמה לחלוקת הרכוש המשותף מתחילה כאן: פנו אלינו

איך ומתי משתמשים בהסדר איזון משאבים?

      26/06/2022 12:59

כמעט כל אחד ואחת מאתנו נתקל במושג הסדר איזון משאבים בפעם הראשונה, בזמן הליך הגירושין וכאשר מדברים על הדרך לחלק את הרכוש המשותף לבני הזוג שהחליטו להיפרד.

חלוקת הרכוש המשותף בין בני הזוג הנה אחת הסוגיות המרכזיות והחשובות במסגרתו של כל הליך גירושין. ניתן לבצע את חלוקת הרכוש בהתאם להסכם ממון שנקבע בין הצדדים או בהתאם לדין.

חלוקת הרכוש בהתאם לדין יכולה להתבצע בהתאם להסדר איזון המשאבים, על פי חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973, שחל על בני זוג שנישאו לאחר יום 1.1.1974, או בהתאם להלכת השיתוף, שהינה הלכה פרי הפסיקה אשר חלה על בני זוג שנישאו לפני כן.

לשיחה אישית בנושא עם עו"ד במשרד גוטמן צברי חייג/י: 072-336-0526

עקרונית, אופן חלוקת הרכוש לפי שתי השיטות הללו הינו חלוקה שיוויונית. כלומר, שווי הרכוש המשותף יחולק שווה בשווה בין הצדדים, וזאת ללא קשר על שם מי מבני הזוג הוא נרשם.

ההבדל העיקרי בין הלכת השיתוף לבין הסדר איזון המשאבים מתבטא בכך שהלכת השיתוף איננה מותנית בפקיעת הנישואין עקב פטירה או גירושים, כך שניתן להגיש תביעה לחלוקת הרכוש בכל עת, בעוד שהסדר איזון המשאבים מתבצע עקרונית רק בעת פטירה או הליכי גירושין.

יחד עם זאת, קיימות נסיבות מסויימות בעטיין החוק מאפשר להקדים את ביצוע הסדר איזון המשאבים, גם לפני מועד הגירושים או הפטירה, וזאת כפי שיובהר להלן.

מהו הסדר איזון המשאבים?

סעיף 5(א) לחוק יחסי ממון קובע כי במסגרת הסדר איזון המשאבים, כלל הרכוש של שני בני הזוג יחולק ביניהם שווה בשווה בעת גירושין או פטירה, ללא תלות בשאלה על שם מי הוא רשום, אך למעט הנכסים הקבועים בסעיף 5(א)(1) לחוק.

המדובר בנכסים שהיו לכל אחד מבני הזוג לפני הנישואין, או נכסים שמי מהם קיבל במתנה או ירושה במהלך הנישואין, אשר מכונים גם נכסים חיצוניים, גימלת ביטוח לאומי או גימלה / פיצוי שנפסקו או מגיעים על פי חיקוק לאחד מבני הזוג בשל נזק גוף או מוות, וכן נכסים שבני הזוג הסכימו בכתב ששוויים לא יאוזן ביניהם כלומר, במסגרת הסכם ממון.

יחד עם זאת, על פי הפסיקה, יתכן מצב שבו גם הנכסים החיצוניים ייכללו במסגרת הרכוש המשותף המיועד לחלוקה על פי איזון המשאבים, וזאת במידה והוכחה לגביהם כוונה ליצור שיתוף בהם.

מועד ביצוע הסדר איזון המשאבים

סעיף 5 לחוק מתנה כאמור את ביצוע הסדר איזון המשאבים בפטירה או קבלת פסק דין לגירושין. עקב כך, נוצר מצב לפיו הצד החלש מבני זוג שמנהלים הליכי גירושין, שהינו בדרך כלל האישה, נאלץ לעתים לוותר על זכויותיו הרכושיות כדי לקבל את הסכמת הגבר לגירושים.

על מנת לתקן מצב זה, נחקק סעיף 5א לחוק בסוף שנת 2008, במסגרת תיקון מס' 4 של החוק.

סעיף 5א לחוק מאפשר להקדים את מועד ביצוע איזון המשאבים גם לפני הגירושים, וזאת בתנאי שחלפה כבר שנה מיום פתיחת הליך הגירושין או פתיחת הליך תביעה כלשהו לחלוקת הרכוש בין הצדדים, או במידה וקיים קרע עמוק בין הצדדים הנמשך לפחות 9 חודשים.

בנסיבות מסויימות, בית המשפט רשאי לקצר תקופות אלו או אף לוותר על קיום התנאים האלו וזאת במידה ובן הזוג של מבקש הקדמת ביצוע איזון המשאבים נהג כלפיו באלימות, וננקטו כנגדו הליכים משפטיים שונים עקב כך, כגון מעצר, הגשת כתב אישום, הוצאת צו הרחקה וזאת כאמור בסעיף 5א(ב) לחוק.

ביצוע ההסדר הלכה למעשה?

אופן הביצוע הטכני של הסדר איזון המשאבים נעשה על פי סעיף 6 לחוק. על פי סעיף זה יש להעריך את שווי נכסי כל אחד מבני הזוג שהינם ברי איזון, ולנכות מהם את החובות המגיעים ממנו שהנם בני איזון.

את התוצאות המתקבלות אצל כל אחד מבני הזוג יש להשוות, ובמידה ולמי מהם יש שווי נכסים העולה על שווי נכסי השני, עליו לתת לשני את מחצית ההפרש, וזאת בעין, בכסף או בשווה כסף.

במידה והצדדים לא מסכימים ביניהם לגבי מה מגיע מהאחד לשני, או באיזו דרך יבוצע האיזון, ניתן להגיש תביעה בעניין זה לבית המשפט לענייני משפחה.

בית המשפט מוסמך להחליט בעניין זה לפי הנסיבות, וכן לקבוע את מועדי ביצוע איזון המשאבים, הבטחתו ושאר תנאיו, כולל קביעת תוספת ריבית במקרה של ארכה או סילוק בשיעורים.

חריגים להסדר

סעיף 8 לחוק מסמיך את בית המשפט, לבקשת אחד מבני הזוג, לקבוע הסדר איזון משאבים אשר סוטה מהכללים הקבועים בסעיף 5 לחוק, וזאת בהתקיים נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת.

בהתאם לכך בית המשפט מוסמך לקבוע נכסים נוספים ששווים לא יאוזן, מעבר לאלו המצויינים בסעיף 5(א) לחוק, או שהאיזון יתבצע לא על פי שווי הנכסים במועד האיזון אלא במועד מוקדם יותר, או שהאיזון לא יתייחס לנכסים שיש לבני הזוג במועד האיזון אלא במועד מוקדם יותר.

בנוסף, סעיף 8 (2) לחוק אף מאפשר לבית המשפט לסטות מהכלל הבסיסי בדבר חלוקה שיוויונית של הרכוש בין בני הזוג, ולחלק את הרכוש ביניהם לא באופן שווה, אלא לפי יחס אחר אשר יקח בחשבון בין היתר גם נכסים עתידיים, ולרבות כושר ההשתכרות של כל אחד מבני הזוג.

אולם, בפסיקה נקבע כי יש להשתמש בחריג זה רק כאשר מתקיימות נסיבות חריגות ונדירות אשר מצדיקות את הפגיעה האמורה בזכות הקניין הבן זוג השני.

לדוגמא, כאשר קיימים פערים בולטים בכושר ההשתכרות של בני הזוג, או כאשר לאחד מהם יש נכסים חיצוניים רבים, או כאשר אחד מהם נהג בחוסר תום לב כלפי בן הזוג השני באופן לפיו הוא למשל, הבריח נכסים או נהג כלפיו באלימות קשה, פיזית ו/או נפשית.

עוד בנושא: תביעת הפרשי שכר בעת חלוקת הרכוש בגירושין

עוד חשוב מאד לזכור כי למרות שחוק יחסי ממון הנו לכאורה חוק אזרחי-חילוני, הוא חל גם על פסיקת בית הדין הרבני ולרבות בכל הקשור להחלת הסדר איזון המשאבים. הסמכות לדון בתביעות חלוקת רכוש מוקנית הן לבית המשפט לענייני משפחה והן לבית הדין הרבני.

בית הדין הרבני מוסמך לדון בתביעה לחלוקת רכוש במקרה ובו תביעה זו נכרכה כדין בתביעת הגירושין שהוגשה בפניו ובתנאי שבן הזוג השני לא הגיש תביעה כזו קודם לכן בפני בית המשפט לענייני משפחה, או במקרה ששני בני הזוג הסכימו כי בית הדין הרבני ידון גם בעניין חלוקת הרכוש .

אולם על פי סעיף 13(ב) לחוק כאשר בית הדין הרבני דן בתביעה לחלוקת רכוש, גם הוא מחוייב לפסוק לפי חוק יחסי ממון, ולרבות בהתאם להסדר איזון המשאבים וזאת אלא אם כן שני בני הזוג הסכימו שהתביעה בנושא חלוקת רכושם תידון בהתאם לדין תורה - הוא הדין העברי.

מאחר והדין העברי נוטה להפלות לרעה את האישה בכל הקשור לחלוקת הרכוש, לרבות ביחס לדין האזרחי, חשוב מאד להיות מודע לסעיף זה, ולכלכל בהתאם לו את הצעדים המשפטיים בעניין זה, במיוחד במצבים בהם בית הדין הרבני מתעלם מהאמור בחוק, ופוסק לפי הדין העברי, וזאת למרות שלא ניתנה לכך הסכמת שני הצדדים ובמיוחד הסכמת האישה.

עוד בנושא: על מנת להכליל חובות של אחד הצדדים במסגרת איזון המשאבים, חייבים להוכיח!

קרא עוד
שייך לנושא:   חלוקת רכוש   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (6) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 6 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"מסתבר שהליך גירושים לא חייב להיות מלא בסערות נפשיות ובדרמה. תודה לצוות עורכי הדין #1 בישראל, שעזור לי ולגרוש להגיע להסכם שמקובל על שנינו, בלי תביעות ובלי הוצאות מיותרות. אתם עשר"
קרן ב. אפריל 2023
"המאבק מול הגרוש היה ארוך, מפרך ועוד בתקופת הקורונה, אבל בזכותכם הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2022
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחתם אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרתם לי להתמודד בהצלחה ובכבוד, בלי הליכים מיותרים ובלי לבזבז זמן"
רות ק. מרץ 2023
"הגענו למשרדכם בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה משפחתית ותיקה ומוכרת. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתם של עורכי הדין במשרד יישבנו את ההדורים בדרך של כבוד הדדי ועל כך תודותינו"
אבירם פ. מאי 2023
"רציתי להגיד תודה לצוות המשרד הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה, שירות אישי, מקצועי ובמחיר הוגן!"
יואל ד. אפריל 2023
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא היתה החלטה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין סוער, שממש לא מתאים לאופי שלי. בזכות המקצועיות והניסיון שלכם, החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם גירושין חתום, שקיבל תוקף של פסק דין"
כלנית מ. אפריל 2023
"מגיעה לכם תודה מיוחדת, לאחר שהבאתם לפתרון סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
אבנר ר. ינואר 2023
"צריך לפרגן ולהגיד תודה גדולה לצוות המשרד, שליווה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. התנהלתם בצורה מעוררת כבוד, במקצועיות רבה ותוך מתן תשומת לב לפרטים הקטנים. היחס האישי שקיבלתי בתקופה הקשה בחיי עזר לי להגיע למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. נובמבר 2022
"תודה על ליווי משפטי בהליך הפרידה שלי מבן זוגי, כולל חלוקת רכוש ומשמורת על הילד המשותף שלנו. השירות האישי מכל צוות המשרד, האוזן הקשבת, הכתף התומכת ובעיקר הידע המשפטי והמקצועיות - ראויים לציון. תודה ושוב תודה על הכל"
מיקי ט. מאי 2023

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 08:00 - 20:00

דרך מנחם בגין 132 תל אביב

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון