×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
חוק האומנה מהווה כאת דבר החקיקה העיקרי בתחום האומנה, והוא כולל גם תיקונים עקיפים ל-17 חוקים אחרים. החוק נכנס לתוקפו במהלך שנת 2016 וחשוב להכיר אותו...
חוק אומנה לילדים, התשע"ו-2016 מסדיר את פעילותן של משפחות אומנה בישראל
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
עורך דין לשירותך בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
הניסיון המקצועי והוותק שלנו בדיני המשפחה עומדים לרשותך: פנו אלינו
עורך דין מקצועי לדיני משפחה
הניסיון המקצועי והוותק שלנו בדיני המשפחה עומדים לרשותך: פנו אלינו

חוק אומנה לילדים, התשע"ו-2016

      08/09/2019 14:25

חוק אומנה לילדים, תשע"ו-2016, הינו חוק חדש יחסית, אשר נכנס לתוקף ביום 6.12.2016, ואשר נועד להסדיר את פעילותן של משפחות האומנה בארץ.

חוק האומנה מהווה כיום את דבר החקיקה הראשי והעיקרי בתחום האומנה והוא כולל גם תיקונים עקיפים ל-17 חוקים אחרים, שנועדו להתאימם לחוק החדש.

ככלל, משפחת אומנה הינה משפחה שמטפלת בילד בתמורה לקבלת תשלום מהמדינה, על מנת לתרום להתפתחותו הרגשית, פיזית וחינוכית וזאת למשך תקופה מסויימת, שיכולה להימשך עד הגיעו לגיל 18 או עד להעברתו לסידור חוץ ביתי אחר, או עד לחזרתו של הילד להוריו הביולוגיים, או עד להעברתו להורים מאמצים.

מטרתו המוצהרת של החוק, כפי שהיא מוגדרת בסעיף 1 שלו הנה:

"לעגן את זכויותיהם של ילדים באומנה, ואת חובת המדינה להבטיח את טובתם ואת זכויותיהם, בהתאם לאמנה בדבר זכויות הילד, ומתוך הכרה בפגיעותם הייחודית ובזכותם להגנה ולעזרה מיוחדות, ובלי לגרוע מאחריות הוריהם, מחובתם ומזכותם להבטיח את טובת ילדיהם ואת זכויותיהם".

החוק החדש מסדיר את נושא האומנה באופן מרוכז ומתוך ראיה כוללת ומקיפה של נושא זה. עד לחקיקת חוק זה, תחום האומנה בארץ הוסדר שלא באמצעות דבר חקיקה אחד ומרוכז, כי אם באמצעות התייחסות נקודתית בחוקים שונים, הודעות והנחיות שונות המופיעות בתקנון העבודה הסוציאלית, שעדיין תקפות ומחייבות וכן לפי נהלים של הרשויות המעורבות בתחום האומנה.

היעדרו של חוק אשר מסדיר את תחום האומנה בארץ באופן כולל ומקיף, יצר בין היתר גם קשיים רבים למשפחות האומנה בארץ, מאחר והם נדרשו להשיג אינספור אישורים, מגורמים שונים, כגון משרד הרווחה, האפוטרופוס של הילד והוריו הביולוגיים, כדי לבצע פעולות טריוויאליות ויומיומיות, דבר שלעיתים התעכב במשך שבועות ואף חודשים.

מדובר בפעולות כגון לקיחת ילד האומנה לספר לשם ביצוע תספורת לילד, ביצוע בדיקות דם, אישור להשתתף בטיולי בית הספר ועוד.

קשיים אלו הכבידו מאד על התנהלות משפחות האומנה ואף הרתיעו משפחות פוטנציאליות אחרת מלשמש כמשפחות אומנה.

החוק החדש נוע לפתור קשיים אלו באמצעות פרק שלם שהוקדש כולו למעמדן של משפחות האומנה וסמכויותיהן וזאת כפי שנסביר בהמשך הסקירה שלפניך.

עיקרי החוק

החוק מסדיר ומגדיר נושאים שונים בתחום האומנה, כגון בעלי תפקידים בתחום האומנה, זכויות ילדים באומנה, רישוי אומנה, השמה, מעמד משפחות האומנה, פיקוח, בקרה וטיפול בתלונות ועוד.

בנושא בעלי תפקידים, החוק מגדיר תפקידים שונים כגון אומן, משפחת אומנה, מנחה אומנה, גוף מפעיל, גוף מוסמך ועוד.

אומן למשל, הוא אדם שבידו רשיון אומנה, ושקיבל ילד לטיפולו למטרת אומנה. גורם מוסמך הינו בית משפט, ועדת תכנון טיפול והערכה, ועדת אבחון, וכל גורם אחר המוסמך לפי דין להחליט על השמת ילד באומנה.

בנושא זכויות ילד האומנה, החוק מגדיר שורה של זכויות שנועדו להבטיח את יכולתו לחיות במסגרת משפחתית חלופית לבית הוריו, אשר מספקת לו את מכלול צרכיו, פועלת לשמירת טובתו, ומיישמת את זכויותיו.

מדובר בזכויות כגון הזכות להתפתחות אישית, הזכות להגנה מפני ניצול ופגיעה, הזכות לקשר עם ההורים הביולוגיים והמשפחה, הזכות להשתתף בכל עניין הנגוע לו, הזכות לפרטיות, הזכות להגיש תלונה ועוד.

נושא רישוי האומנה קובע בעיקרו את הליכי הבקשה לקבלת רישיון אומנה והתנאים לקבלתה. ככלל, רישיון אומנה ינתן למבקש שהתקבלה בעניינו חוות דעת בדבר הערכת כשירות המעידה על התאמתו לתפקיד, לאחר שהוא עבר הכנה והכשרה ובכפוף לכך שמתקיימים בו שורה של תנאים מצטברים.

מדובר בתנאים לפיהם המבקש הנו בגיל שנע בין 25–56, הוא יודע קרוא וכתוב ובעל השכלה של 10 שנות לימוד לפחות, אין לו לקות נפשית, מגבלה או מחלה שיש בהן כדי לפגוע ביכולתו לשמש אומן או לפגוע בילד בצורה כלשהי, אינו מכור לסמים או אלכוהול, בעל הכנסה קבועה, יש בביתו מקום הולם שיש בו כדי לאפשר את התפתחותו התקינה של ילד ואת מימוש זכויותיו לפי החוק ועוד.

נושא ההשמה מסדיר את הליך השמת ילד במשפחת אומנה, באופן אשר קובע שהשמת ילד במשפחת אומנה תיעשה בהחלטה של גורם מוסמך.

כמו כן נקבע שבחירת משפחת אומנה עבור ילד תיעשה תוך חתירה למציאת מסגרת האומנה המתאימה ביותר לצרכיו המיוחדים, תוך שמירה על זכויותיו ובהתאם לעקרונות הבאים, כאמור בסעיף 32 לחוק:

  • ההשמה תהיה ככל האפשר בקרב קרובי משפחתו של הילד.
  • אם מתקיים צורך בהשמה של ילד ושל אחיו, תיבחר ככל האפשר משפחת אומנה שתוכל לקלוט את כל האחים יחדיו, ותמנע את הצורך בהפרדתם.
  • מקום מגורי משפחת האומנה יהיה ככל האפשר בקרבת הורי הילד, או בני משפחה שיש לו עמם קשרים משמעותיים.
  • במשפחת האומנה יתגוררו בו זמנית לכל היותר חמישה ילדים באומנה.

נושא מעמד משפחות האומנה עוסק בקביעת היקף אחריותן וסמכויותיהן, באופן שנועד לפתור את הקשיים הרבים שהכבידו על התנהלות משפחות האומנה עד לחוק, כפי שצויין לעיל.

סעיף 42 לחוק קובע בעיקרו שעל האומן מוטלת אחריות לטפל בילד, להשגיח עליו ולדאוג לצרכיו ולהתפתחותו, בדרך שהורה מסור היה נוהג, ובהתאם לתוכנית הטיפול של הילד.

סעיף 43 לחוק מעניק לאומן סמכות בלעדית לתת הסכמה ולאשר פעולות של הילד, בכל עניין הקשור בחיי היום-יום של הילד, ובכלל זה עניינים המפורטים בתוספת הראשונה לחוק.

עניינים אלו כוללים בדיקות רפואיות, חיסונים, טיפול רפואי למעט טיפול רפואי המנוי בתוספת לחוק זכויות החולה, אבחון התפתחותי וטיפול מקובל בליקויים, טיפול פסיכולוגי, בחירת חוגים שבהם ישתתף הילד, אישור להשתתפות בטיולים, במחנות ובפעילויות בארץ, תספורת לילד, רישום הילד בקופת חולים, לימוד נהיגה ומתן הסכמה לקבלת רישיון נהיגה, בחירת בית ספר וגן ילדים עבור הילד, שהנה כפופה ככל האפשר, לבחירת ההורה הביולוגי של הילד, בהתחשב באורח חייו ודרכו החינוכית.

יציאת הילד מישראל לתקופה העולה על שבועיים מצריכה אישור של מנחה האומנה שמונה לילד.

נושא הפיקוח, בקרה, וטיפול בתלונות בתחום האומנה מופקד בעיקרו בידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים. לשם כך, עליו לפעול לאיתור, גיוס, בדיקה, והכשרה של אומנים, לפקח על אופן התנהלותם, להקים ולנהל מנגנון לבירור תלונות של ילדי אומנה ועוד.

קריאה נוספת בנושא: כל מה שצריך לדעת על צו הורות פסיקתי

קרא עוד
שייך לנושא:   דיני משפחה   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 1 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"מסתבר שהליך גירושים לא חייב להיות מלא בסערות נפשיות ובדרמה. תודה לצוות עורכי הדין #1 בישראל, שעזור לי ולגרוש להגיע להסכם שמקובל על שנינו, בלי תביעות ובלי הוצאות מיותרות. אתם עשר"
קרן ב. אפריל 2023
"המאבק מול הגרוש היה ארוך, מפרך ועוד בתקופת הקורונה, אבל בזכותכם הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2022
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחתם אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרתם לי להתמודד בהצלחה ובכבוד, בלי הליכים מיותרים ובלי לבזבז זמן"
רות ק. מרץ 2023
"הגענו למשרדכם בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה משפחתית ותיקה ומוכרת. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתם של עורכי הדין במשרד יישבנו את ההדורים בדרך של כבוד הדדי ועל כך תודותינו"
אבירם פ. מאי 2023
"רציתי להגיד תודה לצוות המשרד הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה, שירות אישי, מקצועי ובמחיר הוגן!"
יואל ד. אפריל 2023
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא היתה החלטה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין סוער, שממש לא מתאים לאופי שלי. בזכות המקצועיות והניסיון שלכם, החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם גירושין חתום, שקיבל תוקף של פסק דין"
כלנית מ. אפריל 2023
"מגיעה לכם תודה מיוחדת, לאחר שהבאתם לפתרון סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
אבנר ר. ינואר 2023
"צריך לפרגן ולהגיד תודה גדולה לצוות המשרד, שליווה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. התנהלתם בצורה מעוררת כבוד, במקצועיות רבה ותוך מתן תשומת לב לפרטים הקטנים. היחס האישי שקיבלתי בתקופה הקשה בחיי עזר לי להגיע למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. נובמבר 2022
"תודה על ליווי משפטי בהליך הפרידה שלי מבן זוגי, כולל חלוקת רכוש ומשמורת על הילד המשותף שלנו. השירות האישי מכל צוות המשרד, האוזן הקשבת, הכתף התומכת ובעיקר הידע המשפטי והמקצועיות - ראויים לציון. תודה ושוב תודה על הכל"
מיקי ט. מאי 2023

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 08:00 - 20:00

דרך מנחם בגין 132 תל אביב

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון