הכירו את משמעות המושג צוואה בעדים לפי סעיף 20 לחוק הירושה ומעמדם החוקי של העדים...
צוואה בעדים לפי סעיף 20 לחוק הירושה ומעמד העדים לצוואה
ייעוץ ראשוני ללא התחייבות: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
טיפול מקצועי בכל ענייני הצוואה ופתרון סכסוכי צוואה בין יורשים: פנו אלינו
טיפול מקצועי של עו"ד בענייני צוואות
טיפול מקצועי בכל ענייני הצוואה ופתרון סכסוכי צוואה בין יורשים: פנו אלינו

צוואה בעדים ומעמדם של העדים לצוואה

      27/04/2016 16:46

צוואה הנה מסמך משפטי במסגרתו מורה אדם מה יעשה ברכושו לאחר מותו, למי וכיצד הוא יחולק. על מנת להגן על תוקפה של הצוואה עליה לעמוד בשורה של תנאים, צורניים ומהותיים, אשר מפורטים בחוק הירושה, תשכ"ה-1965.

בין היתר על הצוואה להיערך בהתאם לאחת מארבע הדרכים הצורניות לעשייתה המפורטות בחוק קרי: צוואה בכתב-יד, צוואה בעל פה / צוואת שכיב מרע, צוואה בפני רשות וצוואה בפני עדים.

בסקירה המפורטת שלפניך מסביר עורך דין שרון סגל אודות משמעותה של צוואה בעדים וכן לגבי מעמדם החוקי של העדים, כולל דוגמאות מפסקי דין מהותיים שעסקו בנושא.

צוואה בפני עדים נערכת בהתאם לסעיף 20 לחוק הירושה, אשר קובע כך:

"צוואה בעדים תהיה בכתב, תצויין בתאריך ותיחתם ביד המצווה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו. העדים יאשרו באותו מעמד בחתימת ידם על פני הצוואה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור".

כלומר, על מנת שהצוואה בעדים תיערך כדין עליה להיערך בכתב. המדובר בכתב יד או בדפוס, כאשר לרוב היא נעשית בדפוס.

בנוסף, עליה להיחתם בחתימת ידו של המצווה ובנוכחותם של שני עדים. על העדים לאשר בחתימת ידם על גבי הצוואה שהמצווה הצהיר בפניהם שזוהי צוואתו ושהוא חתם עליה בפניהם. לשם כך על העדים לזהות את המצווה באמצעות תעודת הזהות שלו.

נוכחות העדים דרושה על מנת להוכיח את אמיתות הצוואה וכי היא אכן נעשתה מרצונו החופשי של המצווה. עם זאת יובהר כי העדים לצוואה אינם צריכים לדעת מהו תוכן הצוואה, אלא עליהם להיות עדים לעצם עריכתה של הצוואה בידי המצווה, ולאשר על-פני הצוואה שהמצווה הצהיר בפניהם שזוהי צוואתו וחתם בפניהם על הצוואה.

יחד עם זאת, על העדים גם לוודא שמהות הצוואה ותוכנה מובנים למצווה, ואין די בביצועם הטכני של הוראות החוק בידי העדים. כך נקבע בין השאר במסגרתו של הליך ת"ע (ת"א) 29820/00 בינדר נ. רייזר.

להלן דוגמא לנוסח מקובל לאישור העדים על גבי הצוואה:

אנו הח"מ, ___, ___, מאשרים ומצהירים בזאת כי אנו מעל 18 שנה ואין לנו שום יחסי קירבה עם המצווה ואין לנו שום הנאה בעזבון המצווה, וכי בתאריך הנקוב לעיל חתם בפנינו ______, על צוואה זו, וזאת מרצונו החופשי, ללא כל אילוץ או כפיה, לאחר שהצהיר בפנינו כי זו צוואתו האחרונה, ולאחר שנוכחנו לדעת כי היא מבינה היטב את תוכן צוואה זאת ואת משמעותה, אנו חותמים חתימת קיום זו בנוכחות המצווה ובנוכחות שנינו יחדיו.

צוואה בעדים הנה למעשה סוג הצוואה הנפוץ ביותר מאחר שהיא בדרך כלל נערכת על ידי עורך דין המתמחה בדיני משפחה, אשר לרוב גם משמש כאחד העדים, דבר אשר מבטיח יותר את סיכוייה של הצוואה לקבל תוקף כנדרש, במקרה שתוגש התנגדות לקיומה.

כמו כן, ניתן להפקיד את הצוואה בעדים ברשם הירושות בהתאם לסעיף 21 לחוק הירושה.

כשרות העדים

על מנת שהעד לצוואה יהיה כשר להעיד על עשייתה עליו לעמוד במספר תנאים מצטברים. ראשית, עליו להיות בגיר מגיל 18 ומעלה. הוא אינו רשאי להיות קטין ו/או פסול דין, כאמור בסעיף 24 לחוק.

בנוסף, העד אינו יכול להיות יורש על פי הצוואה או בן זוג של יורש כזה. במידה ובכל זאת נכללה בצוואה הוראה אשר מזכה את מי שהיה עד לעשייתה או את בן זוגו, אזי המדובר בהוראה בטלה וחסרת כל תוקף, וזאת כאמור בסעיף 35 לחוק.

מתן תוקף לצוואה בעדים שנפלו בה פגמים

סעיף 25 (א) לחוק הירושה קובע כי במידה והתקיימו מרכיבי היסוד בצוואה, ולא היה לבית המשפט ספק כי היא משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה, אזי רשאי בית המשפט בהחלטה מנומקת, לקיימה אם אף נפל פגם בפרט מן הפרטים או בהליך מן ההליכים המפורטים בחוק, ולרבות בסעיף 20 לחוק, בכשרות העדים, או בהיעדר פרט מן הפרטים או הליך מן ההליכים כאמור.

מרכיבי היסוד בצוואה בעדים על פי סעיף 25(ב)(2) לחוק הירושה הנם היות הצוואה בכתב והבאתה על ידי המצווה בפני שני עדים.

כלומר, שני התנאים ההכרחיים למתן תוקף לצוואה בעדים הנם הכתב ונוכחות העדים, ולרבות חתימותיהם של שני העדים.

בהיעדרם לא ניתן להתעלם מפגם זה אף באמצעות סעיף 25 לחוק הירושה. דין היעדר חתימת עד אחד כדין היעדר שתי חתימות העדים. יחד עם זאת, במידה וקיימות חתימות עדים על הצוואה, אולם הן הוספו לצוואה רק לאחר מועד עריכת הצוואה וחתימתה על ידי המצווה, אזי המדובר בפגם שנופל לגדר סעיף 25 לחוק וניתן להכשיר את הצוואה במקרה כזה.

שאלות? לחצו כאן לפניה וקבלת ייעוץ משפטי מהיר!

קרא עוד
שייך לנושא:   צוואות   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (2) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 2 reviews

עריכת צוואה לפי חוק תשלומי מזונות גירושין בהליך מהיר ייעוץ משפטי בדיני משפחה התמודדות עם סכסוכים במשפחה חלוקת רכוש בהליך גירושין גישור ליישוב סכסוכים הסכם ממון לשקט נפשי נקודות למחשבה על משמורת ילדים

קראו את ההמלצות עלינו:
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא היתה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין ומאבק סוער. בזכותו של עו"ד שרון סגל החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם חתום"
קרן ב. ספטמבר 2015
"רציתי להגיד תודה לעורך הדין סגל ולצוות משרדו הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה!"
יואל ד. נובמבר 2015
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחת אלי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים, ועזרת לי להתמודד בהצלחה ובכבוד"
רות ק. אוגוסט 2015
"הגענו למשרד של עו"ד שרון סגל בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתו של עו"ד סגל יישבנו את ההדורים ועל כך תודתינו"
אבירם פ. נובמבר 2015
"המאבק מול הגרוש היה ארוך ומפרך, אבל בזכות עורך הדין שרון סגל הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי, והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. אוגוסט 2015

ייעוץ משפטי מהיר עם עורך דין שרון סגל
לשיחה אישית עם עו"ד סגל בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת מקצועית? פנה/י לעורך דין שרון סגל:
072-3360526 פקס: 09-3732001
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 9:00 - 19:00

אזור מרכז: רחוב אבא אחימאיר 7 רמת גן

אזור ירושלים: רחוב יד חרוצים 15 ירושלים

אזור השרון: רחוב גיבורי ישראל 24 נתניה

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות לבעליו החוקיים של האתר © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון